Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-01-05 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
ALARMED PROJEKT:

Konserwacja i usługi serwisowe systemów alarmowych włamania i napadu

wartość: 4180 PLN
2022-01-02 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Good IT Łukasz Iwański:

Administracja oraz serwis sprzętu komputerowego, sieci komputerowej, administracja serwerem hosting'owym, systemem kontroli dostępu, systemem monitoringu, zarządzanie routerami internetowymi, serwis oprogramowania, aktualizacja oprogramowań, doradztwo informatyczne, support telefoniczny, monitoring łącza internetowego, przygotowanie pracowni komputerowych oraz komputerów obsługujących dziennik elektroniczny.

wartość: 48000 PLN
2021-12-31 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Olimpia Konwój Sp. z o.o.:

Monitorowanie obiektu szkolnego przy ul. Grunwaldzkiej 200

wartość: 886 PLN
2021-12-31 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Olimpia Konwój Sp. z o.o.:

Monitorowanie obiektu szkolnego przy ul. Jawornickiej 1

wartość: 2510 PLN
2021-12-31 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Olimpia Konwój Sp. z o.o.:

Usługa - dozór obiektu przy ul. Grunwaldzkiej 154

wartość: 740 PLN
2021-12-20 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Poczta Polska S.A.:

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym

wartość: 4820,30 PLN
2021-12-09 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ:

okresowe badania pracowników

wartość: 4189 PLN
2021-12-06 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
LINDE Gaz Polska sp. z o.o.:

dzierżawa butli na gazy techniczne

wartość: 13751,40 PLN
2021-01-12 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
ALARMED PROJEKT:

Konserwacja i usługi serwisowe systemów alarmowych włamania i napadu

wartość: 3800 PLN
2021-01-05 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ:

okresowe badania pracowników

wartość: 4189 PLN
2021-01-01 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Good IT Łukasz Iwański:

Administracja oraz serwis sprzętu komputerowego, sieci komputerowej, administracja serwerem hosting'owym, systemem kontroli dostępu, systemem monitoringu, zarządzanie routerami internetowymi, serwis oprogramowania, aktualizacja oprogramowań, doradztwo informatyczne, support telefoniczny, monitoring łącza internetowego, przygotowanie pracowni komputerowych oraz komputerów obsługujących dziennik elektroniczny.

wartość: 44400 PLN
2020-12-31 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Olimpia Konwój Sp. z o.o.:

Usługa - dozór obiektu przy ul. Grunwaldzkiej 154

wartość: 740 PLN
2020-12-31 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Olimpia Konwój Sp. z o.o.:

Monitorowanie obiektu szkolnego przy ul. Jawornickiej 1

wartość: 2510 PLN
2020-12-31 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Olimpia Konwój Sp. z o.o.:

Monitorowanie obiektu szkolnego przy ul. Grunwaldzkiej 200

wartość: 886 PLN
2020-12-21 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Poczta Polska S.A.:

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym

wartość: 4486,15 PLN
2020-12-16 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
LINDE Gaz Polska sp. z o.o.:

dzierżawa butli na gazy techniczne

wartość: 13431,60 PLN
2020-05-29 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

świadczenie usługi symetrycznego dostępu do sieci Internet

wartość: 8860 PLN
2020-05-12 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
ALARMED PROJEKT:

Konserwacja i usługi serwisowe systemów alarmowych włamania i napadu

wartość: 2670 PLN
2020-04-06 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
T-Mobile Polska S.A.:

świadczenie przez operatora usług telefonicznych

wartość: 16748,85 PLN
2020-02-07 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
LINDE Gaz Polska sp. z o.o.:

dzierżawa butli na gazy techniczne

wartość: 12792 PLN
2020-01-17 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ:

okresowe badania pracowników

wartość: 4189 PLN
2020-01-07 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
"RUCH" S.A.:

systematyczne dostarczanie prasy

wartość: 2595,48 PLN
2020-01-02 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Good IT Łukasz Iwański:

Administracja oraz serwis sprzętu komputerowego, sieci komputerowej, administracja serwerem hosting'owym, systemem kontroli dostępu, systemem monitoringu, zarządzanie routerami internetowymi, serwis oprogramowania, aktualizacja oprogramowań, doradztwo informatyczne, support telefoniczny, monitoring łącza internetowego, przygotowanie pracowni komputerowych oraz komputerów obsługujących dziennik elektroniczny.

wartość: 44400 PLN
2019-12-31 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Poczta Polska S.A.:

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym

wartość: 7800 PLN
2019-12-31 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Olimpia Konwój Sp. z o.o.:

Usługa - dozór obiektu przy ul. Grunwaldzkiej 154

wartość: 740 PLN
2019-12-31 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Olimpia Konwój Sp. z o.o.:

Monitorowanie obiektu szkolnego przy ul. Grunwaldzkiej 200

wartość: 886 PLN
2019-12-31 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Olimpia Konwój Sp. z o.o.:

Monitorowanie obiektu szkolnego przy ul. Jawornickiej 1

wartość: 2510 PLN
2019-08-22 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
PILLIFT Rajmund Pilecki:

serwis urządzenia dźwigowego - Grunwladzka 200

wartość: 6154 PLN
2019-01-18 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ:

okresowe badania pracowników

wartość: 4189 PLN
2019-01-14 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
"RUCH" S.A.:

systematyczne dostarczanie prasy

wartość: 2595,48 PLN
2019-01-02 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Zakład Elektroniczny PGM Piotr Łubiński:

Konserwacja i usługi serwisowe systemów alarmowych włamania i napadu

wartość: 10627,20 PLN
2019-01-02 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Good IT Łukasz Iwański:

Administracja oraz serwis sprzętu komputerowego, sieci komputerowej, administracja serwerem hosting'owym, systemem kontroli dostępu, systemem monitoringu, zarządzanie routerami internetowymi, serwis oprogramowania, aktualizacja oprogramowań, doradztwo informatyczne, support telefoniczny, monitoring łącza internetowego, przygotowanie pracowni komputerowych oraz komputerów obsługujących dziennik elektroniczny.

wartość: 44400 PLN
2019-01-01 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Olimpia Konwój Sp. z o.o.:

Monitorowanie obiektu szkolnego przy ul. Jawornickiej 1

wartość: 2510 PLN
2019-01-01 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Olimpia Konwój Sp. z o.o.:

Usługa - dozór obiektu przy ul. Grunwaldzkiej 154

wartość: 740 PLN
2019-01-01 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Olimpia Konwój Sp. z o.o.:

Monitorowanie obiektu szkolnego przy ul. Grunwaldzkiej 200

wartość: 886 PLN
2018-12-31 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Poczta Polska S.A.:

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym

wartość: 7408 PLN
2018-12-14 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
LINDE Gaz Polska sp. z o.o.:

dzierżawa butli na gazy techniczne

wartość: 12152,40 PLN
2018-08-01 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Instytut Ochrony Danych Osobowych Agnieszka Stępień:

doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych

wartość: 12000 PLN
2018-01-22 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ:

okresowe badania pracowników

wartość: 3500 PLN
2018-01-02 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Zakład Elektroniczny PGM Piotr Łubiński:

Konserwacja i usługi serwisowe systemów alarmowych włamania i napadu

wartość: 10627,20 PLN
2018-01-02 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
"RUCH" S.A.:

systematyczne dostarczanie prasy

wartość: 2009,07 PLN
2018-01-02 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Good IT Łukasz Iwański:

Administracja oraz serwis sprzętu komputerowego, sieci komputerowej, administracja serwerem hosting'owym, systemem kontroli dostępu, systemem monitoringu, zarządzanie routerami internetowymi, serwis oprogramowania, aktualizacja oprogramowań, doradztwo informatyczne, support telefoniczny, monitoring łącza internetowego, przygotowanie pracowni komputerowych oraz komputerów obsługujących dziennik elektroniczny.

wartość: 39600 PLN
2018-01-01 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Olimpia Konwój Sp z o.o.:

Monitorowanie obiektu szkolnego przy ul. Jawornickiej 1

wartość: 2510 PLN
2018-01-01 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Olimpia Konwój Sp z o.o.:

Monitorowanie obiektu szkolnego przy ul. Grunwaldzkiej 200

wartość: 886 PLN
2018-01-01 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Poczta Polska:

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym

wartość: 8700 PLN
2017-12-29 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Olimpia Konwój Sp z o.o.:

Usługa - dozór obiektu przy ul. Grunwaldzkiej 154

wartość: 740 PLN
2017-05-19 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

świadczenie usługi symetrycznego dostępu do sieci Internet

wartość: 17220 PLN
2017-01-19 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
B.O.P. "MERPOL":

okresowe badania pracowników

wartość: 3400 PLN
2017-01-02 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Centrum SDC Ewa Wesołowska-Nowak:

Pełnienie funckji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

wartość: 5904 PLN
2017-01-02 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Zakład Elektroniczny PGM Piotr Łabiński:

Konserwacja i usługi serwisowe systemów alarmowych włamania i napadu

wartość: 8856 PLN
2017-01-02 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Good IT Łukasz Iwański:

Administracja oraz serwis sprzetu komputerowego, sieci komputerowej, administracja serwerem hosting'owym, systemem kontroli dostępu, systemem monitoringu, zarządzanie routerami internetowymi, serwis oprogramowania, aktualizacja oprogramowań, doradztwo informatyczne, support telefoniczny, monitoring łącza internetowego, przygotowanie pracowni komputerowych oraz komputerów obsługujących dziennik elektroniczny

wartość: 39600 PLN
2017-01-01 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
T-Mobile Polska S.A.:

świadczenie przez operatora usług telefonicznych

wartość: 16430 PLN
2017-01-01 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
T-Mobile Polska S.A.:

świadczenie przez operatora usług telefonicznych

wartość: 17900 PLN
2017-01-01 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
T-Mobile Polska S.A.:

świadczenie przez operatora usług telefonicznych

wartość: 19300,00 PLN
2016-12-29 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Olimpia Konwój Sp. z o.o:

Monitoring obiektu szkolnego

wartość: 886 PLN
2016-12-29 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Olimpia Konwój Sp z o.o.:

Monitorowanie obiektu szkolnego przy ul. Grunwaldzkiej 200

wartość: 740 PLN
2016-12-29 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Olimpia Konwój Sp z o.o.:

Usługa - dozór obiektu przy ul. Grunwaldzkiej 154

wartość: 2510 PLN
2016-12-29 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Poczta Polska:

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym

wartość: 5800 PLN
2016-12-07 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
"Garmond Press" S.A.:

systematyczne dostarczanie prasy

wartość: 2582,56 PLN
2016-01-04 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Good IT Łukasz Iwański:

administracja oraz serwis sprzetu komputerowego, administracja sieci kopmputerowej, serwerem hosting'owym, systemem kontroli dostępu, zarządzanie routerami internetowymi, serwis oprogramowania, aktualizacja oprogramowania, doradztwo informatyczne, zapewnienie wsparcia użytkownikom, support telefoniczny, monitoring łącza internetowego, przygotowanie pracowni komputerowych oraz komputerów obsługujących dziennik elektroniczny.

wartość: 3300,00 PLN