Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-12-16 Zespół Przedszkoli nr 1
Zakład Murarski Jan Oleksy:

remont pomieszczeń

wartość: 6000,00 PLN
2021-12-16 Zespół Przedszkoli nr 1
Ogrody Odnowa Daria Bulczyńska:

remont ogrodu

wartość: 10000,00 PLN
2021-11-02 Zespół Przedszkoli nr 1
Oleksy Wojciech Usługi Budowlane:

remont ogrodu

wartość: 10000,00 PLN
2021-10-01 Zespół Przedszkoli nr 1
Ośrodek Usług Padagogicznych i Socjalnych ZG ZNP Filia w Poznaniu:

prowadzenie zajęć "Dziecięce Animacje"

wartość: 5040,00 PLN
2021-08-31 Zespół Przedszkoli nr 1
Zakład Murarski Jan Oleksy:

remont pomieszczeń

wartość: 6000,00 PLN
2020-12-21 Zespół Przedszkoli nr 1
Zakład Murarski Oleksy Jan:

Renowacja tynków po zawilgoceniu w pasie przypodłogowym

wartość: 3700,00 PLN
2020-12-09 Zespół Przedszkoli nr 1
Usługi Budowlane Wojciech Oleksy:

prace remontowe: utwardzenie podłoża geokratą i montaż rur spustowych

wartość: 3000,00 PLN
2020-12-09 Zespół Przedszkoli nr 1
Usługi Budowlane Wojciech Oleksy:

remont placu zabaw

wartość: 4600,00 PLN
2020-12-08 Zespół Przedszkoli nr 1
Ogrody Odnowa Daria Bulczyńska:

remont placu zabaw

wartość: 1805,91 PLN
2020-10-09 Zespół Przedszkoli nr 1
Usługi Budowlane Wojciech Oleksy:

wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i remont ogrodzenia

wartość: 20000,00 PLN
2020-10-01 Zespół Przedszkoli nr 1
Piotr Szczepaniak INS BUD MONTAŻ INSTALACJI SANITARNO-GRZEWCZYCH:

wykonanie przyłącza gazowego

wartość: 14621,87 PLN
2020-09-01 Zespół Przedszkoli nr 1
Piotr Szczepaniak INS BUD MONTAŻ INSTALACJI SANITARNO-GRZEWCZYCH:

wykonanie przyłącza gazowego

wartość: 19550,73 PLN
2020-07-20 Zespół Przedszkoli nr 1
Ogrody Odnowa Daria Bulczyńska:

modernizacja ogródka przedszkolnego

wartość: 50000,00 PLN
2020-01-31 Zespół Przedszkoli nr 1
Małgorzata Wojtkowiak:

prowadzenie zajęć rytmicznych

wartość: 4323,00 PLN
2020-01-15 Zespół Przedszkoli nr 1
Jolanta Waligórska:

prowadzenie zajęć rytmicznych

wartość: 3684,00 PLN
2019-10-28 Zespół Przedszkoli nr 1
Ogrody Odnowa Daria Bulczyńska:

modernizacja ogródka przedszkolnego

wartość: 50000,00 PLN
2019-10-28 Zespół Przedszkoli nr 1
Ogrody Odnowa Daria Bulczyńska:

Remont ogrodu - wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, zagospodarowanie pni po wycince na miejsce wypoczynku dla dzieci i rodziców

wartość: 19384,00 PLN
2019-10-14 Zespół Przedszkoli nr 1
Jolanta Waligórska:

prowadzenie zajęć rytmicznych

wartość: 2460,00 PLN
2019-10-01 Zespół Przedszkoli nr 1
Małgorzata Wojtkowiak:

prowadzenie zajęć rytmicznych

wartość: 2883,00 PLN