Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2023-11-24 Zarząd Dróg Miejskich
Centrum Szkoleniowe Finanse Publiczne (Presscom):

Szkolenie - Ustawa o doręczeniach elektronicznych

wartość: 490,00 PLN
2023-11-22 Zarząd Dróg Miejskich
SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas:

Realizacja usługi polegającej na zebraniu i przekazaniu do utylizacji płyt eternitowych zalegających w pasie drogowym ulicy Dąbrowskiego (pomiędzy ulicą Olsztyńską a nr 383) oraz przy skrzyżowaniu ulic Rostworowskiego/Pileckiego

wartość: 13500,00 PLN
2023-11-20 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej 55/03/47/7

wartość: 150,00 PLN
2023-11-17 Zarząd Dróg Miejskich
WTK Sp. z o.o.:

Emisja baneru reklamowego - kontenery na gruz

wartość: 2706,00 PLN
2023-11-17 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej 50/13/9/14

wartość: 150,00 PLN
2023-11-17 Zarząd Dróg Miejskich
RM-PLAN Robert Milkiewicz:

Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Jasna Rola i Błażeja w Poznaniu oraz budowy chodnika w ulicy Błażeja, po północnej stronie, od ul. Jasna Rola do posesji nr 18b''

wartość: 24600,00 PLN
2023-11-16 Zarząd Dróg Miejskich
C4Y Katarzyna Zasieczna:

Przygotowanie do sezonu zimowego a następnie monitoring i prowadzenie prac zabezpieczających urządzeń fontany ul. Św. Marcin w trakcie sezonu zimowego 2023/2024

wartość: 11746,50 PLN
2023-11-16 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański Sp. J.:

Odsłonięcie nawierzchni dróg dla pieszych przy os. Lotnictwa Polskiego oraz przy ul. Darłowskiej

wartość: 5400,00 PLN
2023-11-16 Zarząd Dróg Miejskich
SAN-EKO, Krzysztof Skoczylas:

Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni: wykonanie uszczelnienia donic, drenażu donic, wbudowania ziemi urodzajnej wraz z obsadzeniami na ul. Głogowskiej

wartość: 30729,60 PLN
2023-11-16 Zarząd Dróg Miejskich
ALKOM, Firma Handlowo-Usługowa, mgr inż. Henryk Sienkiewicz, 61-249 Poznań, ul. Falista 6/1:

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Wykonanie dwuletniej bieżącej pielęgnacji zieleni założonej w latach 2003-2021 oraz interwencyjnej pielęgnacji pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania - rejon 5B zamówienia

wartość: 13075,82 PLN
2023-11-16 Zarząd Dróg Miejskich
Anwo-Nieruchomości Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych:

Operat szacunkowy okreslający wartość nieruchomości wraz z nakładami na 3608.1/8, 8/3, 9/5

wartość: 1476,00 PLN
2023-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
Mariusz Michalszczak Usługi Geodezyjno-Kartograficzne:

Wstępny podział 08/19/9006/1

wartość: 984,00 PLN
2023-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
Mariusz Michalszczak Usługi Geodezyjno-Kartograficzne:

Wstępny podział 08/19/9002/1

wartość: 984,00 PLN
2023-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
Mariusz Michalszczak Usługi Geodezyjno-Kartograficzne:

Wstępny podział 01/61/9191

wartość: 492,00 PLN
2023-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
Mariusz Michalszczak Usługi Geodezyjno-Kartograficzne:

Wstępny podział 08/21/9011/2

wartość: 738,00 PLN
2023-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
PozCom Sp. z o.o.:

Wynajem urządzeń do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku ZDM

wartość: 9643,20 PLN
2023-11-14 Zarząd Dróg Miejskich
DROMOST Sp. z o.o.:

Przebudowa ulicy Głuszyna polegająca na budowie chodnika oraz wyznaczeniu przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem

wartość: 33210,00 PLN
2023-11-10 Zarząd Dróg Miejskich
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej:

Osłona meteorologiczna miasta Poznania dla potrzeb zimowego utrzymania dróg w sezonie 2023/2024

wartość: 26801,50 PLN
2023-11-10 Zarząd Dróg Miejskich
Urząd Miasta Poznania:

Szkolenie - dobre praktyki deratyzacyjne

wartość: 0 PLN
2023-11-10 Zarząd Dróg Miejskich
ALIAN TECH Bartłomiej Palacz, ul. Jakuszów 10/4, 59-222 Miłkowice:

Zakup czterech monitorów do siedziby ZDM przy ul.  Góreckiej

wartość: 15990,00 PLN
2023-11-10 Zarząd Dróg Miejskich
ŁYSZYK GROUP Sp. z o.o., ul. Bóżnicza 2/7, Poznań:

Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie rolety na drzwiach wejściowych do kas SPP ul. Głogowska 18

wartość: 6396,00 PLN
2023-11-10 Zarząd Dróg Miejskich
VEOLIA Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań:

Umowa kompleksowa - dostawa ciepła

wartość: 30000,00 PLN
2023-11-09 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika bitumicznego na ul. Pasterskiej (ul. Serbska - 34 mb, strona zachodnia) w Poznaniu

wartość: 30000,00 PLN
2023-11-09 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Inżynierskie Tomasz Harasimowicz, ul. Hawelańska 19/105, 61-625 Poznań:

Pełnienie obowiązków koordynatora dla realizacji zadania ,,Budowa ul. 5 Stycznia na odcinku od ul. Skalskiego do planowanej drogi oznaczonej w mpzp ,,Brama Zachodnia [OZ]'' symbolem 18KD-D oraz odcinków dróg oznaczonych symbolem 18KD-D i 19KD-D

wartość: 21525,00 PLN
2023-11-08 Zarząd Dróg Miejskich
Perfect Electro Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28i, 62-025 Kostrzyn:

Demontaż urządzeń sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Garbary - Wodna w Poznaniu

wartość: 152558,19 PLN
2023-11-08 Zarząd Dróg Miejskich
Perfect Electro Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28i, 62-025 Kostrzyn:

Demontaż urządzeń sygnalizacji świetlnej na skrzyżowau ul. Polna - Jackowskiego w Poznaniu

wartość: 46617,00 PLN
2023-11-08 Zarząd Dróg Miejskich
Perfect Electro Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28i 62-025 Kostrzyn:

Demontaż urządzeń sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego - Kościelna w Poznaniu

wartość: 52398,00 PLN
2023-11-08 Zarząd Dróg Miejskich
Perfect Electro Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28i, 62-025 Kostrzyn:

Demontaż urządzeń sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańska - Mickiewicza w Poznaniu

wartość: 59778,00 PLN
2023-11-08 Zarząd Dróg Miejskich
Perfect Electro Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28i, 62-025 Kostrzyn:

Wymiana wszystkich konstrukcji wsporczych dla sygnalizacji świetlnych na obiekcie Dolna Wilda - Piastowska wraz z robotami towarzyszącymi

wartość: 105411,00 PLN
2023-11-08 Zarząd Dróg Miejskich
Mariusz Michalszczak Usługi Geodezyjno-Kartograficzne:

Wstępny projekt podziału 5423.248/22

wartość: 492,00 PLN
2023-11-08 Zarząd Dróg Miejskich
GEO-KART Sp. z o.o.:

Określenie powierzchni zajęcia pasa drogowego przez reklamy i ogrodzenie plac Wolności 6 i ul. Starołęcka 0520.25 i 1101.20

wartość: 738,00 PLN
2023-11-07 Zarząd Dróg Miejskich
Agrobex Info Sp. z o.o.:

Szkolenie - Faktury ustrukturyzowane KSeF

wartość: 390,00 PLN
2023-11-06 Zarząd Dróg Miejskich
XELLER S.C., ul. Pocztowa 38, 62-069 Palędzie:

Usunięcie graffiti z 60 betonowych koszy znajdujących się w pasach drogowych Miasta Poznania przy pomocy myjek ciśnieniowych

wartość: 9000,00 PLN
2023-11-06 Zarząd Dróg Miejskich
FAST Sp. z o.o., ul. Romanowska 55F/12, 91-174 Łódź:

Dostawa licencji stanowiskowej fastGIS PST, licencji pływającej fastGIS PST R/O (wyłącznie do odczytu) oraz abonament na wsparcie techniczne i aktualizację do końca 2025 roku dla nowo zakupionych licencji

wartość: 29520,00 PLN
2023-11-06 Zarząd Dróg Miejskich
TZ - Consultans Tadeusz Zawistowski:

Szkolenie - Monitorowanie procesów, pomiar, analiza i ocena

wartość: 636,00 PLN
2023-11-03 Zarząd Dróg Miejskich
ANBUD Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości Arkadiusz Andrzejewski:

Operat sazcunkowy 56/07/384/1

wartość: 984 PLN
2023-11-03 Zarząd Dróg Miejskich
RE.ES Adrianna Szarafińska Rzeczoznawca Majątkowy:

Operat szacunkowy - piwnice w budynku Okraglaka w Poznaniu

wartość: 6765,00 PLN
2023-11-03 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Mapa zasadnicza 6.176.11.25.1.1, 1.3. 1.4, 3.2

wartość: 400,00 PLN
2023-11-03 Zarząd Dróg Miejskich
Ogrody Bugała, Piotr Bugała:

Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew (20 szt.) z gatunku grab pospolity na terenie Scout Camp przy ul. Koszalińskiej wraz z ich 3-letnią pielegnacją

wartość: 66960,00 PLN
2023-11-02 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, Poznań:

Remont nawierzchni jezdni z kamienia ul. Śródka (od posesji nr 6a - ul. św. Jacka) w Poznaniu

wartość: 159890,16 PLN
2023-11-02 Zarząd Dróg Miejskich
Utal Sp. z o.o.:

Dostawa i montaż tablic informacji ulicowej w Poznaniu

wartość: 157968,90 PLN
2023-11-02 Zarząd Dróg Miejskich
Biuro opinii technicznych i wyceny nieruchomości HUSIAR WALCZAK Maciej Husiar:

Operat szacunkowy 09/27/7/8, 7/10

wartość: 1107,00 PLN
2023-10-31 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis 38/14/3/152

wartość: 150,00 PLN
2023-10-31 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Fragment mapy ewidencyjnej 5306.424/3

wartość: 50,00 PLN
2023-10-31 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Andrzej Dziurkiewicz:

Wstępny projekt podziału 5617.515

wartość: 400,00 PLN
2023-10-31 Zarząd Dróg Miejskich
Anwo-Nieruchomości Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych:

Operat szacunkowy na ustalenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu na nieruchomości 2045.127/2

wartość: 1476,00 PLN
2023-10-31 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Andrzej Dziurkiewicz:

Wznowienie granic nieruchomości 2007.10/11

wartość: 1200,00 PLN
2023-10-31 Zarząd Dróg Miejskich
BUDOMA Jacek Zaborowski, ul. Leśna 56, 62-004 Czerwonak:

Pełnienie obowiązków koordynatora dla realizacji zadania pn.: ,,Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej w mpzp ,,W rejonie ulic Solna - Działowa'' symbolem ,,KDW''

wartość: 10701,00 PLN
2023-10-31 Zarząd Dróg Miejskich
Pluxee Polska Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa:

Bony świąteczne dla dzieci

wartość: 17900,00 PLN
2023-10-31 Zarząd Dróg Miejskich
Lemont Recykling Kopczyński Spółka Jawna, ul. Jabłonkowska 12, 61-435 Poznań:

Demontaż, załadunek, transport i utylizacja kiosku mieszczącego się na parkingu przy ul. Krzywoustego

wartość: 1845,00 PLN
2023-10-30 Zarząd Dróg Miejskich
RE.ES Adrianna Szarafińska Rzeczoznawca Majątkowy:

Operat szacunkowy 36/42/80

wartość: 1230,00 PLN
2023-10-30 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Fragment mapy 02/21/50/1

wartość: 100,00 PLN
2023-10-30 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis i wyrys 02/21/50/1

wartość: 100,00 PLN
2023-10-30 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Uproszczony wypis 21/08/103/2

wartość: 50,00 PLN
2023-10-30 Zarząd Dróg Miejskich
ARTPLANT PLUS Michał Grześkowiak:

Pełnienie obowiązku isnpektora nadzoru terenów zieleni przy realizacji zadania pn.: ,,Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew (20 szt.) z gatunku grab pospolity na terenie Scout Camp przy ul. Koszalińskiej''

wartość: 615,00 PLN
2023-10-30 Zarząd Dróg Miejskich
CCS Druk Cyfrowy Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 6, 61-731 Poznań:

Wykonanie zegarów parkingowych

wartość: 2416,00 PLN
2023-10-30 Zarząd Dróg Miejskich
Leica Geosystems Sp. z o.o., Stawki 40, 01-040 Warszawa:

Zakup i dostawa zestawu urządzenia do pomiaru 3D dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

wartość: 27853,35 PLN
2023-10-27 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański, Sp.J.:

Zimowe utrzymanie miejskiego odcinka drogi powiatowej 2516p pomiędzy miejscowościami Kobylniki Małe a Chyby, o długości 1472 mb w sezonie zimowym 2023/2024

wartość: 48509,99 PLN
2023-10-27 Zarząd Dróg Miejskich
Firma Usługowa ''AMERIKA'' Żaneta Bajer, ul. Fabryczna 3/16:

Cykliczne ustawianie i opróżnianie kontenerów na odpady komunalne w rejonie poznańskich cmentarzy

wartość: 21060,00 PLN
2023-10-27 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański, Sp.J.:

Odsłonięcie nawierzchni dróg dla pieszych przy ul. Niskiej oraz Grudzieniec

wartość: 9720,00 PLN
2023-10-27 Zarząd Dróg Miejskich
SAB Jacek Wysocki:

Nadzór eksploatacyjny i serwisowanie urządzeń Fontanny na Rynku Łazarskim

wartość: 8856,00 PLN
2023-10-27 Zarząd Dróg Miejskich
SAB Jacek Wysocki:

Przegląd gwarancyjny na zamknięcie sezonu letniego fontanny na Rynku Łazarskim 2023

wartość: 4920,00 PLN
2023-10-27 Zarząd Dróg Miejskich
NERBUD Bartosz Tuczyński:

Awaryjne prace zmierzające do poprawy odwodnienia ul. rynek Śródecki w Poznaniu

wartość: 39360,00 PLN
2023-10-27 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis i wyrys 3917.37/3

wartość: 0 PLN
2023-10-27 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis i wyrys 5613.51/3 oraz 51/5

wartość: 0 PLN
2023-10-27 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis i wyrys 5608.96/4

wartość: 0 PLN
2023-10-27 Zarząd Dróg Miejskich
JW. Rzeczoznawca Majątkowy:

Operat KW PO2P/00100899/0

wartość: 1500,00 PLN
2023-10-27 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

Wstępny projekt podziału 3623.25/288 oraz 2007.10/21

wartość: 2952,00 PLN
2023-10-27 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

Wstępny projekt podziału 3623.25/288 oraz 2007.10/21

wartość: 3198,00 PLN
2023-10-27 Zarząd Dróg Miejskich
MBS Projekt Maciej Święch:

Przebudowa skrzyżowania ulic Wieprawskiej i Rodawskiej

wartość: 4305,00 PLN
2023-10-26 Zarząd Dróg Miejskich
PLANTIM, Łukasz Penc:

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Wykonanie dwuletniej bieżącej pielęgnacji zieleni założonej w latach 2003-2021 oraz interwencyjnej pielęgnacji pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania - rejon 4B zamówienia

wartość: 69988,73 PLN
2023-10-26 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis i wyrys 3611.23/50

wartość: 0 PLN
2023-10-26 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis i wyrys 3608.8/1

wartość: 0 PLN
2023-10-26 Zarząd Dróg Miejskich
ANBUD Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości Arkadiusz Andrzejewski:

Operat szacunkowy 56/04/99/35

wartość: 1230,00 PLN
2023-10-26 Zarząd Dróg Miejskich
ANBUD Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości Arkadiusz Andrzejewski:

Operat szacunkowy 35/25/30/11

wartość: 1476,00 PLN
2023-10-26 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Hanna Hypka-Fulczyńska:

Wkreślenie linii rozgraniczającej pas drogowej (ul. Łucznicza w Poznaniu) 05/03/130

wartość: 4059,00 PLN
2023-10-26 Zarząd Dróg Miejskich
DAZO Paweł Głazik, os. H. Cegielskiego 30/5, 62-020 Swarzędz:

Pełnienie obowiązków koordynatora dla realizacji zadania pn.: ,,Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w rejonie ulic Solna - Działowa''

wartość: 12177,00 PLN
2023-10-25 Zarząd Dróg Miejskich
Investim S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa:

Dostawa wkładów do koszy betonowych

wartość: 77354,70 PLN
2023-10-25 Zarząd Dróg Miejskich
Rajkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mariusz Rajkowski:

Wycinka drzew przyulicznych na terenie miasta Poznania - część IV

wartość: 81000,00 PLN
2023-10-25 Zarząd Dróg Miejskich
Rajkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mariusz Rajkowski:

Wycinka drzew przyulicznych na terenie miasta Poznania - część II

wartość: 119664,00 PLN
2023-10-25 Zarząd Dróg Miejskich
Ogrody Bugała, Piotr Bugała:

Wykonanie obsadzeń roślinami w pasach drogowych Miasta Poznania wraz z 12-miesięczną pielegnacją kontraktową założonej zieleni zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki ogrodniczej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawaorazwykonaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich terenów zieleni

wartość: 136437,48 PLN
2023-10-25 Zarząd Dróg Miejskich
LYNX, Ryszard Dudzic:

Wykonanie oceny instrumentalnej stanu zdrowotnego drzewa, lipy drobnolistnej, rosnącego w pasie drogowym ul. Sędziwoja przy posesji nr 46 (dzielnica Nowe Miasto) w Poznaniu metodą testu obciążeniowego

wartość: 2211,54 PLN
2023-10-25 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis i wyrys 51/07/48

wartość: 0 PLN
2023-10-25 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis i wyrys 2707.381/20

wartość: 0 PLN
2023-10-25 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis i wyrys 27.10.560/1

wartość: 0 PLN
2023-10-25 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis i wyrys 2710.587/1

wartość: 0 PLN
2023-10-24 Zarząd Dróg Miejskich
Budownictwo Drogowe Nadzory projekty Krzysztof Knopczyński, ul. Lwa 28/7, 61-244 Poznań:

Pełnienie obowiązków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego dla zadania: ,,Budowa dwóch platform przystankowych wraz z dojściami w obszarze skrzyżowania ulic Koszalińskiej i Żołnierzy Wyklętych wraz z oświetleniem i odwodnieniem''

wartość: 15006,00 PLN
2023-10-23 Zarząd Dróg Miejskich
HYPOCAUSTUM Artur Różański:

Nadzór archeologiczny robót budowlanych w strefie płatnego parkowania polegających na wymianie nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Wysokiej w Poznaniu

wartość: 8979,00 PLN
2023-10-21 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Andrzej Dziurkiewicz:

Weryfikacja pochylenia drogi przy przejeździe kolejowym + aktualizacja metryki ul. Krynicka

wartość: 900,00 PLN
2023-10-20 Zarząd Dróg Miejskich
Budownictwo Drogowe Nadzory Projekty Krzysztof Knopczyński, ul. Lwa 28/7, 61-244 Poznań:

Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej przy realizacji zadania pn.: ,,Utwardzenie nawierzchni ulicy Umultowskiej, Rubież, Bursztynowej, Irysowej, Obrzeże, Zbyłowita w Poznaniu''

wartość: 62853,00 PLN
2023-10-20 Zarząd Dróg Miejskich
ESTIMA Andrzej Janaszewski:

Operat szacunkowy 21/15/141/1

wartość: 1230,00 PLN
2023-10-20 Zarząd Dróg Miejskich
Nadzory Inwestycyjne mgr inż. Jerzy Grabarczyk:

Budowa ulicy Anny Danysz etap II i III

wartość: 6584,44 PLN
2023-10-20 Zarząd Dróg Miejskich
,,RENMIAR'' Mirosław Góra, os. Kosmonautów 16/70, Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji robót budowlanych dla zadania poelgającego na doświetleniu przejśc dla pieszych
na terenie Miasta Poznania dla zadań: doświetlenie przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Rakoniewickiej przy wiadukcie Kosynierów Poznańskich, doświetlenie przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Brzechwy przy skrzyżowaniu z ul. Wieczorynki, doświetlenie przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Malwowej przy skrzyżowaniu z ul. Gerberową

wartość: 7380,00 PLN
2023-10-19 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna Iksigrek S.C. Dariusz Krzenka Dawid Wąsowicz, Suchy Las:

Operat szacunkowy

wartość: 492,00 PLN
2023-10-19 Zarząd Dróg Miejskich
Mariusz Michalszczak Usługi Geodezyjno-Kartograficzne:

Projekt podziału 5106.50

wartość: 3075,00 PLN
2023-10-19 Zarząd Dróg Miejskich
Urząd Miasta Poznania:

Szkolenie - Spotkanie szkoleniowo-integracyjne

wartość: 486,00 PLN
2023-10-19 Zarząd Dróg Miejskich
GAJA Maszty Flagi G.K. Gaj Grażyna Gaj, ul. Nadrzeczna 1, 84-239 Bolszewo:

Dostawa 150 sztuk flag państwowych oraz 200 sztuk drzewców do flag

wartość: 4489,50 PLN
2023-10-18 Zarząd Dróg Miejskich
SAB Jacek Wysocki:

Naprawa dysz fontanny rynku Łazarskiego

wartość: 6642,00 PLN
2023-10-18 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Andrzej Dziurkiewicz:

Określenie powierzchni zajęcia pasa drogowego przez reklamy na 2045.127/2

wartość: 1800,00 PLN
2023-10-18 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Andrzej Dziurkiewicz:

Weryfikacja pochylenia drogi przy przejeździe kolejowym + weryfikacja metryki ul. Śmigi, Nowosądecka, Sandomierska

wartość: 2700,00 PLN