Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2024-01-01 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
PHIX sp. z.o.o.:

Świadczenie usług informatycznych i serwisowych 

wartość: 180,00 PLN
2023-12-11 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych:

Konserwacja urządzeń dźwigowych.

wartość: 238,00 PLN
2023-12-04 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
Firma Budowlana Marbud Mariusz Oleksy:

Remont pomieszczeń oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

wartość: 36000,00 PLN
2023-07-25 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
Bartez Sp.j. kaczmarek, Prabucki:

Modernizacja ogrodu przedszkolnego zgodnie z ofertą z dnia 18.07.2023 r

wartość: 50000,00 PLN
2023-06-08 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
Usługi Techniczne Kosztorysowanie i Nadzór Marian Walkowiak:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem robót budowlanych: adaptacja pomieszczenia na łazienkę.

wartość: 480,00 PLN
2023-06-08 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
Firma Budowlana Marbud Mariusz Oleksy:

Adaptacja pomieszczenia na łazienkę.

wartość: 33520,00 PLN
2023-05-30 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady":

Usługa dostępu do internetu w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej.

wartość: 110,70 PLN
2023-03-03 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
Lider Aleksander Zaporowski:

Wymiana ogrodzenia terenu przedszkola-front i dwa boki oraz ogrodzenie strefy parkingowej placu zabaw.

wartość: 100000,00 PLN
2023-01-02 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
Prywatny gabinet lekarski Maria Sobczak:

Świadczenie usług medycznych z zakresu badań medycyny pracy.

wartość: 80,00 PLN
2023-01-02 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
OmniIT Michał Borejsza-Wysocki zmiana na PHIX sp. z o.o.:

Świadczenie usług informatycznych i serwisowych.

wartość: 165,00 PLN
2023-01-01 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
Biuro Ochrony "RENOMA" S.C.:

Monitorowanie sygnałów systemu alarmowego.

wartość: 110,70 PLN
2022-11-30 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych:

Konserwacja urządzeń dźwigowych.

wartość: 273,06 PLN
2022-11-02 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
Instalatorstwo Elektryczne Mariusz Urbańczyk:

Usunięcie awarii instalacji elektrycznej i jej skutków.

wartość: 6677,85 PLN
2022-10-05 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
GAZKOMPLEX MARTA GALASIŃSKA-PIKOSZ:

Remont instalacji gazowej - wymiana rur i kształtek ze względu na nieszczelność instalacji.

wartość: 16599,99 PLN
2022-07-25 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
LIDER Aleksander Zaporowski:

Modernizacja ogrodzenia śmietnika.

wartość: 4995.01 PLN
2022-06-30 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
Usługi Techniczne Kosztorysowanie i Nadzór Marian Walkowiak:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem robót budowlanych - remontu sanitariatu w terminie 30.06.2022 r.-25.07.2022 r.

wartość: 420.00 PLN
2022-06-30 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
Firma Budowlana Marbud Mariusz Oleksy:

Remont sanitariatu.

wartość: 49580.00 PLN
2022-06-27 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

Naprawa instalacji usunięcie awarii kanalizacyjnej na terenie Przedszkola nr 129 os. Przyjaźni 135 w Poznaniu

wartość: 3316.40 PLN
2022-06-06 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
Instalatorstwo Elektryczne Mariusz Urbańczyk:

Usunięcie awarii instalacji elektrycznej.

wartość: 2244.75 PLN
2022-01-12 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.:

Umowa o świadczenie Usług zaufania- podpis kwalifikowany.

wartość: 696.18 PLN
2022-01-03 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
OmniIt Michał Borejsza-Wysocki:

Świadczenie usług informatycznych i serwisowych

wartość: 145,00 PLN
2022-01-02 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
Prywatny Gabinet Lekarski Maria Sobczak:

Usługi medyczne z zakresu badań profilaktycznych praconików.

wartość: 50,00 PLN
2021-11-22 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych w Poznaniu:

Konserwacja urządzeń dźwigowych.

wartość: 248,46 PLN
2021-09-01 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
TMP s.c. M.Idaszak, T.Stochniałek:

Opieka serwisowa nad sprzętem komuterowym i oprogramowaniem komputerowym.

wartość: 184.50 PLN
2020-12-02 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych w Poznaniu:

Konserwacja urządzeń dźwigowych.

wartość: 248,50 PLN
2020-09-15 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych:

Świadczenia z zakresu medycyny pracy.

wartość: 0,00 PLN
2018-12-14 Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych w Poznaniu:

Konserwacja urządzeń dźwigowych

wartość: 2892,96 PLN