Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-01-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
J&J Podolscy s.c:

Przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr1 na os.Własyslawa Łokietka 104 w Poznaniu i wydawanie 3 posiłków dziennie dla dzieci Przedszkola nr 187

wartość: 508200,00 PLN
2017-04-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek:

Świadczenie usług hostingowych i rejestracji domeny internetowej

wartość: 200 PLN
2017-01-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Tel-Poż-System"ISKRA" Sp. z o.o.:

Konserwacja oraz wynikające z eksploatacji naprawy instalacji systemu oddymiania

wartość: 307,50 PLN
2017-01-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek:

Opieka serwisowa nad sprzętem  komputerowym i oprogramowaniem

wartość: 1000 PLN
2017-01-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Zakład Usługowo Produkcyjno-Handlowy s.c. Jacek Lepczyński, Anna Lepczyńska:

Konserwacja i naprawy bieżące oraz remonty urządzeń dżwigowych

wartość: 76,26 PLN
2016-12-31 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
J&J Podolscy s.c.:

Umowa dzierżawy pomieszczeń kuchennych , której przedmiotem jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie żywienia dzieci Przedszkola nr 187

wartość: 1600,00 PLN
2016-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Biuro Ochrony Osób i Mienia "RENOMA":

Monitorowanie obiektu

wartość: 123,00 PLN
2016-03-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
J&J Podolscy s.c.:

Wynajem pomieszczeń kuchennych

wartość: 1230,00 PLN
2016-01-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Artur Kamieniczny Hurtownia "PINOCIO":

Wynajem magazynu.Hurtownia artykułów papierniczych

wartość: 984,00 PLN
2015-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
MOTOMEX:

Wynajem sal

wartość: 250 PLN
-
2015-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
ROBDAN Robert Krzyżaniak:

Wynajem magazynu

wartość: 615,00 PLN
2015-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Anna Baranowska-Przysławska Gabinet Stomatologiczny:

Prywatny Gabinet Stomatologiczny

wartość: 519,90 PLN