Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2023-02-03 Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Cytadelowców Poznańskich w Poznaniu
STANISŁAW DEC ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "RENOR":

Remont elewacji budynku szkoły podstawowej - ściana od strony "Urzędu Marszałkowskiego"

wartość: 86032,41 PLN
2022-12-09 Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Cytadelowców Poznańskich w Poznaniu
STANISŁAW DEC ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "RENOR":

Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Cytadelowców Poznańskich położonego przy al. Niepodległości 32 w Poznaniu - etap II, zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych

wartość: 130329,93 PLN
2022-12-09 Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Cytadelowców Poznańskich w Poznaniu
ELEKTROBUD Paweł Urbański:

Prace dodatkowe związane z remontem elewacji budynku szkoły wykazane w kosztorysie inwestorskim

wartość: 34161,03 PLN
2022-12-02 Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Cytadelowców Poznańskich w Poznaniu
RIWANUS Ryszard Iwanus:

Wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie przewodów ochronnych w budynku szkoły

wartość: 21500,00 PLN
2022-10-19 Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Cytadelowców Poznańskich w Poznaniu
STANISŁAW DEC ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "RENOR":

Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Cytadelowców Poznańskich położonego przy al. Niepodległości 32 w Poznaniu

wartość: 436780,56 PLN
2022-10-10 Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Cytadelowców Poznańskich w Poznaniu
RIWANUS Ryszard Iwanus:

Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji dachu internatu szkolnego w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 11

wartość: 11382,11 PLN