Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-12-30 Biblioteka Raczyńskich
4AUDYT Sp. z o.o.:

Badanie bilansu finansowego 

wartość: 33210 PLN
2021-12-29 Biblioteka Raczyńskich
Kancelaria Prawna Jatczak i Wspólnicy Sp. k.:

Świadczenie usług prawnych w 2022 r.

wartość: 101844 PLN
2021-12-29 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Bieżące utrzymanie w należytym porządku i czytości pomieszczeń, sprzętu i książek BR 

wartość: 9850,00 PLN
2021-12-27 Biblioteka Raczyńskich
Poczta Polska S.A.:

Świadczenie usług pocztowych w roku 2022

wartość: 23000 PLN
2021-12-22 Biblioteka Raczyńskich
Synergia Creative Sp. z o.o.:

Opracowanie projektów graficznych związanych z organizacją wydarzeń realizowanych w ramach MF EOG 2014-2021 r. 

wartość: 31217,40 PLN
2021-12-21 Biblioteka Raczyńskich
El-Sun Energy:

Okresowe przeglądy elektryczne, kontrolne pomiary, badania i prace konserwacyjne w budynkach BR 

wartość: 19434 PLN
2021-12-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykonanie indeksu nazwisk do monografii

wartość: 900 PLN
2021-12-21 Biblioteka Raczyńskich
M1 TAXI Sp. z o.o. Sp. k.:

Świadczenie usług przewozowych 

wartość: 12000 PLN
2021-12-16 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przepisanie fragmentów monografii 

wartość: 1500 PLN
2021-12-16 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Zakup materiałów bibliotecznych 

wartość: 46 PLN
2021-12-16 Biblioteka Raczyńskich
Winda s.j. Zakład Elektromechaniki Dźwigowej:

Usługi serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych 

wartość: 28136,76 PLN
2021-12-16 Biblioteka Raczyńskich
NEST WOJCIECH GONET:

Wykonanie przeglądów i konserwacji systmów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz niskonapięciowych w budynkach BR 

wartość: 53628,00 PLN
2021-12-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Tłumaczenie na język czeski tekstu wykłau 

wartość: 1200 PLN
2021-12-03 Biblioteka Raczyńskich
SAFETY PROJECT J. Stelmach:

sporządzenie Planów Ochrony Zabytków 

wartość: 14760,00 PLN
2021-12-01 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu z cyklu Czy ta pani czyta"

wartość: 330,00 PLN
2021-12-01 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu z cyklu Czy ta pani czyta"

wartość: 550 PLN
2021-12-01 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu z cyklu Czy ta pani czyta"

wartość: 550 PLN
2021-12-01 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prelekcja 

wartość: 400 PLN
2021-11-23 Biblioteka Raczyńskich
Savi Technologie Sp. z o.o. Sp.k.:

Obsługa serwisu i konserwacji Stałych Urządzeń Gaśniczych zainstalowanych w budynku BR 

wartość: 17908,80 PLN
2021-11-19 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu 

wartość: 2650,00 PLN
2021-11-18 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu w ramach cyklu Zapiski intymne

wartość: 600 PLN
2021-11-18 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu w ramach cyklu Zapiski intymne

wartość: 330 PLN
2021-11-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

udział w spotkaniu autorskim

wartość: 300 PLN
2021-11-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

udział w spotkaniu autorskim

wartość: 300 PLN
2021-11-09 Biblioteka Raczyńskich
Tekom Technologia Sp. z o.o.:

Usługi. Transmisja danych on-line przez protokół GPRS

wartość: 1279,80 PLN
2021-11-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykonanie prac projektowych

wartość: 9800 PLN
2021-11-04 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Maszynopis monografii 

wartość: 1970,00 PLN
2021-11-04 Biblioteka Raczyńskich
PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o.:

monitorowanie mediów oraz udostępnianie przeglądów mediow na określone tematy 

wartość: 381,30 PLN
2021-11-02 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Opracowywanie graficzne i przygotowanie do druku materiałów promocyjnych 

wartość: 6148,80 PLN
2021-10-29 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

udział w rozmowie publicystycznej 

wartość: 550 PLN
2021-10-26 Biblioteka Raczyńskich
ANNA SKOCZEK:

Wsparcie merytoryczne organizacji Festiwalu Ludzie Książki wraz z komponentem Ludzie Ksiązki w drodze 

wartość: 49200 PLN
2021-10-26 Biblioteka Raczyńskich
Krzysztof Talarek KTK PROJEKT:

Umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego w branży konstrukcyjnej 

wartość: 5904,00 PLN
2021-10-26 Biblioteka Raczyńskich
Yustyna Architektura Fotografia Justyna Szadkowska:

Umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego w branży architektonicznej

wartość: 11685,00 PLN
2021-10-25 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Recenzja publikacji 

wartość: 700 PLN
2021-10-25 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Recenzja publikacji 

wartość: 500 PLN
2021-10-20 Biblioteka Raczyńskich
Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy:

Wykonywanie badań profilaktycznych 

wartość: 15000 PLN
2021-10-15 Biblioteka Raczyńskich
Twórcze Pole Mirosława Korbańska:

Przygotowanie do druku materiałów składających się na nr 2/2021 Winiety

wartość: 1280,00 PLN
2021-10-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prelekcja podczas XXXI Spotkania z Arcydziełem 

wartość: 500 PLN
2021-10-15 Biblioteka Raczyńskich
Twórcze Pole Mirosława Korbańska:

Przygotowanie materiałów promocyjnych na XXXI Spotkanie z Arcydziełem 

wartość: 2500 PLN
2021-10-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

tłumaczenie na polski i czeski spotkań w BR 

wartość: 500 PLN
2021-10-12 Biblioteka Raczyńskich
ARFIDO Sp. z o.o.:

Dostawa, montaż instalacja, konfiguracja i uruchomienie 11 urządzeń typu Książkomat Zewnetrzny we wskazanych lokalizacjach oraz szkolenia pracowników 

wartość: 1897108,95 PLN
2021-10-08 Biblioteka Raczyńskich
Arkadiusz Bocian Zamówienia Publiczne Doradztwo Prawne:

kompleksowa pomoc prawna w zakresie obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu "Sztuczna inteligencja w służbie książki" 

wartość: 14760,00 PLN
2021-10-08 Biblioteka Raczyńskich
Hydro Engineering Słupianek &Sobczyński S.J.:

zakup klimatyzatorów wraz z montażem 

wartość: 39800,00 PLN
2021-10-06 Biblioteka Raczyńskich
Pryzmat Poznań Sp. z o.o.:

Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek 

wartość: 10850,08 PLN
2021-09-30 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

udział w spotkaniu podczas Nocy Bibliotek 

wartość: 440 PLN
2021-09-29 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

udział w spotkaniu autorskim z cyklu Porannik książkowy 

wartość: 3300 PLN
2021-09-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Korekta językowa tekstu przeznaczonego do publikacji CZYTATY na pięciolinii. Scenariusze zajęć"

wartość: 200 PLN
2021-09-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

udział w spotkaniu autorskim z cyklu Porannik książkowy 

wartość: 330 PLN
2021-09-03 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

udział w spotkaniu z cyklu Porannik książkowy 

wartość: 500 PLN
2021-09-03 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Warsztaty plastyczne w ramach projektu ,,Jesień z robotami Lema"

wartość: 6960,00 PLN
2021-09-03 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Warsztaty teatralne w ramach projektu ,,Jesień z robotami Lema"

wartość: 5040,00 PLN
2021-09-03 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkania autorskie z cyklu ,,Jesień z robotami Lema"

wartość: 8640,00 PLN
2021-09-03 Biblioteka Raczyńskich
GO4Robot Sp. o.o.:

Warsztaty w ramach projektu ,,Jesień z robotami Lema"

wartość: 4428,00 PLN
2021-09-03 Biblioteka Raczyńskich
Centrum Edukacji Cyfrowej Sp. z o.o.:

Warsztaty w ramach projektu ,,Jesień z robotami Lema"

wartość: 4800 PLN
2021-09-03 Biblioteka Raczyńskich
Delta Agata Olędrzyńska:

Warsztaty w ramach projektu ,,Jesień z robotami Lema"

wartość: 9600,00 PLN
2021-09-03 Biblioteka Raczyńskich
IRONSKY Sp. z o.o.:

Warsztaty w ramach projektu ,,Jesień z robotami Lema"

wartość: 8708,40 PLN
2021-09-01 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

udział w spotkaniu z cyklu Porannik książkowy 

wartość: 330 PLN
2021-08-31 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

opracowanie graficzne w ramach  CZYTATY na pięciolinii 

wartość: 840 PLN
2021-08-31 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

opracowanie i zredagowanie publikacji w ramach zadania CZYTATY na pięciolinii 

wartość: 840 PLN
2021-08-31 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

opracowanie i zredagowanie publikacji w ramach zadania CZYTATY na pięciolinii 

wartość: 840 PLN
2021-08-31 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Recenzja publikacji 

wartość: 2200 PLN
2021-08-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

udział w spotkaniu w ramach cylu CZYTATY na pięciolinii 

wartość: 1000 PLN
2021-08-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

udział w spotkaniu w ramach cylu CZYTATY na pięciolinii 

wartość: 1500 PLN
2021-08-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

koncert podczas Narodowego Czytania

wartość: 1500 PLN
2021-08-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

udział w Narodowym Czytaniu

wartość: 1200 PLN
2021-08-25 Biblioteka Raczyńskich
Enea Operator Sp. z o.o.:

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

wartość: 2400 PLN
2021-08-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie szkolenia oraz przygotowanie zbiorów BR do ich publikacji w poratlu Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 

wartość: 213,04 PLN
2021-07-30 Biblioteka Raczyńskich
PGNiG:

dostarczanie ciepła 

wartość: 2400 PLN
2021-07-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

przygotowanie materiałów ikonograficznych na cykl CZYTATY na pięciolinii

wartość: 420 PLN
2021-07-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

przygtowanie materiałów ikonograficznych na cykl CZYTATY na pięciolinii

wartość: 420 PLN
2021-07-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

koncert podczas spotkania z cyklu CZYTATY na pięciolinii

wartość: 1800 PLN
2021-07-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

udział w rozmowie publicystycznej podczas spotkania z cyklu Porannik książkowy 

wartość: 330 PLN
2021-07-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

udział w rozmowie publicystycznej podczas spotkania z cyklu Porannik książkowy 

wartość: 1300 PLN
2021-07-09 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych (tłumaczenia tekstów) 

wartość: 4480 PLN
2021-07-09 Biblioteka Raczyńskich
ITLing Paweł Walkowiak:

Przekład tekstów 

wartość: 2600 PLN
2021-07-08 Biblioteka Raczyńskich
JUMI STUDIO Justyna Bodenszac:

Wykonanie strony internetowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych 

wartość: 11500 PLN
2021-07-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów w ramach cyklu CZYTATY na pięciolinii

wartość: 600 PLN
2021-07-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów w ramach cyklu CZYTATY na pięciolinii

wartość: 600 PLN
2021-07-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów w ramach cyklu CZYTATY na pięciolinii

wartość: 600 PLN
2021-07-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów w ramach cyklu CZYTATY na pięciolinii

wartość: 1300 PLN
2021-07-02 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Zakup materiałów bibliotecznych 

wartość: 800 PLN
2021-07-01 Biblioteka Raczyńskich
Smart Invest-Obsługa Inwestycji Piotr Kędziora:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.,,Naprawa i zabezpieczenie murów i fundamentów Biblioteki Raczyńskich" 

wartość: 12300,00 PLN
2021-06-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa księgowa w ramach projektu CZYTATY na pięciolinii 

wartość: 280 PLN
2021-06-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa księgowa w ramach projektu CZYTATY na pięciolinii 

wartość: 280 PLN
2021-06-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa księgowa w ramach projektu CZYTATY na pięciolinii 

wartość: 280 PLN
2021-06-25 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Bieżące utrzymanie w nalezytym porządku i czytości pomieszczeń, sprzętu i książek BR 

wartość: 9150,00 PLN
2021-06-10 Biblioteka Raczyńskich
NEST WOJCIECH GONET:

Wykonanie przeglądów i konserwacji instalacji oraz urządzeń systemów sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanych w wybranych budynkach BR 

wartość: 3690,00 PLN
2021-06-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w rozmowie podczas spotkania z cyklu Porannik książkowy 

wartość: 330,00 PLN
2021-06-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w rozmowie podczas spotkania z cyklu Porannik książkowy 

wartość: 1350,00 PLN
2021-06-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

udział w rozmowie podczas spotkania z cyklu Mól w sieci 2"

wartość: 656,00 PLN
2021-05-28 Biblioteka Raczyńskich
RdB.Expert Adam Jeske:

Doradztwo w przygotowaniu postępowania publicznego o udzielenie zamówienia pn. Dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i uruchomienie urządzeń typu zewnętrzny książkomat biblioteczny wraz z ich integracja z istniejącym u Zamawiającego systemem bibliotecznym"

wartość: 10455,00 PLN
2021-05-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie wykładu oraz nagranie wykładu techniką cyfrową

wartość: 600 PLN
2021-05-28 Biblioteka Raczyńskich
PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak S.J.:

Dostawa tonerów do drukarek 

wartość: 15250,77 PLN
2021-05-28 Biblioteka Raczyńskich
KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp.k.:

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego 

wartość: 41546,94 PLN
2021-05-28 Biblioteka Raczyńskich
ARFIDO Sp. z o.o.:

Dostawa etykiet bibliotecznych RFID 

wartość: 19926,00 PLN
2021-05-28 Biblioteka Raczyńskich
KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp.k.:

Zakup i dostawa rocznej licencji bazowej programu antywirusowego

wartość: 11193,00 PLN
2021-05-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Recenzja publikacji 

wartość: 550,00 PLN
2021-05-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Recenzja publikacji 

wartość: 550,00 PLN
2021-05-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

udział w rozmowie publicystycznej podczas spotkania z cyklu Porannik książkowy 

wartość: 330,00 PLN
2021-05-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

udział w rozmowie publicystycznej podczas spotkania z cyklu Porannik książkowy 

wartość: 2750,00 PLN