Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2023-09-04 Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka"
Edukacja Artystyczna Anna Nazarczuk:

prowadzenie zajęć umuzykalniających

wartość: 2800,00 PLN
2023-08-01 Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka"
Usługi techniczne kosztorysowanie i nadzór:

nadzór inwestorski

wartość: 420,00 PLN
2023-08-01 Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka"
Inwestor-Ekspert Marisz Książek:

remont ciągów komunikacyjnych

wartość: 25580,00 PLN
2023-03-03 Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka"
Edukacja Artystyczna Anna Nazarczuk:

prowadzenie zajęć umuzykalniających

wartość: 2900,00 PLN
2023-01-03 Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka"
Iskra:

konserwacja sprzętu gaśniczego

wartość: 0,00 PLN
2023-01-02 Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka"
TMP:

umowa serwisowa

wartość: 0,00 PLN
2023-01-02 Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka"
Prywatny Gabinet Lekarski:

badania okresowe pracowników

wartość: 0,00 PLN
2023-01-01 Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka"
BHP-PPOŻ CONSULTING:

służby bhp i p.poż

wartość: 0,00 PLN
2023-01-01 Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka"
Zakład Usługowo Produkcyjno-Handlowy s.c. Jacek Lepczyński Anna Lepczyńska:

konserwacja urządzeń dźwigowych

wartość: 3542,40 PLN
2022-12-21 Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka"
Solid Group Sp. z o.o.:

Monitorowanie sygnałów systemu alarmowego

wartość: 900,36 PLN
2022-12-12 Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka"
Veolia:

dostarczanie ciepła

wartość: 0,00 PLN
2022-12-02 Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka"
AQUANET:

dostarczanie wody

wartość: 0,00 PLN
2022-01-03 Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka"
TMP:

umowa serwisowa

wartość: 0,00 PLN
2022-01-03 Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka"
Iskra:

konserwacja sprzętu gaśniczego

wartość: 0,00 PLN
2022-01-02 Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka"
Prywatny Gabinet Lekarski:

badania okresowe pracowników

wartość: 0,00 PLN
2022-01-01 Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka"
BHP-PPOŻ CONSULTING:

służby bhp i p.poż

wartość: 0,00 PLN
2022-01-01 Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka"
Zakład Usługowo Produkcyjno-Handlowy s.c. Jacek Lepczyński Anna Lepczyńska:

konserwacja urządzeń dźwigowych

wartość: 0,00 PLN