Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2024-01-09 Zespół Przedszkoli nr 2
STUDIO ARTYSTYCZNE SYJUD:

Organizacja zajęć muzyczno- ruchowych

wartość: 5115 PLN
2023-09-27 Zespół Przedszkoli nr 2
STUDIO ARTYSTYCZNE SYJUD:

Organizacja zajęć muzyczno- ruchowych

wartość: 3300 PLN
2023-07-14 Zespół Przedszkoli nr 2
Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Sakiewicz:

Remont elewacji budynku Przedszkola nr 47, ul. Senatorska 1 oraz wymiana bramy i furtki do ogrodu przedszkolnego

wartość: 60.000 PLN
2023-05-24 Zespół Przedszkoli nr 2
SYLWIA RADECKA LIGNUM VITAE:

Cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali "Słoneczna Gromada"

wartość: 9.400 PLN
2023-04-04 Zespół Przedszkoli nr 2
Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Sakiewicz:

Remont elewacji- wytynkowanie sciany wejściowej budynku Przedszkola nr 47

wartość: 25.000 PLN
2023-03-20 Zespół Przedszkoli nr 2
Zakład Remontowy Łukasz Szczepaniak:

Remont kuchni Przedszkola nr 83 "Zuch"

wartość: 50.000 PLN
2022-04-08 Zespół Przedszkoli nr 2
Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Sakiewicz:

Remont ogrodzenia na długości 22m2 przed budynkiem Przedszkola nr 83 "Zuch" w Poznaniu

wartość: 53.250 PLN
2022-04-08 Zespół Przedszkoli nr 2
Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Sakiewicz:

Remont elewacji- wytynkowanie ściany budynku (110m2) Przedszkola nr 47 przy ul. Senatorskiej 1 w Poznaniu

wartość: 25.000 PLN
2022-01-11 Zespół Przedszkoli nr 2
Anna Gębołyś:

Prowadzenie zajęć tanecznych

wartość: 4.500 PLN
2021-08-24 Zespół Przedszkoli nr 2
Zakład Remontowy Łukasz Szczepaniak:

Remont sali dydaktycznej w Przedszkolu nr 83 "Zuch"

wartość: 7.000 PLN
2021-08-09 Zespół Przedszkoli nr 2
Zakład Stolarski Michał Paniączyk:

Wykonanie i montaż szaf w Przedszkolu nr 83 "Zuch"

wartość: 5.800 PLN
2021-08-05 Zespół Przedszkoli nr 2
DREWKOMPLEX:

Modernizacja placu zabaw- Prezdszkole nr 83 "Zuch"

wartość: 15.600 PLN
2021-08-02 Zespół Przedszkoli nr 2
Usługi Techniczne Kosztorysowanie i Nadzór:

Nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót budowlanych nad remontem kuchni w Przedszkolu nr 47

wartość: 789 PLN
2021-07-15 Zespół Przedszkoli nr 2
Firma Budowlana Marbud:

Remont kuchni w Przedszkolu nr 47

wartość: 96.415 PLN
2021-07-14 Zespół Przedszkoli nr 2
Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Sakiewicz:

Remont elewacji budynku- wytynkowanie ściany Przedszkola nr 47

wartość: 20.000 PLN
2021-07-13 Zespół Przedszkoli nr 2
Zakład Remontowy Łukasz Szczepaniak:

Demontaż istniejącej instalacji wodno- kanalizacyjnej i montaż nowej w łazience Przedszkola nr 83 "Zuch"

wartość: 10.000 PLN
2021-07-13 Zespół Przedszkoli nr 2
Zakład Remontowy Łukasz Szczepaniak:

Remont łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 83 "Zuch"

wartość: 30.000 PLN