Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-06-01 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
INEA S.A.:

Usługi telekomunikacyjne

wartość: 7380 PLN
2020-03-31 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
Orange Polska S.A.:

Usługi telekomunikacyjne

wartość: 1535,04 PLN
2020-01-02 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy:

Badania okresowe pracowników

wartość: 1200 PLN
2019-02-20 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
Orange Polska S.A.:

Usługi telekomunikacyjne

wartość: 664,20 PLN
2019-01-03 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
PHU Żar Plus Piotr Nowaczyk:

Przegląd i konserwacja gaśnic

wartość: 44,28 PLN
2018-12-17 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
Miasto Poznań – Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Doładowanie karty PEKA

wartość: 900 PLN
2018-12-04 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy:

Badania okresowe pracowników

wartość: 1200 PLN
2018-11-21 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker Sp. Z o.o.:

Monitoring budynku i konserwacja urządzeń

wartość: 1279,20 PLN
2017-01-25 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
Orange Polska:

usługi telekomunikacyjne

wartość: 1067,15 PLN
2016-12-12 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy:

badania profilaktyczne pracowników

wartość: 1200 PLN
2016-06-15 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
Wolters Kluwer S.A z siedzibą w Warszawie:

umowa aktualizacyjna na programy Finanse,Płace,Zlecone, Kadry

wartość: 3444,10 PLN
2016-06-08 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie:

Usługi telekomunikacji - komórka

wartość: 590,28 PLN
2016-06-02 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
Biuro Usług Technicznych DEG Grzegorz Domański:

nadzór inwestorski w zakresie robót instalacyjnych instalacji elektrycznych oświetlenia awaryjnego z automatycznymi czujkami dymu

wartość: 615 PLN
2016-06-02 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
Usługi Techniczne dla Budownictwa Janusz Nowak:

nadzór inwestorski w Placówce Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub"ul. Sienkiewicza ii oraz Filia Centrum os. żwycięstwa 21l'

wartość: 300,00 PLN
2016-05-11 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ''STER-POŻ" Zakład Usług Pożarniczych:

roboty budowlane-  dostawa i montaz gaśnic, czujek automatycznych, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, oswietlenia  awaryjno-ewakuacyjnego, drzwi EI 30

wartość: 18880,50 PLN
2016-05-04 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ''STER-POŻ" Zakład Usług Pożarniczych:

roboty budowlane - wykonanie instalacji elelktrycznej oświetlenia awaryjnego ,wyposażenie dróg ewakuacyjnych ,wymiana drzwi

wartość: 30215,57 PLN
2016-04-29 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o.:

świadczenie us€g monitoringu

wartość: 1476,00 PLN
2016-04-13 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
Skamrot Marek:

Instalacja programu antywirusowego (7 stanowisk komputerowych)oraz podłączenie drukarki Canaon do sieci

wartość: 150,00 PLN
2016-04-13 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
Orange:

umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 1461,24 PLN
2016-04-04 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ''STER-POŻ" Zakład Usług Pożarniczych:

opracowanie projektu wykonawczego dla zad. inwestycyjnego-instalacja elektryczna oświwtlenia awaryjnego

wartość: 4920,00 PLN