Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2023-01-02 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
TMP s.c M.Idaszak T.Stochniałek:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem komputerowym.

wartość: 3000 PLN
2023-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
EDEN:

WYNJEM URZĄDZEŃ DOZUJĄCEGO WODĘ I SPRZEDAŻ WODY"EDEN"

wartość: 5313,20 PLN
2023-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
BHP- PPOŻ CONSULTING:

OPIEKA BHP-PPOŻ

wartość: 2040 PLN
2023-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
BHP- PPOŻ CONSULTING:

OPIEKA BHP-PPOŻ

wartość: 2040 PLN
2023-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
EURO-MED:

PROFILAKTYCZNA OPIEKA MEDYCZNA

wartość: 2000 PLN
2022-12-22 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
AQUANET:

DOSTRCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

wartość: 5000 PLN
2022-12-20 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
VEOLIA:

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTRCZANIA CIEPŁA

wartość: 54000 PLN
2022-12-15 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
INEA:

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

wartość: 700 PLN
2022-12-15 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
INEA:

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

wartość: 700 PLN
2022-12-15 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
ELIS:

UMOWA NAJMU I SERWIS MAT WEJŚCIOWYCH

wartość: 1308 PLN
2022-12-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
SOLID GROUP:

MONITORING OBIEKTU

wartość: 590,40 PLN
2022-08-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
UMP WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

WYWÓZ ODPADÓW 

wartość: 10428 PLN
2022-01-03 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
PRIMO:

SEWRIS INFORMATYCZNY

wartość: 3600 PLN
2022-01-03 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
EDEN:

DOSTAWA WODY

wartość: 3280,50 PLN
2022-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
EURO-MED:

OPIEKA MEDYCZNA PRACOWNIKÓW

wartość: 2000 PLN
2022-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
BHP- PPOŻ CONSULTING:

OPIEKA BHP

wartość: 2040 PLN
2022-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
INEA:

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- INTERNET + KABLÓWKA

wartość: 702 PLN
2022-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
FHU ALKOM:

ODPADY BIO

wartość: 2880 PLN
2021-12-20 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
ELIS:

UMOWA NAJMU I SERWIS MAT WEJŚCIOWYCH

wartość: 1308 PLN
2021-12-02 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
VEOLIA:

DOSTARCZANIE CIEPŁA

wartość: 54000 PLN
2021-12-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
SOLID GROUP:

MONITORING OBIEKTU

wartość: 590,40 PLN
2021-04-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
AQUANET:

ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

wartość: 2760 PLN
2021-04-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
AQANET:

WODY OPADOWE I ROZTOPOWE

wartość: 3000 PLN
2021-02-02 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
INEA:

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

wartość: 700 PLN
2021-01-04 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
BHP- PPOZ CONSULTING:

OBSŁUGA W RAMACH BHP

wartość: 1800 PLN
2021-01-04 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
ELIS:

WYNAJEM MAT WEJŚCIOWYCH

wartość: 900 PLN
2021-01-04 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
TMP S.C. M. IDASZAK T. STOCHNIAŁEK:

OPIEKA SERWISOWA I OPROGRAMOWANIE

wartość: 2300 PLN
2021-01-02 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
ALKOM:

ODPADY BIO

wartość: 2880 PLN
2021-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
EDEN:

DOSTAWA WODY PITNEJ

wartość: 1700 PLN
2021-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
EUROMED:

PROFILAKTYCZNA PRACOWNICZA OPIEKA MEDYCZNA

wartość: 1200 PLN
2021-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
PHU Alkom:

ODPADY GASTRONOMICZNE

wartość: 3120 PLN
2020-12-31 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
VEOLIA:

DOSTAWA CIEPŁA

wartość: 43000 PLN
2020-12-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
SILID GROUP:

MONITOROWANIE SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

wartość: 600 PLN
2020-11-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
ORANGE:

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - TELEFON STACJONARNY

wartość: 640 PLN
2020-11-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
ORANGE:

TELEFON STACJONARNY

wartość: 1960 PLN
2020-01-02 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
TMP S.C. M. IDASZAK T. STOCHNIAŁEK:

OPIEKA SERWISOWA I OPROGRAMOWANIE

wartość: 2300 PLN
2020-01-02 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
EDEN:

DOTAWA WODY

wartość: 2000 PLN
2020-01-02 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
BHP- PPOZ CONSULTING:

usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

wartość: 1800 PLN
2020-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
AQANET:

DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

wartość: 4920 PLN
2020-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
INEA:

USŁUGI INTERNET + TV KABLOWA

wartość: 708 PLN
2020-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
EUROMED:

PROFILAKTYKA MEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW

wartość: 900 PLN
2019-12-30 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
PHU Alkom:

Wywóz odpady gastronomiczne

wartość: 1200 PLN
2019-12-04 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
BERENDSEN TEXTILE SERWICE:

NAJEM I SERWIS MAT WEJŚCIOWYCH

wartość: 900 PLN
2019-12-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
SOLID GROUP:

MONITORING SYSTEMU SYGNAŁÓW ALARMOWEGO  OBIEKTU

wartość: 590 PLN
2019-11-25 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
VEOLIA:

DOSTAWA CIEPŁA

wartość: 41000 PLN
2019-01-02 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
TMP S.C. M. IDASZAK T. STOCHNIAŁEK:

SERWIS SPRZETU ORAZ OPROGRAMOWANIA

wartość: 2000 PLN
2019-01-02 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
BHP -PPOŻ CONSULTING:

USŁUGA W RAMACH BHP I PPOŻ

wartość: 1800 PLN
2019-01-02 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
FIRMA CONSULTINGOWA Q- TEAM PAULINA OŻÓG:

OPIEKA NAD SYSTEMEM HACCP

wartość: 1368 PLN
2019-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
SOLID SECURITY:

MONITORING

wartość: 6000 PLN
2019-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
EDEN:

DOSTAWA WODY EDEN

wartość: 2520 PLN
2019-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
ALKOM:

WYWÓZ ODPADÓW KUCHENNYCH

wartość: 1166,40 PLN
2019-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
EUROMED:

PROFILAKTYCZNA OPIEKA MEDYCZNA

wartość: 1300 PLN
2018-12-12 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
AQUANET:

UMOWA O DOSTARCZENIE WODY  I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

wartość: 6600 PLN
2018-12-07 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
Wolters Kluwer Polska Spółką z o.o.:

UMOWA LICENCYJNA  WERSJA ONLINE LINII PROGMAN

wartość: 15852,24 PLN
2018-11-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
ORANGE:

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE  TEL STACJONARNY

wartość: 1213 PLN
2018-06-15 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
HUBUD Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane:

Malowanie sal dydaktycznych, korytarzy i sali rytmicznej w Przedszkolu

wartość: 36268 PLN
2018-04-12 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
ZRB"KAZUB"Krzysztof Nowak:

PRZEGLĄD TECHNICZNY BUDYNKU ROCZNY

PRZEGLĄD ELEKTRYCZNY MOKRY

PRZEGLĄD GAZOWY I KOMINIARSKI

wartość: 1120 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
TMP:

Opieka serwisowa archiwizacja

wartość: 2066,64 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
BHP-PPOŻ CONSULTING:

ochrona BHP  i Hgieny pracy

wartość: 1800 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
ALKOM:

WYWÓZ ODPADÓW  KUCHENNYCH 

wartość: 1166,40 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
EUROMED:

PROFILAKTYKA MEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW

wartość: 1700 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
AQUANET:

DOSTAWA WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW

wartość: 7500 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
ENEA S.A.:

ENERGIA ELEKTRYCZNA

wartość: 6000 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
VEOLIA:

DOSTAWA CIEPŁA  NA POTRZEBY  OGRZEWANIA

wartość: 50700 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
BERENDSEN TEXTILE SERWICE:

NAJEM I SERWIS MAT WEJŚCIOWYCH

wartość: 1525,20 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
SOLID SECURITY:

MONITOROWANIE  ORAZ PODEJMOWANIE INTERWENCJI - SYSTEM ALARMOWY

wartość: 590,40 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
Eden Springs:

Dostawa  wody  w  butlach  i  urządzeń  dozujących wodę

wartość: 518,07 PLN
2017-12-12 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
SOLID GROUP:

monitorowanie  sygnałów lokalnego systemu  alarmowego  oraz podejmowanie interwencji

wartość: 49,20 PLN
2017-12-06 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
BERENDSEN:

Serwis i najem mat wejściowych

wartość: 179,09 PLN
2017-11-13 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
PGNiG:

DOSTAWA GAZU

wartość: 2000 PLN
2017-10-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
ALKOM:

WYWÓZ ODPADÓW KUCHENNYCH

wartość: 291,60 PLN
2017-01-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
JAN FILAS KRAKFIN:

ROCZNA ASYSTA APLIKACJI PABS

wartość: 1670 PLN
2016-11-01 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
Orange:

Usługi telekomunikacyjne tel. Stacjonarny

wartość: 1918,80 PLN
2016-10-04 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
Alkom:

wywóz odpadów żywnościowych

wartość: 97,20 PLN
2016-05-25 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
PLUS:

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE KOMÓRKOWE

wartość: 1181,52 PLN
2016-05-25 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
PLUS:

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE KOMÓRKOWE

wartość: 1425,20 PLN
2016-05-25 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
PLUS:

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE KOMÓRKOWE

wartość: 1425,20 PLN
2015-12-31 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
INEA:

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  I INTERNETOWYCH ORAZ TV

wartość: 702 PLN
2015-12-31 Przedszkole Nr 119 im. Lecha
INEA:

INTERNET

wartość: 702 PLN