Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-10-22 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Music & More Sp. z o.o.:

wynajem sali lekcyjnej na zajęcia nauki gry na gitarze

wartość: 30,75 PLN
2019-10-15 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Cube Anna Bobrowska:

wynajem sali lekcyjnej na zajęcia "Akademia gier"

wartość: 30,75 PLN
2019-10-01 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Centrum Hajdasz:

wynajem pomieszczeń na zajęcia taneczne

wartość: 36,90 PLN
2019-01-18 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Blu Sport Event:

wynajem pomieszczeń świetlicy szkolnej

wartość: 369,00 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
SUNSTAR EUROPE S.A.:

wynajem pomieszczenia garażowego

wartość: 147,60 PLN
2018-10-09 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Insys K. Bartkowski, P. Czekała Sp.j.:

wynajem sali gimnastycznej

wartość: 393,60 PLN
2018-10-01 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Centrum Hajdasz:

wynajem sali gimnastycznej

wartość: 147,60 PLN
2018-09-01 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek:

umowa świadczenia usługi w zakresie ochrony danych osobowych - wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych

wartość: 355,47 PLN
2018-08-20 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Librus Sp. z o.o. sp. k.:

umowa na użytkowanie rozwiązania Librus Synergia (licencja e-dziennik)

wartość: 3646,00 PLN
2017-07-01 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Wyższa Szkoła UNI-TERRA:

wynajem pomieszczeń o powierzchni 210m2

wartość: 3690,00 PLN
2016-09-01 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Kawomat Sp. z o.o.:

dzierżawa powierzchni pod automat z napojami owocowo-warzywnymi i produktami spożywczymi

wartość: 246,00 PLN
2016-09-01 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Renata Pohl:

pomieszczenie bloku kuchennego o powierzchni 36 m2 (catering)

wartość: 749,07 PLN
2016-09-01 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Gabinet Lekarski Wiesława Makowska - Kaczmarek:

wynajem gabinetu lekarskiego o powierzchni 17,4 m2

wartość: 100,00 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Przedsiebiorstwo P.H.U. "TB":

dzierżawa terenu pod punkt sprzedaży kwiatów o powierzchni 52m2

wartość: 511,68 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Przedsiębiorstwo P.H.U. "TB":

wynajem pomieszczenia o powierzchni 45m2

wartość: 442,80 PLN
2015-05-02 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek:

umowa opieki serwisowej nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

wartość: 442,80 PLN
2011-10-01 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Polkomtel S.A.:

Umowa dzierżawy powierzchni pod stację bazową telefonii komórkowej.

wartość: 4305,00 PLN