Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-05-01 Przedszkole Nr 17 "Ikarek"
P.U.H. GAZOTOM:

Umowa o sprawowaniu obsługi kotłowni

wartość: 116,67 PLN
1
2018-04-03 Przedszkole Nr 17 "Ikarek"
Strona internetowa:

Administrowanie stroną internetową - opłata co miesiąc

wartość: 180,00 PLN
2018-03-19 Przedszkole Nr 17 "Ikarek"
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.:

Dzierżawa pojemników do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych

wartość: 70,00 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 17 "Ikarek"
ELEKTRON-DŹWIG:

Stała konserwacja urządzeń dźwigowych - opłata co miesiąc

wartość: 100,00 PLN
1
2018-01-02 Przedszkole Nr 17 "Ikarek"
Strona internetowa:

Administrowanie strony internetowej - opłata co miesiąc

wartość: 180,00 PLN
2013-12-10 Przedszkole Nr 17 "Ikarek"
Ochrona Juwentus:

Ochrona obiektu

wartość: 738,00 PLN