Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2024-02-29 Teatr Ósmego Dnia
Osoba fizyczna:

Autorska koncepcja artystyczna i reżyseria spektaklu "KAPRAL W KOŚCIÓŁKU"

wartość: 1277,00 PLN
2024-02-29 Teatr Ósmego Dnia
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wykonanie improwizowanej roli aktorskiej w spektaklu  "Kapral w Kościółku"

wartość: 1064,00 PLN
2024-02-14 Teatr Ósmego Dnia
Osoba fizyczna:

Reżyserskie przygotowanie pokazu spektaklu teatralnego "CIAŁA"

wartość: 1000,00 PLN
2024-02-13 Teatr Ósmego Dnia
Osoba fizyczna:

Autorska koncepcja przygotowania i prowadzenia warsztatów teatralnych dla  młodzieży w ramach projektu" Ferie w Ósemkach "

wartość: 1500,00 PLN
2024-02-01 Teatr Ósmego Dnia
Osoba fizyczna:

Przygotowanie autorskiej koncepcji projektów programów,ulotek i afiszy oraz ich realizacja.

wartość: 1368,00 PLN
2024-02-01 Teatr Ósmego Dnia
Osoba fizyczna:

Realizacja autorskiej oprawy dzwiękowej do spektaklu "PO BURZY" grupy teatralnej Łapacze Snów.

wartość: 957,00 PLN
2024-02-01 Teatr Ósmego Dnia
Osoba fizyczna:

Autorska koncepcja scenografii do spektaklu "Po burzy" grupy teatralnej Łapacze Snów.

wartość: 1500,00 PLN
2024-02-01 Teatr Ósmego Dnia
Osoba fizyczna:

Udział w debacie PN."PALESTYNA"

wartość: 1719,78 PLN
2024-01-11 Teatr Ósmego Dnia
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wykonanie roli aktorskiej w spektaklu  "Kafka: [tekst urywa się...]"

wartość: 1702,00 PLN
2024-01-11 Teatr Ósmego Dnia
Osoba fizyczna:

Realizacja autorskiej oprawy świetlnej spektaklu "Kafka: [tekst urywa się...]

wartość: 1064,00 PLN
2024-01-11 Teatr Ósmego Dnia
Osoba fizyczna:

Realizacja autorskiej oprawy muzycznej spektaklu "Kafka: [tekst urywa się...]"

wartość: 1064,00 PLN
2024-01-09 Teatr Ósmego Dnia
Osoba fizyczna:

Autorska koncepcja przygotowania filmowych materiałów promocyjnych do prezentacji spektaklu "Kafka: [tekst urywa się]"

wartość: 400,00 PLN
2024-01-09 Teatr Ósmego Dnia
Art of Mind Norbert Ogoniak:

PREZENTACJA  DWÓCH  POKAZÓW SPEKTAKLU "ŁOO! MATKO!" W DNIU 26-27.01.2024 r.

wartość: 3000,00 PLN
2024-01-02 Teatr Ósmego Dnia
Osoba fizyczna:

Opracowywanie materiałów fotograficznych w roku 2024 - autorski wybór i przygotowywanie do publikacji.

Wynagrodzenie miesięczne 900 zł

wartość: 10800,00 PLN
2024-01-02 Teatr Ósmego Dnia
Osoba fizyczna:

Przygotowanie autorskiej koncepcji projektów programów,ulotek i afiszy oraz ich realizacja.

wartość: 1368,00 PLN
2024-01-02 Teatr Ósmego Dnia
Osoba fizyczna:

Sprzątanie siedziby Teatru Ósmego Dnia

 Wynagrodzenie miesięczne 1.800 zł

wartość: 21600,00 PLN