Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-05-01 Przedszkole Nr 141 "Dziadka Borodzieja"
Jolanta Waligórska:

prowadzenie zajęć rytmiczno-tanecznych

wartość: 2444,00 PLN
2019-03-01 Przedszkole Nr 141 "Dziadka Borodzieja"
Jolanta Waligórska:

prowadzenie zajeć rytmiczno-tanecznych

wartość: 2444,00 PLN
2019-01-02 Przedszkole Nr 141 "Dziadka Borodzieja"
Jolanta Waligórska:

prowadzenie zajęć rytmiczno-tanecznych

wartość: 2446,00 PLN
2018-12-17 Przedszkole Nr 141 "Dziadka Borodzieja"
Domofon Firma Usługowa Krzysztof Grzybowski:

Montaż centrali domofonicznej i aparatów w budynku przedszkola

wartość: 2100,00 PLN
2018-11-02 Przedszkole Nr 141 "Dziadka Borodzieja"
Jolanta Waligórska:

Prowadzenie zajęć rytmiczno-tanecznych

wartość: 2450,00 PLN
2018-09-03 Przedszkole Nr 141 "Dziadka Borodzieja"
Jolanta Waligórska:

Prowadzenie zajęć rytmiczno-tanecznych

wartość: 2430,00 PLN
2018-06-30 Przedszkole Nr 141 "Dziadka Borodzieja"
Zakład Murarski Jan Oleksy:

Remont stolarki drzwiowej

wartość: 8000,00 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 141 "Dziadka Borodzieja"
Jolanta Waligórska:

Prowadzenie zajęć rytmiczno-tanecznych.

wartość: 8232,00 PLN
2017-09-01 Przedszkole Nr 141 "Dziadka Borodzieja"
Jolanta Waligórska:

Prowadzenie zajęć rytmiczno-tanecznych

wartość: 1315,00 PLN
2017-05-31 Przedszkole Nr 141 "Dziadka Borodzieja"
Jolanta Waligórska:

Prowadzenie zajęć tanecznych

wartość: 680,00 PLN
2017-03-31 Przedszkole Nr 141 "Dziadka Borodzieja"
Jolanta Waligórska:

Prowadzenie zajęć tanecznych

wartość: 1100,00 PLN
2017-03-31 Przedszkole Nr 141 "Dziadka Borodzieja"
Jolanta Waligórska:

Prowadzenie zajęć z rytmiki

wartość: 2295,00 PLN
2017-01-05 Przedszkole Nr 141 "Dziadka Borodzieja"
Patrycja Kaczmarek:

Prowadzenie zajęć z j.angielskiego

wartość: 510,00 PLN
2017-01-05 Przedszkole Nr 141 "Dziadka Borodzieja"
Jolanta Waligórska:

Prowadzenie zajęć tanecznych

wartość: 2295,00 PLN
2017-01-05 Przedszkole Nr 141 "Dziadka Borodzieja"
Jolanta Waligórska:

Prowadzenie zajęć z rytmiki

wartość: 2250,00 PLN