Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-06-23 Zarząd Dróg Miejskich
Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa:

Usługi pocztowe

wartość: 102667,60 PLN
2022-06-21 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o., ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań:

Opracowanie analizy dla tematu rozszerzenie projektu tablic kierunkowych dla miasta Poznania o tablice informacyjne dla portu lotniczego na ulicy Bukowskiej.

wartość: 20910,00 PLN
2022-06-15 Zarząd Dróg Miejskich
Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.:

Zakup Ogólnych Specyfikacji Technicznych

wartość: 2699,24 PLN
2022-06-15 Zarząd Dróg Miejskich
VERTE:

Planowane zmiany w prawie pracy w 2022

wartość: 369,00 PLN
2022-06-15 Zarząd Dróg Miejskich
AFIR:

Specjalista ds. zawierania umów w jednostkach sektora finansów publicznych

wartość: 499,00 PLN
2022-06-14 Zarząd Dróg Miejskich
Rotomat sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu w zakresie ruchu rowerowego na wybranych ulicach Wildy i Świerczewa w Poznaniu

wartość: 145320,19 PLN
2022-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
Oaza Zieleni Joanna Mrowińska, ul. Naramowicka 219B/31, 61-611 Poznań:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią okolicy ronda Szczepankowo na terenie Poznania wraz z wykonaniem nadzoru autorskiego nad realizacją prac

wartość: 7872,00 PLN
2022-06-07 Zarząd Dróg Miejskich
ODDK:

Rozliczanie wynagrodzeń

wartość: 750,00 PLN
2022-06-07 Zarząd Dróg Miejskich
ALIAN TECH Bartłomiej Palacz, Jakuszów 10/4, 59 – 222 Miłkowice:

Naprawa przepompowni wody brudnej na terenie obiektu ZDM ul. Górecka 15

wartość: 9963,00 PLN
2022-06-06 Zarząd Dróg Miejskich
ART.-BUD Artur Przybylski, pl. Ludwika Waryńskiego 8/3, 60 – 579 Poznań:

Modernizacja / remont szatni pracowniczej, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczenia socjalnego 

wartość: 158055,00 PLN
2022-06-01 Zarząd Dróg Miejskich
ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań:

Utrzymanie porządku oraz pielęgnacja zieleni na terenie obiektu ZDM przy ul. Pułaskiego 9 w Poznaniu w 2022 r.

wartość: 42856,00 PLN
2022-05-31 Zarząd Dróg Miejskich
ODDK:

Podatek dochodowy

wartość: 550,00 PLN
2022-05-27 Zarząd Dróg Miejskich
Mobil-AD, ul. Zielona 59B, 64-500 Szamotuły:

emisja 15-sekundowego spotu informacyjnego na ekranach komunikacji publicznej

wartość: 9840,00 PLN
2022-05-25 Zarząd Dróg Miejskich
Rotomat sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu w zakresie ruchu rowerowego wzdłuż ulicy Warszawskiej wraz montażem oznakowania Systemu Informacji Rowerowej.

wartość: 119935,05 PLN
2022-05-24 Zarząd Dróg Miejskich
Gospoda Familijna:

Szkolenie

wartość: 12300,00 PLN
2022-05-18 Zarząd Dróg Miejskich
WLR Training Group:

Doręczenia elektroniczne

wartość: 690,00 PLN
2022-05-17 Zarząd Dróg Miejskich
WOLTERS Polska:

Rejestr umów

wartość: 147,00 PLN
2022-05-17 Zarząd Dróg Miejskich
"GARDENS", Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, 62-005 Promnice:

Przechowywanie 2190 mb mat słomiano-foliowych w magazynie Wykonawcy

wartość: 8733,00 PLN
2022-05-17 Zarząd Dróg Miejskich
"GARDENS", Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, 62-005 Promnice:

Naprawa systemu nawadniającego 1A - 4 sterowniki

wartość: 4920,00 PLN
2022-05-17 Zarząd Dróg Miejskich
NAMIX, ul. Szarych Szeregów 3, 05 – 110 Jabłonna:

Dostawa namiotu całorocznego dla Wydziału Parkowania ul. Pułaskiego

wartość: 3059,00 PLN
2022-05-17 Zarząd Dróg Miejskich
AGREGATY S.A., ul. Święciechowska 36, 64-115 Wilkowice:

Coroczny przegląd agregatów stacjonarnych: FP60ACG i FM30ASCG

wartość: 4969,20 PLN
2022-05-16 Zarząd Dróg Miejskich
Krajowa Izba Podatkowa:

E - faktura 2022

wartość: 590,00 PLN
2022-05-16 Zarząd Dróg Miejskich
ODDK:

Rejestr umów

wartość: 1100,00 PLN
2022-05-12 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o., ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań:

Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Glinianki i ul. Gruntowej w Poznaniu wraz z koncepcją rozwiązań drogowych

wartość: 30750,00 PLN
2022-05-12 Zarząd Dróg Miejskich
ZHU DPR Przemysław Runowski, Przecław, ul. Strażacka 3, 64-514 Pamiątkowo:

Dostawa dwóch pilotów uniwersalnych do wciągarek WARN

wartość: 3444,00 PLN
2022-05-11 Zarząd Dróg Miejskich
Oaza Zieleni Joanna Mrowińska, ul. Naramowicka 219B/31, 61-611 Poznań:

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej drzew i wysokościowej terenu wokół drzew rosnących pomiędzy przedszkolem a kościołem przy ul. Błogosławionej Piątki Poznańskiej w Poznaniu.

wartość: 1906,50 PLN
2022-05-11 Zarząd Dróg Miejskich
Rotomat sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław:

Montaż oznakowania pionowego i Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu w rejonie szkoły na os. Stefana Batorego w Poznaniu

wartość: 4920,00 PLN
2022-05-11 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

Utwardzenie ciągu ul. Sasankowej w Poznaniu na długości 65,00 mb od ul. Szarotkowej

wartość: 30947,42 PLN
2022-05-11 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

Roboty budowlane w pasie drogowym ul. Lirycznej w Poznaniu

wartość: 73557,81 PLN
2022-05-11 Zarząd Dróg Miejskich
TERLAN:

Wzmocnienie podbudowy nawierzchni ul. Lotniczej podczas wykonywania odtworzenia w trakcie "Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Lotniczej i 5 Stycznia w Poznaniu"

wartość: 48396,83 PLN
2022-05-10 Zarząd Dróg Miejskich
ZDM w Grudziądzu:

Problemy w strefie płatnego parkowania

wartość: 2519,42 PLN
2022-05-10 Zarząd Dróg Miejskich
„M-BUD-TRANS” Michał Pawlicki:

Remont nawierzchni chodnika i jezdni ul. Łagodna -odc. długości 45,6 mb od zakończenia robót 2020 r w kierunku ul. Poręba; strona południowa

wartość: 84372,22 PLN
2022-05-06 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7B, 60-476 Poznań:

wsparcie działań Pogotowia Czystości - dzielnica Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto

wartość: 52650,00 PLN
2022-05-05 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań:

Remont zatoki autobusowej "os. Kosmonautów" ul. Murawa, Poznań

wartość: 53514,57 PLN
2022-05-04 Zarząd Dróg Miejskich
GBN PROJEKT, sp. z o.o., ul. Drzymały 19/7, 60-613 Poznań:

Opracowanie projektu elektrycznego dla modernizacji drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zamenhoffa z Kruczą w Poznaniu.

wartość: 10947,00 PLN
2022-05-04 Zarząd Dróg Miejskich
GBN PROJEKT, sp. z o.o., ul. Drzymały 19/7, 60-613 Poznań:

Opracowanie projektu elektrycznego dla modernizacji drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piątkowskiej i Alei Solidarności w Poznaniu.

wartość: 8364,00 PLN
2022-05-04 Zarząd Dróg Miejskich
TRAP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c., ul. Przemyska 6, 61-324 Poznań:

Remont chodnika na ul. Andersena w Poznaniu (od ul. Wieczorynki do ul. Sierotki Marysi)

wartość: 60681,02 PLN
2022-05-04 Zarząd Dróg Miejskich
TRAP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c., ul. Przemyska 6, 61-324 Poznań:

Remont chodnika na ul. Szeherezady w Poznaniu (od ul. Porazińskiej do ul. Makuszyńskiego, strona wschodnia)

wartość: 130154,96 PLN
2022-05-04 Zarząd Dróg Miejskich
TRAP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c., ul. Przemyska 6, 61-324 Poznań:

Remont nawierzchni chodnika ul. Chodzieska odc. posesja nr 24 do ul. Sianowskiej.

wartość: 51612,79 PLN
2022-04-29 Zarząd Dróg Miejskich
P.H.U. KASIL Agnieszka Lis Jugosłowiańska 44c/10, Poznań:

Awaryjne wykonanie prac mających na celuj naprawę nawierzchni jezdni ulicy Okólnej przy Ostrowskiej wraz z naprawą ścieku do pobliskiego rowu

wartość: 34440,00 PLN
2022-04-29 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań:

Remont nawierzchni chodnika ul. Wiatraczna w Poznaniu - skrzyżowanie z ul. Chartowo do zjazdu z os. Czecha

wartość: 87004,77 PLN
2022-04-29 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań:

Remont nawierzchni jezdni ul. Sławomira w Poznaniu odcinek dł. 51,20 mb od ul Sobiesława w kierunku ul. Witosa.

wartość: 46590,82 PLN
2022-04-28 Zarząd Dróg Miejskich
Golden Training:

Obowiązek raportowania umów do MF przez jstp zgodnie z nowelizacją z dn. 01.07.2022

wartość: 948,10 PLN
2022-04-28 Zarząd Dróg Miejskich
AN BRUK:

Remont nawierzchni chodnika ul. Chlebowej (odc. od wjazdu do bloku nr 1 w kierunku wschodnim; po str. północnej) w Poznaniu

wartość: 14657,91 PLN
2022-04-28 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

KOSZTORYS INWESTORSKI UMOCNIENIE POBOCZA UL. BUDZYŃSKA (OD UL. ROGOZIŃSKIEJ DO UL. CZARNKOWSKIEJ)

wartość: 23271,60 PLN
2022-04-27 Zarząd Dróg Miejskich
PLANTIM Łukasz Penc, Białężyn 38, 62-095 Murowana Goślina:

Zakup i montaż rury osłonowej dwudzielnej  przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu, w miejscu objętym sadzeniem drzewa.

wartość: 344,40 PLN
2022-04-27 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika ul. Kmieca w Poznaniu (odcinek ul. Winogrady - ul. Sołtysia - strona zachodnia)

wartość: 76121,62 PLN
2022-04-26 Zarząd Dróg Miejskich
ITS Polska:

Zastosowania systemów ITS w miastach. Wykorzystanie dużych zbiorów danych w transporcie.

wartość: 151,44 PLN
2022-04-26 Zarząd Dróg Miejskich
ITS Polska:

Zastosowania systemów ITS w miastach. Wykorzystanie dużych zbiorów danych w transporcie.

wartość: 900,00 PLN
2022-04-26 Zarząd Dróg Miejskich
NERBUD Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane Bartosz Tuczyński, ul. Modlińska 22, 61-125 Poznań:

Awaryjne wykonanie prac mających na celu naprawę nawierzchni jezdni ul. Noskowskiego przed ul. Libelta (odcinek południowy) wraz z poprawą odwodnienia tej ulicy poprzez przesuniecie istniejącego wpustu ulicznego bliżej ulicy Libelta

wartość: 36800,00 PLN
2022-04-25 Zarząd Dróg Miejskich
KAMAR Przedsiębiorstwo Usługowe, os. T. Działyńskich 1f/13, 62-020 Swarzędz:

Robot budowlane polegające na zmianie sposobu odwodnienia  ul. Templińskiej przy ul. Moryńskiej w Poznaniu

wartość: 49900,00 PLN
2022-04-25 Zarząd Dróg Miejskich
KAMAR Przedsiębiorstwo Usługowe, os. T. Działyńskich 1f/13, 62-020 Swarzędz:

Roboty budowlane polegając e na zmianie sposobu odwodnienia ul. Sławińskiej w Poznaniu

wartość: 36900,00 PLN
2022-04-25 Zarząd Dróg Miejskich
KAMAR Przedsiębiorstwo Usługowe, os. T. Działyńskich 1f/13, 62-020 Swarzędz:

Roboty budowlane polegające na zmianie sposobu odwodnienia ul. Odrzyckiej przy ul. Ławica w Poznaniu

wartość: 49200,00 PLN
2022-04-25 Zarząd Dróg Miejskich
KAMAR Przedsiębiorstwo Usługowe, os. T. Działyńskich 1f/13, 62-020 Swarzędz:

Roboty budowlane polegające na zmianie sposobu odwodnienia ul. Pozdawnickiej w Poznaniu

wartość: 63960,00 PLN
2022-04-22 Zarząd Dróg Miejskich
Budimex S.A., ul. Wołowska 92 a, 60-167 Poznań:

Zakup i wymiana linii kroplujących oraz wymiana roślin zniszczonych w skutek aktów wandalizmu w pasie drogowym ul. Św. Marcin

wartość: 14107,65 PLN
2022-04-22 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika na ul. Braille'a Ludwika po północnej stronie jezdni (od wjazdu do bloku nr 1 B do wjazdu na parking w Poznaniu

wartość: 24123,99 PLN
2022-04-22 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Usługowo Handlowy ELKOT, K. Kotkowski, ul. 25 Czerwca 71, 26 – 600 Radom:

Dostawa elektronarzędzi akumulatorowych  

wartość: 12115,50 PLN
2022-04-21 Zarząd Dróg Miejskich
ADN AKADEMIA:

Prawo pracy Akademia Kadr 2022

wartość: 1300,00 PLN
2022-04-21 Zarząd Dróg Miejskich
DAP VIRTUAL PROJECT sp. z o.o. sp. k., ul. Dąbrowskiego 316, 60-406 Poznań:

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania budowa systemu sygnalizacji i blokad wjazdu na ulicę Półwiejską wraz z projektem stałej organizacji ruchu.

wartość: 33210,00 PLN
2022-04-21 Zarząd Dróg Miejskich
Nortex PPUH Stanisław Konwisarz, os. Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań:

Remont nawierzchni chodnika ul. Pogodnej w Poznaniu odcinek od ul. Sowińskiego do ul. Strzecha

wartość: 74694,95 PLN
2022-04-19 Zarząd Dróg Miejskich
P.H.U. KASIL Agnieszka Lis Jugosłowiańska 44c/10, Poznań:

Naprawa nawierzchni ul. Starołęckiej i św. Antoniego wraz z wykonaniem naprawy odwodnienia powierzchni ulicy.

wartość: 43050,00 PLN
2022-04-15 Zarząd Dróg Miejskich
Brandsome Consulting Jarosław Stróżyński, Krzyszkowo ul. Kwiatowa 22, 62-090 Rokietnica:

Dostawa, montaż i uruchomienie ładowarki do ładowania samochodów elektrycznych.

wartość: 9231,70 PLN
2022-04-13 Zarząd Dróg Miejskich
AB Centrum:

Kodeks pracy 2022 najnowsze zmiany w przepisach oraz planowane zmiany

wartość: 340,00 PLN
2022-04-13 Zarząd Dróg Miejskich
"GARDENS", Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, 62-005 Promnice:

Usunięcie odkrytego betonu przy ul. Kowalewickiej w Poznaniu, w miejscu objętym nasadzeniem drzew.

wartość: 1476,00 PLN
2022-04-12 Zarząd Dróg Miejskich
Euro Pilot sp. z o.o., ul. Konarskiego 3, 01-335 Warszawa:

Opracowanie, druk i dostarczenie mapy rowerowej Miasta Poznania w nakładzie 7 tys. egzemplarzy

wartość: 15015,00 PLN
2022-04-12 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych w Poznaniu, ul. Energetyczna 4, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika ul. Jaroczyńskiego w Poznaniu

wartość: 49385,53 PLN
2022-04-12 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych w Poznaniu, ul. Energetyczna 4, Poznań:

Remont nawierzchni jezdni na drodze bocznej od ul. Swoboda na odcinku od posesji nr 2 do budynku ul. Bukowska nr 130

wartość: 68499,23 PLN
2022-04-11 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o., ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań:

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa skrzyżowania ulicy Galla Anonima z ulicą Jana Kassyusza

wartość: 47321,25 PLN
2022-04-11 Zarząd Dróg Miejskich
PROJ-GRAF, Krzysztof Grabicki, ul. Górczyńska 33/3, Poznań:

Przebudowa ul. Serbskiej polegająca na budowie zatoki autobusowej i przestawieniu latarni oświetleniowej wraz z przebudową sieci gazowej - aktualizacja dokumentacji projektowej

wartość: 42927,00 PLN
2022-04-11 Zarząd Dróg Miejskich
PUH Janter s.s., ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec:

druk 1000 egz. ulotek informacyjnych o kontenerach na gruz

wartość: 221,40 PLN
2022-04-11 Zarząd Dróg Miejskich
TRAP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c., ul. Przemyska 6, 61-324 Poznań:

Remont nawierzchni chodnika ul. Grąbczkowskiej w Poznaniu (od ul. Templińskiej do ul. Bukowskiej-strona zachodnia)

wartość: 45538,29 PLN
2022-04-11 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Budowlany-Drogowy Robert Jachimowski:

Remont nawierzchni chodnika ul. Miastkowskiej w Poznaniu (na długości budynków nr 53 i nr 53A - strona południowa)

wartość: 37771,21 PLN
2022-04-11 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika na ul. Uradzkiej w Poznaniu na długości 50 mb w kierunku ul. Autostrady A1 (strona zachodnia)

wartość: 32179,38 PLN
2022-04-11 Zarząd Dróg Miejskich
TRAP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c., ul. Przemyska 6, 61-324 Poznań:

Remont nawierzchni chodnika na ul. Obozowej w Poznaniu przy budynku ul. Grunwaldzka nr 50

wartość: 22589,20 PLN
2022-04-11 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Budowlano-Drogowy Robert Jachimowski:

Remont nawierzchni chodnika ul. Włodkowica w Poznaniu  (od posesji nr 28 do posesji nr 22 włącznie - strona wschodnia)

wartość: 62986,46 PLN
2022-04-11 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Budowlano-Drogowy Robert Jachimowski:

Remont nawierzchni chodnika ul. Odrzycka w Poznaniu

(na odcinku od ul. Templińskiej do ul. Ławica - strona zachodnia

wartość: 65724,68 PLN
2022-04-11 Zarząd Dróg Miejskich
ZNAK BIG Oznakowanie dróg Maciej Karczyński, Niesłabin, ul. Szeroka 6, 63-100 Śrem:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicy  Czarnucha, Górczyńskiej, Świętojańskiej, Zgoda

wartość: 94768,80 PLN
2022-04-11 Zarząd Dróg Miejskich
ZNAK BIG Oznakowanie dróg Maciej Karczyński, Niesłabin, ul. Szeroka 6, 63-100 Śrem:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicy Promyk, Szpaków

wartość: 71702,11 PLN
2022-04-07 Zarząd Dróg Miejskich
"GARDENS", Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, 62-005 Promnice:

Wykonanie ścieżki przepuszczalnej typu Hanse Grand na terenie rewaloryzowanej zieleni przy ul. Sycowskiej w Poznaniu, w pobliżu skrzyżowania z ul. Fabianowo.

wartość: 2706,00 PLN
2022-04-07 Zarząd Dróg Miejskich
"GARDENS", Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, 62-005 Promnice:

Demontaż mat słomiano - foliowych z pasa drogowego ul. Limanowskiego na odc. od ul. Matejki do ul. Głogowskiej (obustronnie) wraz z przechowaniem.

wartość: 7857,00 PLN
2022-04-07 Zarząd Dróg Miejskich
„M-BUD-TRANS” Michał Pawlicki, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń:

Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni ul. Składowej- wymiana/osadzenie krawężników wzdłuż opaski ozdobnej.

wartość: 20841,12 PLN
2022-04-07 Zarząd Dróg Miejskich
Kalais Studios, ul. Znacieckiego 16 lok. 46, 03-980 Warszawa:

Dostawa klocków LEGO na potrzeby warsztatów projektowych dla dzieci

wartość: 744,33 PLN
2022-04-07 Zarząd Dróg Miejskich
Poligrafia K.S Krzysztof Smogur, os. Oświecenia 79/5, 61-209 Poznań:

Wykonanie druków specjalistycznych

wartość: 26248,20 PLN
2022-04-05 Zarząd Dróg Miejskich
PPHU MARGRAF, ul. Chopina 1, 62-800 Kalisz:

Druk 400 szt. ulotek "Ogródki gastronomiczne" w pasie drogowym

wartość: 194,34 PLN
2022-04-04 Zarząd Dróg Miejskich
Golden Training:

Zaangażowanie wydatków a plany finansowe

wartość: 499,00 PLN
2022-04-04 Zarząd Dróg Miejskich
Drog Geo Projekt, Bartosz Świdurski, ul. Warzywna 1, Kostrzyn Wlkp.:

Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika z przejściem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami: Teofila Mateckiego - bł. Marka z Aviano - Aleja Gantkowskiego

wartość: 55350,00 PLN
2022-04-04 Zarząd Dróg Miejskich
PENETRON Marek Jędrzejak, ul. Uprawna 21, 61-312 Poznań:

Przegląd, naprawa oraz kalibracja urządzenia do wykrywania uszkodzeń kabli pod ziemią.

wartość: 5485,00 PLN
2022-04-04 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań:

Utwardzenie gruzem pokruszarkowym ul. Szklarniowej w Poznaniu

wartość: 69710,78 PLN
2022-04-01 Zarząd Dróg Miejskich
PRESSCOM:

Bieżące problemy z zakresu rachunkowości budżetowej.

wartość: 690,00 PLN
2022-04-01 Zarząd Dróg Miejskich
Specjalistyczny Zakład Dezynsekcji i Deratyzacji, os. Tysiąclecia 49/7, 61-255 Poznań:

Przeprowadzenie I edycji, obowiązkowej deratyzacji w 2022 r., w obiektach ZDM.

wartość: 1068,50 PLN
2022-04-01 Zarząd Dróg Miejskich
DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań:

Roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika ul. Azaliowej w Poznaniu (odc. od drogi osiedlowej do ul. Łozowej, strona północna)

wartość: 57468,92 PLN
2022-04-01 Zarząd Dróg Miejskich
P.H.U. KASIL Agnieszka Lis Jugosłowiańska 44c/10, Poznań:

Naprawa nawierzchni jezdni ul. Owocowej wraz z wykonaniem naprawy odwodnienia powierzchniowego

wartość: 65190,00 PLN
2022-04-01 Zarząd Dróg Miejskich
KAMAR Przedsiębiorstwo Usługowe, os. T. Działyńskich 1f/13, 62-020 Swarzędz:

Naprawa skarpy oraz wykonanie odpływów autostradowych ul. Janikowskiej w Poznaniu

wartość: 159900,00 PLN
2022-03-31 Zarząd Dróg Miejskich
DAP VIRTUAL PROJECT sp. z o.o. sp. k., ul. Dąbrowskiego 316, 60-406 Poznań:

Opracowanie projektu elektrycznego dla modernizacji drogowej sygnalizacji świetlnej na ulicy Głogowskiej przy Dworcu Zachodnim.

wartość: 33825,00 PLN
2022-03-31 Zarząd Dróg Miejskich
Hurtownia Krzeseł Sp.z o.o., ul. ppłk Edwarda Dietricha 5, 05 – 120 Legionowo:

Dostawa krzeseł ISO oraz foteli gabinetowych 

wartość: 6156,15 PLN
2022-03-30 Zarząd Dróg Miejskich
AWIW Agencja Reklamowa, Joanna Makać - Gracz, Al. Janan Pawła II, Warszawa:

Druk ulotek informacyjnych w nakładzie 1000 sztuk

wartość: 121,77 PLN
2022-03-30 Zarząd Dróg Miejskich
TRAP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c., ul. Przemyska 6, 61-324 Poznań:

Remont nawierzchni chodnika ul. Śpiewaków w Poznaniu (odc. od posesji nr 9 do posesji nr 5)

wartość: 67681,24 PLN
2022-03-30 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Andrzej Dziurkiewicz:

Określenie pow. zajęcia  pasa  drogowego 5615.248/2  5609.248/1,   - 3 reklamy

wartość: 2100,00 PLN
2022-03-30 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Andrzej Dziurkiewicz:

Określenie pow. zajęcia  pasa drogowego 5002.11/5, 21/3  - 2 reklamy

wartość: 1400,00 PLN
2022-03-30 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Andrzej Dziurkiewicz:

Określenie pow. zajęcia pasa drogowego 0165.9/3, 9/1  - 2 reklamy

wartość: 1400,00 PLN