Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-01-25 Przedszkole Nr 158 "Świat Krasnali"
Wolters Kluwer:

Dostęp iPrzedszkole

wartość: 811,80 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 158 "Świat Krasnali"
TMP S.C.:

OPIEKA SERWISOWA, SPRZĘTOWA I ARCHIWIZACJA

wartość: 172,20 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 158 "Świat Krasnali"
GOAP:

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

wartość: 411,35 PLN
2017-11-27 Przedszkole Nr 158 "Świat Krasnali"
Inwestor- Ekspert Mariusz Książek:

Remont łazienki

wartość: 20883,00 PLN
2017-09-01 Przedszkole Nr 158 "Świat Krasnali"
ZNP - OUPiS:

prowadzenie zajęć z rytmiki wrzesień - grudzień

wartość: 4680,00 PLN
2017-06-30 Przedszkole Nr 158 "Świat Krasnali"
Max Michał Borowicz:

Wykonanie bramy i furtki

wartość: 4700,00 PLN
2017-04-28 Przedszkole Nr 158 "Świat Krasnali"
Bartez Sp. j. Kaczmarek, Prabucki:

wyposażenie placu zabaw

wartość: 25501,00 PLN
2017-01-18 Przedszkole Nr 158 "Świat Krasnali"
PGNiG:

Dostarczanie paliwa gazowego

wartość: 3140,28 PLN
2017-01-02 Przedszkole Nr 158 "Świat Krasnali"
ZNP OUPiS:

Prowadzenie zajęć z rytmiki dla 125 dzieci

wartość: 5847,00 PLN
2017-01-02 Przedszkole Nr 158 "Świat Krasnali"
TMP s.c. M Idaszak, T. Stochniałek:

opieka nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, wsparcie merytoryczne, naprawa sprzętu oraz ASI

wartość: 4243,50 PLN
2017-01-01 Przedszkole Nr 158 "Świat Krasnali"
KRAKFIN S.C.:

PABS

wartość: 1670,00 PLN