Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2024-01-02 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
BHP - PPOŻ CONSULTING Bartosz Szymanek:

Nadzór BHP, PPOŻ

wartość: 180 PLN
2024-01-02 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
TMP IT GROUP spółka z o.o.:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym, zarządzanie sysytemem informatycznym

wartość: 220 PLN
2024-01-02 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
PEPE Piotr Pałgan:

Konserwacja dźwigów

wartość: 240 PLN
2023-12-04 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
SOLID GROUP:

MONITOROWANIE SYGNAŁÓW SYSTEMU ALARMOWEGO

wartość: 98,40 PLN
2023-10-26 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Firma Taniec Dzieci:

wynajem sali na zajęcia taneczne

wartość: 50,00 PLN
2023-10-22 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
OVH Sp. z o.o.:

hosting przedszkole96.com

wartość: 129,74 PLN
2023-10-16 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
ADBUD:

remont sali

wartość: 6396,00 PLN
2023-10-16 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
ADBUD:

Umowa na remont pomieszczenia

wartość: 4095,90 PLN
2023-09-29 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
SPORTVITA:

wynajem sali na zajęcia sportowe

wartość: 50,00 PLN
2023-09-29 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Klub Sportowy Akademia JUDO:

Wynajem sali na zajęcia sportowe

wartość: 50,00 PLN
2023-01-24 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
PEPE Piotr Pałgan:

Konserwacja dźwigów

wartość: 270,60 PLN
2023-01-16 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Orange Polska:

świadczenie usług internetu stacjonarnego

wartość: 115,00 PLN
2023-01-02 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
TMP s.c. M.Idaszak T. Stochniałek:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym, zarządzanie sytemami informatycznymi

wartość: 200,00 PLN
2023-01-01 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
BHP-PPOŻ CONSULTING:

Nadzór BHP, PPOŻ

wartość: 165,00 PLN
2022-12-14 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp. k.:

monitorowanie syatemu alarmowego podejmowanie interwencji

wartość: 98,40 PLN
2022-12-13 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
P4 Sp. z o.o.:

Aneks do umowy o Świadczenie Usug Telekomunikacyjnych

wartość: 60,00 PLN
2022-12-05 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Inwestor -Ekspert Mariusz Książek:

Remont sali dydaktycznej

wartość: 3902,44 PLN
2022-04-04 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Aquanet S.A.:

Odprowadzaniw wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej.

wartość: 138,08 PLN
2022-04-01 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
F.H.U. DARBA:

Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych

wartość: 17000,00 PLN
2022-03-03 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
PEPE Piotr Pałgan:

Konserwacja Dźwigów

wartość: 233,70 PLN
2022-01-03 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
TMP:

Opieka serwisowa

wartość: 170,00 PLN
2022-01-01 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
BHP-PPOŻ CONSULTING:

Nadzór BHP PPOŻ

wartość: 165,00 PLN
2021-12-13 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Solid Security:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji.

wartość: 98,40 PLN
2021-11-15 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

Remont schodów zewnętrznych

wartość: 10000,00 PLN
2021-08-05 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

Remont Sanitariatu

wartość: 20000,00 PLN
2021-07-05 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

Remont sanitariatu

wartość: 34640,00 PLN
2021-07-05 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Usługi Techniczne Kosztorysowanie i Nadzór Marian Walkowiak:

Nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót budowlanych - remont sanitariatu

wartość: 360,00 PLN
2021-01-25 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
PEPE Piotr Pałgan:

Konserwacja Dźwigów

wartość: 176,30 PLN
2021-01-04 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
TMP:

Opieka sewisowa

wartość: 150,00 PLN
2021-01-04 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
BHP-PPOŻ CONSULTING:

Nadzór BHP PPOŻ

wartość: 150,00 PLN
2021-01-04 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o.:

Wywóz odpadów kat.3

wartość: 125,00 PLN
2020-08-12 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
F.H.U. DARBA:

Wymiana stolarki drzwiowej

wartość: 16699,99 PLN
2020-08-10 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Firma Budowlana Marbud:

Remont sanitariatu

wartość: 57520,00 PLN
2020-01-02 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
TMP:

Opieka serwisowa

wartość: 150,00 PLN
2020-01-02 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
BHP-PPOŻ CONSULTING:

Nadzór BHP

wartość: 150,00 PLN
2019-11-25 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
P4 Sp. z o.o.:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 67,65 PLN
2019-10-29 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Garden AS:

Nasadzenie drzew na terenie ogrodu

wartość: 3500,00 PLN
2019-08-01 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Poradnia Medycyny Pracy "Jeżyce":

Badania wstępne, okresowe, kontrolne, sanepidu pracowników.

wartość: 90,00 PLN
2019-06-24 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Bartez:

Modernizacja placu zabaw

wartość: 195449,00 PLN
2019-06-24 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Firma Budowlana Marbud:

Remont sanitariatu

wartość: 43520,00 PLN
2019-06-24 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Firma Budowlana Marbud:

Remont sanitariatu

wartość: 26000,00 PLN
2019-04-15 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
AJDIJA:

Wykonanie projektu wykonawczego, przedmiar robót, specyfikacja techniczna ora w formie pomocniczych dzaiłań do Modernizacji placu zabaw na terenie Przedszkola nr 96 w Poznaniu

wartość: 3075,00 PLN
2019-01-02 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
BHP-PPoż Consulting:

Nadzór BHP PPOŻ

wartość: 150,00 PLN
2018-12-10 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Solid Security Solid Group Sp. z o.o. Sp. k.:

Monitorowanie obiektu.

wartość: 98,40 PLN
2018-03-01 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Netia S.A.:

Usługa telekomunikacyjna

wartość: 90,00 PLN
2018-02-05 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o.:

Wywóz odpadów kat. 3

wartość: 95,00 PLN
2018-02-05 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o.:

Wywóz odpadów kat.3

wartość: 75,00 PLN
2017-10-23 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
P4 Sp. z o.o.:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 55,35 PLN
2016-04-19 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
CWS boco:

Wynajem i serwis mat podłogowych

wartość: 113,15 PLN
2016-02-17 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Orange Polska S.A.:

Neostrada

wartość: 50,90 PLN
2014-01-01 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
Aquanet S.A.:

Usługa doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków.

wartość: 950,00 PLN
2012-08-28 Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"
PROGMAN S.A.:

Usługa hostingu i licencja na korzystanie z aplikacji i-przedszkole

wartość: 1661,68 PLN