Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-03-30 Zarząd Dróg Miejskich
Mechanika Maszyn Hydraulicznych Kazimierz Sargalski,ul. Lawendowa 46, 60-175 Poznań:

Naprawa, uszczelnienie układu hydraulicznego, konserwacja malowanie podestu ruchomego Bizzocchi B-Lift 162A+HS

wartość: 9151,20 PLN
2020-03-25 Zarząd Dróg Miejskich
Auto Centrum ASR Mikołaj Różański, ul. Czarnkowska 7, 60-419 Poznań:

Naprawa powypadkowa samochód Fiat Ducato.

wartość: 2890,50 PLN
2020-03-23 Zarząd Dróg Miejskich
Klima Tec Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Wschowska 9A, 60-164 Poznań:

Wykonanie okresowego przeglądu klimatyzatorów w roku 2020 w obiektach ZDM w Poznaniu.

wartość: 1894,20 PLN
2020-03-17 Zarząd Dróg Miejskich
PPHU ARAMIS Stanisław Zieliński, ul. Rolna 243, 10-804 Olsztyn:

Dostawa środków higieny osobistej

wartość: 13863,95 PLN
2020-03-11 Zarząd Dróg Miejskich
Landame Aneta Mikołajczyk, ul. Biegańskiego 51, 60-682 Poznań:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej zagospodarowania zielenią i małą architekturą ul. Małeckiego na odcinku od rynku Łazarskiego do ul. Gąsiorowskich w związku z wprowadzeniem SPP na terenie Osiedla Św. Łazarz (dokumentacja wraz z aktualizacją geodezyjną map zasadniczych do celów projektowych)

wartość: 7995,00 PLN
2020-03-06 Zarząd Dróg Miejskich
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE TEL-POŻ-SYSTEM „ISKRA”Sp.zo.o.:

Wymiana uszkodzonego przewodu sterującego działaniem trzymacza drzwiowego przy windzie na poziomie -1 w przejściu podziemnym Kaponiera w Poznaniu.

wartość: 1229,21 PLN
2020-03-06 Zarząd Dróg Miejskich
Biuro Inżynierskie Krzysztof Drzewiecki:

Naprawa systemu napowietrzania pionowych dróg ewakuacyjnych w przejściu podziemnym Kaponiera w Poznaniu.

wartość: 6746,55 PLN
2020-03-05 Zarząd Dróg Miejskich
Toropol Sp. zo.o., Czarna Droga 29, 03-620 Warszawa:

Dostawa odczynników do badania pofrezu Pak-Marker 2 opakowania po 6 szt.

wartość: 3813,00 PLN
2020-03-04 Zarząd Dróg Miejskich
JP.H.U. "Janter" s.c., ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec:

Druk 1500 egzemplarzy ulotki "Ogródki gastronomiczne i stoiska promocyjne w pasie drogowym".

wartość: 276,75 PLN
2020-03-03 Zarząd Dróg Miejskich
P.W. FAWAL Filip Walczak, ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów:

Zamiana podkładów planów sytuacyjnych koncepcji budowy ul. Ożarowskiej i drogi rowerowej pomiędzy ul. Kurlandzką, a ul. Czernichowską z mapy zasadniczej na ortomapę.

wartość: 1230,00 PLN
2020-03-02 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Kształtowania Terenów Zieleni "GARDENS", Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, Promnice:

Jednokrotne przestawienie donic na ul. Wrocławskiej, naprawa uszkodzonej 1 szt. ławki na ul. Półwiejskiej, demontaż i ponowny montaż ławki na ul. Działowej

wartość: 2091,00 PLN
2020-03-02 Zarząd Dróg Miejskich
WINDA Sp. j.:

Awaryjna naprawa wind o numerach fabrycznych E13-6758 i E13-6759 w przejściu podziemnym w ul. Matyi w Poznaniu.

wartość: 12300,00 PLN
2020-03-02 Zarząd Dróg Miejskich
TECHPRIME INDUSTRIAL SP. Z O.O.:

Monitorowanie i usuwanie zabrudzeń ścian zabezpieczonych powłoką antygrafitti na obiektach inżynierskich w Poznaniu.

wartość: 52181,01 PLN
2020-02-28 Zarząd Dróg Miejskich
DROG-GEO PROJEKT, ul. Warzywna 1, 62-025 Kostrzyn:

Opracowanie wizualizacji południowego chodnika ul. Karmelickiej w Poznaniu.

wartość: 1476,00 PLN
2020-02-27 Zarząd Dróg Miejskich
Global Traffic Systems Sp. z o.o., Baranowo, ul. Szamotulska 67, 62-081 Przeźmierowo:

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej dla wyjazdu Państwowej  Straży Pożarnej na ulicy Kurpińskiego (JRG nr 5, os. Bolesława Chrobrego 122, 60-681 Poznań) w Poznaniu.

wartość: 13284,00 PLN
2020-02-27 Zarząd Dróg Miejskich
Biuro Handlowe KIWA, ul. Grażyńskiego 70, 43-300 Bielsko-Biała:

Tablice strefowe wzór 1 30 szt. i wzór 2  45 szt.

wartość: 24077,25 PLN
2020-02-26 Zarząd Dróg Miejskich
C4Y Katarzyna Zasieczna, ul. Poprzeczna 9, 61-315 Poznań:

Nadzór eksploatacyjny, serwisowanie oraz konserwacja urządzeń fontanny na ul. Święty Marcin w Poznaniu

wartość: 37884,00 PLN
2020-02-25 Zarząd Dróg Miejskich
UTAL sp. z o.o., Kobylnica, ul. Katarzyńska 9:

Utrzymanie informacji kołowej dla kierowców

wartość: 54489,00 PLN
2020-02-25 Zarząd Dróg Miejskich
AJM Alarmex Jacek Majchrzak, Poznań, ul. Zieleńska 7:

Utrzymanie i wykonanie napraw paneli informacyjnych

wartość: 48820,00 PLN
2020-02-24 Zarząd Dróg Miejskich
Zuzper Recykling Agnieszka Zarabska Ulim, ul.Diamentowa 8, 66-446 Deszczno:

Wywóz gruzu i gałęzi z bazy ZDM w Poznaniu przy ul. Góreckiej 15 w 2020 roku.

wartość: 13068,00 PLN
2020-02-24 Zarząd Dróg Miejskich
RAWZNAK Sp. z o.o. Sp.k., ul. Armii Krajowej 10, 63-900 Rawicz:

Dostawa separatorów ruchu,  w liczbie 100 szt. oraz skarajnych zakończeniowych po 10 szt. żeńskich i męskich

wartość: 9446,40 PLN
2020-02-21 Zarząd Dróg Miejskich
RCR Bis Sp. z o.o., sp.kom., Zakrzewo, ul. Przemysłowa 1:

Wprowadzenie SOR w dzielnicy Wilda dla ulic: Czwartaków, Lipowej, Partyzanckiej, pl. Lipowy, Tokarskiej i Wspólnej

wartość: 55177,80 PLN
2020-02-21 Zarząd Dróg Miejskich
Rothlehner Podesty Ruchome Sp. z o.o., ul. Energetyków 4, 32-050 Skawina:

Wykonanie okresowego przeglądu technicznego podestu ruchomego GSR typ B180TE

wartość: 947,10 PLN
2020-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Informatyczne Piotr Kurzyński, ul. Szkolna 30/11, 64-00 Kościan:

Zapewnienia prawidłowego działania aplikacji wspomagającej zarządzanie pionem Bezpieczeństwa Ruchu- ERZ, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

wartość: 50000,00 PLN
2020-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Produkcji Elementów Drogowych ZPED, ul. Staszica 12, 64-600 Oborniki:

Dostawa słupków blokujących, w kolorze grafitowym, w liczbie 500 szt.

wartość: 36162,00 PLN
2020-02-18 Zarząd Dróg Miejskich
Marzena Suchocka, ul. Krakowskiego 8/56, 04-042 Warszawa:

Przeprowadzenie szkolenie nt. ochrony zieleni podczas procesu inwestycyjnego

wartość: 1700,00 PLN
2020-02-18 Zarząd Dróg Miejskich
ECOSOUND Sp. z o.o., Kraków, ul. Miechowska 5B/7:

Wykonanie kontrolnych pomiarów hałasu dla ul. Krzywoustego

wartość: 22755,00 PLN
2020-02-17 Zarząd Dróg Miejskich
Sign Poland Sp. z o.o., ul. Tarnogajska 11-13, 50-512 Wrocław:

Dostawa flag państwowych Polski i drzewców do flag

wartość: 3370,20 PLN
2020-02-17 Zarząd Dróg Miejskich
Aspekt Laboratorium:

Wykonanie przeglądów szczegółowych  gwarancyjnych 13 obiektów inżynierskich w Poznaniu

wartość: 13530,00 PLN
2020-02-12 Zarząd Dróg Miejskich
UTAL sp. z o.o., Kobylnica, ul. Katarzyńska 9:

Wykonanie nowych tablic ulicowych wraz z montażem, przegląd i konserwacja słupków i tablic

wartość: 153381,00 PLN
2020-02-12 Zarząd Dróg Miejskich
RCR Bis Sp. z o.o., sp.kom., Zakrzewo, ul. Przemysłowa 1:

Oznakowanie miejsc postojowych zastrzeżonych

wartość: 156933,12 PLN
2020-02-12 Zarząd Dróg Miejskich
Znak Big Oznakowanie Dróg, Maciej Karczyński, Niesłabin, ul. Szeroka 6, 63-100 Śrem:

Dostawa i montaż barierek i słupków

wartość: 104058,00 PLN
2020-02-12 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak, ul. Piwna 1, 61-065 Poznań:

Druk ulotek informacyjnych o zmianach w Strefie Płatnego Parkowania w nakładzie 8 000 szt.

wartość: 2410,80 PLN
2020-02-11 Zarząd Dróg Miejskich
FHU Mariusz Kusiołek:

Wykonanie przeglądów 5-cio letnich wraz z dokumentacją przeglądów dla 15 obiektów inżynierskich w Poznaniu

wartość: 1410,50 PLN
2020-02-11 Zarząd Dróg Miejskich
ZKZ Bonsai s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań:

Usunięcie dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych w pasach drogowych ulic Fieldorfa, Koszalińskiej oraz Margonińskiej.

wartość: 3456,00 PLN
2020-02-10 Zarząd Dróg Miejskich
AVEN Michał Górski:

Prowadzenie nadzoru przyrodniczego przy pracach związanych z zabezpieczaniem przed gniazdowaniem gołębi przestrzeni pomiędzy sufitem a półką zabezpieczającą kabel monitoringu miejskiego w przejściu podziemnym Kurpińskiego/ PST w Poznaniu.

wartość: 2337,00 PLN
2020-02-10 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Usługowy INSTALTECH Hubert Perz, ul. Wawrzyniaka 5, 63-020 Zaniemyśl:

Budowa kanalizacji kablowej w ciągu ulicy Czechosłowackiej w Poznaniu pomiędzy ulicami Górecką i Świerkową

wartość: 152273,69 PLN
2020-02-07 Zarząd Dróg Miejskich
MEBLAT Mirosława Maćkowiak, ul. Kręta 4, 62-020 Swarzędz:

Wykonanie wraz z montażem 2 szat z drzwiami przesuwnymi, zamykanymi na klucz z pułkami na segregatory, bez ścian tylnych w siedzibie ZDM przy ul Energetycznej 4. Kolorystykę szafy należy dostosować do kolorystyki pozostałych mebli w pomieszczeniu. Wymiary szaf:

- 297cm x 210cm x 42,5cm,

- 297cm x 310cm x 42,5cm.

wartość: 5227,50 PLN
2020-02-06 Zarząd Dróg Miejskich
POLCHIP Sp. z o.o., ul. Okaryny 9, 02-787 Warszawa:

Wykonanie prac utrzymaniowych oraz konserwacyjnych urządzeń systemu parkingowego dostarczonych w ramach projektu ITS Poznań

wartość: 50663,70 PLN
2020-02-06 Zarząd Dróg Miejskich
ERPLAST, ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz:

Dostawa uchwytów uniwersalnych, w liczbie 3 000 szt.

wartość: 14760,00 PLN
2020-02-06 Zarząd Dróg Miejskich
PPHU GEOINTECH Mariusz Rogal, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo:

Wykonanie cięć technicznych w zakrzewieniu i zadrzewieniu poboczy ulic zlokalizowanych na terenie dzielnicy Nowe Miasto, Stare Miasto, Wilda oraz Grunwald polegających na przywróceniu skrajni pionowej i poziomej jezdni i chodników.

wartość: 28896,26 PLN
2020-02-05 Zarząd Dróg Miejskich
Global Traffic Systems Sp. z o.o., Baranowo, ul. Szamotulska 67, 62-081 Przeźmierowo:

Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń AID (automatycznej detekcji zdarzeń) w tunelu na ul. Czechosłowackiej w Poznaniu

wartość: 156234,60 PLN
2020-02-05 Zarząd Dróg Miejskich
RAWZNAK Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 10, 63-900 Rawicz:

Dostawa sukcesywna tablic z nazwami ulic,  w liczbie 100 szt.

wartość: 3382,50 PLN
2020-02-04 Zarząd Dróg Miejskich
FBSerwis S.A., ul. Siedmiogrodzka9, 01-204 Warszawa:

Cykliczne ustawianie i opróżnianie kontenerów na zanieczyszczenia w rejonie Stadionu Miejskiego w Poznaniu w 2020 roku

wartość: 64800,00 PLN
2020-01-31 Zarząd Dróg Miejskich
Stowarzyszenie Rowerowy Poznań "Sekcja Rowerzystów Miejskich", ul. Kraszewskiego 8/10, 60-518 Poznań:

Aktualizacja treści mapy rowerowej Poznania.

wartość: 1500,00 PLN
2020-01-31 Zarząd Dróg Miejskich
P.H.U. KASIL Agnieszka Lis, ul. Jugosłowiańska 44c/10, Poznań:

Interwencyjna modernizacja odwodnienia  ul.  Witolda Pileckiego  na wys. nieruchomości nr 5 w Poznaniu.

wartość: 63960,00 PLN
2020-01-30 Zarząd Dróg Miejskich
Agregaty Polska, ul. Obornicka 258A, 60-650 Poznań:

Wykonanie prac serwisowych przy systemie bramkowania wjazdu na Starym Rynku w roku 2020

wartość: 79113,60 PLN
2020-01-28 Zarząd Dróg Miejskich
Lw Support Group Łukasz Walter:

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu dla zadań naprawa kladki dla pieszych w ciągu ul. Wilczak nad ul. Lechicką oraz wymiany naiwerachni na południowej nitce mostu Lecha  w Poznaniu.

wartość: 19680,00 PLN
2020-01-28 Zarząd Dróg Miejskich
FRODO Leszek Teschner, ul. Jana Brzechwy 2, 60-195 Poznań:

Wymiana 4 szt. karmników deratyzacyjnych uszkodzonych podczas obecnie trwającej deratyzacji, zleconej zleceniem PZ.342.72.2019

wartość: 142,68 PLN
2020-01-28 Zarząd Dróg Miejskich
Nap – Projekt, M. Krüger, R. Tomczak s.c.,Oborniki:

Opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy ulicy Rumiankowej

wartość: 615,00 PLN
2020-01-28 Zarząd Dróg Miejskich
KER-HER s. j., ul. Dąbrowskiego 447, 60-451 Poznań:

Przegląd po roku eksploatacji urządzenia ciśnieniowego Karcher typ HD715

wartość: 1070,26 PLN
2020-01-27 Zarząd Dróg Miejskich
Krysiak Sp. z o.o.:

Przegląd i wymiana materiałów eksploatacyjnych w agregatach: FOGO FV 10000E S/N M3725, GEKO 2500E-A/HHBA, GENERAC GW 200HXL

wartość: 330,00 PLN
2020-01-27 Zarząd Dróg Miejskich
Agencja Ochrony Pewność”, ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań:

Codzienny przewóz korespondencji i pracownika Wydziału EFK miedzy ZDM, UMP i PIM.

wartość: 43099,20 PLN
2020-01-24 Zarząd Dróg Miejskich
PHU Jawi, ul. Boranta 6, 61-608 Poznań:

Ciśnieniowo-chemiczne mycie połączone z szorowaniem mechanicznym nawierzchni kostki PRESSTONE na ul. Św. Marcin

wartość: 72260,00 PLN
2020-01-23 Zarząd Dróg Miejskich
Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań:

Dostawa  pojemników 240l. w 2020r. do wywozu i niszczenia dokumentów potwierdzone "Certyfikatem zniszczenia".

wartość: 4797,00 PLN
2020-01-22 Zarząd Dróg Miejskich
Aquanet Laboratorium Sp. z o.o., ul. Dolna Wilda 126, 60-492 Poznań:

Pobranie próbek i wykonanie badania odpadu o kodzie 17 03 02.

wartość: 892,98 PLN
2020-01-21 Zarząd Dróg Miejskich
PUB Nerbud, ul. Modlińska 22, 61-125 Poznań:

Ustawianie koszy betonowych w pasach drogowych miasta Poznania

wartość: 38868,00 PLN
2020-01-20 Zarząd Dróg Miejskich
PozCom Sp. z o.o., ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań:

Zapewnienie kompleksowej obsługi informatycznej Wydziału ITS Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

wartość: 47651,88 PLN
2020-01-20 Zarząd Dróg Miejskich
Medspal Logistyka Odpadów i Opakowań Medycznych:

Sukcesywne transportowanie odpadów medycznych

wartość: 5400,00 PLN
2020-01-17 Zarząd Dróg Miejskich
Rodan Sp. z o.o., ul. Górecka 17, 60-201 Poznań:

Dostawy materiałów biurowych w 2020 roku

wartość: 62900,00 PLN
2020-01-17 Zarząd Dróg Miejskich
P.U.H. GRAVAL, ul. Szamarzewskiego 34, 60-532 Poznań:

Naprawa 120 sztuk kasetek do pieniędzy z parkomatów

wartość: 14760,00 PLN
2020-01-16 Zarząd Dróg Miejskich
Mechanika Maszyn Hydraulicznych Kazimierz Sargalski,ul. Lawendowa 46, 60-175 Poznań:

Wykonanie resursu podnośnika hydraulicznego GSR typ B180TE i sporządzenie świadectwa z przeprowadzonego przeglądu

wartość: 615,00 PLN
2020-01-16 Zarząd Dróg Miejskich
Mechanika Maszyn Hydraulicznych Kazimierz Sargalski,ul. Lawendowa 46, 60-175 Poznań:

Miesięczne przeglądy techniczne w roku 2020 następujących podnośników hydraulicznych: Bizzocchi typ 162a+HS i GSR typ B180TE

wartość: 9741,90 PLN
2020-01-14 Zarząd Dróg Miejskich
Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa:

Książka "Niezbędnik inspektora ochrony danych" z płytą CD -  1kpl.

wartość: 111,00 PLN
2020-01-14 Zarząd Dróg Miejskich
Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa:

Abonament roczny- portal Porady ODO.pl

wartość: 1018,40 PLN
2020-01-13 Zarząd Dróg Miejskich
Centrum Usług Kserograficznych, ul. Kościuszki 82, 61-715 Poznań:

Usługi: ksero, skanowanie, oprawa, składanie dokumentacji w 2020 r.

wartość: 26623,35 PLN
2020-01-13 Zarząd Dróg Miejskich
KMI ELEKTRO Kamil Igor:

Comiesięczny przegląd okresowy urządzeń UPS wraz z przeglądem okresowym instalacji elektrycznych w pomieszczeniu -1/7.5 przejścia podziemnego Kaponiera w

wartość: 67896,00 PLN
2020-01-13 Zarząd Dróg Miejskich
Prosystem Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji J. Kaluba, Poznań:

Aktualizacja projektu dla budowy ulicy Gościnnej

wartość: 18696,00 PLN
2020-01-12 Zarząd Dróg Miejskich
FBSerwis S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa:

Sukcesywne usuwanie dzikich wysypisk z pasów drogowych miasta Poznania

wartość: 64800,00 PLN
2020-01-10 Zarząd Dróg Miejskich
ZKZ Bonsai s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań:

Usunięcie dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy Dąbrowskiego oraz 3. Pułku Lotniczego

wartość: 11232,00 PLN
2020-01-09 Zarząd Dróg Miejskich
FIRMA HANDLOWA Grzegorz Jankowski:

Usunięcia zanieczyszczeń i odchodów ptasich mające na celu poprawę warunków higieniczno sanitarnych przestrzeni pod wiaduktami w ciągu trasy PST w Poznaniu.

wartość: 57564,00 PLN
2020-01-09 Zarząd Dróg Miejskich
INTEX, ul. Hetmańska 32, 60-252 Poznań:

Przeglądy okresowe wózka jezdniowego Nissan typ FGD02a30Q w 2020 roku, zgodnych z DTR.

wartość: 4280,40 PLN
2020-01-08 Zarząd Dróg Miejskich
eCreo Multimedia Maciej Roszak, ul. Zofii Nałkowskiej 53/u1, 60-573 Poznań:

Wsparcie techniczne dla trony internetowej ZDM w zakresie poprawnego funkcjonowania, tworzenie nowych funkcjonalności

wartość: 9594,00 PLN
2020-01-07 Zarząd Dróg Miejskich
KSEROPLAST PLUS:

Obsługa serwisowa Infokiosków  znajdujących się w kompleksie podziemnym Rondo Kaponiera w Poznaniu.

wartość: 10332,00 PLN
2020-01-07 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Projektowe D. Ciszewska, Poznań:

Opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, przedmiaru robót oferta dla budowy ulicy Cyniowej na odcinku od ul. Astrowej do ul. Gerberowej

wartość: 1230,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Dróg Miejskich
UNIKAD Sp. z o.o.:

Całoroczna konserwacja drzwi 3 systemów Węzła Komunikacyjnego Kaponiera w Poznaniu.

wartość: 21205,20 PLN
2020-01-02 Zarząd Dróg Miejskich
OTIS Sp. z o.o.:

Konserwacje urządzeń dźwigowych typu Gen 2 Premier o numerach rejestracyjnych D8NEH 463 i D8NEH 464  zamontowanych w przejściu podziemnym Ostrowska pod ul. Krzywoustego

wartość: 32472,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Dróg Miejskich
POZNAŃSKI ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH:

Utrzymanie w czystości budowli hydrotechnicznej w ciągu ul. Pułaskiego w Poznaniu.

wartość: 59040,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Dróg Miejskich
DŹWIGAR BROGUL I STĘPIEŃ SP.J.;:

Konserwacja podestów ruchomych pod mostem św. Rocha, mostem Królowej Jadwigi  i kładką Jordana

wartość: 37638,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Dróg Miejskich
Wit-Bud Artur Witzberg, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe:

Bieżące utrzymanie siatek ochronnych przeciw ptakom umieszczonych pod konstrukcjami wiaduktów PST w Poznaniu

wartość: 37638,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Dróg Miejskich
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE TEL-POŻ-SYSTEM „ISKRA”Sp.zo.o.:

Serwis urządzeń przeciwpożarowych wraz z monitoringiem dla Państwowej Straży Pożarnej w przejściu podziemnym Kaponiera w Poznaniu.

wartość: 157489,20 PLN
2020-01-02 Zarząd Dróg Miejskich
Henryk Wolny:

Zarządzanie i administrowanie infrastruktura techniczną w pp. Kaponiera

wartość: 57600,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Dróg Miejskich
WINDA Sp. j.:

Wykonanie konserwacji dwóch urządzeń dźwigowych zainstalowanych w przejściu podziemnym Matyi w Poznaniu.

wartość: 12693,60 PLN
2020-01-02 Zarząd Dróg Miejskich
WINDEX:

Konserwacja dźwigów w tunelu w ul. Czechosłowackiej

wartość: 18597,60 PLN
2020-01-02 Zarząd Dróg Miejskich
WINDA Sp. j.:

Konserwacja dźwigów - przejście podziemne Górczyn

wartość: 12693,60 PLN
2020-01-02 Zarząd Dróg Miejskich
Wit-Bud Artur Witzberg, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe:

Bieżące utrzymania układu systemu odwodnienia następujących obiektów: mostu w ul. Królowej Jadwigi, mostu Dworcowego, mostu w ul. św. Wincentego oraz wiaduktu Teatralnego Poznaniu.

wartość: 121032,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Dróg Miejskich
WINDA Sp. j.:

Konserwacja dźwigów - most Dworcowy

wartość: 12300,00 PLN
2019-12-30 Zarząd Dróg Miejskich
POLYFAX Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, ul. Ściegiennego 100, 60-147 Poznań:

Usługa wykonania kopii i wydruków dla Zleceniodawcy przy wykorzystaniu dwóch urządzeń będących własnością Zleceniobiorcy, dostarczonych oraz zainstalowanych przez Zleceniobiorcę u Zleceniodawcy.

wartość: 3025,80 PLN
2019-12-30 Zarząd Dróg Miejskich
K&K DYSTRYBUCJA s.c., Ptaszkowo 90, 62-065 Grodzisk Wielkopolski:

Usługa wynajmu urządzeń wolnostojących do dystrybucji wody pitnej (z sieci wodociągowej) w obiektach Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu w 2020 roku    

wartość: 22066,20 PLN
2019-12-30 Zarząd Dróg Miejskich
AQUANET S.A.:

Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie kanalizacji deszczowej.

wartość: 64800,00 PLN
2019-12-20 Zarząd Dróg Miejskich
Kamar:

naprawa ogrodzenia Gdyńska ZR (Zbiornik Retencyjny)

wartość: 9102,00 PLN
2019-12-20 Zarząd Dróg Miejskich
Firma Usługowo-Handlowa „B.T.K.” z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Sikorskiego 7A:

Dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z akcesoriami

wartość: 29070,00 PLN
2019-12-20 Zarząd Dróg Miejskich
PozCom sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mostowej 27:

Dostawa sprzętu sieciowego oraz skanerów

wartość: 52945,10 PLN
2019-12-19 Zarząd Dróg Miejskich
Szpital MSWIA im. prof. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, Poznań:

Swiadczenia w 2020 r. usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

wartość: 35000,00 PLN
2019-12-19 Zarząd Dróg Miejskich
PozCom sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mostowej 27:

Rozszerzenie konfiguracji urządzeń STORMSHIELD 710 i  STORMSHIELD 310.

wartość: 20050,13 PLN
2019-12-19 Zarząd Dróg Miejskich
PozCom sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mostowej 27:

Instalacja i wdrożenie urządzeń StormShield do zabezpieczenia sieci komputerowej

wartość: 18450,00 PLN
2019-12-18 Zarząd Dróg Miejskich
Geointech Mariusz Rogal, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo:

Wycinka drzew z pasów drogowych miasta Poznania na terenie dzielnic Nowe Miasto, Wildy i Jeżyc- usunięcie drzew zagrażających życiu i mieniu, z uwagi na ich stan zdrowotny oraz statykę (drzewa chore, obumarłe, niebezpiecznie, pochylone, rozłamane)

wartość: 82938,60 PLN
2019-12-18 Zarząd Dróg Miejskich
MAGARD Maciej Nowacki, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań:

Wykonanie robót w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym ul. Dąbrowskiego

wartość: 87123,71 PLN
2019-12-17 Zarząd Dróg Miejskich
AGRO-LAS Serwis Andrzej Piętowski, ul. Leopolda Staffa 10, 60-194 Poznań:

Wykonanie zabruku w miejscu po usuniętej zieleni w pasie drogowym ul. Bobolickiej w Poznaniu

wartość: 2706,00 PLN
2019-12-17 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o., Poznań, ul. Drużbickiego 11:

Wykonanie aktualizacji projektu sygnalizacji świetlnej na ulicy Głogowskiej - rynek Łazarski w związku z wprowadzeniem ograniczenia prędkości 40 km/h.

wartość: 4965,51 PLN