Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-03-09 Zarząd Transportu Miejskiego
Agencja reklamowa "TOP" Agnieszka Łuczak:

Świadczenie usług poligraficznych

wartość: 102744,75 PLN
2020-03-04 Zarząd Transportu Miejskiego
Urząd Komunikacji Elektronicznej:

częstotliwości radiowe (ITS) 2020

wartość: 15600,00 PLN
2020-02-11 Zarząd Transportu Miejskiego
ENEA Operator Sp. z o.o.:

Agregacja umów zawartych z Enea Operator

wartość: 270600,00 PLN
2020-02-06 Zarząd Transportu Miejskiego
EKOS Poznań Sp. z o.o:

Ocena techniczna kolektora kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki przez nieruchomość przy ul. Zachodniej w zarządzaniu ZTM w Poznaniu

wartość: 6888,00 PLN
2020-02-05 Zarząd Transportu Miejskiego
"WIELKOPOLSKA TELEWIZJA KABLOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

Zakup czasu antenowego - bilet semestralny WTK

wartość: 3306,24 PLN
2020-02-05 Zarząd Transportu Miejskiego
Telewizja Polska S.A.:

Zakup czasu antenowego - bilet semestralny TP S.A

wartość: 3626,53 PLN
2020-02-04 Zarząd Transportu Miejskiego
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.:

zarządzanie dworcami - ZKZL

wartość: 160661,28 PLN
2020-02-04 Zarząd Transportu Miejskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.:

energia elektryczna -latarnie Sobieskiego, umowa wieloletnia

wartość: 8632,98 PLN
2020-01-31 Zarząd Transportu Miejskiego
BASTION SEBASTIAN WADELSKI:

prace konserwacyjne - siedziba i archiwum

wartość: 14739,53 PLN
2020-01-31 Zarząd Transportu Miejskiego
SPRUTEX Jacek Spruciński:

wykonanie utwardzenia nawierzchni z kostki brukowej

wartość: 8118,00 PLN
2020-01-31 Zarząd Transportu Miejskiego
WOLF SŁUŻBA OCHRONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

ochrona Matejki (styczeń 2020)

wartość: 19282,68 PLN
2020-01-31 Zarząd Transportu Miejskiego
Piotr Kołaczkowski:

zapowiedzi głosowe - Kołaczkowski

wartość: 5000,00 PLN
2020-01-30 Zarząd Transportu Miejskiego
BIURO USŁUG DETEKTYWISTYCZNO-OCHRONNYCH LEX SP. Z O.O.:

Całodobowa ochrona osób i mienia na terenie Dworców

wartość: 541821,57 PLN
2020-01-29 Zarząd Transportu Miejskiego
VIGOR EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA:

kompleksowe sprzątanie Matejki 59

wartość: 198851,07 PLN
2020-01-29 Zarząd Transportu Miejskiego
SPÓŁDZIELNIA "DOZÓR" W GNIEŹNIE:

Całodobowa ochrona osób i mienia w siedzibie ZTM

wartość: 244262,64 PLN
2020-01-28 Zarząd Transportu Miejskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.:

aneks przedłużający umowę na oświetlenie Dworca Sobieskiego na rok 2015

wartość: 6642,00 PLN
2020-01-22 Zarząd Transportu Miejskiego
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - WARTA; zwiększenie wartości ubezpieczenia

wartość: 323384,68 PLN
2020-01-21 Zarząd Transportu Miejskiego
Maciej Zandecki:

serwis i naprawa urządzeń ZTM

wartość: 36900 PLN
2020-01-21 Zarząd Transportu Miejskiego
Pracownia Projektowa Płatkiewicz- Projekt - Paweł Płatkiewicz:

kontrola stanu technicznego i prowadzenie książek obiektu - parkingi

wartość: 10455,00 PLN
2020-01-20 Zarząd Transportu Miejskiego
ANDRZEJ NOWAK PRO-EKO PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE:

obsługa kotłowni gazowej - naprawy i konserwacje, sprawdzenie detekcji gazu

wartość: 1586,70 PLN
2020-01-17 Zarząd Transportu Miejskiego
Refunda Sp. z o.o.:

audyt rekompensaty za 2019 - przewoźnicy

wartość: 57918,24 PLN
2020-01-17 Zarząd Transportu Miejskiego
Refunda Sp. z o.o.:

audyt rekompensaty za 2019 - MPK

wartość: 14757,54 PLN
2020-01-16 Zarząd Transportu Miejskiego
SIEMENS MOBILITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

Wymiana uszkodzonych i pospawanie nowych pigtaili w przełącznicy światłowodowej w sterowniku na Moście Dworcowym

wartość: 922,50 PLN
2020-01-15 Zarząd Transportu Miejskiego
Spółdzielnia Socjalna Poznanianka:

utrzymanie porządku na dworcach - um.wiel 2020;

wartość: 1151478,56 PLN
2020-01-14 Zarząd Transportu Miejskiego
Politechnika Poznańska:

Personalizacja kart PEKA (um. wiel. część 2020)

wartość: 14760,00 PLN
2020-01-09 Zarząd Transportu Miejskiego
T-mobile Polska S.A.:

Maszynka kaucyjna

wartość: 405,90 PLN
2020-01-08 Zarząd Transportu Miejskiego
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.:

koszty eksploatacyjne Przychodni Zakładowej

wartość: 1222,45 PLN
2020-01-07 Zarząd Transportu Miejskiego
ELEKTROMECHANIKA DŹWIGOWA JACEK RACZKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

konserwacje i naprawy windy i podnośnika dla niepełnosprawnych

wartość: 7326,86 PLN
2020-01-07 Zarząd Transportu Miejskiego
Zakład Robót Drogowych w Poznaniu:

ZRD - utwardzenie nawierzchni

wartość: 65000,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Transportu Miejskiego
"COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP":

Ubezpieczenie komunikacyjne AC, ASS, NNW- COMPENSA

wartość: 4385,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Transportu Miejskiego
JOKER SP. ZO. O:

ochrona dworców (styczeń 2020)

wartość: 70990,68 PLN
2020-01-01 Zarząd Transportu Miejskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.:

Obsługa mobilnych automatów - załącznik 8 do umowy z MPK (2020)
aneks 42 załącznik 8

wartość: 221645,90 PLN
2020-01-01 Zarząd Transportu Miejskiego
IKHAKIMA M.Hanelik:

Badanie i ocena standardów jakości w komunikacji miejskiej (2020)

wartość: 479940,00 PLN
2019-12-31 Zarząd Transportu Miejskiego
ANDRZEJ NOWAK PRO-EKO PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE:

serwis kotłowni olejowej (2020)

wartość: 7995,00 PLN
2019-12-23 Zarząd Transportu Miejskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.:

świadczenie usług operatora parkingu P&R Szymanowskiego

wartość: 98400,00 PLN
2019-12-23 Zarząd Transportu Miejskiego
SKANSKA S.A.:

opłata za użytkowanie 6 kart SIM

wartość: 3210,30 PLN
2019-12-20 Zarząd Transportu Miejskiego
Spółdzielnia Socjalna Poznanianka:

Serwis stacji napraw rowerów 2020

wartość: 122114,40 PLN
2019-12-20 Zarząd Transportu Miejskiego
SystemEG Sp. z o.o.:

Obsługa serwisowa i konserwacyjna SYSTEmEGC - 2020r

wartość: 265680 PLN
2019-12-19 Zarząd Transportu Miejskiego
Zakład Lasów Poznańskich:

usunięcie złomów/wywrotów drzew

wartość: 480,00 PLN
2019-12-19 Zarząd Transportu Miejskiego
JOKER SP. ZO. O.:

konwojowanie utargu (2020)

wartość: 102591,23 PLN
2019-12-19 Zarząd Transportu Miejskiego
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.:

rejestrowanie długów w KRD (2020)

wartość: 2214 PLN
2019-12-17 Zarząd Transportu Miejskiego
"LIFT UP - WINDY" DARIUSZ STANICKI:

resus windy i platformy dla niepełnosprawnych

wartość: 1660,50 PLN
2019-12-17 Zarząd Transportu Miejskiego
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ Data zawarcia umowy 17-12-2019:

mapy - Mieszka I

wartość: 17,00 PLN
2019-12-16 Zarząd Transportu Miejskiego
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Poznaniu:

badanie urządzeń (kocioł cieczowy i naczynie wzbiorcze) - siedziba

wartość: 600 PLN
2019-12-16 Zarząd Transportu Miejskiego
NEOINVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

bezumowne korzystanie z nieruchomości - ul. Stawna

wartość: 1845 PLN
2019-12-13 Zarząd Transportu Miejskiego
"LIFT UP - WINDY" DARIUSZ STANICKI:

naprawa platformy dla niepełnosprawnych - Matejki

wartość: 811,80 PLN
2019-12-13 Zarząd Transportu Miejskiego
HALINA HORKAWY WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD BUDOWLANY-USŁUGOWY "HORBUDEX":

Malowanie pomieszczeń oraz wymiana paneli podłogowych

wartość: 76448,96 PLN
2019-12-12 Zarząd Transportu Miejskiego
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ:

dzierżawa gruntu pod stacje rowerową - Strzelecka
2020-2022

wartość: 1835,52 PLN
2019-12-12 Zarząd Transportu Miejskiego
"VEMCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

system kart dostępu na dworcu Śródka

wartość: 14783,37 PLN
2019-12-11 Zarząd Transportu Miejskiego
Zakład Blacharsko-Dekarski i Remontowo-Budowlany Sławomir Bednarczyk:

czyszczenie dachów - dworce

wartość: 16605 PLN
2019-12-11 Zarząd Transportu Miejskiego
Info-Com Sp. z o.o.:

abonament za obsługę skrzynek pocztowych i korzystanie z serwera w 2020 roku

wartość: 10455 PLN
2019-12-11 Zarząd Transportu Miejskiego
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk:

usługi transmisji danych między ZTM a UM - sieć POZMAN (2020)

wartość: 10332 PLN
2019-12-11 Zarząd Transportu Miejskiego
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk:

usługi transmisji danych między ZTM a UM - sieć POZMAN (2020)

wartość: 10332 PLN
2019-12-11 Zarząd Transportu Miejskiego
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk:

całodobowy dostęp do zasobów POZMAN oraz Internet (um.wiel. 2020)

wartość: 16236 PLN
2019-12-11 Zarząd Transportu Miejskiego
PAWEŁ OWCZARZAK EUPOL:

dostawa licencji oprogramowania informatycznego na potrzeby ZTM cz. II

wartość: 20350,35 PLN
2019-12-11 Zarząd Transportu Miejskiego
A.P.N. PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA:

dostawa licencji oprogramowania informatycznego na potrzeby ZTM cz. I

wartość: 185449,12 PLN
2019-12-10 Zarząd Transportu Miejskiego
BASTION SEBASTIAN WADELSKI:

malowanie pomieszczeń - Sobieskiego

wartość: 3665,40 PLN
2019-12-10 Zarząd Transportu Miejskiego
BASTION SEBASTIAN WADELSKI:

wymiana blatu - Śródka

wartość: 615,0 PLN
2019-12-09 Zarząd Transportu Miejskiego
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "WIELKOPOLANKA":

Naprawa drzwi wejściowych do budynku

wartość: 1045,50 PLN
2019-12-09 Zarząd Transportu Miejskiego
LUX-DOM ŁUKASZ JASIŃSKI:

wymiana odpowietrznika instalacji c.o.

wartość: 307,50 PLN
2019-12-06 Zarząd Transportu Miejskiego
LUX-DOM ŁUKASZ JASIŃSKI:

zabezpieczenie miejsca awarii, wyciek wody - instalacja c.o. (Matejki)

wartość: 347,48 PLN
2019-12-06 Zarząd Transportu Miejskiego
MARIUSZ SŁUPSKI "MARMONT" P.H.U.:

Naprawa instalacji centralnego ogrzewania

wartość: 430,50 PLN
2019-12-06 Zarząd Transportu Miejskiego
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "WIELKOPOLANKA":

Wymiana klamek i uszczelek w oknach

wartość: 246 PLN
2019-12-06 Zarząd Transportu Miejskiego
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "WIELKOPOLANKA":

Wymiana klamek i uszczelek w oknach

wartość: 246 PLN
2019-12-05 Zarząd Transportu Miejskiego
"UNI-LUX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

klimatyzatory i uszczelki

wartość: 12204,78 PLN
2019-12-04 Zarząd Transportu Miejskiego
Zakład Blacharsko-Dekarski i Remontowo-Budowlany Sławomir Bednarczyk:

wymiana maskownic rewizji instalacji deszczowej - Sobieskiego

wartość: 3382,50 PLN
2019-12-04 Zarząd Transportu Miejskiego
TEROPLAN SPÓŁKA AKCYJNA:

przedłużenie licencji programu Foris na 2020 r.

wartość: 1217,70 PLN
2019-12-04 Zarząd Transportu Miejskiego
P.U.H. HANT Maria Kurowska:

Dostawa czytników kart

wartość: 9778,50 PLN
2019-12-04 Zarząd Transportu Miejskiego
PS Serwis Piotr Skórski:

Dostawa urządzeń telekomunikacyjnych

wartość: 9129,06 PLN
2019-12-04 Zarząd Transportu Miejskiego
COMP S.A.:

cz VI dostawa sprzętu teleinformatycznego mobilnego cz I

wartość: 56567,70 PLN
2019-12-04 Zarząd Transportu Miejskiego
COMP S.A.:

cz V dostawa sprzętu teleinformatycznego stacjonarnego cz II

wartość: 54120 PLN
2019-12-04 Zarząd Transportu Miejskiego
CENTRUM INFORMATYCZNE POLSOFT SPÓŁKA CYWILNA ARKADIUSZ SERODZIŃSKI, ELŻBIETA KARKUT-CZARNOBIL:

cz IV dostawa sprzętu teleinformatycznego stacjonarnego cz I

wartość: 31192,80 PLN
2019-12-04 Zarząd Transportu Miejskiego
CENTRUM INFORMATYCZNE POLSOFT SPÓŁKA CYWILNA ARKADIUSZ SERODZIŃSKI, ELŻBIETA KARKUT-CZARNOBIL:

cz III dostawa sprzętu teleinformatycznego sieciowego

wartość: 23001 PLN
2019-12-04 Zarząd Transportu Miejskiego
SIEMENS MOBILITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

naprawa uszkodzonego kabla do tablicy TIP oraz wykonanie deratyzacji studni i szafy sterownika

wartość: 7134 PLN
2019-12-03 Zarząd Transportu Miejskiego
IKHAKIMA M.Hanelik:

wykonanie pomiarów liczby pasażerów w środkach komunikacji zbiorowej

wartość: 6150 PLN
2019-12-03 Zarząd Transportu Miejskiego
KWIACIARNIA VIVALDI - ELŻBIETA RYBAK:

zakup choinki

wartość: 492 PLN
2019-12-03 Zarząd Transportu Miejskiego
"DRZEWIARZ-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

meble biurowe

wartość: 10455 PLN
2019-12-03 Zarząd Transportu Miejskiego
Rodan Sp. z o.o.:

artykuły biurowe

wartość: 10675 PLN
2019-12-02 Zarząd Transportu Miejskiego
MARON MAREK ROŻNOWSKI:

remont instalacji elektrycznej - Śródka i Rataje

wartość: 43400 PLN
2019-12-02 Zarząd Transportu Miejskiego
Centrum Kosmetyki Samochodowej S.C. P.Kryszczyński, A.Płończak, J.Płończak:

usługa mycia samochodów służbowych

wartość: 2535,28 PLN
2019-11-29 Zarząd Transportu Miejskiego
MIECZYSŁAW PRZYBOROWSKI "REMET" PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNO-BUDOWLANYCH:

wypompowanie wody ze zbiornika - Sobieskiego

wartość: 1353 PLN
2019-11-29 Zarząd Transportu Miejskiego
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SP. z o.o.:

wycena przez rzeczoznawcę samochodu służbowego

wartość: 349,32 PLN
2019-11-29 Zarząd Transportu Miejskiego
Rodan Sp. z o.o.:

papier

wartość: 7463,64 PLN
2019-11-28 Zarząd Transportu Miejskiego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza:

abonament za obsługę domeny ztm.poznan.pl

wartość: 61,00 PLN
2019-11-27 Zarząd Transportu Miejskiego
Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”:

deklaracja GOAP - Starołęcka (2020)

wartość: 6079,32 PLN
2019-11-27 Zarząd Transportu Miejskiego
Zakład Blacharsko-Dekarski i Remontowo-Budowlany Sławomir Bednarczyk:

remont dachu i wyprowadzenie wentylacji - Garbary, Starołęka

wartość: 17958 PLN
2019-11-27 Zarząd Transportu Miejskiego
Garmond Press S.A.:

dostawa prasy i periodyków (2020

wartość: 7639,93 PLN
2019-11-27 Zarząd Transportu Miejskiego
AKPOL PLUS S.C.:

Produkcja i dostawa 100 szt. koszy 37l/40l

wartość: 27060 PLN
2019-11-27 Zarząd Transportu Miejskiego
"POZMEBEL MATEUSZ GAWROŃSKI" SPÓŁKA JAWNA:

regały do siedziby, archiwum i POK Kaponiera

wartość: 6749,63 PLN
2019-11-27 Zarząd Transportu Miejskiego
"POZMEBEL MATEUSZ GAWROŃSKI" SPÓŁKA JAWNA:

regały do siedziby, archiwum i POK Kaponiera

wartość: 6749,63 PLN
2019-11-27 Zarząd Transportu Miejskiego
Spółdzielnia Socjalna Poznanianka:

montaż 1 stacji naprawy rowerów i 33 stojaków rowerowych u-kształtnych na dworcach/pętlach

wartość: 7026,99 PLN
2019-11-26 Zarząd Transportu Miejskiego
Elektro-Instal Damian Stasiak:

przegląd zasilacza UPS

wartość: 3050,40 PLN
2019-11-26 Zarząd Transportu Miejskiego
ABC PRO Sp. z o.o.:

odnowienie ważności aplikacji Legislator

wartość: 676,50 PLN
2019-11-26 Zarząd Transportu Miejskiego
A.P.N. PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA:

odnowienie pakietu Software Assurance

wartość: 40918,90 PLN
2019-11-25 Zarząd Transportu Miejskiego
JULITA BŁASZCZYK P.W. "HIPROM":

zakup i dostawa wyposażenia higienicznosanitarnego

wartość: 7180,74 PLN
2019-11-25 Zarząd Transportu Miejskiego
Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o:

najem lokalu - Archiwum Zakładowe

wartość: 76688,52 PLN
2019-11-25 Zarząd Transportu Miejskiego
Paweł Kołodziejczak:

najem gruntu - dworzec Śródka

wartość: 10324,92 PLN
2019-11-25 Zarząd Transportu Miejskiego
PIOTR NOWAKOWSKI:

najem gruntu - dworzec Śródka

wartość: 8394,24 PLN
2019-11-25 Zarząd Transportu Miejskiego
Stefan Ignor:

najem gruntu - dworzec Śródka

wartość: 95134,20 PLN
2019-11-22 Zarząd Transportu Miejskiego
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "WIELKOPOLANKA":

Regulacja i konserwacja okien

wartość: 25830 PLN