Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-10-01 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
CFS JUDO MAGDALENA ULIŃSKA:

WYNAJEM SALI

wartość: 43,05 PLN
2019-10-01 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
MG-PARTNER MICHAŁ GRZELAK:

WYNAJEM SALI GIMNASTYCZNEJ

wartość: 43,05 PLN
2019-09-02 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
PR9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

WYNAJEM SALI

wartość: 43,05 PLN
2019-09-02 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZTUK WALKI:

WYNAJEM SALI

wartość: 43,05 PLN
2019-09-02 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE JUJITSU:

WYNAJEM AULI

wartość: 43,05 PLN
2019-09-02 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
KLUB KARATE TRADYCYJNEGO ORZEŁ:

WYNAJEM SALI

wartość: 43,05 PLN
2019-08-28 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
ANNA CICHA:

WYNAJEM POMIESZCZEŃ DLA POLICEALNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH AS NA CELE EDUKACYJNE

wartość: 2500,00 PLN
2019-08-27 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
PR9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

WYNAJEM BOISKA

wartość: 55,35 PLN
2019-08-27 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
WIELKOPOLSKA SZKOŁA SPORTU I REKREACJI JOANNA POMIN:

SALA LEKCYJNA

wartość: 36,90 PLN
2019-05-23 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
SŁAWOMIR KIĆ:

WYNAJEM SALI NA ZEBRANIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

wartość: 36,90 PLN
2019-05-16 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
KLUB KARATE TRADYCYJNEGO ORZEŁ:

ANEKS DO UMOWY NAJMU 15/2018 ZMIENIAJĄCY OKRES WYNAJMU SALI GIMNASTYCZNEJ NA ZAJĘCI KARATE DZIECI

wartość: 43,05 PLN
2019-03-19 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, UL. SPYCHALSKIEGO 8:

WYNAJEM SALI NA ZEBRANIE WSPÓLNOTY

wartość: 36,90 PLN
2019-01-02 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
PUH IKWA s.c. M. Iwański, S. Krupiecki:

zainstalowanie samoobsługowego automatu z żywnością i gorącymi napojami - dzaiłalność żywieniowa

wartość: 123,00 PLN
2018-10-03 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Doradztwo i Usługi Medyczne:

Wynajem sali gimnastycznej na zajęcia z piłki siatkowej dla dorosłych.

wartość: 43,05 PLN
2018-10-01 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
CFS Judo Poznań:

Wynajem auli na zajęcia z Judo dla dzieci.

wartość: 43,05 PLN
2018-09-25 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Klub Karate Tradycyjnego "Orzeł":

Wynajem sali gimnastycznej na zajęcia karate dla dzieci.

wartość: 43,05 PLN
2018-09-05 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
PR 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Wynajem sali gimnastycznej na zajęcia z piłki noznej dla dzieci.

wartość: 43,05 PLN
2018-09-05 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Poznańskie Stowarzyszenie Ju-Jitsu:

Wynajem auli na zajęcia dla dorosłych.

wartość: 43,05 PLN
2018-09-05 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sztuk Walki:

Wynajem sali gimnastycznej na zajęcia karate dla dzieci.

wartość: 43,05 PLN
2018-08-23 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Wielkopolska Szkoła Sportu i Rekreacji Joanna Pomin:

Wynajem raz w miesiacu sali lekcyjnej na zajęcia i szkolenia.

wartość: 36,90 PLN
2018-08-20 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
PR 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

WYNAJEM SALI GIMNAZSTYCZNEJ NA ZAJĘCIA PIŁKI NOŻNEJ

wartość: 43,05 PLN
2018-06-25 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
PR 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Wynajem boiska szkolnego podczas ferii letnich.

wartość: 55,35 PLN
2018-05-24 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Sławomir Kić:

Wynajem sali lekcyjnej na zebranie założycielskie wspólnoty mieszkaniowej.

wartość: 36,90 PLN
2018-03-08 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Wspólnota Mieszkaniowa:

Wynajem sali lekcyjnej na zebranie wspólnoty mieszkaniowej.

wartość: 36,90 PLN
2018-02-27 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Wspólnota Mieszkaniowa:

Wynajem sali lekcyjnej na zebranie wspólnoty mieszkaniowej.

wartość: 36,90 PLN
2018-02-27 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Wspólnota Mieszkaniowa:

Wynajem sali lekcyjnej na zebranie wspólnoty mieszkaniowej.

wartość: 36,90 PLN
2018-01-22 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sztu Walki:

Wynajem sali gimnastycznej dwa razy w tygodniu dla trzeciej grupy uczestników.

wartość: 43,05 PLN
2018-01-22 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sztu Walki:

Przedmiotem umowy jest wynajem auli dwa razy w tygodniu.

wartość: 43,05 PLN
2018-01-03 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta:

Udostępnienie Urzędowi pomieszczenia z przeznaczeniem na siedzibę Osiedla Wilda celem realizacji jego zadań statutowych.

wartość: 600,00 PLN
2018-01-02 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
PUH "IKWA" s.c. M.Iwański S. Krupecki:

Wynajem 1m2 w budynku szkoły na automat samoobsługowy ze słodyczami, przekąskami i napojami.

wartość: 65,19 PLN
2017-03-31 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
PR9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Wynajem boiska szkolnego na treningi piłki nożnej dzieci.

wartość: 64,94 PLN
2017-03-29 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Wspólnota Mieszkaniowa:

Wynajecie sali lekcyjnej w dniu 29.03.2017 r. w godz. 17:30-19:30 na zebranie Współnoty Mieszkaniowej.

wartość: 73,80 PLN
2017-01-02 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
PUH "IKWA" s.c. M. Iwański, S. Krupecki:

wynajem 1m2 na automat do przekąsek,słodyczy oraz napojów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.

wartość: 63,96 PLN
2016-12-13 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych - Rada Osiedla Wilda:

Nieodpłatne udostępnienie Urzędowi pomieszczenia na siedzibę Osiedla Wilda.

wartość: 0,00 PLN
2016-01-02 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Bajer Marika:

wynajem sali gimnastycznej

2 zajęcia sportowe

wartość: 70,58 PLN
2015-12-07 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AS:

wynajem pomieszczenia na sekretariat

wynajem 3-4 sal lekcyjnych w czasie zjazdów w soboty i niedziele

wartość: 2500,00 PLN
2015-12-02 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Bajer Marika:

wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowe

2 zajęcia

wartość: 70,58 PLN
2015-11-05 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Mateusz Kapelczak:

wynajem sali gimnastycznej

2 zajęcia sportowe

wartość: 70,58 PLN
2015-11-02 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Bajer Marika:

wynajem sali gimnastycznej2 zajęcia sportowe

wartość: 70,58 PLN
2015-10-14 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Bajer Marika:

wynajem sali gimnastycznej

2 zajęcia sportowe

wartość: 70,58 PLN
2015-10-06 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
PUH "IKWA" s. c. M. Iwański S. Krupecki:

wynajem 1 m2 na automat do słodyczy i przekąsek oraz napojów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r.

wartość: 63,96 PLN
2015-09-28 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Michał Maćkowiak:

zajęcia sportowe rodzinne

rozliczane 1 x w miesiącu

wartość: 35,29 PLN
2015-08-31 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Dorota Łakoma:

wynajem auli na zajęcia dla starszych pań

rozliczane 1x w miesiącu

wartość: 35,29 PLN
2015-08-31 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sztuk Walki:

wynajem sali gimnastycznej

rozliczane 1 x w miesiącu

wartość: 35,29 PLN
2015-08-31 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Poznańskie Stowarzyszenie JU-JITSU:

wynajem auli na zajęcia

zajęcia rozliczane 1X na miesiąc

wartość: 35,26 PLN
2015-08-31 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej "Childmed":

oddanie w bezpłatne używanie pomiwszczenia znajdującego się na terenie ZSGZ nr 42 o powierzchni 12,3 m2 (przedmiot użyczenia).

wartość: 0,00 PLN
2014-06-30 Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Akademia Zdrowia i Urody Agnieszka Nowaczyk-Olewińska:

pomieszczenie z przeznaczeniem na sekretariat - sala 023

sala lekcyjna 029 z przeznaczeniem na pracownię kosmetyczną

sale lekcyjne w zależności od potrzeby

wywóz śmieci

wartość: 875,29 PLN