Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-08-31 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Joker:

Ochrona i monitoring obiektu

wartość: 196,80 PLN
2021-08-30 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Vertical:

Dozór i konserwacja 3 dzwigów towarowych

wartość: 1500,60 PLN
2021-08-30 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Frodo:

Monitoring i zwalczanie szkodników 

wartość: 806,28 PLN
2021-08-30 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
BHP - PPOŻ Consulting:

Obsługa BHP 

wartość: 560 PLN
2021-06-01 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
TMP:

usługi informatyczne 

wartość: 1291,50 PLN
2021-03-29 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
TECHSIG:

Remont korytarza na I piętrze budynku przedszkola 

wartość: 26950 PLN
2021-01-18 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
ZTM Poznań:

Przejazdy komunikacją miejską 

wartość: 1538 PLN
2021-01-04 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
BHP-PPOŻ_CONSULTING:

bezpieczeństwo i higiena pracy

wartość: 1120 PLN
2021-01-04 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
VERTICAL Tomasz Pilarski:

Dozór i konserwacja 3 dźwigów towarowych

wartość: 3001,20 PLN
2021-01-01 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Orange Polska:

Internet i telefon stacjonarny 

wartość: 1380 PLN
2021-01-01 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Orange Polska:

telefonia komórkowa 

wartość: 664,08 PLN
2020-12-23 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
FRODO Leszek Teschner:

Monitoring i zwalczanie szkodników

wartość: 1612,56 PLN
2020-11-17 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
TECH-SIG Michał Lemiesiewicz:

Remont łazienek po awarii wodociągowejw salach na parterze i na 1 piętrze.

wartość: 11000 PLN
2020-11-13 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
JOKER Agencja detektywistyczna i ochrony:

Ochrona obiektu

wartość: 393,60 PLN
2020-05-04 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Zakład Usługowo - Handlowy "Sklep pod Klonem":

Budżet Obywatelski. Wykonanie elementów projektu zmian w ogrodzie.

wartość: 44625 PLN
2020-04-07 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
ORANGE POLSKA:

Usługi telekomunikacyjne

wartość: 1160,00 PLN
2020-03-19 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
TECH-SIG Michał Lemiesiewicz:

Budżet Obywatelski. Usunięcie zniszczonych elementów wyposaznia ogrodu i płytek chodnikowych oraz wykonanie prylacza wodnego i instalacji

wartość: 11036,36 PLN
2020-03-18 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Zakład Usługowo - Handlowy "Sklep pod Klonem":

Budowa boisko sportowego z naturalną nawierzchnią i infrastrukturą

wartość: 44500,00 PLN
2020-02-28 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Zakład Usługowo - Handlowy "Sklep pod Klonem":

Wykonanie inwentaryzacji, koncepcji, projektu, przekazanie praw autorskich, nadzór projektowy ogrodu przedszkolnego

wartość: 30135,00 PLN
2020-01-13 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
TECH-SIG Michał Lemiesiewicz:

Remont szatni przedszkolnej

wartość: 37000,00 PLN
2020-01-10 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
ZTM Poznań:

Przejazdy komunikacją miejską

wartość: 1282,00 PLN
2020-01-02 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
FRODO Leszek Teschner:

stały monitoring i zwalczanie szkodników

wartość: 1945,18 PLN
2020-01-02 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
FRODO Leszek Teschner:

stały monitoring i zwalczanie szkodników

wartość: 1945,18 PLN
2020-01-01 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Agencja Ochrony Osób i Mienia LION:

Konserwacja systemu alarmowego przedszkola

wartość: 492,00 PLN
2019-12-16 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
VERTICAL Tomasz Pilarski:

Konserwacja i serwis 3 dźwigów przedszkolnych , pomiary rezystancji izolacji 

wartość: 4452,6 PLN
2019-12-03 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Agencja Ochrony Osób i Mienia LION:

Ochrona obiektu

wartość: 900,36 PLN
2019-06-06 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
TECH-SIG Michał Lemiesiewicz:

Remont holu przedszkola

wartość: 34000,00 PLN
2019-02-01 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
TECH-SIG Michał Lemiesiewicz:

Remont pralni

wartość: 20000,00 PLN
2019-01-15 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Zarząd Transportu Miejskiego:

Prawo do przejazdów komunikacją miejską

wartość: 1282 PLN
2019-01-02 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
BHP - PPoż Consulting:

Doradztwo BHP

wartość: 1680 PLN
2019-01-02 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Agencja Ochrony Osób i Mienia LION:

Ochrona obiektu

wartość: 1320 PLN
2019-01-02 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
FRODO:

Umowa z firmą deratyzacyjną 

wartość: 2103,36 PLN
2018-12-14 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
VERTICAL:

Konserwacja i ibsługa serwisowa dźwigów towarowych

wartość: 3240 PLN
2018-12-07 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Wolters Kluwer:

Licencja na oprogramowanie komputerowe do zarządzania przedszkolem 

wartość: 1321,76 PLN
2018-05-07 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
TECH-SIG:

Remont sanitariatów dziecięcych

wartość: 16782,10 PLN
2018-01-01 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Kraina Baśni:

zajęcia z jężyka angielskiego dla Dzi

wartość: 5955 PLN
2018-01-01 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Karolina Kaczmarek:

Zajęcia rytmiczne dla Dzieci

wartość: 6105 PLN
2018-01-01 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Monitoring Wielkopolski:

konserwacja i serwis instalacji alrmowej

wartość: 492 PLN
2018-01-01 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Monitoring Wielkopolski:

Ochrona obiektu

wartość: 816 PLN
2017-12-28 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
VERTICAL:

konserwacja urządzeń dźwigowych

wartość: 3837,60 PLN
2017-10-18 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Zakład blacharsko dekarski Paweł Shulz:

remont dachu 

wartość: 14000 PLN
2017-09-01 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Karolina Kaczmarek:

prowadzenie zajęć z rytmiki dla dzieci

wartość: 4070 PLN
2017-09-01 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Kraina Baśni:

nauka języka angielskiego dla dzieci

wartość: 2777,50 PLN
2017-06-30 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
TECH-SIG Michał Lemiesiewicz:

remont szybu windy towarowej

wartość: 3400 PLN
2017-05-06 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
POLKOMTEL:

abonament - telefonia komórkowa

wartość: 1875,87 PLN
2017-05-04 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
FRODO:

Deratyzacja i ochrona przed szkodnikami

wartość: 3330,32 PLN
2017-05-04 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
FRODO:

Deratyzacja i ochrona przed szkodnikami

wartość: 3330,32 PLN
2017-03-30 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
VERTICAL:

demontaż starej windy towarowej; montaż nowej windy towarowej

wartość: 18000 PLN
2017-02-28 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
PGNiG:

dostawa paliwa gazowego

wartość: 2672,23 PLN
2017-01-04 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Bartosz Szymanek:

obsługa BHP

wartość: 1680 PLN
2017-01-02 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Karolina Kaczmarek:

prowadzenie zajęć z rytmiki dla dzieci

wartość: 6105 PLN
2017-01-02 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
VERTICAL:

naprawa i konserwacja urządzeń dźwigowych

wartość: 4053,90 PLN
2017-01-02 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Frodo:

derartyzacja obiektu

wartość: 2103,36 PLN
2017-01-02 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Monitoring Wielkopolski:

ochrona obiektu

wartość: 826,56 PLN
2017-01-02 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Kraina Baśni:

nauka języka angielskiego dla dzieci

wartość: 6105 PLN
2017-01-02 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
TMP:

obsługa informatyczna

wartość: 2730,60 PLN
2017-01-02 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
ALKOM:

wywóz odpadów kuchennych

wartość: 1319,50 PLN
2016-03-01 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Orange:

abonament: telefon stacjonarny, internet

wartość: 1522,41 PLN
2014-12-08 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
Aquanet:

dostawa wody; odprowadzenie nieczystości

wartość: 8543,71 PLN