Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2024-02-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Zakład Ogólnobudowlany Tip-Top Ratajczak Robert Kobylniki:

remont sanitariatu przy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 17.

wartość: 78045,64 PLN
2024-01-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
TMP IT GROUP Sp.z o.o.:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem komputerowym oraz zarządzania systemem informatycznym.

wartość: 6199,20 PLN
2023-11-27 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Zakł.Ogólnobudowlany Tip-Top Ratajczak Robert Kobylniki:

Remont fragmentu poszycia dachowego w SP17.

wartość: 13314,06 PLN
2023-11-15 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
P.W.ELKOM Piotr Kaczmarek:

Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w bibliotece szkolnej, sali 107,108,208,301,305 w SP 17.

wartość: 8739,00 PLN
2023-10-04 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
TMP s.c. Maciej Idaszak,Tomasz Stochniałek ul.Starowiejska 8, 61-664 Poznań:

Zakup monitorów Interaktywnych 65" i laptopów.

wartość: 22776,83 PLN
2023-08-31 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
WizjaNet Sp.z o.o.:

Utrzymanie systemu Dziennika Elektronicznego

wartość: 4600,00 PLN
2023-07-25 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Zakład Ogólnobudowlany Tip-Top Ratajczak Robert:

Remont pomieszczeń kuchennych na I p. w przedszkolu.

wartość: 25276,72 PLN
2023-07-25 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
BUD-BOR Piotr Borkowski:

Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych w szkole.

wartość: 48000,00 PLN
2023-07-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Zakład Ogólnobudowlany Tip-Top Ratajczak Robert:

Remont sanitariatów - natrysków w szkole.

wartość: 56756,60 PLN
2023-04-24 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Zakład Ogólnobudowlany Tip-Top Ratajczak Robert:

Wymiana nawierzchni parkietowej w sali gimnastycznej nr 29 w szkole.

wartość: 80061,07 PLN
2023-01-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem komputerowym oraz zarządzanie systemami informatycznymi.

wartość: 5608,80 PLN
2022-12-21 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
P.W. ELKOM Piotr Kaczmarek:

Wymiana oświetlenia w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 17.

wartość: 34162,09 PLN
2022-12-19 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
PS-Instal Paweł Stachowiak:

Wymiana oświetlenia w bibliotece, Sali 201,205,200,100 w Szkole Podstawowej nr 17.

wartość: 24530,30 PLN
2022-12-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Robert Ratajczak TIP-TOP Zakład Ogólnobudowlany:

Remont Sali 31 w Szkole Podstawowej nr 17.

wartość: 27232,40 PLN
2022-12-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
SOLID GROUP Sp.z o.o. Sp.k.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego.

wartość: 738 PLN
2022-08-31 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
WizjaNet Sp.z o.o.:

Utrzymanie Systemu Dziennika Elektronicznego

wartość: 4082,00 PLN
2022-07-27 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Zakład Usług-Budowlano-Instalacyjnych Wiesław Kowalski:

Remont instalacji wodnej oraz cyrkulacji w Przedszkolu nr 24.

wartość: 35200,00 PLN
2022-07-27 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Przedsiębiorstwo Budowlane ARTBUD Sp. z o.o.:

Remont Sali 109 w Szkole Podstawowej nr 17.

wartość: 44999,99 PLN
2022-07-27 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Przedsiębiorstwo Budowlane ARTBUD Sp. z o.o.:

Remont Sali 210 w Szkole Podstawowej nr 17

wartość: 45000,01 PLN
2022-07-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Robert Ratajczak Tip-Top:

Remont sanitariatów przy stołówce,  chłopięca w Szkole Podstawowej nr 17.

wartość: 56909,58 PLN
2022-06-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Robert Ratajczak Tip-Top:

Remont sanitariatów 03,103,114 w Szkole Podstawowej nr 17.

wartość: 65681,88 PLN
2022-06-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.:

Licencja i aktualizacja programu Stołówka+Magazyn.

wartość: 1193,1 PLN
2022-06-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
IWA Firma Inwentaryzacyjna s.c. Adam Bartyś Iwona Wojtala:

Umowa o świadczenie usług inwentaryzacji :

-przeprowadzenie ilościowo-wartościowego spisu z natury

-rozliczenie niedoborów i nadwyżek środków trwałych i wyposażenia

- spis z natury

- znakowanie kodami kreskowymi

wartość: 18450,00 PLN
2022-03-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.:

Dostęp do programu i aktywacja programu Majątek Web.

wartość: 1752,75 PLN
2022-03-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Prywatna Szkoła Perfekt:

Przeprowadzenie 50 zajęć z języka angielskiego w Przedszkolu 24.

wartość: 2800,00 PLN
1
2022-01-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem komputerowym oraz zarządzanie systemami informatycznymi.

wartość: 4723,20 PLN
2021-12-29 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Grupa MAC Sp.ołka Akcyjna z siedzibą w Kielcach:

Realizacja projektu "Laboratorium Przyszłości"

wartość: 155304,90 PLN
2021-12-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
SOLID GROUP Sp.z o.o. Sp.k.:

Monitorowanie sygnału lokalnego systemu alarmowego.

wartość: 738 PLN
2021-12-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Usługi Ogólnobudowlane Mirosław Kaczmarek:

Remont Sali 118 i 111, w Szkole Podstawowej nr 17.

wartość: 9500,00 PLN
2021-12-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
PS-Instal Paweł Stachowiak:

Wymiana oświetlenia w salach 00 i 01 w Szkole Podstawowej nr 17.

wartość: 7440,16 PLN
2021-11-21 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Agencja Dektywistyczna i Ochrony JOKER Sp.z o.o.:

Monitorowanie przez JOKERA sygnałów lokalnego systemu alarmu, włamania i napadu oraz wydzierżawienie nadajnika radiowego

wartość: 885,6 PLN
2021-11-15 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Prywatna Szkoła Perfekt:

Przeprowadzenie 30 zajęć z rytmiki w Przedszkolu 24.

wartość: 1550,00 PLN
1
2021-11-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.:

Dostęp IPRZEDSZKOLE pakiet.

wartość: 1756,44 PLN
2021-08-30 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
WizjaNet Sp.z o.o.:

Utrzymanie Systemu Dziennika Elektronicznego

wartość: 3350,00 PLN
2021-08-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
FLOOR SERVICE:

- wyczyszczenie nawierzchni boiska sportowego do piłki nożnej ORLIK

- naprawa w/w nawierzchni

- odmalowanie linii na boisku do koszykówki ORLIK

wartość: 4000,00 PLN
2021-07-27 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Technika Okienna Renata Świderska:

Wymiana rolet okiennych w prowadnicach w 3 salach w Przedszkolu nr 24 (16 szt.).

wartość: 15459,87 PLN
2021-07-27 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek:

Modernizacja sieci bezprzewodowej w Szkole Podstawowej nr 17.

wartość: 18999,00 PLN
2021-07-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Usługi Ogólnobudowlane Mirosław Kaczmarek:

Remont sali nr 3 oraz wymiana stolarki okiennej - 1 szt. w Przedszkolu nr 24

wartość: 30200,00 PLN
2021-06-21 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Usługi Ogólnobudowlane Mirosław Kaczmarek:

Wymiana drzwi do sal lekcyjnych  w ilości 31 szt. oraz pomalowanie korytarzy w  Szkole Podstawowej nr 17.

wartość: 40813,28 PLN
2021-01-04 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem komputerowym oraz zarządzanie systemami informatycznymi

wartość: 4132,80 PLN
2020-12-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
SOLID GROUP Sp.z o.o. Sp.k.:

Monitorowanie sygnału lokalnego systemu alarmowego.

wartość: 738 PLN
2020-11-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
PS-Instal Paweł Stachowiak:

Naprawa oświetlenia i wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych na boisku "ORLIK 2012".

wartość: 16888,00 PLN
2020-10-21 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Ogrody Odnowa Daria Bulczyńska:

Dodatkowe prace dot.przedmiotu umowy tj.modernizacja ogórdka przedszkolnego na terenie Przedszkola nr 24.

wartość: 28060,00 PLN
2020-10-21 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Ogrody Odnowa Daria Bulczyńska:

Modernizacja ogródka przedszkolnego na terenie Przedszkola nr 24.

wartość: 106940,00 PLN
2020-10-19 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
GEO-SYSTEM Szymanowski Ryszard:

Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Przedszkola nr 24.

wartość: 7920,00 PLN
2020-10-19 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
GEO-SYSTEM Szymanowski Ryszard:

Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Przedszkola nr 24.

wartość: 7920,00 PLN
2020-10-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Uczniowski Klub Sportowy "Chrobry" 60-681 Poznan , os. B. Chrobrego 105:

wynajem sali gimnastycznej na potrzeby prowadzenia treningów piłkarskich przez sekcję Piłki Nożnej

wartość: 83,02 PLN
2020-10-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
PR9 Sp. z o.o. 60-642 Poznań, ul. Źródlana 19/1:

wynajem sali gimnastycznej na potrzeby prowadzenia treningów piłkarskich

wartość: 116,85 PLN
2020-10-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Fundacja Lech Poznań Football Academy 60-320 Poznań, ul. Bułgarska 17:

wynajem sali gimnastycznej na potrzeby prowadzenia treningów piłkarskich

wartość: 116,85 PLN
2020-10-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Piłkarskie Part mgr Leszek Partyński 60-688 Poznań, os. Jana III Sobieskiego 26/13:

wynajem sali gimnastycznej na potrzeby prowadzenia treningów piłkarskich

wartość: 116,85 PLN
2020-10-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Grzegorz Konieczny 60-162 Poznań, ul. Pogorzelska 2/7:

wynajem sal lekcyjnych na potrzeby prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego

wartość: 307,50 PLN
2020-10-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
ADVertigo Maciej Sitek 60-688 Poznań, os. Jana III Sobieskiego 12/119:

wynajem sali gimnastycznej na zajęcia związane z imprezami sportowymi w/z gier zespołowych dla zorganizowanych grup

wartość: 116,85 PLN
2020-10-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Stoplus Anna Frąckowiak 61-131 Poznań, ul. Polanka 6b/3:

wynajme sali gimnastycznej na ćwiczenia gimnastyczne ze smowey

wartość: 45,51 PLN
2020-10-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Centrum Kreatywności Poznań sp. z o.o. 60-144 Poznań, ul. Kordeckiego 47:

wynajem sali lekcyjnej   na zajęcia z robotyki z klockami lego

wartość: 36,90 PLN
2020-09-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Niepubliczna placówka Oświatowo-Wychowawcza Centrum Hajdasz 61-680 Poznań:

wynajem sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć tanecznych Crea Dance 4 Friends organizowanych przez Centru Hajdasz

wartość: 34,44 PLN
2020-09-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Maria Jerzykiewicz 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 29/46:

wynajem sali gimnastycznej na zajęcia związane z imprezami sportowymi w/z gier zepołowych dla zorganizowanych grup

wartość: 73,80 PLN
2020-09-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Jerzy Miłowski 60-687 Poznań os. Stefana Batorego 13/59:

wynajem sali gimnastycznej na zajęcia związane z imprezami sportowymi w/z gier zespołowych dla zorganizowanych grup

wartość: 116,85 PLN
2020-09-08 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Uczniowski Klub Sportowy "Energetyk" Michał Kujawa 60-591 Poznań ul. Swojska 6:

wynajem sali gimnastycznej na potrzeby prowadzenia treningów judo dla dzieci i młodzieży

wartość: 51,66 PLN
2020-09-07 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
PHU Norbert Rzepecki:

wynajem sali gimnastycznej na potrzeby prowadzenia treningów aikido dla dzieci i młodzieży

wartość: 51,66 PLN
2020-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci O/ Poznań Piatkowo 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 105:

prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

wartość: 553,50 PLN
2020-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Firma "U Pawełka" Catering i Zaopatrzenie 61-685 Poznań, os. Przyjaźni 136:

pomieszczenia kuchenne  na przygotowywanie i wydawanie posiłków

wartość: 2103,30 PLN
2020-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Firma Produkcyjno-Handlowa "Tadex" 61-680 Poznań, ul. Skrzypowa 20A:

wynajem powierzchni na której stoi sklepik szkolny

wartość: 953,25 PLN
2020-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Damian Krawczyk 62-070 Dopiewiec, ul. Promyk 3D/2:

nieruchomość na sale prób zespołu muzycznego

wartość: 430,50 PLN
2020-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Kamil Kluczycki 60-688 Poznań, os. Jana III Sobieskiego 26/180:

sala prób zespołu muzycznego

wartość: 430,50 PLN
2020-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Andrzej Skrzypek 60-637 Poznań, ul. Wojskam Polskiego 6/45:

warsztat stolarki

wartość: 774,90 PLN
2020-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Beata Ławniczak 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego12/54:

biuro

wartość: 430,50 PLN
2020-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Firma ZZZ Marek Zacharski 60-465 Poznań, ul. Marii Wicherkiewicz 43F:

prowadzenie działalności o charakterze badawczo-rozwojowym w zakresie wentylacji rozproszonej

wartość: 615,00 PLN
2020-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
VEMAT sp. z o.o.:

udostępnienie miejsca pod 2 szt. automatów

wartość: 393,60 PLN
2020-08-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Zakład Usług-Budowlano-Instalacyjnych Wiesław Kowalski:

Wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody oraz instalacji hydrantowej w bloku sportowym w Szkole Podstawowej nr 17.

wartość: 29899,00 PLN
2020-08-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
WizjaNet Sp.z o.o.:

Utrzymanie Systemu Dziennika Elektronicznego.

wartość: 3150,00 PLN
2020-08-05 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Mirosław Kaczmarek Usługi Ogólnobudowlane:

Prace na boisku "ORLIK 2012"

- naprawa ogrodzenia

- wymiana paneli ogrodzeniowych

- wyprawki gipsowe oraz malowanie szatni w budynku socjalnym

wartość: 7100,00 PLN
2020-08-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Mirosław Kaczmarek Usługi Ogólnobudowlane:

Remont pomieszczeń w bloku sportowym.

wartość: 43617,00 PLN
2020-07-31 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Przedsiębiorstwo Budowlane ARTBUD Sp. z o.o.:

Remont kuchni w Przedszkoli nr 24.

wartość: 99547,31 PLN
2019-12-13 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej "Prom - Med" spółka jawna 62-035 Kórnik ul. Dworcowa 11:

bezpłatne używanie pomnieszczenia na Gabinet Pielęgniarski

wartość: 0,00 PLN
2019-12-13 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej "PROM - MED" Spółka Jawna:

bezpłatne używanie pomieszczenia  na Gabinet Pielęgniarski

wartość: 0,00 PLN
2019-12-04 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Stowarzyszenie TPD Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo:

najem pomieszczenia o pow. 209 m2 na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

wartość: 553,5 PLN
2019-12-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Eraf Dorna Mateusz P-ń:

Wykonanie prac arborystycznych na terenie Przedszkola 24.

wartość: 30000,00 PLN
2019-10-29 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Ucniowski Klub Sportowy "Chrobry":

wynajem sali gimnastycznej nr 36 oraz pomieszczeń sanitarnych na potrzeby prowadzenia treningów piłkarskich Sekcji Piłki Nożnej

wartość: 55,35 PLN
2019-10-29 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
CUBE Anna Bobrowska:

wynajem sali lekcyjnej nr 112 oraz pomieszczeń sanitarnych na potrzeby prowadzenia zajęć Akademii Gier dla dzieci uczących sie w Szkole Podstawowej nr 17 klas I-VIII

wartość: 20,91 PLN
2019-10-29 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Fundacja Lech Poznań Football Academy:

wynajem sali gimnastycznej nr 36 oraz pomiesczeń sanitarnych na potrzeby prowadzenia treningów piłkarskich dla dzieci z osiedla Bolesława Chrobrego

wartość: 116,85 PLN
2019-10-29 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Music & More sp. z o.o.:

wynajem sali korekcyjnej nr 46 i sali lekcyjnej nr 31 oraz pomieszczeń sanitarnych na potrzeby nauki gry na gitarze

wartość: 31,05 PLN
2019-10-04 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Jowiart Jowita Nowak:

wynajem sali korekcyjnej nr 46 i [pomieszczeń sanitarnych na potrzeby prowadzenia warsztatów teatralnych

wartość: 34,44 PLN
2019-10-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Centrum Hajdasz:

wynajem sali korekcyjnej nr 46 i pomieszczeń sanitarnych na potrzeby prowadzenia zajęć tanecznych Crea Dance Fit

wartość: 3259,5 PLN
2019-10-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
FAP s.c:

wynajem sali korekcyjnej nr 46 i pomieszczeń sanitarnych na potrzeby prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z gry na gitarze

wartość: 34,44 PLN
2019-10-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Jakub Kasperczak Leader School Poznań - Winogrady:

wynajem sali lekcyjnej nr 105, 112 i pomieszczeń sanitarnych na potrzeby prowadzenia zajęć pozaszkolnych z języka angielskiego

wartość: 20,91 PLN
2019-10-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Centrum Kreatywności Poznań Sp. z o.o.:

wynajem sali lekcyjnej nr 102A i pomiesczeń sanitranych na potrzeby prowadzenia zajęć z robotyki

wartość: 36,9 PLN
2019-09-30 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Grzegorz Konieczny:

wynajem sal lekcyjnych nr 108, 112 i pomiesczeń sanitarnych na potrzeby prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego

wartość: 369 PLN
2019-09-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Przedssiębiorstwo Budowlane "RADBUD":

wynajem sali gimnastycznej nr 36 i pomieszczeń sanitarnych na zajęcia związane z imprezami sportowymi w/z gier zespolowych dla zorganizowanych grup

wartość: 116,85 PLN
2019-09-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Jerzy Miłowski:

wynajem sali gimnastycznej nr 36 i pomieszczeń sanitarnych na zajęcia zwiazane z imprezami sportowymi w/z gier zespołowych dla zorganizowanych grup

wartość: 116,85 PLN
2019-09-11 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
AdVertigo Maciej Sitek:

wynajem sali gimnastycznej nr 36 i pomieszczeń sanitarnych na zajęcia związane z imprezami sportowymi w/z gier zespołowych dla zorganizowanych grup

wartość: 116,85 PLN
2019-09-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Ucniowski Klub Sportowy "Energetyk":

wynajem sali gimnastycznej nr 30 i pomiesczeń sanitarnych na potrzeby prowadzenia treningów judo dla dzieci i młodzieży

wartość: 51,66 PLN
2019-09-09 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Maria Jerzykiewicz:

wynajem sali gimnastycznej nr 36 na zajęcia zwiazane z imprezami sportowymi w/z gier zespolowych dla zorganizowanych grup

wartość: 79,95 PLN
2019-09-09 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
PHU Norbert Rzepecki:

wynajem sali gimnastycznej nr 30 i pomieszczeń sanitarnych na potrzeby prowadzenia treningów aikido

wartość: 51,66 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Firma "U Pawełka" Catering i Zaopatrzenie:

najem pomieszczenia kuchennego o pow. 82,6 m2 w celu przygotowywania i wydawania posiłków w związku z prowadzeniem przez Najemcę działalonością gospodarczą na rzecz dzieci - uczniów SP- 17 oraz pracowników szkoły

wartość: 2103,3 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Firma Produkcyjno-Handlowa "TADEX":

najem powierzchni 19,5 m2 na której stoi sklepik szkolny

wartość: 953,25 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Firma ZZZMarek Zacharski:

najem pomiesczenia o pow.48 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności o charakterze badawczo-rozwojowym z zakresu wentylacji rozproszonej

wartość: 615 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Damian Krawczyk:

najem pomieszczenia o pow. 14 m2 z przeznaczeniem  na salę prób zespołu muzycznego

wartość: 430,5 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Kamil Kulczycki:

najem pomieszczenia o pow. 12 m2 z przeznaczeniem na salę prób zespołu muzycznego

wartość: 430,5 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Andrzej Skrzypek:

najem pomieszczenia o pow. 35 m2 z przeznaczeniem na warsztat tapicerski

wartość: 774,9 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
Stowarzyszenie TPD Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo:

najem pomieszczenia o pow. 209 m2 na prowadzenie zajęć: przez niepubliczną szkołę "Szkoła drzewo ciekawości" oraz przez placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

wartość: 2644,5 PLN