Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2024-01-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
AKTEL S.C. A.ADAMSKI, K. KRYSZTOFIAK UL. ŻAGAŃSKA 2 POZNAŃ:

KONSERWACJA URZĄDZEŃ SYSTEMU CCTV, OPŁATY ZGODNIE Z WYSTAIONĄ FAKTURA NA ZLECENIA SZKOŁY

wartość: 0,00 PLN
2024-01-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
TERMEDIA SP. Z O.O. UL. KLEEBERGA 8, POZNAŃ:

USŁUGA MEDYCZNA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

wartość: 0,00 PLN
2024-01-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
PIELĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ PROM-MED SPÓŁKA JAWNA UL. DWORCOWA 11 62-035 KÓRNIK:

UMOWA UŻYCZENIA. BEZPŁATNE UŻYWANIE POMIESZCZENIA NA GABINET PIELĘGNIARSKI (PRZEDMIOT UŻYCZENIA). PROFILAKTYKA OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

wartość: 0,00 PLN
2024-01-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ETA-SERVICE UL. WIOSENNA 68, 62-081 BARANOWO:

PROWADZENIE OBSŁUGI BIEŻĄCEJ 3 CENTRAL WENTYLACYJNYCH VTS ORAZ PROWADZENIE NAPRAW SERWISOWYCH W PEŁNYM ZAKRESIE NA ZLWCENIE 

wartość: 2017,20 PLN
2024-01-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
SOLID GROUP SP Z O.O. SP. K. UL. POSTĘPU 17 02-676 WARSZAWA:

MONITOROWANIE SYGNAŁÓW LOKALNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, PODEKMOWANIE INTERWENCJI

wartość: 1003,68 PLN
2024-01-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ADI-POŻ PLUS SŁAWEK KRZEWIAK UL. KRĘTA 8B, 62-023 DACHOWA:

ŚWIADCZENIE USŁUGI Z ZAKRESU BHP

wartość: 0,00 PLN
2024-01-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ADI-POŻ PLUS ADRIAN KRZEWIAK UL. KRĘTA 8B, 62-023 DACHOWA:

ŚWIADCZENIE USŁUGI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ZAWARTE W ZAŁĄCZNIKACH NR 1,2,3,4

wartość: 0,00 PLN
2024-01-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
NOEMIS JAKUB CHUDOBIECKI UL. LITERACKA 171, 60-461 POZNAŃ:

OPIEKA SERWISOWA NAD SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI NAD SIECIĄ KOMPUTEROWĄ PRACOWNI INFORMATYCZNYCH ORAZ STANOWISKAMI KOMPUTEROWYMI ADMINISTRACJI I BIBLIOTEKI

wartość: 23616,00 PLN
2023-12-19 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
P. R. H. I B. HYDROSERVIS KRZYSZTOF SPORNY, ŻERNIKI 24D, 64-600 OBORNIKI:

AWARYJNE PRACE REMONTOWE PO ZALANIU POMIESZIESZCZŃ W PRZYZIEMIU I POD KUCHNIĄ

wartość: 3085,00 PLN
2023-12-19 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ELEKTROKOM JACEK JĄDER UL. SZAMOTULSKA 82/4, 60-566 POZNAŃ:

USUNIĘCIE AWARII INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PRZY BIBLIOTECE W BUSYNKU SZKOŁY

wartość: 14148,67 PLN
2023-08-18 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
P. R. H. I B. HYDROSERVIS MGR INŻ. KRZYSZTOF SPORNY ŻERNIKI 24D 64-600 OBORNIKI:

PRACE REMONTOWE W SALI KLUBOWEJ II ORAZ POSADZKA W SALI NR 33

wartość: 41462,80 PLN
2023-08-07 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I GAZU GIECZ 16, 663-012 DOMINOWO:

MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PRZYZIEMIU SZKOŁY

wartość: 18092,67 PLN
2023-06-26 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
FIRMA KABIS KABINY SANITARNE SPÓŁKA Z O.O., SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. SWARZĘDZKA 38:

ZAKUP I MONTAŻ KABIN SANITARNYCH DO TOALETY W PRZYZIEMIU

wartość: 9500,00 PLN
2023-05-08 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA- NAUCZYCIEL:

REALIZACJA ZAJĘĆ "MATEMATYKA DLA KAZDEGO"-  ILOŚĆ GODZIN 30

wartość: 1533,00 PLN
2023-05-08 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA- NAUCZYCIEL:

REALIZACJA ZAJĘĆ- ĆWICZENIA Z MYŚLENIA, ILOŚĆ GODZIN 30

wartość: 2079 PLN
2023-03-23 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I GAZU GIECZ 16, 663-012 DOMINOWO:

MODERNIZACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I SANITARIATU W PRZYZIEMIU W BUDYNKU XVLO

wartość: 19279,84 PLN
2023-02-24 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
P. R. H. I B. HYDROSERVIS MGR INŻ. KRZYSZTOF SPORNY ŻERNIKI 24D 64-600 OBORNIKI:

MALOWANIE SCIAN I SUFITÓW KORYTAEZA PRZYZIEMIA, MALOWANIE SCIAN KORYTARZA W PRZYZIEMIU, PRACE REMONTOWE W WYDZIELONEJ CZĘŚCI KORYTARZA PRZYZIEMIA, PRACE REMONTOWE POMIESZCZENIA ZAPLECZA AULI, REMONT SANITARIATU

wartość: 95718,31 PLN
2023-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
TERMEDIA SP. Z O.O. UL. KLEEBERGA 8 W POZNANIU:

USŁUGA MEDYCZNA - MEDYCYNA PRACY

wartość: 0 PLN
2023-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
PIELĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ PROM-MED SPÓŁKA JAWNA UL. DWORCOWA 11, 62-035 KÓRNIK:

BEZPŁATNE UZYTKOWANIE POMIESZCZENIA NAGABINET PIELĘGNIARSKI

wartość: 0 PLN
2023-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ETA- SERVICE UL. WIOSENNA 68, 62-081 BARANOWO:

OBSŁUGA TRZECH CENTRAL VTS, PROWADZENIE NAPRAW SERWISOWYCH I KONSERWACJI

wartość: 6051,60 PLN
2023-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
P.H.U. ADI- POŻ SŁAWOMIR KRZEWIAK UL. KRĘTA 8B, 62-023 DACHOWA:

USŁUGI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ SZKOLENIA PRACOWNIKÓW, PRZYGOTOWANIE PROTOKOŁÓW WYPADKOWYCH

wartość: 1107,00 PLN
2023-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ADI - POŻ PLUS ADRIAN KRZEWIAK:

USŁUGA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA  PRZECIWPOŻAROWEGO- OPŁATA ZGODNA Z ZAŁĄCZNIKIEM NE 1,2,3,4

wartość: 0 PLN
2023-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
NOEMIS JAKUB CHUDOBIECKI UL. LITERACKA 171:

OPIEKA SERWISOWA NAD SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI NAD SIECIĄ KOMPUTEROWĄ, PRACOWNIAMI INFORMATYCZNYMI, STANOWISKAMI ADMINISTRACJI I BIBLIOTEKI

wartość: 15744,00 PLN
2023-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
AKTEL S.C. A. ADAMSKI, K KRYSZTOFIAK UL. ŻAGAŃSKA 2 POZNAŃ:

SPRAWDZANIE KAMER, REJESTRATORÓW, MONITORÓW I INNYCH URZĄDZEŃ CCTY - W RAZIE AWARII SPRZETU

wartość: 0 PLN
2023-01-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
SOLID GROUP SP. Z O.O. SP.K. UL. POSTĘPU 17, 02-676 WARSZAWA:

PEŁNIENIE CAŁODOBOWEGO SERWISU, SPRAWDZANIE STANU CZUJEK, CENTRALI, SZYFRATOR OW, SPRAWDZANIE SPRAWNOŚCI CAŁEGO SYSTEMU 

wartość: 738,00 PLN
2022-12-12 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I GAZU GIECZ 16, 663-012 DOMINOWO:

REMONT ŁAZIENKI W PRZYZIEMIU W BUDYNKU XVLO

wartość: 8454,59 PLN
2022-12-12 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I GAZU , GIECZ 16, 663-012 DOMINOWO:

CZĘŚCIOWY MONTAŻ ARMATURY W ŁAZIENCE W PRZYZIEMIU

wartość: 2850,50 PLN
2022-12-12 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
P. R. H. I B. HYDROSERVIS MGR INŻ. KRZYSZTOF SPORNY ŻERNIKI 24D 64-600 OBORNIKI:

PRACE BUDOWLANE-PODWIESZANY SUFIT W POMIESZCZENIU KLUBOWYM

wartość: 12477,28 PLN
2022-12-12 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
P. R. H. I B. HYDROSERVIS MGR INŻ. KRZYSZTOF SPORNY ŻERNIKI 24D 64-600 OBORNIKI:

MALOWANIE SCIAN W WYDZIELONEJ CZĘŚCI KORYTARZA PRZYZIEMIA

wartość: 3548,28 PLN
2022-12-12 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
P. R. H. I B. HYDROSERVIS MGR INŻ. KRZYSZTOF SPORNY ŻERNIKI 24D 64-600 OBORNIKI:

PRACE REMONTOWE W WYDZIELONEJ CZĘŚCI KORYTARZA PRZYZIEMIA I SALI KLUBOWEJ

wartość: 22086,86 PLN
2022-10-04 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
P. R. H. I B. HYDROSERVIS MGR INŻ. KRZYSZTOF SPORNY ŻERNIKI 24D 64-600 OBORNIKI:

PRACE REMONTOWE W WYDZIELONEJ CZĘŚCI PRZYZIEMIA I SALI KLUBOWEJ

wartość: 45229,45 PLN
2022-09-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA- NAUCZYCIEL:

REALIZACJA ZAJĘĆ "SZTUKA AUTOPREZENTACJI"- MAKSYMALNA ILOŚĆ GODZIN -30

wartość: 1704 PLN
2022-09-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA- NAUCZYCIEL:

REALIZACJA ZAJĘĆ " OD STEREOTYPU DO DYSKRYMINACJI" MAKSYMALNA ILOŚĆ GODZIN -30

wartość: 1800 PLN
2022-09-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA- NAUCZYCIEL:

REALIZACJA ZAJĘĆ "MATEMATYCZNY ŚWIAT" MAKSYMALNA ILOŚĆ GODZIN -30

wartość: 1704 PLN
2022-08-29 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I GAZU GIECZ 16, 663-012 DOMINOWO:

WYKONANIE PRAC WODNOKANALIZACYJNYCH I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

wartość: 19602,04 PLN
2022-08-25 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE KRAMER SP Z O.O. OS. TYSIĄCLECIA 30E, 61-225 POZNAN:

MONTAŻ 10 DRZWI WEWNĘTRZNYCH ORAZ 2 PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH

wartość: 20614,80 PLN
2022-06-13 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ŻALUX KUBICKI SP.J , UL. MATECKIEGO 17 61-689 POZNAŃ:

ŻALUZJE PIONOWE, ROLETY MATERIAŁOWE ZACIEMNIAJĄCE STEROWANE ELEKTRYCZNIE

wartość: 5744,10 PLN
2022-04-20 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA TECHMOBUD WOJCIECH MOSKWA OS. WARZYWNE 25, 62-200 DALKI:

REMONT SALI KONFERENCYJNEJ

wartość: 35055 PLN
2022-04-14 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
EVERTON PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE UL. JANIKOWSKA 36, 61-070 POZNAŃ:

WYKONANIE OTWORU W SCIANIE WARSTWOWE O GRUBOŚCI DO 50 CM, WYMIAR PLANOWANEGO OTWORU 100X210 SZT. 1

wartość: 4182 PLN
2022-03-30 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. JAROCZYŃSKIEGO 28, 28A POZNAŃ UL. LIMANOWSKIEGO 17/4:

WYNAJEM AULI NA ZEBRANIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

wartość: 369 PLN
2022-03-15 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA "SŁONECZNY ZAKĄTEK" UL. STRÓŹYŃSKIEGO13.13A-C W POZNANIU:

WYNAJEM AULI NA ZEBRANIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

wartość: 369 PLN
2022-03-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ELEKTROKOM JACEK JĄDER, 60-801 POZNAN UL. MARCELIŃSKA 34:

MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PRZYZIEMIU SZKOŁY

wartość: 31234,44 PLN
2022-03-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
RASZEWSKI RYSZARD 62-030 LUBOŃ UL. WOJSKA POLSKIEGO 67:

UMOWA ZLECENIE- PRZYGOTOWANIE KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH, PRZEDMIARU ROBÓT I KOSZTORYSÓW ŚLEPYCH

wartość: 992,00 PLN
2022-02-23 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
P.H.U.SUFMARTECH SUFITY I PODWIESZENIA ANDRZEJ TECŁAW 62-081 CHYBY UL. SZKOLNA 4A:

CZĘŚCIOWE WYTŁUMIENIE SALI GIMNASTYCZNEJ NR 14

wartość: 67518,44 PLN
2022-01-04 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
NOEMIS JAKUB CHUDOBIECKI 60-461 POZNAŃ UL. LITERACKA 171:

OPIEKA SERWISOWA NAD SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM W SZCZEGÓLNOŚCI NAD SIECIĄ KOMPUTEROWĄ PRACOWNI INFORMATYCZNEJ ORAZ STANOWISKAMI ADMINISTRACYJI I BIBLIOTEKI

wartość: 17712 PLN
2022-01-03 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
P.H.U. ADI-POŻ SŁAWOMIR KRZEWIAK 62-023 DACHOWA UL. KRĘTA 8B:

USŁUGI Z ZAKRESU BHP ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

wartość: 861 PLN
2022-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
TERMEDIA SP Z O.O.UL. KLEEBERGA 8 W POZNANIU:

ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

wartość: 0.00 PLN
2022-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
PIELĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ PROM-MED SPOŁKA JAWNA UL. DWORCOWA 11 62-035 KÓRNIK:

UMOWA UŻYCZENIA- BEZPŁATNE UŻYWANIE POMIESZCZENIA NA GABINET PIELĘGNIARSKI

wartość: 0.00 PLN
2022-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ETA SERVICE NORBERT KORZEC, 62-081 BARANOWO UL. WIOSENNA 68:

PROWADZENIE OBSŁUGI BIEŻĄCEJ 3 CENTRAL WENTYLACYJNYCH VTS

wartość: 6051,60 PLN
2022-01-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
SOLID GROUP SP. Z O.O. SP.K. UL. POSTĘPU 17, 02-676 WARSZAWA:

MONITOROWANIE SYGNAŁU LOKALNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO

wartość: 738 PLN
2022-01-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
SOLID GROUP SP. Z O.O. SP.K. UL. POSTĘPU 17, 02-676 WARSZAWA:

KANSERWACJA SERWISU  URZĄDZEŃ SYSTEMU

wartość: 246 PLN
2021-10-04 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA- NAUCZYCIEL:

PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH - " MATEMATYKA DLA KAZDEGO"

wartość: 1705 PLN
2021-10-04 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA- NAUCZYCIEL:

PROWADZENIE ZAJĘĆ ANTYDYSKRYMINACYJNYCH, ROZSZERZAJĄCYCH WIEDZĘ Z FILOZOFII I WARTOŚCI ORAZ ETYKI SŁOWA I PRAW CZŁOWIEKA - " TY MÓWISZ JA CZUJĘ

wartość: 1538 PLN
2021-09-06 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
GASTRO-KRÓLSCY I GEBRU SPÓŁKA JAWNA 60-813 POZNAŃ UL. ZWIERZYNIECKA 7B:

PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO

wartość: 9225 PLN
2021-08-16 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
EVARTON PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE UL. JANIKOWSKA 36, 61-070 POZNAŃ:

WYKONANIE CIĘĆ OTWORÓW W ŚCIANACH O WYMIARACH #100X200 - SZT. 3

wartość: 8856,00 PLN
2021-07-26 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
DEKARSTWO- USŁUGI BUDOWLANE UNIDEK ANDRZEJ ŁAWIAK, OS. WICHROWE WZGÓRZE 28/17 61-697 POZNAŃ:

MODERNIZACJA DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ- CZĘŚCIOWA WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ, WYMIANA POKRYCIA DACHOWEO

wartość: 57509,88 PLN
2021-02-11 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT HYDROTECHNICZNYCH I BUDOWLANYCH HYDROSERVIS MGR INŻ. KRZYSZTOF SPORNY:

REMONT POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH

wartość: 31428,22 PLN
2021-02-03 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ZPU KOBAMET MAREK BAJON UL. DLUGA GOŚLINA 49A, 62-095 MUROWANA GOŚLINA:

WYKONANIE I MNOTAŻ BALUSTRAD NA KLATCE SCHODOWEJ EWAKUACYJNEJ W PIONIE DYDAKTYCZNYM

wartość: 24390,90 PLN
2021-01-04 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
MIASTO POZNAŃ URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA:

POROZUMIENIE NA UDOSTEPNIENIE URZĘDOWI POMIESZCZENIA NA SIEDZIBĘ ORGANÓW OSIEDLA PIĄTKOWO

wartość: 3996 PLN
2021-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ETA-SERVICE NORBERT KORZEC UL. WIOSENNA 68, 62-081 BARANOWO:

OBSŁUGA 3 CENTRAL WENTYLACYJNYCH VTS

wartość: 2017,20 PLN
2021-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
P.H.U ADI-POŻ SŁAWOMIR KRZEWIAK UL. KRETA 8B, 62-023 GĄDKI:

OBSŁUGA Z  ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ P-POZ

wartość: 861 PLN
2021-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
KRYSTYNA KOSZADA UL. BOROWIKOWA UL. BOROWIKOWA 9, 62-002 ZŁOTNIKI:

WYNAJEM POMIESZCZENIA NA GABINET STOMATOLOGICZNY

wartość: 1180,80 PLN
2021-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
VULCAN SP Z O.O. UL. WOŁOWSKA 6, 51-116 WROCŁAW:

UMOWA LICENCYJNA, PAKIET - DZIENNIK ELEKTRONICZNY, SEKRETARIAT, MATURY OPTIVUM

wartość: 3235 PLN
2021-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
TERMEDIA SP Z O.O.UL. KLEEBERGA 8 W POZNANIU:

ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

wartość: 0,00 PLN
2021-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
PIELĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ PROM-MED UL. DWORCOWA 11, 62-035 KÓRNIK:

UMOWA UŻYCZENIA POMIESZCZENIA NA GABINET PIELĘGNIARSKI

wartość: 00,00 PLN
2021-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
NOEMIS JAKUB CHUDOBIECKI UL. LITERACKA 171, 60-461 POZNAŃ:

OPIEKA SERWISOWA NAD SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM W SZCZEGÓLNOŚCI NA D SIECIĄ KOMPUTEROWĄ PRACOWNI INFORMATYCZNEJ ORAZ STANOWISKAMI ADMINISTRACJI I BIBLIOTEKI

wartość: 14760 PLN
2020-12-23 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
SOLID GROUP SP. Z O.O. SP.K. UL. POSTĘPU 17, 02-676 WARSZAWA:

MONITORING SZKOŁY

wartość: 590,40 PLN
2020-12-15 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
INSTALACJE BUDOWLANE- ANDRZEJ NOWICKI UL. RYNEK 8/4, 64-310 LWÓWEK:

PRACE ELEKTRYCZNE W MAGAZYNACH

wartość: 4730 PLN
2020-12-08 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
INSTALACJE BUDOWLANE- ANDRZEJ NOWICKI UL. RYNEK 8/4, 64-310 LWÓWEK:

PRACE ELEKTRYCZNE W MAGAZYNACH W CZĘŚCI PIWNICZNEJ

wartość: 12100 PLN
2020-12-08 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ZPU KOBAMET MAREK BAJON UL. DLUGA GOŚLINA 49A, 62-095 MUROWANA GOŚLINA:

WYKONANIE I MONTAŻ BALUSTRAD NA KLATCE SCHODOWEJ W PIONIE DYDAKTYCZNYM ORAZ NA MNIEJSZEJ KLATCE SCHODOWEJ

wartość: 29903,76 PLN
2020-12-08 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
CONSULTING OLIWER KSIĘŻYCKI OS. KALINOWE 1B/1, 61-090 ROKIETNICA:

ZAKUP LAPTOPÓW W ILOSCI - 10 SZTUK

wartość: 15000 PLN
2020-12-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ZTM W POZNANIU UL. MATEJKI 59:

ZAKUP  PEKI-FIRMA

wartość: 1538 PLN
2020-11-18 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
P.R.H i B HYDROSERVIS KRZYSZTOF SPORNY 64-600 OBORNIKI, ŻERNIKI 24 D:

REMONT POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH

wartość: 20953,09 PLN
2020-11-16 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
PPUH MARKER MAGDALENA STUŁÓW UL. WINKLERA 24, 60-246 POZNAN:

KONCEPCJA ROZBUDOWY OBIEKTU O NOWE SKRZYDŁO I CZĘSCIOWEJ NADBUDOWY BUDYNKU WRAZ Z WOLNOSTOJACYM INTERNATEM

wartość: 60270 PLN
2020-11-16 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND S.A.:

DOSTAWA WKŁADEK I KŁODEK W SYSTEMIE KLUCZA MASTE KEY WG PLANU KLUCZA 

wartość: 12499,76 PLN
2020-10-22 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
CONSULTING OLIWER KSIĘŻYCKI OS. KALINOWE 1B/1, 61-090 ROKIETNICA:

ZAKUP LAPTOPÓW W ILOŚCI 20 SZT.

wartość: 26400 PLN
2020-10-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNE:

UMOWA ZLECENIE- PROWADZENIE ZAJĘĆ ANTYDYSKRYMINACYJNYCH ROZSZERZAJACYCH WIEDZĘ Z FILOZOFII WARTOŚCI ORAZ SOCJOLOGII I PRAW CZŁOWIEKA

wartość: 2075 PLN
2020-07-13 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO USŁUGOWE KARLOINA MLECZAK UL. KRASIŃSKIEGO 15/17C, 60-830 POZNAŃ:

USUNIĘCIE ISTNIEJACEGO LOGO GIMNAZJUM NR 11, STWORZENIE MURALU WG ZAŁĄCZNIKA I NOWEJ NAZWY SZKOŁY

wartość: 8000 PLN
2020-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
PORADNIA MEDYCYNY PRACY STARE MIASTO S.C., 61-841 POZNAŃ PL. KOLEGIACKI 12A:

WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH: WSTĘPNYCH, OKRESOWYCH I KONTROLNYCH KANDYDATÓW DO PRACY I PRACOWNIKÓW

wartość: 0,00 PLN
2020-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA:

UDOSTĘPNIENIE URZĘDOWI POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ ORGANÓW OSIEDLA PIĄTKOWO

wartość: 3996,00 PLN
2020-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
PIELĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ PROM-MED SPÓŁKA JAWNA, 62-035 KÓRNIK UL. DWORCOWA 11:

UMOWA UŻYCZENIE POMIESZCZENIA NA GABINET PIELĘGNIARSKI

wartość: 0,00 PLN
2020-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
P.H.U. ADI POŻ SŁAWOMIR KRZEWIAK, DACHOWA UL. KRĘTA 8B, 62-023 GĄDKI:

OBSŁUGA SZKOŁY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY

wartość: 861,00 PLN
2020-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
KRYSTYNA KOSZADA, 62-002 ZŁOTNIKI UL. BOROWIKOWA 9:

WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA GABINET STOMATOLOGICZNY

wartość: 738,00 PLN
2020-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
SOLID GROUP SP. Z O.O. SP.K., 02-676 WARSZAWA UL. POSTĘPU 17:

MONITOROWANIE SYGNAŁÓW LOKALNEGO SYGNAŁU SYSTEMU ALARMOWEGO

wartość: 738,00 PLN
2020-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
NOEMIS JAKUB CHUDOBIECKI 60-461 POZNAŃ UL. LITERACKA 171:

OPIEKA SERWISOWA NAD SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI NAD SIECIĄ KOMPUTEROWĄ, PRACOWNIAMI INFORMATYCZNYMI ORAZ STANOWISKAMI KOMPUTEROWYMI ADMINISTRACJI I BIBLIOTEKI

wartość: 13530,00 PLN
2019-10-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
LUDMIŁA ŚLIWIEŃSKA:

REALIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH "JESTEŚMY RÓŻNI, LECZ RÓWNI

wartość: 1008,00 PLN
2019-10-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ALEKSANDRA DYMSKA:

REALIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH" SŁUCHAM, OGLADAM,KOMENTUJĘ. - KOŁO MIŁOSNIKÓW KULTURY

wartość: 1008,00 PLN
2019-02-11 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
LUDMIŁA ŚLIWIEŃSKA:

REALIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH "FILOZOFIA W DOBIE RÓŻNORODNOŚCI - 19,75 GODZINY

wartość: 829,50 PLN
2019-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
P.H.U. ADI-POŻ SŁAWOMIR KRZEWIAK, DACHOWA UL. KRĘTA 8, 62-023 GĄDKI:

ŚWIADCZENIE USŁUG BHP I PPOŻ

wartość: 738,00 PLN
2019-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
KRYSTYNA KOSZADA, 62-002 ZŁOTNIKI UL. BOROWIKOWA 9:

WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA GABINET STOMATOLOGICZNY

wartość: 738,00 PLN
2019-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
PORADNIA MEDYCYNY PRACY STARE MIASTO S.C., 61-841 POZNAŃ PLAC KOLEGIACKI 12A:

WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH: WSTĘPNYCH,OKRESOWYCH I KONTROLNYCH

wartość: 0,00 PLN
2019-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
MIASTO POZNAŃ, URZĄD MIASTA POZNANIA, WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA:

UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ ORGANÓW OSIEDLA PIATKOWO.

wartość: 3996,00 PLN
2019-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
PIELĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ PROM-MED SPÓŁKA JAWNA, 62-035 KÓRNIK UL. DWORCOWA 11:

UMOWA UŻYCZENIA- WYNAJEM  POMIESZCZENIA NA GABINET PIELĘGNIARSKI

wartość: 0,00 PLN
2019-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
NOEMIS JAKUB CHUDOBIECKI, 60-461 POZNAŃ UL. LITERACKA 171:

OPIEKA NAD SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI NAD SIECIĄ KOMPUTEROWĄ,PRACOWNIAMI INFORMATYCZNYMI ORAZ STANOWISKAMI KOMPUTEROWYMI ADMINISTRACJI I BIBLIOTEKI

wartość: 13530,00 PLN
2019-01-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
TMP S.C. M. IDASZAK, T. STOCHNIAŁEK, POZNAŃ UL. STAROWIEJSKA 8:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY  DANYCH OSOBOWYCH - WYKONYWANIE ZADAŃ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

wartość: 1845,00 PLN
2019-01-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
SOLID GROUP SP. Z O.O. SP.K., 02-676 WARSZAWA UL.POSTĘPU 17:

MONITOROWANIE SYGNAŁU LOKALNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO W SZKOLE

wartość: 590,40 PLN
2018-12-03 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
P.R.H i B HYDROSERVIS MGR INŻ.KRZYSZTOF SPORNY,62-002 ZŁOTNIKI UL. PAWŁOWICKA 7:

WYMIANA ZNISZCZONEJ POSADZKI W SALI LEKCYJNEJ

wartość: 7622,83 PLN
2018-12-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO, POZNAŃ 60-770 UL. MATEJKI 59:

ZAKUP ROCZNEJ KARTY PEKA

wartość: 1282,00 PLN
2018-11-26 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

WYKONANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZAMÓWIENIEM ORAZ PRAWIDŁOWYM ROZLICZENIEM DOTACJI NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

wartość: 400,00 PLN
2018-10-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH KONKURSU NA ZAJĘCIA DODATKOWE W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO POZNAŃ

wartość: 756,00 PLN