Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2023-01-27 Zarząd Dróg Miejskich
P.H.U. KASIL Agnieszka Lis, ul. Jugosłowiańska 44c/10, Poznań:

Nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja urządzeń przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej w tunelu w ciągu ul. Czechosłowackiej

wartość: 139320,00 PLN
2023-01-26 Zarząd Dróg Miejskich
SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas:

Sukcesywne usuwanie dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych w pasach drogowych Miasta Poznania

wartość: 131760,00 PLN
2023-01-26 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Fragment mapy 0830.15

wartość: 50,00 PLN
2023-01-25 Zarząd Dróg Miejskich
NERBUD PUB Bartosz Tuczyński, ul. Modlińska 22, 61-125 Poznań:

Naprawa nawierzchni i skarpy ul. Dymka

wartość: 158670,00 PLN
2023-01-25 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIT-BUD Artur Witzberg:

Montaż siatek ochronnych przeciw ptakom na dwóch przęsłach pod wiaduktem Górczyńskim w Poznaniu

wartość: 156987,36 PLN
2023-01-25 Zarząd Dróg Miejskich
Zielony Serwis - Las Park Ogród, Andrzej Misiorny:

Mocowanie wiązań w koronach drzew łącznie z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych w pasach drogowych Miasta Poznania, na terenie dzielnic: Nowe Miasto, Wilda, Stare Miasto, Jeżyce

wartość: 36924,12 PLN
2023-01-24 Zarząd Dróg Miejskich
Rajkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mariusz Rajkowski:

Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych koron drzew przyulicznych - wykonanie cięć sanitarnych, pielęgnacyjnych i korygujących drzew rosnących na terenie poza śródmiejskiej części dzielnicy Grunwald

wartość: 37044,00 PLN
2023-01-24 Zarząd Dróg Miejskich
Rajkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mariusz Rajkowski:

Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych koron drzew przyulicznych - wykonanie cięć sanitarnych, pielęgnacyjnych i korygujących drzew rosnących na terenie śródmiejskiej części dzielnicy Grunwald oraz przy ul. Meteorytowej  w Poznaniu

wartość: 19710,00 PLN
2023-01-24 Zarząd Dróg Miejskich
Ogród Serwis, Bartosz Ratajczak:

Wykonanie cięć technicznych drzew i krzewów w pasach drogowych Miasta Poznania polegających na przywróceniu skrajni pionowej oraz poziomej jezdni, chodników i dróg rowerowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto i Stare Miasto

wartość: 28868,83 PLN
2023-01-24 Zarząd Dróg Miejskich
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, ul. Górki 13, 60-204 Poznań:

Prowadzenie cyklicznych przeglądów i czyszczenie przewodów spalinowych oraz wentylacyjnych zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego

wartość: 4920,00 PLN
2023-01-23 Zarząd Dróg Miejskich
EKOS Poznań Sp. z o.o.:

Pompowanie nadmiaru wody z poznańskich ulic

wartość: 140000,00 PLN
2023-01-20 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Andrzej Dziurkiewicz:

Powierzchnia zajęcia pasa drogowego przez reklamy 5146.25/3

wartość: 2400,00 PLN
2023-01-20 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Andrzej Dziurkiewicz:

Powierzchnia zajęcia pasa drogowego przez reklamy 5304.711/5

wartość: 900,00 PLN
2023-01-20 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Andrzej Dziurkiewicz:

Powierzchnia zajęcia pasa drogowego przez reklamy 5119.23

wartość: 2900,00 PLN
2023-01-20 Zarząd Dróg Miejskich
Mariusz Michalszczak Usługi Geodezyjno-Kartograficzne:

Wstępny projekt podziału 5106.47/2, 48, 50, 52, 54

wartość: 2460,00 PLN
2023-01-20 Zarząd Dróg Miejskich
Mariusz Michalszczak Usługi Geodezyjno-Kartograficzne:

Projekt podziału 2605.15/7

wartość: 3075,00 PLN
2023-01-20 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Mapa zasadnicza 6.178.11.12.2.4, 6.178.11.12.4.2, 6.177.09.2.1

wartość: 300,00 PLN
2023-01-20 Zarząd Dróg Miejskich
Eko-Sfera 2014 Sp. z o.o., Ostrów 225a, 37-700 Przemyśl:

Wywóz dokumentów i ich zniszczenie potwierdzone ,,Certyfikatem zniszczenia''

wartość: 2214,00 PLN
2023-01-19 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

Projekt podziału 5230.74/5

wartość: 3075,00 PLN
2023-01-17 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Fragment mapy 6013.3/48

wartość: 50,00 PLN
2023-01-17 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis z rejestru gruntów 6013.3/48

wartość: 50,00 PLN
2023-01-17 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Mapa zasadnicza 6.177.11.03.2.3

wartość: 100.00 PLN
2023-01-17 Zarząd Dróg Miejskich
Sprawny Marketing:

Szkolenie - Google ADS

wartość: 3740,00 PLN
2023-01-17 Zarząd Dróg Miejskich
Klima Tec Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Głogowska 218, 60-104 Poznań:

Prowadzenie cyklicznych przeglądów klimatyzatorów oraz podstawoywch napraw związanych z ekslpoatacją urządzeń w obiektach ZDM Poznań w roku kalendarzowym 2023

wartość: 30750,00 PLN
2023-01-16 Zarząd Dróg Miejskich
Rotomat sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław:

Korekta stałej organizacji ruchu w zakresie ruchu rowerowego wzdłuż ulicy Warszawskiej w Poznaniu

wartość: 22900,88 PLN
2023-01-16 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis z rejestru gruntów 0830.15

wartość: 50,00 PLN
2023-01-16 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Fragment mapy 3708.1/2

wartość: 50,00 PLN
2023-01-16 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis z rejestru gruntów 3708.1/2

wartość: 50,00 PLN
2023-01-16 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Fragment mapy 3924.32/4

wartość: 50,00 PLN
2023-01-16 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis z rejestru gruntów 3924.32/4

wartość: 50,00 PLN
2023-01-16 Zarząd Dróg Miejskich
NAP-PROJEKT:

Opracowanie dokumentacji projektowej brakującego odcinka chodnika ul. Mścibora

wartość: 31734,00 PLN
2023-01-16 Zarząd Dróg Miejskich
KER-HER Marek Hermann, Tadeusz Hermann Sp. J., ul. Dąbrowskiego 447, 60-451 Poznań:

Naprawa urządzenia ciśnieniowego Karcher HD715

wartość: 1278,76 PLN
2023-01-13 Zarząd Dróg Miejskich
Time S.A.:

Produkcja, emisja i udzielenie licencji na emisję spotu reklamowego

wartość: 6342,19 PLN
2023-01-13 Zarząd Dróg Miejskich
PUH Jantar:

Wydruk ulotek informacyjnych A6

wartość: 553,50 PLN
2023-01-13 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Fragment mapy ewidencyjnej 2212.108/32

wartość: 50,00 PLN
2023-01-13 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis z rejestru gruntów 2212.108/32

wartość: 50,00 PLN
2023-01-13 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Fragment mapy ewidencyjnej dla 2041.73/3

wartość: 50,00 PLN
2023-01-13 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis z rejestru gruntów 2041.73/3

wartość: 50,00 PLN
2023-01-13 Zarząd Dróg Miejskich
NDiK Zbigniew Nawrot:

Przebudowa ul. Rylejewa polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Hercena do ośrodka zdrowia POSUM

wartość: 9660,00 PLN
2023-01-12 Zarząd Dróg Miejskich
Doradztwo Mediowe Sp. z o.o.:

Emisja reklamy radiowej w Radiu Złote Przeboje i Rock Radio

wartość: 6182,27 PLN
2023-01-12 Zarząd Dróg Miejskich
Mariusz Michalszczak Usługi Geodezyjno-Kartograficzne:

Projekt podziału 5125.42/1

wartość: 3075,00 PLN
2023-01-12 Zarząd Dróg Miejskich
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej:

Szkolenie - Obowiązkowe informację o warunkach zatrudnienia. Nowy zakres po zmianie przepisów

wartość: 389,00 PLN
2023-01-11 Zarząd Dróg Miejskich
SEM Zakład Elektrotechniczny, ul. Podgórna 6, Łęczyca:

Usługa wymiany oprawy oświetlenia drogowego przy ulicy Leszka Proroka w Poznaniu (SO718 nr 111)

wartość: 2214,00 PLN
2023-01-11 Zarząd Dróg Miejskich
Grupa RMF Sp. z o.o. Sp. K.:

Emisja spotu reklamowego na antenie radia RMF Maxx

wartość: 1577,48 PLN
2023-01-10 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis z rejestru gruntów

wartość: 200,00 PLN
2023-01-10 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Sławomir Fulczyński Geodeta Uprawniony:

Wykonanie wyciągu

wartość: 1107,00 PLN
2023-01-10 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Sławomir Fulczyński Geodeta Uprawniony:

Wykonanie mapy stanu prawnego z historią

wartość: 2583,00 PLN
2023-01-10 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis z rejestru gruntów

wartość: 0,0 PLN
2023-01-10 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Mapa zasadnicza wektorowa 6.177.11.04.3.1 + 6 innych

wartość: 1400,00 PLN
2023-01-05 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Landio Magdalena Baranowska:

Przeprowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac drogowych związanych m. in. z usunięciem nawierzchni bitumicznej i wbudowaniem nawierzchni mineralnej na terenie zieleńca przy ul. Kolejowej w Poznaniu

wartość: 3690,00 PLN
2023-01-05 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Fragment mapy ewidencyjnej dla 2031.154/2, 151, 1/5, 147, 155, 149

wartość: 300,00 PLN
2023-01-05 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis z rejestru gruntów dla 2031.154/2, 151, 1/5, 147, 155, 149

wartość: 300,00 PLN
2023-01-05 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Mapy zasadnicze 6.177.11.09.2.1, 6.178.11.12.2.4, 6.178.11.12.2.4.2

wartość: 300,00 PLN
2023-01-05 Zarząd Dróg Miejskich
TKB Tomasz Buczkowski:

Pełnienie obowiązków zespołu inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa ul. Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej

wartość: 22509,00 PLN
2023-01-05 Zarząd Dróg Miejskich
Centrum Usług Kserograficznych MULTIKSERO Marcin Furmaniak, ul. Kościuszki 82, 61-715 Poznań:

Usługi kserowania, skanowania, składania i oprawy dokumentacji

wartość: 30516,30 PLN
2023-01-04 Zarząd Dróg Miejskich
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej:

Szkolenie - Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy

wartość: 379,00 PLN
2023-01-02 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis i wyrys działka nr 8

wartość: 150,00 PLN
2023-01-02 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis i wyrys działka nr 4/4

wartość: 150,00 PLN
2023-01-02 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Mapy zasadnicze 8 szt.

wartość: 800,00 PLN
2023-01-02 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Mapy zasadnicze 14 szt.

wartość: 1400,00 PLN
2023-01-02 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Mapy zasadnicze 12 szt.

wartość: 1200,00 PLN
2023-01-02 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Mapy zasadnicze 11 szt.

wartość: 1100,00 PLN
2023-01-02 Zarząd Dróg Miejskich
ŚWIAT DRUKAREK.PL Miłosz Skrzypniak, ul. Starołęcka 31, 61-361 Poznań:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych) dla Zarządu Dróg Miejskich w roku 2023

wartość: 28884,71 PLN
2023-01-02 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Komunalne, ul. Słowackiego 43, 60-521 Poznań:

Czynsze za najem pomieszczeń + media licznikowe

wartość: 16000,00 PLN
2022-12-30 Zarząd Dróg Miejskich
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:

Usługa transmisji danych pomiędzy siecią komputerową ZDM a siecią komputerową UM, za pośrednictwem sieci POZMAN

wartość: 10332,00 PLN
2022-12-30 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Landio Magdalena Baranowska:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią pasów drogowych na terenie Osiedla Wilda - I część - ul. Górna Wilda

wartość: 8979,00 PLN
2022-12-30 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Landio Magdalena Baranowska:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią pasów drogowych na terenie Osiedla Wilda - II część - ul. Różana i ul. Spadzista

wartość: 9225,00 PLN
2022-12-30 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Landio Magdalena Baranowska:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią pasów drogowych na terenie Osiedla Wilda - III część - ul. Czarnieckiego

wartość: 8364,00 PLN
2022-12-30 Zarząd Dróg Miejskich
WINDA Sp. J.:

Wykonanie konserwacji urządzenia dźwigowego typu H600 AA o numerze fabrycznym Po416 zamontowanych w Poznaniu - most Dworcowy strona wschodnia

wartość: 27552,00 PLN
2022-12-30 Zarząd Dróg Miejskich
WINDA Sp. J.:

Wykonanie konsewacji urządzeń dźwigowych o numerach E13-6758 oraz E13-6759 zainstalowanych w przejściu podziemnym przy ulicy Matyi w Poznaniu

wartość: 29520,00 PLN
2022-12-30 Zarząd Dróg Miejskich
WINDA Sp. J.:

Wykonanie konserwacji dwóch urządzeń dźwigowych zainstalowanych w przejściu podziemnym Górczyn w Poznaniu

wartość: 29520,00 PLN
2022-12-30 Zarząd Dróg Miejskich
ALKOM, Firma Handlowo-Usługowa, mgr inż.. Henryk Sienkiewicz, 61-249 Poznań, ul. Falista 6/1:

Systematyczne opróżnianie 5 gniazd koszowych 4-komorowych przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów w przestrzeni publicznej

wartość: 7862,40 PLN
2022-12-30 Zarząd Dróg Miejskich
eCreoMultimedia:

Wsparcie techniczne dla strony internetowej ZDM, tworzenie nowych funkcjonalności

wartość: 11520,80 PLN
2022-12-30 Zarząd Dróg Miejskich
Digital Solutions Dystrybucja Polska Sp. z o.o.:

Usługa wykonania kopii i wydruków dla Zamawiającego przy wykorzystaniu jedenastu urządzeń będących własnością Wykonawcy, dostarczonych oraz zainstalowanych przez Wykonawcę u Zamawiającego

wartość: 147771,95 PLN
2022-12-30 Zarząd Dróg Miejskich
Norge Sp. z o.o.:

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w obiektach Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Słowackiego 43, Al. Marcinkowskiego 20, ul. Pułaskiego 9, ul. Góreckiej 15, ul. Energetycznej 4

wartość: 127320,00 PLN
2022-12-30 Zarząd Dróg Miejskich
AQUA SOLUTION Sp. z o.o.:

Usługa wynajmu i zainstalowania 15 szt. urządzeń filtrujących wolnostojących oraz 1 szt. urządzenia na blat, do dystrybucji wody pitnej w obiektach Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu 2023 r.

wartość: 18845,57 PLN
2022-12-29 Zarząd Dróg Miejskich
Laser Łukasz Pietrzyk:

Dostawa licencji oprogramowania do zarządzania wydrukiem PaperCut MF na 9 urządzeniach wielofunkcyjnych na okres 12 miesięcy

wartość: 15252,00 PLN
2022-12-27 Zarząd Dróg Miejskich
PozCom Sp. z o.o.:

Dostawa akcesoriów komputerowych

wartość: 77993,07 PLN
2022-12-23 Zarząd Dróg Miejskich
Techprime Industrial Sp. z o.o.:

Usunięcie zanieczyszczeń i odchodów ptasich mające na celu poprawę warunków higieniczno-sanitarnych przestrzeni pod wiaduktami w ciągu trasy PST

wartość: 62730,00 PLN
2022-12-23 Zarząd Dróg Miejskich
Mechanika Maszyn Hydaulicznych Kazimierz Sargalski, ul.Lawendowa 46, Poznań:

Comiesięczny przegląd podnośników hydraulicznych w 2023 r.

wartość: 12693,00 PLN
2022-12-22 Zarząd Dróg Miejskich
Bawro Barbara Wiśniewska:

Dostawa 2 szt. aparatów fotograficznych, 1 szt. pralki, 1 szt. zmywarki

wartość: 7134,00 PLN
2022-12-21 Zarząd Dróg Miejskich
APAK, Przemysław Turniak:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią pasów na terenie Poznania - zadanie 1

wartość: 7503,00 PLN
2022-12-21 Zarząd Dróg Miejskich
Oaza Zieleni, Joanna Mrowińska:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią pasów na terenie Poznania - zadanie 2

wartość: 9225,00 PLN
2022-12-21 Zarząd Dróg Miejskich
APAK, Przemysław Turniak:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią pasów na terenie Poznania - zadanie 3

wartość: 24600 PLN
2022-12-21 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis i wyrys dz. 4/1

wartość: 0,0 PLN
2022-12-21 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis i wyrys dz. 2/9 i 2/11

wartość: 0,0 PLN
2022-12-21 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis i wyrys dz. 45/5

wartość: 0,0 PLN
2022-12-21 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis i wyrys dz. 5/26

wartość: 0,0 PLN
2022-12-20 Zarząd Dróg Miejskich
Roman Pers ''PERS" ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las:

Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Miasta Poznania na podstawie art. 50a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

wartość: 120000,00 PLN
2022-12-20 Zarząd Dróg Miejskich
Polmed:

Medycyna pracy 2023

wartość: 35000,00 PLN
2022-12-19 Zarząd Dróg Miejskich
NeuroCar Sp. z o.o., ul. Życzliwa 8, 53-030 Wrocław:

wykonanie usługi świadczenia zdalnej obsługi, aktualizacji oraz wsparcia techniczno-merytorycznego dla Oprogramowania NeuroCar Back Office Monitor w wybranych lokalizacjach w Poznaniu.

wartość: 159777,00 PLN
2022-12-19 Zarząd Dróg Miejskich
UNIKAD Sp. z o.o.:

Całoroczna konserwacja drzwi 3 systemów Węzła Komunikacyjnego Kaponiera w Poznaniu

wartość: 30750,00 PLN
2022-12-19 Zarząd Dróg Miejskich
Poznański Związek Spółek Wodnych:

Stałe utrzymanie w czystości budowli hydrotechnicznej (wlotowejdo rurociągu) znajdującej się na cieku Bogdanka na wlocie cieku otwartego do rurociągu pod ul. Puławskiego
w Poznaniu

wartość: 69814,80 PLN
2022-12-19 Zarząd Dróg Miejskich
DŹWIGAR BROGUL I STĘPIEŃ SP. J.:

Comiesięczna konserwacja dwóch podestów ruchomych podwieszonych pod Mostem św. Rocha, mostem Królowej Jadwigi oraz podestu ruchomego podwieszonego pod mostem Jordana w Poznaniu

wartość: 20664,00 PLN
2022-12-19 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIT-BUD Artur Witzberg:

Bieżące utrzymaniu układu systemu odwodnienia następujących obiektów: mostu w ul. Królowej Jadwigi, mostu Dworcowego, mostu w ul. św. Wincentego w Poznaniu oraz wiaduktu Teatralnego wschodniego w Poznaniu

wartość: 130626,00 PLN
2022-12-19 Zarząd Dróg Miejskich
Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych:

Wykonanie konserwacji trzech platform przychodowych w przejściu podziemnym Łomżyńska pod ul. Warszawską w Poznaniu

wartość: 27847,20 PLN
2022-12-19 Zarząd Dróg Miejskich
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu:

Kurs - kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości - II stopień

wartość: 3680,00 PLN
2022-12-18 Zarząd Dróg Miejskich
C4Y Katarzyna Zasieczna:

Nadzór eksploatacyjny nad fontanną Rynku Łazaraskiego w Poznaniu podczas sezonu zimowego 2022/2023 r.

wartość: 8303,00 PLN
2022-12-15 Zarząd Dróg Miejskich
Auto Spa:

Mycie pojazdów osobowych w ZDM w 2023

wartość: 9000,00 PLN
2022-12-14 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIT-BUD Artur Witzberg:

Bieżące utrzymanie siatek ochronnych przeciw ptakom umieszczonych pod konstrukcjami wiaduktów PST w Poznaniu

wartość: 65364,66 PLN