Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2023-08-24 Centrum Inicjatyw Senioralnych
GarstkaStudio S.C. P. Garstka, A. Garstka:

Wykonanie odlewu z brązu - statuetka "Senioralny Pegaz" (konkurs MRS)

wartość: 2650,65 brutto

wartość: 2650,65 PLN
2023-06-14 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Przekładnia - Tłumaczenia i Edukacja Bogusława Garus:

Przeprowadzenie jednego spotkania w ramach pilotażowego projektu "Srebrny Fyrtel" w ramach bloku tematycznego "Krąg Kobiet Dojrzałych". Wartość brutto.

wartość: 300,00 PLN
2023-06-14 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Centrum Inicjatyw Międzykulturowych HORYZONTY:

Przeprowadzenie spaceru po Łazarzu z grupą senioralą w ramach pilotażowego projektu "Srebrny Fyrtel". Wartość brutto.

wartość: 400,00 PLN
2023-06-13 Centrum Inicjatyw Senioralnych
MDM Hotel:

Usługa noclegowa w Warszawie dla członków Poznańskiej Miejskiej Rady Seniorów. Wartość brutto.

wartość: 1050,00 PLN
2023-06-07 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Magdalena Sobczak:

Umowa zlecenie na przeprowadzenie dwóch spotkań w ramach pilotażowego projektu "Srebrny Fyrtel" - spotkania w ramach bloku tematycznego: "Pasja łączy ludzi."
Wartość brutto.

wartość: 600,00 PLN
2023-06-07 Centrum Inicjatyw Senioralnych
"Gendera-Duńska" S.C.:

Przeprowadzenie dwóch spotkań w ramach pilotażowego projektu "Srebrny Fyrtel" w ramach bloku tematycznego: "Jak dobrze i długo żyć na emeryturze: o kondycji psychofizycznej."

Wartość brutto.

wartość: 1600,00 PLN
2023-05-30 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Basanti Bogumił Mazur:

Zakup gier planszowych na potrzebę przeprowadzenia spotkań w ramach pilotażowego projektu "Srebrny Fyrtel". Wartość brutto.

wartość: 792,19 PLN
2023-05-26 Centrum Inicjatyw Senioralnych
DAXER Dawid Kruś:

Zakup artykułów spożywczych oraz środków  czystości. Wartość brutto.

wartość: 459,16 PLN
2023-05-24 Centrum Inicjatyw Senioralnych
SYNERGIS Monika Domagała:

Przeprowadzenie czterech spotkań w ramach pilotażowego projektu "Srebrny Fyrtel". Spotkania w ramach bloku tematycznego: "Jak dobrze i długo żyć na emeryturze:
Młodość w naszych mięśniach;
Obrzęki a dieta;
Jak skutecznie radzić sobie z obrzękami;
Jak dobrze i długo żyć na emeryturze."
Wartość brutto.

wartość: 1500,00 PLN
2023-05-17 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Anna Maria Majchrzycka:

Przeprowadzenie spotkania w ramach pilotażowego projektu "Srebrny Fyrtel" - spotkanie w ramach bloku tematycznego "Zrozumieć świat". Wartość brutto.

wartość: 300,00 PLN
2023-05-10 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Elżbieta Witkiewicz:

Umowa zlecenie na przeprowadzenie trzech spotkań w ramach pilotażowego projektu "Srebrny Fyrtel" w siedzibie Przystanku Pireus przy ul. Głogowskiej 35 w Poznaniu w ramach bloków tematycznych: "Człowiek i obraz - spotkania związane z malarstwem i twórczością plastyczną" oraz "Pasja łączy ludzi". Wartość brutto.

wartość: 900,00 PLN
2023-05-10 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Jakub Grypczyński:

Umowa zlecenie na przeprowadzenie dwóch spotkań w ramach pilotażowego projektu "Srebrny Fyrtel" w siedzibie Przystanku Pireus przy ul. Głogowskiej 35 w Poznaniu w ramach bloku tematycznego: "Głowę ćwicz". Wartość brutto.

wartość: 1100,00 PLN
2023-04-27 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.:

Odnowienie kwalifikowanego certyfikatu o okresie ważności 2 lata. Wartość brutto.

wartość: 232,47 PLN
2023-04-24 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Boomdruk Ł. Pietrzak:

Wydruk ulotek i plakatów promocyjnych "Srebrny Fyrtel 2023". Wartość brutto.

wartość: 550,70 PLN
2023-04-18 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Globes Spółka z o.o.:

Przeprowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w formie samokształcenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, administracyjno-biurowych oraz w formie instruktażu dla pracowników robotniczych. Wartość brutto.

wartość: 79,96 PLN
2023-01-19 Centrum Inicjatyw Senioralnych
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań:

Założenie punktu dostępu do WiFi w siedzibie CentrumIS. Wartość brutto

wartość: 1500,00 PLN
2023-01-18 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Poradnia Medycyny Pracy "Jeżyce" ul. J.Słowackiego 43, 60-521 Poznań:

Świadczenie usług medycznych w 2023 r. Wartość brutto, rozliczana wg cennika.

wartość: 1000,00 PLN
2023-01-02 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Ikaria sp. z o.o. Sp.k.:

Wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego Eset.

wartość: 774,90 PLN
2023-01-02 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Zakład Ochrony Przeciwpożarowej IZPOL I.Płotkowiak:

Przegląd gaśnic.

wartość: 9 PLN
2022-12-30 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Jantar 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk:

Kompleksowa obsługa portierni i monitoringu wraz z interwencją załóg patrolowych (lokal MRS). Wartość miesięczna brutto.

wartość: 120,52 PLN
2022-12-29 Centrum Inicjatyw Senioralnych
My Clean Life Sp. z o.o.:

Usługi sprzątające w 2023r. (wartość miesięczna netto).

wartość: 640 PLN
2022-12-29 Centrum Inicjatyw Senioralnych
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek:

Opieka informatyczna w 2023r. (wartość miesięczna netto).

wartość: 240 PLN
2022-12-29 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Robican s.c.:

Dzierżawa kopiarko-drukarki w 2023r. (wartość miesięczna netto).

wartość: 79 PLN
2022-12-29 Centrum Inicjatyw Senioralnych
CGF G. Członkowski:

Usługa hostingu strony internetowej w roku 2023 (wartość miesięczna brutto).

wartość: 601,47 PLN
2022-12-12 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Neonet S.A.:

Zakup lodówki i mikrofalówki.

wartość: 1757 PLN
2022-12-08 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Sprint Zakład Poligraficzny M.Grobelniak, M.Koczorowska:

Wydruk publikacji "Poznański przewodnik cyfrowy seniorki i seniora"

wartość: 9800 PLN
2022-12-08 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Wydawnictwo Miejskie Posnania:

Zakup art. z katalogu pamiątek miejskich Wydawnictwa Miejskiego Posnania.

wartość: 2501,83 PLN
2022-11-30 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Frisco S.A.:

Art. spożywcze

wartość: 1049,34 PLN
2022-11-29 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Drukarnia Classic sp. z o.o.:

Wydruk materiałów promocyjnych

wartość: 1512,90 PLN
2022-11-16 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Katarzyna Chajbos-Walczak:

Przeprowadzenie 3 warsztatów focusowych i sporządzenie raportu badawczego. Badanie potrzeb seniorów i seniorek - odbiorców CIS.

wartość: 3400 PLN
2022-11-15 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Yegodecor Jakub Zenel:

Usł. remontowe

wartość: 580 PLN
2022-11-07 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Przemysław Sowiński:

Opracowanie graficzne publikacji "Poznański przewodnik cyfrowy seniorki i seniora"

wartość: 2500 PLN
2022-10-24 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Rodan sp. z o.o.:

Zakup art.biurowych.

wartość: 1232 PLN
2022-10-20 Centrum Inicjatyw Senioralnych
PHU Sawo Sławomir Andrzejewski:

Zakup środków czystości.

wartość: 1595,54 PLN
2022-09-28 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.:

Udostępnienie i zabudowa powierzchni wystawienniczej w czasie Targów Viva Seniorzy w 2022r.

wartość: 8000 PLN
2022-09-23 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.:

Usługa cateringu na spotkanie przedstawicieli Miast podczas Targów Viva Seniorzy w 2022r.

wartość: 4951,50 PLN
2022-09-12 Centrum Inicjatyw Senioralnych
GarstkaStudio S.C. P.Garstka, A. Garstka:

Wykonanie odlewu z brązu - statuetka "Senioralny Pegaz" (konkurs MRS).

wartość: 2398,50 PLN
2022-08-16 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Estrada Poznańska:

Koordynacja i produkcja wydarzenia "Senioralni.Poznań 2022".

wartość: 16605 PLN
2022-05-26 Centrum Inicjatyw Senioralnych
A.Anastazow - czł. MRS:

Udział w spotkaniu rad seniorów podczas "Srebrnej konferencji" w Goleniowie. Zwrot kosztów podróży.

wartość: 77,64 PLN
2022-05-26 Centrum Inicjatyw Senioralnych
M.Dolata czł. MRS:

Udział w spotkaniu rad seniorów podczas "Srebrnej konferencji" w Goleniowie - zwrot kosztów podróży.

wartość: 77,64 PLN
2022-03-01 Centrum Inicjatyw Senioralnych
NZOZ Medycyna Pracy Zdrowie s.c.:

Świadczenie usług medycznych w 2022r. Wartość brutto, rozliczana wg cennika.

wartość: 1000 PLN
2022-01-04 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Ikaria sp. z o.o.:

Zakup 16 licencji oprogramowania antywirusowego ESET.

wartość: 590,40 PLN
2021-12-30 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Jantar 2 sp. z o.o.:

Usł. sprzątania (lokal MRS) w 2022r. Wartość miesięczna brutto.

wartość: 92,99 PLN
2021-12-30 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Jantar 2 sp. z o.o.:

Usł. ochrony lokalu (MRS) w 2022r. Wartość miesięczna brutto.

wartość: 120,52 PLN
2021-12-15 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Agapelux sp. z o.o.:

Usługa sprzątająca w siedzibie CIS w roku 2022. Wartość miesięczna netto.

wartość: 490 PLN
2021-12-15 Centrum Inicjatyw Senioralnych
CGF Grzegorz Członkowski:

Usługa hostingu strony internetowej www.centrumis.pl w roku 2022. Wartość miesięczna netto.

wartość: 420 PLN
2021-12-13 Centrum Inicjatyw Senioralnych
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek:

Opieka informatyczna CentrumIS w 2022r. Wartość miesięczna netto.

wartość: 240 PLN
2021-12-13 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Yegodecor Jakub Zenel:

Usługi remontowe w CentrumIS.

wartość: 1165 PLN
2021-12-10 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Drukarnia Classic:

Wydruk plakatówe i ulotek.

wartość: 725,70 PLN
2021-12-10 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Robican s.c. R.Jastrzębski i Wspólnicy:

Dzierżawa kopiarko-drukarki w roku 2022. Wartość miesięczna netto.

wartość: 69 PLN
2021-12-09 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Euro-net sp. z o.o.:

Wyposażenie dla CIS (m.in. laptop, projektor, głośniki)

wartość: 8114,99 PLN
2021-11-29 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Meble - Black Red White Sp. z o.o.:

Zakup regałów do lokalu MRS z usł. transportu.

wartość: 1697 PLN
2021-11-18 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Orange S.A.:

Usługi telekomunikacyjne dla MRS. Wartość miesięczna brutto.

wartość: 30,75 PLN
2021-11-17 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Wieland Drukarnia Cyfrowa:

Wydruk publikacji "Poznański Przewodnik Liderki i Lidera"

wartość: 430,50 PLN
2021-11-15 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Cezary Tyliński:

Opracowanie graficzne publikacji edukacyjnej "Poznański Przewodnik Liderki i Lidera"

wartość: 1300 PLN
2021-11-12 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Cukiernia Kandulski:

Art. spożywcze

wartość: 320 PLN
2021-11-10 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Maciej Urbański:

Archiwizacja dokumentacji CIS

wartość: 1300 PLN
2021-11-09 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Jantar 2 sp. z o.o.:

Usługi ochrony (lokal MRS). Wartość miesięczna brutto.

wartość: 111,59 PLN
2021-11-08 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Magdalena Popłońska-Kowalska:

Prowadzenie spotkania w ramach Akademii Liderów i Liderek

wartość: 600 PLN
2021-11-05 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Jantar 2 sp. z o.o.:

Usługi sprzątające (lokal MRS). Wartość miesięczna brutto.

wartość: 86,10 PLN
2021-11-02 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Rodan sp. z o.o.:

Zakup środków czystości

wartość: 716,01 PLN
2021-11-02 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Rodan sp. z o.o.:

Zakup art. biurowych

wartość: 1638,10 PLN
2021-10-28 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.:

Zestaw kwalifikowany mini (podpis elektroniczny).

wartość: 354,24 PLN
2021-10-25 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Katarzyna Hełpa-Liszkowska:

Współprowadzenie dwóch spotkań w ramach Akademii Liderek i Liderów

wartość: 1200 PLN
2021-10-25 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Didot Studio Wydawniczo-Reklamowe M.Krawczyk:

Skład i przygotowanie do druku publikacji "Poznański Przewodnik Seniorki i Seniora"

wartość: 500 PLN
2021-10-22 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Drukarnia Classic:

Wydrukowanie publikacji Poznańskiego Przewodnika Seniorki i Seniora

wartość: 15498 PLN
2021-10-18 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Dorota Raczkiewicz:

Przeprowadzenie spotkania w ramach Akademii Liderów i Liderek

wartość: 500 PLN
2021-10-11 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Katarzyna Chajbos:

Przeprowadzenie spotkań w ramach Akademii Liderów i Liderek

wartość: 1200 PLN
2021-09-22 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Toi Toi Polska sp. z o.o.:

Wynajem przenośnych toalet TOI TOI na inaugurację wydarzenia "Senioralni.Poznań".

wartość: 452,64 PLN
2021-09-07 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.:

Wynajem lokalu dla Miejskiej Rady Seniorów (wartość miesięczna netto).

wartość: 626,50 PLN
2021-09-06 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu:

Ułożenie napisu kwiatowego Senioralni.Poznań, podczas inauguracji 25.09.2021r.

wartość: 12413,16 PLN
2021-08-17 Centrum Inicjatyw Senioralnych
E.Zawieja:

Udział członkini MRS w spotkaniu w Krakowie (zwrot kosztów podróży).

wartość: 93,80 PLN
2021-08-17 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Vienna House Easy:

Nocleg członków Miejskiej Rady Seniorów w Krakowie.

wartość: 900 PLN
2021-08-17 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Z.Pawlik:

Udział członka MRS w spotkaniu w Krakowie (zwrot kosztów podróży).

wartość: 93,80 PLN
2021-08-17 Centrum Inicjatyw Senioralnych
W.Dziechciarz:

Udział członkini MRS w spotkaniu w Krakowie (zwrot kosztów podróży).

wartość: 93,80 PLN
2021-08-17 Centrum Inicjatyw Senioralnych
H.Bąkowicz:

Udział członkini MRS w spotkaniu w Krakowie (zwrot kosztów podróży).

wartość: 93,80 PLN
2021-08-17 Centrum Inicjatyw Senioralnych
M.Dolata:

Udział członkini MRS w spotkaniu w Krakowie (zwrot kosztów podróży).

wartość: 93,80 PLN
2021-08-17 Centrum Inicjatyw Senioralnych
A. Sarbak:

Udział członkini MRS w spotkaniu w Krakowie (zwrot kosztów podróży).

wartość: 93,80 PLN
2021-08-17 Centrum Inicjatyw Senioralnych
U.Filimon-Kucharska:

Udział członkini MRS w spotkaniu w Krakowie (zwrot kosztów podróży).

wartość: 93,80 PLN
2021-08-13 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Hotel Matejko:

Nocleg członków Miejskiej Rady Seniorów w Krakowie.

wartość: 1120 PLN
2021-08-09 Centrum Inicjatyw Senioralnych
MTP sp. z o.o.:

Wydruk i powieszenie 4 plakatów citylight.

wartość: 295,20 PLN
2021-08-04 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Agi.pl:

Zakup dozownika do dezynfekcji z dostawą

wartość: 166 PLN
2021-08-03 Centrum Inicjatyw Senioralnych
JCS s.c.:

Szkolenie okresowe bhp

wartość: 50 PLN
2021-04-14 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Mateusz Ignaczak HeadHog:

Migracja danych ze starego serwisu internetowego na nowy.

wartość: 1845 PLN
2021-02-23 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Ikaria sp. z o.o. Sp.k.:

Zakup 13 licencji oprogramowania antywirusowego Eset

wartość: 287,82 PLN
2021-01-21 Centrum Inicjatyw Senioralnych
PPHU Tel-Poż-System Iskra sp. z o.o.:

Przegląd gaśnic

wartość: 31,98 PLN
2020-12-22 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Posum:

Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy /wartość wg cennika, zgodnie z wykonanymi badaniami/

wartość: 500 PLN
2020-12-07 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Komputronik S.A. w restrukturyzacji:

Zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów

wartość: 16268 PLN
2020-12-03 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Agapelux sp. z o.o.:

Usługa sprzątająca w siedzibie w 2021r.

wartość: 9480 PLN
2020-12-03 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Global Print A.Forszpanik:

Tusze i tonery

wartość: 596 PLN
2020-11-27 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Oflo sp. z o.o.:

Środki czystości do ekspresu

wartość: 143,56 PLN
2020-11-25 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Art Product sp. z o.o.:

Wykonanie odlewu statuetki Starego Marycha dla Miejskiej Rady Seniorów

wartość: 1845 PLN
2020-11-23 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Robican s.c.:

Dzierżawa drukarko-kopiarki w roku 2021

wartość: 828 PLN
2020-11-20 Centrum Inicjatyw Senioralnych
TMP s.c.:

Opieka informatyczna w 2021r.

wartość: 2880 PLN
2020-11-19 Centrum Inicjatyw Senioralnych
CGF G. Członkowski:

Hosting strony internetowej w 2021r.

wartość: 5904 PLN
2020-11-12 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Mateusz Ignaczak "Headhog":

Opracowanie nowej strony internetowej CIS

wartość: 13530 PLN
2020-11-12 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Piotr i Paweł Detal sp. z o.o.:

Art. spożywcze

wartość: 713,58 PLN
2020-11-06 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Rodan sp. z o.o.:

Środki czystości

wartość: 862 PLN
2020-11-06 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Rodan sp. z o.o.:

Art.biurowe

wartość: 1290 PLN
2020-10-06 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Camedica s.c.:

Art.ochronne i dezynfekujące (przeciwdziałenie Covid-19)

wartość: 1046,54 PLN