Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-04-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
ComRaid:

Usługi informatyczne

wartość: 13950 PLN
2021-01-04 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Wolters Kluwer:

dostęp do Iprzedszkole

wartość: 1453,86 PLN
2021-01-04 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Librus:

licencja na dziennik elektoniczny

wartość: 3992 PLN
2021-01-04 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
JCS:

zadania dot. słuzby bezpieczeństwa i higieny pracy

wartość: 400 PLN
2021-01-04 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
ComRaid:

Usługi informatyczne

wartość: 4650 PLN
2020-12-22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Pyszoty Sp. z o.o:

Przygotowanie na terenie Zespołu Skolno-przedszkolnego nr 9 w Poznaniu i wydawanie 3 posiłków dziennie dla dzieci z przedszkola nr 193 oraz przygotowywnie sniadań i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłosza się ze Szkoły Podstawowej nr 93.

wartość: 267000 PLN
2020-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Childmed s.c Pielęgniarski ośrodek medycyny szkolnej:

oddanie w bezpłatne używanie pomieszczenia znajdującego się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolno nr 9 na gabinet pielęgniarki

wartość: 0,00 PLN
2020-07-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Andrema P.W. Andrzej Jaskólski:

pełnienie funkcji administratowa systemu informatycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Poznaniu

wartość: 2700 PLN
2020-06-05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
ITT Aluminium SP. zo.o:

wymiana stolarki w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 połozonego przy ul. Umultowskiej 114

wartość: 137300 PLN
2020-01-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
ALPHA Tomasz Zaremba:

doradztwo w zakresie kontroli zarządczej

wartość: 553,30 PLN
2019-12-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Pyszoty Izabela Wojdyła:

Przygotowywanie i wydawanie posiłków na terenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 dla dzieci z Przedszkola nr 193 w Poznaniu

wartość: 376200 PLN
2019-12-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Wolters Kluwer Polska sp zo.o I przedszkole:

Licencja na korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie Progman iPrzedszkole Premium

wartość: 1453,86 PLN
2019-12-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Andrema Andrzej Jaskólski:

pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego (ASI)

wartość: 3150 PLN
2019-12-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Service Tag:

Wykonawca pełni funkcję Afdministratora Systemu Informatycznego (ASI)

wartość: 5400 PLN
2019-11-25 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Librus s z o.o:

Umowa na użytkowanie rozwiazania librus synergia

wartość: 3492 PLN
2019-09-11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Politechika Poznanńska, Instytut Inżynierii Środowiska:

Wykonanie analizy funkcjonowania systemu wentylacji mechanicznej w ZSP 9

wartość: 13530 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Childmed s.c Pielęgniarski ośrodek medycyny szkolnej:

oddanie w bezpłatne uzywanie pomieszczenia znajdującego się na tereni ZSP9 na gabinet pielęgniarki

wartość: 0,00 PLN
2019-07-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
ALPHA Tomasz Zaremba:

Doradztwo w zakresie kontorli zarządczej

wartość: 553,50 PLN
2019-04-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Librus s zo.o:

umowa na wdrożenie i użytkowanie aplikacji e-swiadectwa

wartość: 1150 PLN
2019-01-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Pyszoty Izabela Wojdyła::

Przygotowanie i wydawanie na terenie Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego nr 9 3 posiłków dziennie dla dzieci z Przedszkola nr 193

wartość: 359100 PLN
2019-01-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
JCS Agata Kwaśnik, Joanna Zawodna-Pietrzak Spółka Cywilna::

Wykonywnie zadań służby bhp

wartość: 4428 PLN
2019-01-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Librus:

Umowa na wdrożenie i uzytkowanie rozwiązania librus synergia

wartość: 3502 PLN
2018-12-07 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Wolters Kluwer Polska sp zo.o I przedszkole:

opragramowanie narzędziowe  Progman iPrzedszkole Premium

wartość: 1453,86 PLN
2018-10-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Biuro Ochrony Osób i Mienia RENOMA:

monitorowanie sygnałów systemu alarmowego zainstalowanego w obiekcie

wartość: 1464 PLN
2018-09-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Childmed s.c Pielęgniarski ośrodek medycyny szkolnej:

oddanie w bezpłatne uzywanie pomieszczenia znajdującego się na terenie ZSP9 na gabinet pielęgniarki

wartość: 0,00 PLN
2018-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Progman Wolters Kluwer:

Oprogramowanie linii produktów Progman należacej do Wolters Klkuwer

wartość: 1808,10 PLN
2018-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Pyszoty Izabela Wojdyła:

Przygotowanie i wydawanie posiłków na terenie Zespołu Szkolnego-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu.

wartość: 99225 PLN
2018-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Omi Lifts@Escalators sp. zo.o:

Konserwacja urządzenia dżwigowego

wartość: 22140 PLN
2018-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
JCS Agata Kwaśnik, Joanna Zawodna-Pietrzak Spółka Cywilna:

Wykonywanie zadań służby BHP

wartość: 1200 PLN
2018-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Alpha Tomasz Zaremba:

Pełnienie funkcji Inspektora Ochronych Danych osobowych w ZSP 9

wartość: 984 PLN