Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-02-21 Przedszkole Nr 148 "Mali Europejczycy"
LINK Jakub Sobczak:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

wartość: 2460,00 PLN
2018-01-23 Przedszkole Nr 148 "Mali Europejczycy"
Wolters Kluwer:

Oprogramowanie lini produktów ProgMan - licencje

wartość: 1815,49 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 148 "Mali Europejczycy"
Monitoring Wielkopolski Sp. z o.o.:

Umowa na usługę konserwacji i serwisu pogwarancyjnego zabezpieczeń technicznych

wartość: 492,00 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 148 "Mali Europejczycy"
Monitoring Wielkopolski Sp. z o.o.:

Umowa ochrony obiektu poprzez monitorowanie sygnałów z elektrycznych systemów zabezpieczeń oraz interwencji w przypadku alarmu

wartość: 1033,20 PLN
2017-12-19 Przedszkole Nr 148 "Mali Europejczycy"
Eden Springs Sp. z o.o.:

woda do picia - czynsz za dystrybutory

wartość: 132,84 PLN
2017-12-12 Przedszkole Nr 148 "Mali Europejczycy"
PHU Duster Władysaw Kłos:

usługi porządkowo-czystosciowe

wartość: 13640,00 PLN
2014-01-02 Przedszkole Nr 148 "Mali Europejczycy"
NetcomPlus Paweł Bilejczyk:

  SRP System Rozliczania Płatności

wartość: 717,88 PLN
2012-12-11 Przedszkole Nr 148 "Mali Europejczycy"
ORANGE:

 Abonament telefoniczny i internetowy

wartość: 0,00 PLN
2007-09-21 Przedszkole Nr 148 "Mali Europejczycy"
AQUANET:

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

wartość: 0,00 PLN