Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-04-05 Przedszkole Nr 117 im. Czecha
DOR-BRUK Janusz Doroszuk Poznań, ul Wadowicka 53:

Wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z opornikami na terenie ogrodu przedszkolnego w ilości 160m kw.

wartość: 20.000 PLN
2017-08-28 Przedszkole Nr 117 im. Czecha
SARIA POLSKA SP. Z O.O.:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KUCHENNYCH POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO

wartość: 216 PLN
2017-06-19 Przedszkole Nr 117 im. Czecha
DOR-BRUK JANUSZ DOROSZUK:

Zerwanie nawierzchni asfaltowej, wyrudowanie korzeni, polożenie oporników, wykonanie stabilizacji gruntu, ułożenie kostki brukowej w ogrodzie przedszkolnym

wartość: 9.999 PLN
2017-03-27 Przedszkole Nr 117 im. Czecha
DEKAR-BUD JAKUB KARMELITA:

PRACE DEKARSKO-BLACHARSKIE NA DACHU BUDYNKU GŁÓNEGO PRZEDSZKOLA

wartość: 29000 PLN
2017-01-02 Przedszkole Nr 117 im. Czecha
TMP S.C. M.IDASZAK T.STOCHNIAŁEK POZNAŃ ULSTAROWIEJSKA 8:

OPIEKA SERWISOWA NAD SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM I OPROGRAMOWANIEM

wartość: 1771,20 PLN