Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-01-04 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
TNP s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

wartość: 0,00 PLN
2020-12-30 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
"Ogniochron II" Mikołaj Geisler:

Realizacja zadań służby BHP w Przedszkolu nr 86 "Tęczowy Świat" w Poznaniu

wartość: 2160,00 PLN
2020-12-11 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Warsztat elektromechaniki dźwigowej - E. Gron, Z. Kuffel:

Konserwacja i drobne naprawy dźwigu towarowego 100kg

wartość: 0,00 PLN
2020-12-07 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
LAROB-BUD Usługi ogólnobudowlane Bartosz Klimkiewicz:

Malowanie pomieszczeń przedszkolnych - klatka schodowa II piętro

wartość: 5688,89 PLN
2020-10-13 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
PGNiG:

Świadczenie usług związanych ze sprzedażą i zakupem paliwa gazowego oraz świadczeniem usługi dystrybucji tego paliwa.

wartość: 0,00 PLN
2020-10-05 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
ENEA SA:

Dostawa i sprzedaż energii elektrycznej do Przedszkola nr 86 "Tęczowy Świat" w Poznaniu

wartość: 0,00 PLN
2020-04-15 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Stolarstwo Eugeniusz Gąsiorek:

Wymiana stolarki okiennej

wartość: 9959,52 PLN
2020-01-31 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Lucyna Dudkiewicz:

Prowadzenie zajęć rytmiczno-muzycznych dla dzieci w Przedszkolu nr 86 w Poznaniu - zajęcia dodatkowe

wartość: 5000,00 PLN
2020-01-02 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Eugeniusz Gron, Zbigniew Kuffel - warsztat elektromechaniki dźwigowej S.C:

Konserwacja i  naprawa dźwigu towarowego 100kg.

wartość: 0,00 PLN
2020-01-02 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Ogniochron II Mikołaj Geisler:

Realizacja zadań służby BHP w Przedszkolu nr 86 "Tęczowy Świat" w Poznaniu

wartość: 2160,00 PLN
2020-01-02 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
TMPsc M. Idaszak T. Stochniałek:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem komputerowym

wartość: 0,00 PLN
2019-12-31 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Olimpia - Konwój Sp.z o.o.:

Całodobowe monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania i napadu.

wartość: 2214,00 PLN
2019-12-30 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Poradnia Medycyny Pracy Jeżyce:

Wykonywanie badań profilaktycznych na rzecz pracowników i kandydatówna pracowników w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych i badań sanitarno- epidemiologicznych

wartość: 0,00 PLN
2019-11-15 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
LAROB-BUD Usługi Ogólnobudowlane Bartosz Klimkiewicz:

Malowanie klatki schodowej  - I piętro przedszkola.

wartość: 2905,52 PLN
2019-11-15 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
LAROB-BUD Usługi Ogólnobudowlane Bartosz Klimkiewicz:

Malowanie holu I piętro placówki

wartość: 2500,00 PLN
2019-10-02 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Usługi Ślusarskie i Budowlano-Instalacyjne Kazimierz Idczak:

Wykonanie i montaż balustrad schodowych zewnętrznych przedszkola.

wartość: 5719,50 PLN
2019-10-02 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Andrzej Dłutkowski - Biuro Usług Projektowych:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego - remont schodów, wymiana balustrad zewnętrznychbudynku przedszkolanie

wartość: 1942,50 PLN
2019-09-30 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Lucyna Dudkiewicz:

Prowadzenie zajęć rytmiczno-muzycznych dla dzieci w Przedszkolu nr 86 w Poznaniu - zajęcia dodatkowe

wartość: 3000,00 PLN
2019-08-30 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Stowarzyszenie Edukacyjne "Dobry Początek" Społeczne Przedszkole Lipowa Alejka:

Przedszkole oddaje do użytku część nieruchomości zwanej placem zabaw.

wartość: 26302,32 PLN
2019-08-19 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
PPUH PRIMUS Paweł Majchrzycki:

Dostawa, przebudowa oraz montaż schodów granitowych zewnętrznych przedszkola.

wartość: 52350,03 PLN
2019-08-02 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Buko - Piotr Bukowski:

Cyklinowanie podłogi drewnianej.

wartość: 9999,00 PLN
2019-04-01 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
TMPsc M. Idaszak T. Stochniałek:

Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych

wartość: 0,00 PLN
2019-02-15 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Stolarstwo - Eugeniusz Gąsiorek:

Wykonanie i montaż okien I piętro i II piętro placówki.

wartość: 30000.00 PLN
2019-01-02 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Wolters Kluwer Polska spółka z o. o.:

Aktualizacja oprogramowania (finansowo-ksiegowa)linii  Progman

wartość: 2184,48 PLN
2019-01-02 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
TMP s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

wartość: 0,00 PLN
2018-12-31 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Szkoła dziecięcych doświadczeń:

Prowadzenie zajęc z języka angielskiego dla dzieci w Przedszkolu nr 86 "Tęczowy Świat" w Poznaniu - zajęcia dodatkowe

wartość: 5370,00 PLN
2018-12-31 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Lucyna Dudkiewicz:

Prowadzenie zajęc muzyczno-rytmicznych dla dzieci w Przedszkolu nr 86 "Teczowy Świat" w Poznaniu zajęcia dodatkowe

wartość: 5370,00 PLN
2018-12-31 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Olimpia Konwój Sp. z o. o.:

Monitorowanie systemu alarmowego placówki.

wartość: 2214,00 PLN
2018-12-27 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
TMP s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek:

Świadczenie usług w zakresie Ochrony danych osobowych , wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych.

wartość: 0,00 PLN
2018-12-27 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Poradnia Medycyny Pracy Jeżyce:

Wykonywanie badań profilaktycznych w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz sanitarno epidemiologicznych pracowników i kandydatów na pracowników przedszkola.

wartość: 0,00 PLN
2018-12-14 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Ogniohron II Mikołaj Geisler:

Realizacja zadań służby BHP w Przedszkolu nr 86 "Tęczowy Świat" w Poznaniu.

wartość: 2160,00 PLN
2018-12-13 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Eugeniusz Gron i Zbigniew Kuffel - warsztat Elektromechaniki Dźwigowej S.C:

Konserwacja i  naprawy dźwigu towarowego 100 kg

wartość: 0,00 PLN
2018-12-10 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
PLUS POLKOMTEL Inter Consult S.A.:

Usługi telekomunikacyjne

wartość: 0,00 PLN
2018-12-07 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Wolters Kluwer Polska spółka z o. o.:

Oprogramowanie  Progman iPrzedszkole

wartość: 1321,75 PLN
2018-12-03 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Stolarstwo - Eugeniusz Gąsiorek:

Wymiana okna skrzynkowego łukowego na jednoramowe - korytarz II piętro

wartość: 15095,79 PLN
2018-12-02 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Aquanet:

Korzystanie z urządzen kanalizacyjnych spółki w zakresie odprowadzania wód oopadowych i roztopowych

wartość: 0,00 PLN
2018-11-07 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Netia:

Usługi telekomunikacyjne

wartość: 0,00 PLN
2018-11-05 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Stolarstwo - Eugeniusz Gąsiorek:

Wymiana okna skrzynkowego łukowego na jednoramowe -łazienka dziecięca II pietro

wartość: 15092,10 PLN
2018-11-05 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Archem Piotr Morszner:

Archiwizacja dokumentacji Przedszkola nr 86 "Tęczowy Swiat" w Poznaniu

wartość: 3000,00 PLN
2018-09-03 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Szkoła dzieciecych Doswiadczeń:

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat

wartość: 890,00 PLN
2018-08-31 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Lucyna Dudkiewicz:

Zajęcia dodatkowe - rytmika, zaj. muzyczne  dla dzieci w wieku 3-6 lat

wartość: 890,00 PLN
2018-08-31 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Stowarzyszenie Edukacyjne "Dobry Początek" - Społeczne Przedszkole Lipowa Alejka:

Przedszkole oddaje do użytkowania czesc nieruchomosci zwanej placem zabaw

wartość: 664,20 PLN
2018-08-28 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
ARK-BUD Zakład Usług budowlanych:

Wykonanie dodatkowych prac nie ujętych w umowie - dotyczy remontu sanitariatów II piętro

wartość: 7000,00 PLN
2018-08-13 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
ARK-BUD Zakład Usług budowlanych:

REmont łazienki na II piętrze, , naprawa konstrukcji stropu pomiędzy II i I piętrem w sanitariatach, prace remontowe w łazience na I pietrze.

wartość: 24900,00 PLN
2018-08-01 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
TMP s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek:

Ochrona danych osobowych - wykonywanie zadań IOD

wartość: 232,47 PLN
2018-07-16 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Wydawnictwo Panoptikos s.c. Sklep "JODEŁKA":

wymiana i renowacja parkietu sala gr. V

wartość: 9000,00 PLN
2018-07-03 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
LAROB-BUD Bartosz Klimkiewicz:

prace remontowo-malarskie - sala gr V

wartość: 5100,00 PLN
2018-02-08 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Aquanet:

Na korzystanie z urzadzeń z kanalizacji ogólnospławnej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych

wartość: 0,00 PLN
2018-02-02 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Orange:

Dostęp do sieci internetowej

wartość: 0,00 PLN
2018-01-31 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
TMP s.c.M.Idaszak T.Stochniałek:

Przedmiotem umowy jest opieka serwisowa sprawowana przez Zleceniobiorcę nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

wartość: 0,00 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
TMP s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek:

Świadczenie przez Zleceniobiorcę usług hostingowych i rejestracji domeny internetowej Przedszkola nr 86 "Teczowy Swiat" w Poznaniu

wartość: 246,00 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
TMPs.c.M.Idaszak T.Stochniałek:

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji

wartość: 0,00 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
"OGNIOCHRON II " Mikołaj Geisler:

Realizacja zadań służby BHP na terenie placówki

wartość: 0,00 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Lucyna Dudkiewicz:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki dla dzieci w wieku przedszkolnym w gr.I-V

wartość: 0,00 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
MULTIPROFESJA Anita Kościelniak:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym w gr.I-V.

wartość: 0,00 PLN
2017-12-27 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Olimpia Konwój:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu

wartość: 184,50 PLN
2017-12-21 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
POradnia Medycyny Pracy JEZYCE:

Przeprowadzanie badań pracowniczych do celów san. epidemiologicznych, orzeczeń lekarskich dotyczacych zdolności do pracy

wartość: 0,00 PLN
2017-12-11 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Aquanet:

dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

wartość: 0,00 PLN
2017-12-11 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Eugeniusz Gron i Zbigniwe Kuffel Warsztat Elektromechaniki Dżwigowej S.C.:

Wykonanie konserwacji i drobne naprawy jednego dżwigu towarowego 100 kg w Przedszkolu nr 86

wartość: 0,00 PLN
2017-12-11 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
AQUANET S.A. w Poznaniu:

Dostawa wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków do urzadzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę.

wartość: 0,00 PLN
2017-11-15 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
ENEA SA:

Dostawa energii elektrycznej

wartość: 0,00 PLN
2017-11-13 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
PGNiG:

Świadczenie usługi polegającej na sprzedaży i dostawie paliwa gazowego

wartość: 0,00 PLN
2017-09-01 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Jan Filas KRAKFIN:

Powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartych w aplikacji PABS

wartość: 0,00 PLN
2017-09-01 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Jan Filas KRAKFIN:

Powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartych w aplikacji PABS

wartość: 0,00 PLN
2017-09-01 Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
Stowarzyszenie Edukacyjne " Dobry Początek"- Społeczne Przedszkole "Lipowa Alejka":

Przedszkole oddaje do używania część nieruchomości zwanej placem zabaw.

wartość: 7416,9 PLN