Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-09-11 Zarząd Dróg Miejskich
ZNAK BIG Oznakowanie Dróg Maciej Karczyński, Niesłabin, ul. Szeroka 6, 63-100 Śrem:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicy Słupskiej

wartość: 57281,03 PLN
2020-09-07 Zarząd Dróg Miejskich
ZNAK BIG Oznakowanie Dróg Maciej Karczyński, Niesłabin, ul. Szeroka 6, 63-100 Śrem:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicach: Sypniewo, Garaszewo, Majakowskiego, Okólnej, Radziwoja

wartość: 108373,74 PLN
2020-08-25 Zarząd Dróg Miejskich
San-Eko Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań:

Interwencyjne oczyszczenie terenu wokół stadionu im. Edmunda Szyca

wartość: 12096,00 PLN
2020-08-25 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o., Poznań:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od sklepu Rossmann do przejścia dla pieszych

wartość: 38155,34 PLN
2020-08-24 Zarząd Dróg Miejskich
ZNAK BIG Oznakowanie Dróg Maciej Karczyński, Niesłabin, ul. Szeroka 6, 63-100 Śrem:

Wdrożenie stałej organizacji ruchu na ulicy Grudzieniec

wartość: 23218,71 PLN
2020-08-24 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai s.c., ul. Naramowicka 314, 61-604 Poznań:

Interwencyjne usunięcie dzikiego wysypiska odpadów przy ulicy Irzykowskiego/Lirycznej

wartość: 6912,00 PLN
2020-08-24 Zarząd Dróg Miejskich
SEM Zakład Elektrotechniczny, J. Maćkowiak, S. Maćkowiak s.j., Łęczyca:

Opracowanie projektu przyłącza kablowego z istniejącego słupa przy ul. Łebskiej oraz wykonanie oświetlenia na podstawie projektu (zabudowa 1 punktu świetlnego) w ciągu ul. Oleskiej z istniejącego słupa w ul. Łebskiej

wartość: 15261,00 PLN
2020-08-21 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o., Poznań:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej obejmującego budowę chodnika

wartość: 27433,43 PLN
2020-08-21 Zarząd Dróg Miejskich
AGREGATY S. A., Wikowice, ul. Święciechowska 36, 64-115 Święciechowa:

Coroczny, okresowy przegląd agregatów stacjonarnych typ  FP60ACG i FM30ASCG

wartość: 4797,00 PLN
2020-08-19 Zarząd Dróg Miejskich
RCR BIS Sp. z o.o., Sp. k., Zakrzewo, ul. Przemysłowa 1:

Usprawenienia dla ruchu rowerowego na ulicach: Kórnickiej, Hetmańskiej, Droga Dębińska, Szeligowskiego, św. Michała, Termalnej

wartość: 155934,73 PLN
2020-08-18 Zarząd Dróg Miejskich
Rotomat sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław:

Montaż progów zwalaniających i luster drogowychna ulicach: Straży Ludowej, Stęszewskiej, Daliowej, Biwakowej, Słodyńskiej, Warpińskiej, Jarosławskiej

wartość: 47739,74 PLN
2020-08-18 Zarząd Dróg Miejskich
ZNAK BIG Oznakowanie Dróg Maciej Karczyński, Niesłabin, ul. Szeroka 6, 63-100 Śrem:

Wprowadzenie stałych organizacji ruchu na ulicach: Trybunalkiej, Tarnowskiej, Umultowskiej, Sarmackiej

wartość: 157394,47 PLN
2020-08-18 Zarząd Dróg Miejskich
Stanisław Łukasiewicz, Poznań:

Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej (koordynator) przy realizacji zadania pn.: "Doświetlenie przejść dla pieszych"

wartość: 7700,00 PLN
2020-08-18 Zarząd Dróg Miejskich
Budownictwo Drogowe A. Gryczka, Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej przy realizacji zadania pn.: "Doświetlenie przejść dla pieszych"

wartość: 4200,00 PLN
2020-08-17 Zarząd Dróg Miejskich
Wilk Projekt, Kaźmierz:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników przy przejściach dla pieszych w rejonie ul. Krośnieńskiej i Świebodzińskiej

wartość: 9840,00 PLN
2020-08-13 Zarząd Dróg Miejskich
Recykling System Sp. z o.o., ul. Klikowska 101 C, 33-100 Poznań:

Dostawa 20 000 szt. worków na liście

wartość: 6150,00 PLN
2020-08-13 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Architektury Zieleni Ogrody Bugała, ul. Topolowa 6, 63-140 Dolsk:

Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym ul. Jeżyckiej

wartość: 115632,11 PLN
2020-08-13 Zarząd Dróg Miejskich
PUT KAMAR:

Wymiana kanału deszczowego pod ścieżką rowerową w parku Nad Wartą.

wartość: 33210,00 PLN
2020-08-11 Zarząd Dróg Miejskich
TechgrafQ S.C., Zofia Andrzejak, Rafał Hoffmann, ul. Kamienna 26, 61-423 Poznań:

Dostawa i montaż 6 szt. gablot osiedlowych na terenie osiedla Grunwald Południa

wartość: 11498,04 PLN
2020-08-11 Zarząd Dróg Miejskich
PUT KAMAR:

Naprawa uszkodzonej studni ul. Serbska przed zespołem urządzeń podczyszczających

wartość: 14760,00 PLN
2020-08-07 Zarząd Dróg Miejskich
Dromost sp. z o.o., Poznań:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dojazdowej wraz z obustronnymi miejscami postojowymi w Poznaniu przy ul. o. Mariana Żelazka, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD-D

wartość: 61500,00 PLN
2020-08-07 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Architektury Zieleni Ogrody Bugała, ul. Topolowa 6, 63-140 Dolsk:

Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym ul. Poznańskiej

wartość: 73349,49 PLN
2020-08-06 Zarząd Dróg Miejskich
P.H.U. KASIL Agnieszka Lis, ul. Jugosłowiańska 44c/10 Poznań:

Modernizacja odwodnienia ul. Serbskiej przy lewobrzeżnej oczyszczalni ścieków

wartość: 26829,27 PLN
2020-08-06 Zarząd Dróg Miejskich
HEKO Sp. z o.o.:

Operat i decyzja dla dwóch lokalizacji

wartość: 2910,00 PLN
2020-08-04 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Architektury Zieleni Ogrody Bugała, ul. Topolowa 6, 63-140 Dolsk:

Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym ul. Jarochowskiego na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Chociszewskiego wraz ze zwiększeniem retencji wodnej oraz roczną pielęgnacją gwarancyjną założonej zieleni

wartość: 79583,75 PLN
2020-07-30 Zarząd Dróg Miejskich
ZNAK BIG Oznakowanie Dróg Maciej Karczyński, Niesłabin, ul. Szeroka 6, 63-100 Śrem:

Wdrożenie stałych organizacji ruchu na ulicach: Chociszewskiego, Pięknej, Golęcińskiej, Rawickiej

wartość: 114122,83 PLN
2020-07-29 Zarząd Dróg Miejskich
COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie k/Poznania:

Remont nawierzchni przystanku autobusowego w ciągu ul. al. Niepodległości (przystanek Urząd Wojewódzki) w Poznaniu

wartość: 57207,23 PLN
2020-07-29 Zarząd Dróg Miejskich
TRAP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c., ul. Przemyska 6, 61-324 Poznań:

Naprawa nawierzchni zjazdów ul. Sąsiedzka na odcinku od posesji nr 19-39 po stronie wschodniej w Poznaniu

wartość: 33553,48 PLN
2020-07-29 Zarząd Dróg Miejskich
DROBUD sp.z o.o., ul. Szarych Szeregó 25, 60-642 P-ń:

Remont nawierzchni chodnika ul. Templińska  (odcinek od Pozdawnickiej do Odrzyckiej po stronie północnej w Poznaniu)

wartość: 95300,20 PLN
2020-07-29 Zarząd Dróg Miejskich
NORTEX PPUH S. Konwisarz, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 P-ń:

Remont naiwerzchni chodnika ul.Międzychodzka  (odcinek na długości 79,0 mb od wjazdu  na posesję nr 5 w kierunku ul. Marcelińskiej  po stronie zachodniej w Poznaniu)

wartość: 47535,20 PLN
2020-07-29 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

Remont naiwerzchni chodnika ul. Grodziska (odcinek od posesji nr 30a do końca posesji nr 28 po stronie wschodniej w Poznaniu)

wartość: 27646,10 PLN
2020-07-29 Zarząd Dróg Miejskich
ARDEA Doradztwo Środowiskowe, Wągrowiec:

Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej na potrzeby usunięcia brzozy brodawkowatej (Betula Pendula) w pasie drogowym ul. Jaworowej oraz przygotowanie wniosku do RDOŚ

wartość: 492,00 PLN
2020-07-28 Zarząd Dróg Miejskich
PPHU Elektrohurt Jacek Połczyński, ul. Wrzesińska 20, 61-021 Poznań:

Dostawa, montaż, uruchomienie 14 lamp przepływowych UV typ PURELIGHT LUG FLOW do dezynfekcji pomieszczeń ZDM.

wartość: 23689,80 PLN
2020-07-27 Zarząd Dróg Miejskich
ZRD, ul. Energetyczna 4, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika przy ul. Harcerskiej w Poznaniu

wartość: 92958,19 PLN
2020-07-27 Zarząd Dróg Miejskich
DROMEL Grześkowiak J., ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań:

Remont naiwerzchni chodnika ul.Krajanecka  (odcinek na długości 92,0 mb od końca posesji nr 54 w kierunku ul. Biskupińskiej w Poznaniu)

wartość: 23328,18 PLN
2020-07-22 Zarząd Dróg Miejskich
RAWBUD Rawicz, ul.Śląska 88, Masłowo, 63-900 Rawicz:

Naprawa stojaków rowerowych szt. 6 na ul. Święty Marcin

wartość: 8096,25 PLN
2020-07-20 Zarząd Dróg Miejskich
GEO-BUD Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Wojciechowski, Przełęcz 17, 60-115 Poznań:

Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych równości naiwerzchni płyty betonowej oraz niwelacji przekroi poprzecznych strefy ważenia na stanowisku kontroli pojazdów na ul. Dąbrowskiego Jana  w Poznaniu

wartość: 3444,00 PLN
2020-07-17 Zarząd Dróg Miejskich
Rotomat sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław:

Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Kościuszki

wartość: 34886,28 PLN
2020-07-16 Zarząd Dróg Miejskich
Garte Sp. z o.o. Sp. kom., ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz:

Wykonanie robót w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym ul. Mostowej (cz.II)

wartość: 29827,70 PLN
2020-07-16 Zarząd Dróg Miejskich
Arboris Sp. z o.o. 42-690 Tworóg, Koty, ul. Starowiejska 42:

Wykonanie oceny instrumentalnej stanu zdrowotnego oraz statyki drzew w pasie drogowym ul. Zwierzynieckiej i Czarnieckiego w Poznaniu

wartość: 4428,00 PLN
2020-07-16 Zarząd Dróg Miejskich
Artplant Plus Michał Grześkowiak, ul. Spławie 5A, 61-312 Poznań:

Wykonanie nadzoru inwestorskiego w zakresie ochrony drzewostanu przyulicznego i krzewów oraz odtworzenia naruszonych terenów zieleni podczas robót budowlanych w pasie drogowym ul. Poplińskich i ul. Saperskiej

wartość: 3198,00 PLN
2020-07-16 Zarząd Dróg Miejskich
Global Traffic Systems Sp. z o.o., Baranowo, ul. Szamotulska 67, 62-081 Przeźmierowo:

Dostawa kamer detekcyjnych z obudową 10 szt., bez obudowy 10 szt., obudów 20 szt., grzałek 40 szt., uszczelek 70 szt.

wartość: 47282,20 PLN
2020-07-14 Zarząd Dróg Miejskich
Nap – Projekt, M. Krüger, R. Tomczak s.c.,Oborniki:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy /rozbudowy ul. Modrzejewskiej między ul. Miastkowską, a Smoka Wawelskiego i ul. Kornela Makuszyńskiego

wartość: 70356,00 PLN
2020-07-14 Zarząd Dróg Miejskich
Terlan Sp. z o.o., ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań:

Wymiana uszkodzonego odcinka rury wodociągowej - obiekt Górecka 15

wartość: 16050,10 PLN
2020-07-10 Zarząd Dróg Miejskich
Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań:

Oczyszczanie drogi dojazdowej i parkingu przy Szkole Podstawowej nr 51 na os. Lecha w Poznaniu

wartość: 12066,30 PLN
2020-07-10 Zarząd Dróg Miejskich
AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań:

Lokalizacja usterki przecieku wody, obiekt ZDM ul. Górecka 15

wartość: 232,87 PLN
2020-07-09 Zarząd Dróg Miejskich
DACHTERA Marek ZRD, ks.I Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo:

Uzupełnienie nawierzchni chodnika w ul. Posadzego w Poznaniu

wartość: 23896,93 PLN
2020-07-06 Zarząd Dróg Miejskich
Budownictwo Drogowe A. Gryczka, Poznań:

Pełnienie obowiązków zespołu  inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni ulicy Rumiankowej w Poznaniu na odcinku od nr 29 do ul. Laurowej"

wartość: 4184,00 PLN
2020-07-02 Zarząd Dróg Miejskich
ZPHR DPR Przemysław Runowski, Przecław ul. Strażacka 3, 64-514 Pamiątkowo:

Dostawa wciągarki samochodowej WARN typ Tabor 12K wraz z pilotem.

wartość: 4507,34 PLN
2020-07-02 Zarząd Dróg Miejskich
BAU-KONTROL Andrzej Mirowski, ul. Słowackiego 106/2, 87-100 Toruń:

Coroczny przegląd budynków  ZDM przy ul. Energetycznej, Góreckiej i Pułaskiego

wartość: 1966,77 PLN
2020-07-01 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o., Poznań:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla wyniesienia skrzyżowania ulicy Świt z ulicą Swobody

wartość: 29589,43 PLN
2020-06-26 Zarząd Dróg Miejskich
Poz-Bruk Sp. z o.o. Sp. J., Sobota, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica:

Przestawienie 5 szt. ławek betonowych oraz czyszczenie i powtórna impregnacja małej architektury usytuowanej na ul. Św. Marcin (odc. od ul. Ratajczaka do ul. Gwarnej).

wartość: 21820,20 PLN
2020-06-25 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o., Poznań:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Dziwnowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem

wartość: 48568,56 PLN
2020-06-24 Zarząd Dróg Miejskich
MAGARD Maciej Nowacki, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań:

Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym ul. Ławica w Poznaniu

wartość: 48979,32 PLN
2020-06-24 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika ul. Poplińskich na odcinku św. Czesława- Spychalskiego po stronie zachodniej w Poznaniu

wartość: 102353,59 PLN
2020-06-24 Zarząd Dróg Miejskich
DACHTERA Marek ZRD, ks.I Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo:

Remont nawierzchni chodnika ul. Wodna w Poznaniu na odcinku Garbary - budynek nr 12 po stronie północnej

wartość: 53503,03 PLN
2020-06-23 Zarząd Dróg Miejskich
TELWAT Wiliński:

Usługa wymiany dwóch słupów oświetleniowych na ulicy Warszawskiej

wartość: 21302,20 PLN
2020-06-23 Zarząd Dróg Miejskich
MARKERS, ul. Grunwaldzka 11, 05-802 Pruszków:

Dostawa koszulek termokurczliwych różne rodzaje.

wartość: 3271,69 PLN
2020-06-23 Zarząd Dróg Miejskich
SIEMENS MOBILITY, ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa:

Dostawa złączy miniaturowych WAGO różne rodzaje.

wartość: 8900,28 PLN
2020-06-22 Zarząd Dróg Miejskich
PPHU GEOINTECH Mariusz Rogal, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo:

Wycinka drzew z pasów drogowych miasta Poznania na terenie dzielnic  Grunwald, Jeżyce  - usunięcie drzew zagrażających życiu i mieniu, z uwagi na ich stan zdrowotny oraz statykę

wartość: 6356,88 PLN
2020-06-22 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika ul. Kotwicza w Poznaniu na odcinku Dziedzicka - Żywiecka po stronie zachodniej

wartość: 18482,60 PLN
2020-06-22 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Usługowo-Handlowy „ELKOT”, ul. 25 czerwca 71, 26-608 Radom:

Dostawa: 3 szt. pił szablastych  Makita DJR183RTJ oraz 3 szt. kluczy udarowych Makita DTW1002RTJ

wartość: 9173,34 PLN
2020-06-19 Zarząd Dróg Miejskich
PUT KAMAR:

naprawa kanału na przedłużeniu Obrzyca

wartość: 18000,00 PLN
2020-06-19 Zarząd Dróg Miejskich
Rotomat sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Sienkiewicza, ul. Szpitalnej i ul. Dąbrowskiego

wartość: 157700,39 PLN
2020-06-19 Zarząd Dróg Miejskich
Aliantech Bartłomiej Palacz, 59-222 Miłkowice, ul. Jakuszów 10/4:

Wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu napraw przy instalacjach elektrycznych na 11 obiektach sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Poznania 

wartość: 147600,00 PLN
2020-06-19 Zarząd Dróg Miejskich
San-Eko Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań:

Awaryjne usuwanie błota ul. Towarowa

wartość: 4860,00 PLN
2020-06-19 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Usługowo-Handlowy „ELKOT”, ul. 25 czerwca 71, 26-608 Radom:

Dostawa wiertarko - wkrętarki De Walt DCD996 w ilości 2 szt.

wartość: 3166,02 PLN
2020-06-18 Zarząd Dróg Miejskich
AXED serwis Sobieraj Starczyński s.c.:

Dostawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowania dla SPP

wartość: 153750,00 PLN
2020-06-18 Zarząd Dróg Miejskich
Trax Elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp. j., ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 Kraków:

Nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja urządzeń Systemu Pogodowej Informacji Drogowej miasta Poznania

wartość: 42036,48 PLN
2020-06-18 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Usługowo-Handlowy „ELKOT”, ul. 25 czerwca 71, 26-608 Radom:

Dostawa: 4 szt. pił szablastych DeWALT DCS 367P2  do metalu zasilanych bateryjnie oraz 2 szt. kluczy udarowych DeWALT DCF899HP2  z wysokim momentem obrotowym.

wartość: 10147,50 PLN
2020-06-17 Zarząd Dróg Miejskich
SEM Zakład Elektrotechniczny, J. Maćkowiak, S. Maćkowiak s.j., Łęczyca:

Usługa wymiany słupa oswietleniowego na al. Wielkopolskiej

wartość: 4305,00 PLN
2020-06-17 Zarząd Dróg Miejskich
PPHU FORK Piotr Dezor, ul. abp. Walentego Dymka 190/10, 61-245 Poznań:

Naprawa ogrodzenia panelowego terenu magazynu przy ul. Energetycznej 4.

wartość: 4401,89 PLN
2020-06-16 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Projektowa ELAN PRO Olga Elantkowska, Rokietnica:

Opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, przedmiaru robót oraz aktualizację projektu budowlanego dla przebudowy ul. Nałęczowskiej na odcinku od ul. Iwonickiej do ul. Krynickiej

wartość: 2829,00 PLN
2020-06-16 Zarząd Dróg Miejskich
Drog Geo Projekt B. Świdurski, Kostrzyn Wlkp.:

Wydzielenie z dokumentacji projektowej pn. Przebudowa ulicy Krynickiej, wykonanej w 2015r. zakresu dla Etapu III (od km 0+283,35 do km 0+577,07) i  Etapu Ia (od  km 0+0,00 do km 0+040.55km) oraz opracowanie aktualizacji dokumentacji branży drogowej (aktualizacja uzgodnienia dla projektu stałej organizacji ruchu) oraz aktualizacji  kosztorysów w zakresie przygotowania kosztorysów inwestorskich dla zadania: Przebudowa ulicy Krynickiej - Etap III i  Etap Ia

wartość: 3936,00 PLN
2020-06-15 Zarząd Dróg Miejskich
LUVIA Grzegorz Beta, ul. Wicherkiewiczowej 7, 64-500 Szamotuły:

Zmiana organizacji ruchu na ul. Przybyszewskiego oraz modernizacja sygnalizacji Przybyszewskiego - Rokietnicka w Poznaniu

wartość: 119645,05 PLN
2020-06-10 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika na ul. Perzyckiej w Poznaniu na odcinku Templińska - Sławińska

wartość: 78034,64 PLN
2020-06-10 Zarząd Dróg Miejskich
DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-642 P-ń:

Roboty budowlane polegajace na odcinkowej wymianie nawierzchni chodnika ul. Rynarzewskiej  na odc.  Sciegiennego - bud. nr 7-9 po stronie wschodniej oray odc. Brzeźnicka - w kier. Palacza po stronie zachodniej w Poznaniu

wartość: 63070,14 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
Jach-Gum Stanisław Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Szamotulskiej i ul. Złotowskiej

wartość: 63960,00 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Projektowa ELAN PRO Olga Elantkowska, Rokietnica:

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy ul. Dobrowita

wartość: 1968,00 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
NORTEX PPUH S. Konwisarz, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 P-ń:

Remont nawierzchni chodnika ul. Pobielska  w Poznaniu na odcinku Kowalewicka - koniec posesji nr 1  po stronie zachodniej

wartość: 24972,25 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
AN BRUK A.Napierała, ul.Wrocławska 116/19, Stęszew, 62-060 Witobel:

Remont nawierzchni chodnika ul. Boczowska w Poznaniu na odcinku posesji nr 5 - Bukowska   po stronie wschodniej

wartość: 15015,11 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

Ułożenie płyt ażurowych ul. Sadnicka w Poznaniu od posesji nr 3 - posesji nr 7 oraz od posesji nr 4 - posesji nr 8

wartość: 13917,45 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
AN BRUK A.Napierała, ul.Wrocławska 116/19, Stęszew, 62-060 Witobel:

Remont nawierzchni chodnika ul. Uradzka w Poznaniu na odcinku posesji nr 12 - posesji nr 18  po stronie zachodniej

wartość: 18223,22 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika w ul. Illakowiczowny w Poznaniu na odc. wjazd na posesji nr 8 - Wyspianskiego po stronie zachodniej

wartość: 54856,16 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
AN BRUK A.Napierała, ul.Wrocławska 116/19, Stęszew, 62-060 Witobel:

Remont nawierzchni chodnika ul. Krauthofera w Poznaniu na odcinku długości 100,0 mb od posesji nr 42 w kierunku ul. Góreckiej po stronie południowej

wartość: 65166,14 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
Oaza Zieleni. Joanna Mrowińska, ul. Naramowicka 219B/31, 61-611 Poznań:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią i małą architekturą pasów drogowych na terenie Poznania (część I)

wartość: 11439,00 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu Przemysław Turniak, ul. Srebrzyńska 28b/1, 94-209 Łódź:

wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią i małą architekturą pasów drogowych na terenie Poznania (część II)

wartość: 5596,50 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu Przemysław Turniak, ul. Srebrzyńska 28b/1, 94-209 Łódź:

wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią i małą architekturą pasów drogowych na terenie Poznania (część IV)

wartość: 11193,00 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Landio Magdalena Baranowska, ul. Szamotulska 37A/15, 60-365 Poznań:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią i małą architekturą pasów drogowych na terenie Poznania (część III)

wartość: 5166,00 PLN
2020-06-08 Zarząd Dróg Miejskich
SEM Zakład Elektrotechniczny, J. Maćkowiak, S. Maćkowiak s.j., Łęczyca:

Doświetlenie przejść dla pieszych - Opracowanie dokumentacji i realizacja inwestycji polegającej na doświetleniu przejścia dla pieszych na ul. Umultowskiej (w rejonie lewoskrętu do marketu ALDI).

wartość: 25215,00 PLN
2020-06-08 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika ul. Słowmiana w poznaniu  na odc dług 20,0 mb  od ul. Czarna Rola - posesji nr 2

wartość: 10421,30 PLN
2020-06-08 Zarząd Dróg Miejskich
FORK Piotr Dezor, ul. abp Walentego Dymka 190/10, 61-245 Poznań:

Naprawa dachu budynku nr IV przy ul. Energetycznej 4

wartość: 80838,97 PLN
2020-06-05 Zarząd Dróg Miejskich
P.H.U. KASIL Agnieszka Lis, ul. Jugosłowiańska 44c/10 Poznań:

Naprawa kanału ul. Daliowa

wartość: 17712,00 PLN
2020-06-05 Zarząd Dróg Miejskich
Artplant Plus Michał Grześkowiak, ul. Spławie 5A, 61-312 Poznań:

Wykonanie nadzoru inwestorskiego w zakresie ochrony drzewostanu przyulicznego i krzewów oraz odtworzenia naruszonych terenów zieleni podczas robót budowlanych w pasie drogowym ul. Warszawskiej  na odcinku od węzła Antoninek do ul. Świętowidzkiej

wartość: 1845,00 PLN
2020-06-04 Zarząd Dróg Miejskich
RAWBUD Rawicz, ul.Śląska 88, Masłowo, 63-900 Rawicz:

Dostawa i montaż barierek i słupków

wartość: 123615,00 PLN
2020-06-04 Zarząd Dróg Miejskich
ANBUD Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości:

Wykonanie operatu szacunkowego 50/01/16/8

wartość: 1476,00 PLN
2020-06-03 Zarząd Dróg Miejskich
Drog Geo Projekt B. Świdurski, Kostrzyn Wlkp.:

Wykonanie dokumentacji projektowej na kanał technologiczny w ramach zadania pn: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadań:
1. Budowa skrzyżowania ulic Biskupińska/Krajenecka/Melchiora Wańkowicza.
2. Przebudowa ul. Krajeneckiej na odcinku od Mikołajeckiej do ul. Jeziorańskiej polegająca na budowie chodnika lub chodnika i zatoki postojowej

wartość: 3690,00 PLN
2020-06-03 Zarząd Dróg Miejskich
Drog Geo Projekt B. Świdurski, Kostrzyn Wlkp.:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadań:
1. Budowa skrzyżowania ulic Biskupińska/Krajenecka/Melchiora Wańkowicza.
2. Przebudowa ul. Krajeneckiej na odcinku od Mikołajeckiej do ul. Jeziorańskiej polegająca na budowie chodnika lub chodnika i zatoki postojowej

wartość: 49200,00 PLN
2020-06-03 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o., Poznań:

Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Kasztelańskiej na odcinku od ulicy Bułgarskiej do ulicy Marszałkowskiej w Poznaniu wraz z projektem zieleni i projektem organizacji ruchu - oferta na kolejny wariant

wartość: 20985,03 PLN
2020-06-02 Zarząd Dróg Miejskich
RDR Sp. z o.o, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak:

Remont nawierzchni chodnika ul. Różana  w Poznaniu na odcinku Górna Wilda - św. Czesława po stronie zachodniej

wartość: 66141,52 PLN