Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2023-07-25 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
BUD-BOR Piotr Borkowski Irysowa 1B, 63-004 Tulce:

Zakup, dostawa wraz z montażem 177 sztuk nowego energooszczędnego oświetlenia w salach szkolnych służących do nauki, na korytarze i klatki schodowe oraz sanitariaty.

wartość: 96878,76 PLN
2023-06-13 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
MAXIMAR Mariusz Wydrzyński 62-030 Luboń ul. W. Reymonta 7:

Wykonanie prac remontowych schodów zewnętrznych głównych do budynku SP 38

wartość: 43997,10 PLN
2023-02-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
Audiomasters Krzysztof Marczak, ul. Starołęcka 110b/21, 61-341 Poznań:

Pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego (ASI)

wartość: 1000,00 PLN
2023-01-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
Piotr Kuleczka PIKUL Firma Usługowo-Instalacyjna:

Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzenia i instalacje Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) 

wartość: 400,00 PLN
2022-12-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
Przemysław Pietz Zakład Ogólnobudowlany Prace Elektryczne ul. Jackowskiego 9/13 60-508 Poznań:

Zakup, dostawa wraz z montażem 94 szt. nowego energooszczędnego oświetlenia w salach szkolnych służących do nauki.

wartość: 26553,06 PLN
2022-12-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
Image Recording Solutions Zachód Sp. z o.o. z siedzibą 62--023 Borówiec, ul. Karmelowa 2:

Zakup i dostawa 12 komputerów przenośnych (laptopów) z oprogramowaniem.

wartość: 33357,60 PLN
2022-12-09 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp.k.02-676 Warszawa, ul. Postępu 17:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji

wartość: 732,00 PLN
2022-11-07 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
STRUKTUM SJ Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 102, 61-246 Poznań:

Częściowa modernizacja akustyczna - etap I - modernizacja akustyczna sali gimnastycznej w budynku szkoły

wartość: 243932,95 PLN
2022-11-07 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
EKOTERMA Poznań Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Andrzej Maik:

Nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót budowlanych pn. Poprawa komfortu akustycznego oraz infrastruktury technicznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 

wartość: 3690,00 PLN
2022-09-13 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
Front_Arichitects Pracownia Architektoniczna, ul. Owsiana 17, 61-666 Poznań:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wygłuszenia części pomieszczeń wraz z remontem  na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu.

wartość: 18450.00 PLN
2022-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych w Poznaniu:

Konserwacja, naprawy bieżące i remonty dźwigu towarowego 

wartość: 1620,00 PLN
2022-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
U Pawełka Catering i Zaopatrzenie, os. Przyjaźni 127, 61-684 Poznań:

Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowywania, dostawy i wydawania gotowego posiłku

wartość: 0,00 PLN
2022-07-25 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
PHU WER-KOP Maciej Cieślak, ul. Rolna 26, 93-428 Jarocin:

Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkole nr 64, ul. Winogrady 24 w Poznaniu na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu.

wartość: 84870,00 PLN
2022-06-27 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
Moje Bambino sp. z o.o., ul Graniczna 46, 93-428 Łódź:

Dostawa wyposażenia do pracowni specjalistycznych w układzie zadaniowym, w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

wartość: 7360.32 PLN
2022-06-27 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
Moje Bambino sp. z o.o., ul Graniczna 46, 93-428 Łódź:

Dostawa wyposażenia do pracowni specjalistycznych w układzie zadaniowym, w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

wartość: 7360.32 PLN
2022-06-22 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
ZEAL DOMINIK MARCZAK, ul. Głuszyna 249/10, 61-329 Poznań:

Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej dla Szkoły Podstawowej nr 38 w oparciu o obecną szatę graficzną. Zaprojektowaniei wykonanie strony internetowej dla Przedszkola nr 64. Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu. Przeprowadzenie szkolenia z zarządzania treścią strony internetowej.

wartość: 4920,00 PLN
2022-01-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych:

Zleceniobiorca przyjmuje zlecenia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy osobom uprawnionym do tych świadczeń, posiadającym skierowanie. 

wartość: 0,00 PLN
2021-12-28 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
PRODATA SP Z O.O. 60-406 POZNAŃ, UL. DĄBROWSKIEGO 233:

Wyposażenie pracowni specjalistycznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

wartość: 31895,23 PLN
2021-12-15 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
AUDIOMASTERS KRZYSZTOF MARCZAK, 61-341 POZNAŃ, UL. STAROŁĘCKA 11B/21:

Wyposażenie pracowni audio-wideo  w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

wartość: 48925,02 PLN
2021-12-15 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
MOJE BAMBINO SP.Z O.O. SP.K., 93-428 ŁÓDŹ, UL.GRANICZNA 46:

Dostawa LEGO EDUCATION SPIKE realizowanych w ramach projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚĆI.

wartość: 22568,04 PLN
2021-11-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
RED-BUD PRB ANDRZEJ PIOTROWSKI 61-654 POZNAŃ, UL. ZAGRODNICZA 31:

Roboty budowlane obejmujące prace  na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 (naprawa gzymsu) i Przedszkola nr 64 (remont kominów, wymiana 3 szt. okien, położenie kostki brukowej).

wartość: 59040,00 PLN
2021-11-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
PRODATA SP Z O.O. 60-406 POZNAŃ, UL. DĄBROWSKIEGO 233:

Dostawa sprzętu multimedialnego - terminali do pracowni komputerowej.

wartość: 15637,92 PLN
2021-11-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
MOJE BAMBINO SP.Z O.O. SP.K., 93-428 ŁÓDŹ, UL.GRANICZNA 46:

Dostawa sprzętu multimedialnego - monitorów interaktywntch.

wartość: 15491,10 PLN
2021-10-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
MOJE BAMBINO SP.Z O.O. SP.K., 93-428 ŁÓDŹ, UL.GRANICZNA 46:

Dostawa wyposażenia na potrzeby pracowni szkolnych.

wartość: 77093,38 PLN
2021-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
VERTICAL Tomasz Pilarski, ul. Południowa 21, 62-200 Gniezno:

Prowadzenie konserwacji i obsugi serwisowej urządzeń transortu bliskiego, w zakresie zgodnym z wytycznymi ich producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

wartość: 129.27 PLN
2021-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
VERTICAL Tomasz Pilarski, ul. Południowa 21, 62-200 Gniezno:

Prowadzenie konserwacji i obsugi serwisowej urządzeń transortu bliskiego, w zakresie zgodnym z wytycznymi ich producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

wartość: 129.27 PLN
2021-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
VERTICAL Tomasz Pilarski, ul. Południowa 21, 62-200 Gniezno:

Prowadzenie konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń transportu bliskiego w zakresie zgodnym z wytycznymi ich producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

wartość: 129.27 PLN
2021-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
VERTICAL Tomasz Pilarski, ul. Południowa 21, 62-200 Gniezno:

Konserwacja i obsługa serwisowa urządzeń transportu bliskigo.

wartość: 123 PLN
2021-07-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
EKOTERMA , Andrzej Maik, 60-687 Poznań, os. Stefana Batorego 25/17:

Nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót budowlanych pn. Częściowa termomodernizacja hali sportowej.

wartość: 3690,00 PLN
2021-07-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
RED-BUD PRB ANDRZEJ PIOTROWSKI 61-654 POZNAŃ, UL. ZAGRODNICZA 31:

Prace budowlane pn. Częściowa termomodernizacja hali sportowej dla Szkoy Podstawowej nr 38 w Poznaniu.

wartość: 315193,11 PLN
2021-04-23 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
EKOTERMA , Andrzej Maik, 60-687 Poznań, os. Stefana Batorego 25/17:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej częściowej termomodernizacji hali sportowej.

wartość: 3690,00 PLN
2021-04-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek:

Przedmiotem Umowy jest opieka serwisowa programu" Majątek WEB".

wartość: 500,00 PLN
2021-01-25 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
Firma AUDIOMASTERS Krzysztof Marczak, ul.Starołecka 110b / 21, 61-341 Poznań:

Administrator Systemu Informatycznego

wartość: 12000,00 PLN
2021-01-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
ALPHA Tomasz Zaręba, ul.Miętowa 14, Skórzewo:

Doradztwo Dyrektorowi Szkoły w zakresie funkcjonowania w Szkole kontroli zarządczej

wartość: 2214,00 PLN
2020-11-23 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
"EKOTERMA'" os. St. Batorego 25/17, 60-687 Poznań:

Wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych

wartość: 2600,00 PLN
2020-10-30 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
Audiomasters Krzysztof Marczak, ul. Głuszyna 249/10, 61-329 Poznań:

Administrator systemów informatycznych

wartość: 1000,00 PLN
2020-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
VERTICAL Tomasz Pilarski, ul. Południowa 21,62-200 Gniezno:

Konserwacja i obsługa serwisowa urządzeń transportu bliskiego (dźwig towarowy mały w Przedszkolu 64)

wartość: 123,00 PLN
2020-08-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
JCS Agata Kwaśnik,Joanna Zawodna-Pietrzak Spółka Cywilna, 62-090 Rogierówko ul. Jabłoniowa 18:

Wykonywanie zadań służby bhp.

wartość: 430,50 PLN
2020-07-07 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
EKOTERMA os. Stefana Batorego 25/17, 60-687 Poznań:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem robót budowlanych.

wartość: 1500,00 PLN
2020-07-07 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
MAXIMAR Mariusz Wydrzyński, 62-030 Luboń, ul. Władysława Reymonta 7:

Wykonanie robót remontowych w hali sportowej.

wartość: 105000,00 PLN
2020-07-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
ALPHA Tomasz Zaremba ul.Miętowa 14, 60-185 Skórzewo:

Doradztwo w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.

wartość: 184,50 PLN
2020-07-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
Andrema P.W.Andrzej Jaskólski, ul Głogowska 78, 60-741 Poznań:

Pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych.

wartość: 250,00 PLN
2020-01-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
ALPHA Tomasz Zaremba ul.Miętowa 14, 60-185 Skórzewo:

Doradztwo w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.

wartość: 184,50 PLN
2019-12-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
EKOTERMA os. Stefana Batorego 25/17, 60-687 Poznań:

Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej.

wartość: 1517,82 PLN
2019-12-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
Andrema P.W.Andrzej Jaskólski, ul Głogowska 78, 60-741 Poznań:

Pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych

wartość: 250,00 PLN
2019-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
VERTICAL Tomasz Pilarski, ul. Południowa 21,62-200 Gniezno:

Konserwacja i obsługa serwisowa urządzeń transportu bliskiego (winda w przedszkolu).

wartość: 110,70 PLN