Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-01-01 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Winda S.j. Zakład elektromechaniki dźwigowej:

konserwacja windy

wartość: 1476,00 PLN
2021-12-30 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Gospoda Familijna s.c. Drogomira Dałkowska-Piotrowska, Mikołaj Dałkowski:

przygotowanie i dostawa posiłków dla podopiecznych

wartość: 31200,00 PLN
2021-12-29 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Garmond Press S.A.:

dostawa prasy do Filii ZDDP

wartość: 5183,20 PLN
2021-12-21 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady:

świadczenie usług telewizji kablowej W Filii nr 5 Klub Winogrady

wartość: 300,00 PLN
2021-12-07 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Solid GROUP Sp. z o.o. Sp.k.:

monitoring 5 obiktów ZDDP

wartość: 3690,00 PLN
2021-12-01 Zespół Dziennych Domów Pomocy
P.W. Elkom Piotr Kaczmarek:

montaż paneli LED i lamp awaryjnych

wartość: 7170,90 PLN
2021-12-01 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Fach-Bud Zakład ogólnobudowlany:

malowanie pomieszczeń w Filii nr 1 

wartość: 8748,33 PLN
2021-11-22 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Fach-Bud Zakład ogólnobudowlany:

malowanie pomieszceń w Filii nr 1

wartość: 12240,42 PLN
2021-10-18 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Zakład Usług Wielobranżowych Mariusz Jachimowski:

montaż obejm stalowych na kominach  na budynku ZDDP ul. Konopnickiej 18

wartość: 15495,59 PLN
2021-10-11 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Proinstal RC Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ZDDP ul. Konopnickiej 18

wartość: 4059,00 PLN
2021-10-01 Zespół Dziennych Domów Pomocy
PW Elkom Piotr Kaczmarek:

wykonanie  prac elektrycznych w nowo adoptowanych pomieszczeniach wewnętrznych Filii Nr 5 "klub Winogrady"

wartość: 14762,93 PLN
2021-09-15 Zespół Dziennych Domów Pomocy
REMET Przedsiębiorstwo robót Instalacyjno-Budowlanych Mieczysław Przyborowski:

wykonanie kanalizacji deszcowej wokól budynku ZDDP ul. Konopnickiej 18

wartość: 90000,00 PLN
2021-08-27 Zespół Dziennych Domów Pomocy
AK Architektura Konstrukcja Antoni Klaus:

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

wartość: 3936,00 PLN
2021-07-26 Zespół Dziennych Domów Pomocy
JCS s.c.:

prowadzenie szkoleń okresowych z zakresu BHP

wartość: 150,00 PLN
2021-07-15 Zespół Dziennych Domów Pomocy
REKSTA Firma Wielobranżowa Marek stachowiak:

remont części nowo wynajmowanej w Filii nr 5 "Klub Winogrady"

wartość: 31558,29 PLN
2021-07-15 Zespół Dziennych Domów Pomocy
REKSTA Firma Wielobranżowa Marek stachowiak:

remont części użytkowanej w Filii nr 5 "Klub Winogrady"

wartość: 72309,14 PLN
2021-06-17 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HAMAR ul. Armii Poznań 49, 62-030 Luboń:

wzmocnienie i naprawa ogrodzenia zewnętrznego siatkowego w ogródku Filii nr 3 Klub Promień, os. Piastowskie 101

wartość: 11115,88 PLN
2021-05-12 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Antoni Klaus 62-041 Puszczykowo ul. Kochanowskiego 14:

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi prowadzonymi w ZDDp Filii nr 3 os. Piastowskie 101

wartość: 2060,25 PLN
2021-05-11 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Roman Nawrot Zakład Ogólnobudowlany ul. Bema 11, 62-041 Puszczykowo:

Modernizacja 3 łazienek w Filii nr 3 Klub Promień os. Piastowskie 101 w Poznaniu

wartość: 68877,23 PLN
2021-05-07 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Zakład Ochrony Przeciwpożarowej "IZPOL" Izabella Płotkowiak:

Wykonanie okresowego rocznego przeglądu gaśnic i hydrantów oraz wykonanie próby ciśnieniowej węży hydrantowych

wartość: 279,00 PLN
2021-04-02 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Biuro Obsługi Technicznej i BHP Jan Piwiński:

kontrola stanu technicznego budynku wraz z insalacjami zapewniajacymi możliwość użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

wartość: 2091,00 PLN
2021-03-04 Zespół Dziennych Domów Pomocy
FHU R.B. KLIMA Chłodnictwo Klimatyzacja Bartłomiej Pełczyński:

umowa sprzedaży, dowozu, wniesienia, montażu, podłączenia i rozrychu klimatyzatora kasetonowego w sali rehabilitacyjnej w Filii nr 3 "Klub Promień'

wartość: 14860,00 PLN
2021-03-03 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Gospoda Familijna s.c. Drogomira Dalkowska- Piotrowska, Poznań:

przygotowanie i dostawa posiłków w formie śniadań i obiadów do 4 filii ZDDP

wartość: 172492,00 PLN
2021-02-23 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Ikaria Sp. z o.o. Sp. k. ul. Omłotowa12/14 Łódź:

sprzedaż 24 licencji oprogramowania antywirusowego Eset Endpoint

wartość: 531,36 PLN
2021-02-17 Zespół Dziennych Domów Pomocy
ProInstal RC Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa iż. Ryszard Czyżewski w Poznaniu:

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci zewnętrznej kanalizacji deszczowej

wartość: 5412,00 PLN
2021-01-01 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Winda s.j. Zakład Elektromechnaiki Dźwigowej Poznań, os. Orła Białego 3:

prowadzenie stałej konserwacji zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia dźwigowego (dźwig towarowy)

wartość: 1166,40 PLN
2020-12-30 Zespół Dziennych Domów Pomocy
przedsiębiorca telekomunikacyjny Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu:

świadczenie usług telewizji kablowej w Filii Nr 5 "Klub Winogrady'

wartość: 300,00 PLN
2020-12-28 Zespół Dziennych Domów Pomocy
SOLID GROUP:

Monitoring 5 budynków ZDDP

wartość: 3321,00 PLN
2020-12-22 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych POSUM:

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy

wartość: 700,00 PLN
2020-12-21 Zespół Dziennych Domów Pomocy
P.W.Elkom Piotr Kaczmarek ul. Kordeckiego 50a, 60-144 Poznań:

wykonanie prac elektroinstalacyjnych w pomieszczeniach wewnętrznych Filii nr 5

wartość: 13623,01 PLN
2020-12-15 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Zakład Ogólnobudowlany Roman Nawrot:

Malowanie sali rehabilitacyjnej, renowacja podłogi, malowanie pomieszczeń piwnicznych, rozebranie obudowy z płyt nidagips w kuchni z powodu instalowanego zestaw podnoszącego ciśnienie w hydrantach

wartość: 12405,19 PLN
2020-12-14 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Technika Grzewcza Sanitarna i Gazowa M. Monkiewicz 60-626 Poznań, ul. Podolańska 44a/11:

dostawa i montaż zestawu podnoszącego ciśnienie w instalacji hydrantowej w dubynku ZDDP

wartość: 9717,00 PLN
2020-12-10 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Zakład Usług Wielobranżowych Mariusz Jachomowski:

prace blacharsko-dekarskie na dachu budynku ZDDP

wartość: 14989,26 PLN
2020-11-18 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Fach-Bud Zakład Ogólnobudowlany Małgorzata Nowak ul. A.Haber-Włyńskiego 11, 60-408 Poznań,:

Prace izolacyjne wewnętrzne w pomieszczeniu magazynowym piwnicy Filii nr 2

wartość: 9486,35 PLN
2020-11-13 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Zakład Usług Wielobranżowych Mariusz Jachomowski:

prace dekarsko blacharskie na budynku wraz z pracami towarzyszącymi w Filii nr 2

wartość: 9993,90 PLN
2020-11-05 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Osoba prywatna:

przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku

wartość: 922,50 PLN
2020-08-28 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Zakład Usług wielobranżowych Mariusz Jachomowski:

wykonanie prac dekarsko -blacharskich na budynku wraz z pracami towarzyszącymi w Filii nr 2 ul. Nowy Świat 7/11

wartość: 3603,16 PLN
2020-08-26 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Centrum MOntessori Senior Monika Stroińska:

Przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego dla 7 uczestników

wartość: 8120,00 PLN
2020-06-25 Zespół Dziennych Domów Pomocy
AlrehMedical Sp z o. o.:

umowa sprzedaży i kupna urządzenia rehabilitacyjnego aktivLife

wartość: 37000,00 PLN
2020-05-29 Zespół Dziennych Domów Pomocy
INEA S.A.:

Świadczenie Usług telekomunikacyjnych

wartość: 10627,00 PLN
2020-05-22 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Zakład Ogólnobudowlany Roman Nawrot:

malowanie pomieszczeń w Filii nr 3

wartość: 19876,00 PLN
2020-04-30 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Zakład Ogólnobudowlany Roman Nawrot:

wykonanie robót budowlanych w zakresie napraw: obróbki blacharskiej tarasu I piętra, wykonaniu napraw warstw tynku zewnętrznego n gzymsach obydwu tarasów, zejścia do piwnicy , napraw tynku elewacji z przodu budynku, częśiowe malowanie elewacji oraz remontu klatki schodowej, zejście do kuchi w budynku ZDDP.

wartość: 19490,00 PLN
2020-03-03 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Ikaria Sp. z o. o. sp. k.:

sprzedaż licencji oprogramowania antywirusowego Eset Endpoint

wartość: 861,00 PLN
2020-02-24 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Poznański Osrodek Specjalistycznych usług Medycznych "POSUM":

świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników ZDDP w Poznaniu

wartość: 1746,00 PLN
2020-02-10 Zespół Dziennych Domów Pomocy
HLS marek Niedziałkowski:

zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

wartość: 700,00 PLN
2020-01-02 Zespół Dziennych Domów Pomocy
GarmondPress S.A.:

systematyczna dostawa prasy dla podopiecznych ZDDP

wartość: 8348,00 PLN
2020-01-02 Zespół Dziennych Domów Pomocy
WINDA Sp.j.:

prowadzenie stałej konserwacji zgodnie z wytycznymi producenta, dokumencją techniczno-ruchową urządzenia, instrukcją konserwacji oraz warunkami technicznymi UDT urządzenia dźwigowego.

wartość: 1328,40 PLN
2019-12-18 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Catering Spec-Dieta:

Przygotowanie i dostawa śniadań i dwudaniowych obiadów do filii Zespołu Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu

wartość: 214800,00 PLN
2019-12-13 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Zakład Ogólnobudowlany Roman Nawrot:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie odgrzybiania oraz malowania pomieszczeń w Filii nr 4 ZDDP "Klub Starówka"

wartość: 17830,35 PLN
2019-12-09 Zespół Dziennych Domów Pomocy
przedsiębiorstwo telekomunikacyjne: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa:

Swiadczenie usług Telewizji kablowej w Filii Nr 5 Klub Winogrady

wartość: 300,00 PLN
2019-11-27 Zespół Dziennych Domów Pomocy
SOLID GRoup Sp. z o. o.:

wykonanie montażu nadajnika radiowego/GSM

wartość: 307,50 PLN
2019-10-28 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Zakład Usług Wielobranżowych Mariusz Jachimowski:

Wykonanie robut budowlanych w zakresie demontażu starych ław kominiarskich oraz montażu nowych ław kominiarskich stalowych z ocynku w Filii nr 1

wartość: 9996,84 PLN
2019-05-21 Zespół Dziennych Domów Pomocy
IKARIA Sp. z o.o. Sp. k.:

Zakup 30 licencji oprogramowania antywirusowego, zwanego dalej "Oprogramowaniem"

wartość: 1213,79 PLN
2019-05-15 Zespół Dziennych Domów Pomocy
AK ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA Antoni Klauss:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robut budowlanych

wartość: 800,73 PLN
2019-04-25 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Dankar Usługi Budowlane, Wod-Kan. I C.O Kosztorysownie Danuta Pyssa:

Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku w Filii nr 1

wartość: 26691,00 PLN
2019-03-29 Zespół Dziennych Domów Pomocy
HLS Marek Niedziałkowski:

Przeprowadzanie szkoleń BHP

wartość: 140,00 PLN
2019-01-21 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Netia SA:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 899,13 PLN
2019-01-21 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Inea SA:

Świdczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 3284,10 PLN
2019-01-14 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Edictum Sp. z o.o.:

Badanie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników ZDDP

wartość: 1000,00 PLN
2019-01-09 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Spółdzielnia Pracy Komoniarzy w Poznaniu ul. Górki 13:

Przegląd i kontroela szczelności urządzeń i instalacji gazowych oraz przewodów kominowych

wartość: 738,00 PLN
2019-01-04 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady":

Świadczenie usług Telewizji kablowej w Filii nr 5

wartość: 252,00 PLN
2019-01-03 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ZAR plus" Piotr Nowaczyk:

Przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantów ZDDP

wartość: 394,83 PLN
2019-01-02 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Osoba fizyczna:

Prowadzenie zajęć muzycznych z podopiecznymi  Filii nr 4

wartość: 2880,00 PLN
2019-01-02 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Osoba fizyczna:

Prowadzenie zajęć psychterapeutycznych indywidualnych i grupowych na rzecz podopiecznycznych ZDDP

wartość: 7560,00 PLN
2019-01-02 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Aqua Service Dystrybucja s,c,:

Dostawa wody źródlanej Staropolanka do Filii nr 5

wartość: 750 PLN
2019-01-02 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Garmond Press:

Dostawa prasy dla Filii w ZDDP

wartość: 7324,94 PLN
2019-01-02 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Winda s.j. Zakład Elektroniki Dźwigowaj:

Prowadzenie stałej konserwacji urządzenia dźwigowego

wartość: 1036,80 PLN
2018-12-21 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Catering Spec-Dieta Emilia Pustelnik:

Przygotowanie i dostawa posiłków w formie śniadań i dwudaniowych obiadów do Filii ZDDP w Poznaniu

wartość: 219995,64 PLN
2018-10-19 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych Filii nr 1 i 2

wartość: 2460,00 PLN
2018-10-08 Zespół Dziennych Domów Pomocy
ADI Hurtownia chemii gospodarczej sp. z o.o.:

Dostawa artykułów gospodarczych

wartość: 1404,83 PLN
2018-10-08 Zespół Dziennych Domów Pomocy
TAMAK Maciej Małaczyński:

Dostawa artykułów czystościowych

wartość: 2939,75 PLN
2018-01-02 Zespół Dziennych Domów Pomocy
WINDA Sp.J.:

Konserwacja i przegląd urządzenia dźwigowego w Filii nr 1

wartość: 1036,80 PLN
2017-12-04 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Zakład Ogólnobudowlany Roman Nawrot:

Remont pomieszczenia magazynowego i łazienki dla pracowników w Filii nr 2

wartość: 12993,95 PLN
2017-07-27 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Fach-Bud Zakład Ogólnobudowlany Małgorzata Nowak:

Malowanie pomieszczeń I piętra i remont toalet na parterze w Filii nr 2

wartość: 38363,13 PLN
2017-01-02 Zespół Dziennych Domów Pomocy
WINDA Sp.J.:

Konserwacja, przegląd i naprawy urządzenia dźwigowego

wartość: 1036,80 PLN
2017-01-02 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Teleelektronika:

Konserwacja centralii telefonicznej

wartość: 1476 PLN
2017-01-02 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Osoba fizyczna:

Prowadzenie zajęć muzycznych dla Filii nr 4

wartość: 960 PLN
2017-01-02 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Garmond Press:

O systematyczną dostawę prasy

wartość: 6918,95 PLN
2016-12-30 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Osoba fizyczna:

Prowadzenie zajęć psychterapeutycznych indywidualnych i grupowych na rzecz podopiecznych ZDDP

wartość: 5760,00 PLN
2016-11-21 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Zakład Ogólnobudowlany Roman Nawrot:

Wykonanie remontu pomieszczeń poddasza (malowanie pomieszczeń biurowych, korytarza i klatki schodowej) w ZDDP w Filii nr 1 "Klub Centrum"

wartość: 9186,72 PLN
2016-10-10 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Zakład Ogólnobudowlany Roman Nawrot:

Wykonanie robót izolacyjnych części chodnika i wejścia do pomieszczeń piwnicznych w ZDDP w Filii nr 1 "Klub Centrum"

wartość: 7533,95 PLN
2016-09-08 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Antoni Klaus:

Przeprowadzenie rocznej i pięcioletniej okresowej konroli stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego w zakresie branży konstrukcyjnej, instalacyjnej, i elektrycznej w ZDDP w Filii nr 1 "Klub Ogrody" i Filii nr 2 "Klub Ogrody"

wartość: 3936,00 PLN
2016-08-18 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Antoni Klaus:

Pełnienie funkcji nadzoru nad pracami związanymi z wymianą okładzin posadzkowych i malowaniem pomieszczeń w Filii nr 1 "Klub Centrum"

wartość: 632,22 PLN
2016-08-18 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Antoni Klaus:

Pełnienie funkcji nadzoru nad pracami związanymi z malowaniem pomieszczeń w budynku Filii nr 2 "klub Ogrody"

wartość: 816,72 PLN
2016-08-16 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Fach-Bud Zakład Ogólnobudowlany Małgorzata Nowak:

Malowanie pomieszczeń parteru (sali rekreacyjnej i jadalni, kuchni i zaplecza oraz klatki schodowej) w ZDDP filia nr 2 "Klub Ogrody"

wartość: 27230,10 PLN
2016-08-12 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Zakład Ogólnobudowlany Roman Nawrot:

Wykonanie pomieszczeń parteru (Wymiana posadzek, Malowanie: jadalnia szatnia) w ZDDP Filia nr 1 "Klub Centrum"

wartość: 21085,32 PLN
2016-07-07 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Antoni Klaus:

Pełnienie kontroli nad pracami budowlanymi ppoż. w Filii nr 2 "Klub Ogrody"

wartość: 489,54 PLN
2016-05-07 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Firma Polon Beta Sp. z o. o. Piotr Wiznerowicz:

Wykonanie automatycznego systemu oddymiania klatki schodowej w ZDDP Filia nr 2 "Klub Ogrody"

wartość: 16890,38 PLN
2016-01-04 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Wolters Kluwer S.A.:

Aktualizacja Programów Kadry Płace Finanse Zlecone.

wartość: 3380,04 PLN
2016-01-04 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Teleelektronika:

Konserwacja centrali telefonicznej PANASONIC KX-TES.

wartość: 1402,20 PLN
2016-01-04 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Kancelaria Radcy Prawnego:

Świadczenie pomocy prawnej

wartość: 22140,00 PLN
2016-01-02 Zespół Dziennych Domów Pomocy
WINDA Sp.j. Zakład Elektromechaniki Dźwigowej:

Konserwacja i przegląd urządzenia dźwigowego

wartość: 1045,92 PLN
2016-01-02 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Aqua Serwice Dystrybucja s.c.:

Dostawa wody źródlanej Staropolanka Zdrój 18,9 L oraz wynajem urządzeń do dozowania.

wartość: 14,76 PLN
2016-01-01 Zespół Dziennych Domów Pomocy
INEA S.A.:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych.

wartość: 4431,84 PLN
2015-12-17 Zespół Dziennych Domów Pomocy
PSM "Winogrady":

Świadczenie usług telewizji kablowej

wartość: 228.00 PLN
2015-12-09 Zespół Dziennych Domów Pomocy
Agencja Detyktywistyczna i Ochrony JOKER Sp.zoo:

Monitorowanie obiektów wraz z systemem alarmowym oraz abonament za nadajniki

wartość: 3690,00 PLN