Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-07-14 Zarząd Dróg Miejskich
Terlan Sp. z o.o., ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań:

Wymiana uszkodzonego odcinka rury wodociągowej - obiekt Górecka 15

wartość: 16050,10 PLN
2020-07-10 Zarząd Dróg Miejskich
AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań:

Lokalizacja usterki przecieku wody, obiekt ZDM ul. Górecka 15

wartość: 232,87 PLN
2020-07-02 Zarząd Dróg Miejskich
ZPHR DPR Przemysław Runowski, Przecław ul. Strażacka 3, 64-514 Pamiątkowo:

Dostawa wciągarki samochodowej WARN typ Tabor 12K wraz z pilotem.

wartość: 4507,34 PLN
2020-07-02 Zarząd Dróg Miejskich
BAU-KONTROL Andrzej Mirowski, ul. Słowackiego 106/2, 87-100 Toruń:

Coroczny przegląd budynków  ZDM przy ul. Energetycznej, Góreckiej i Pułaskiego

wartość: 1966,77 PLN
2020-06-25 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o., Poznań:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Dziwnowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem

wartość: 48568,56 PLN
2020-06-24 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika ul. Poplińskich na odcinku św. Czesława- Spychalskiego po stronie zachodniej w Poznaniu

wartość: 102353,59 PLN
2020-06-24 Zarząd Dróg Miejskich
DACHTERA Marek ZRD, ks.I Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo:

Remont nawierzchni chodnika ul. Wodna w Poznaniu na odcinku Garbary - budynek nr 12 po stronie północnej

wartość: 53503,03 PLN
2020-06-23 Zarząd Dróg Miejskich
TELWAT Wiliński:

Usługa wymiany dwóch słupów oświetleniowych na ulicy Warszawskiej

wartość: 21302,20 PLN
2020-06-23 Zarząd Dróg Miejskich
MARKERS, ul. Grunwaldzka 11, 05-802 Pruszków:

Dostawa koszulek termokurczliwych różne rodzaje.

wartość: 3271,69 PLN
2020-06-23 Zarząd Dróg Miejskich
SIEMENS MOBILITY, ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa:

Dostawa złączy miniaturowych WAGO różne rodzaje.

wartość: 8900,28 PLN
2020-06-22 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika ul. Kotwicza w Poznaniu na odcinku Dziedzicka - Żywiecka po stronie zachodniej

wartość: 18482,60 PLN
2020-06-22 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Usługowo-Handlowy „ELKOT”, ul. 25 czerwca 71, 26-608 Radom:

Dostawa: 3 szt. pił szablastych  Makita DJR183RTJ oraz 3 szt. kluczy udarowych Makita DTW1002RTJ

wartość: 9173,34 PLN
2020-06-19 Zarząd Dróg Miejskich
Rotomat sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Sienkiewicza, ul. Szpitalnej i ul. Dąbrowskiego

wartość: 157700,39 PLN
2020-06-19 Zarząd Dróg Miejskich
Aliantech Bartłomiej Palacz, 59-222 Miłkowice, ul. Jakuszów 10/4:

Wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu napraw przy instalacjach elektrycznych na 11 obiektach sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Poznania 

wartość: 147600,00 PLN
2020-06-19 Zarząd Dróg Miejskich
San-Eko Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań:

Awaryjne usuwanie błota ul. Towarowa

wartość: 4860,00 PLN
2020-06-19 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Usługowo-Handlowy „ELKOT”, ul. 25 czerwca 71, 26-608 Radom:

Dostawa wiertarko - wkrętarki De Walt DCD996 w ilości 2 szt.

wartość: 3166,02 PLN
2020-06-18 Zarząd Dróg Miejskich
AXED serwis Sobieraj Starczyński s.c.:

Dostawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowania dla SPP

wartość: 153750,00 PLN
2020-06-18 Zarząd Dróg Miejskich
Trax Elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp. j., ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 Kraków:

Nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja urządzeń Systemu Pogodowej Informacji Drogowej miasta Poznania

wartość: 42036,48 PLN
2020-06-18 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Usługowo-Handlowy „ELKOT”, ul. 25 czerwca 71, 26-608 Radom:

Dostawa: 4 szt. pił szablastych DeWALT DCS 367P2  do metalu zasilanych bateryjnie oraz 2 szt. kluczy udarowych DeWALT DCF899HP2  z wysokim momentem obrotowym.

wartość: 10147,50 PLN
2020-06-17 Zarząd Dróg Miejskich
SEM Zakład Elektrotechniczny, J. Maćkowiak, S. Maćkowiak s.j., Łęczyca:

Usługa wymiany słupa oswietleniowego na al. Wielkopolskiej

wartość: 4305,00 PLN
2020-06-17 Zarząd Dróg Miejskich
PPHU FORK Piotr Dezor, ul. abp. Walentego Dymka 190/10, 61-245 Poznań:

Naprawa ogrodzenia panelowego terenu magazynu przy ul. Energetycznej 4.

wartość: 4401,89 PLN
2020-06-16 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Projektowa ELAN PRO Olga Elantkowska, Rokietnica:

Opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, przedmiaru robót oraz aktualizację projektu budowlanego dla przebudowy ul. Nałęczowskiej na odcinku od ul. Iwonickiej do ul. Krynickiej

wartość: 2829,00 PLN
2020-06-16 Zarząd Dróg Miejskich
Drog Geo Projekt B. Świdurski, Kostrzyn Wlkp.:

Wydzielenie z dokumentacji projektowej pn. Przebudowa ulicy Krynickiej, wykonanej w 2015r. zakresu dla Etapu III (od km 0+283,35 do km 0+577,07) i  Etapu Ia (od  km 0+0,00 do km 0+040.55km) oraz opracowanie aktualizacji dokumentacji branży drogowej (aktualizacja uzgodnienia dla projektu stałej organizacji ruchu) oraz aktualizacji  kosztorysów w zakresie przygotowania kosztorysów inwestorskich dla zadania: Przebudowa ulicy Krynickiej - Etap III i  Etap Ia

wartość: 3936,00 PLN
2020-06-15 Zarząd Dróg Miejskich
LUVIA Grzegorz Beta, ul. Wicherkiewiczowej 7, 64-500 Szamotuły:

Zmiana organizacji ruchu na ul. Przybyszewskiego oraz modernizacja sygnalizacji Przybyszewskiego - Rokietnicka w Poznaniu

wartość: 119645,05 PLN
2020-06-10 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika na ul. Perzyckiej w Poznaniu na odcinku Templińska - Sławińska

wartość: 78034,64 PLN
2020-06-10 Zarząd Dróg Miejskich
DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-642 P-ń:

Roboty budowlane polegajace na odcinkowej wymianie nawierzchni chodnika ul. Rynarzewskiej  na odc.  Sciegiennego - bud. nr 7-9 po stronie wschodniej oray odc. Brzeźnicka - w kier. Palacza po stronie zachodniej w Poznaniu

wartość: 63070,14 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
Jach-Gum Stanisław Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Szamotulskiej i ul. Złotowskiej

wartość: 63960,00 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Projektowa ELAN PRO Olga Elantkowska, Rokietnica:

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy ul. Dobrowita

wartość: 1968,00 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
NORTEX PPUH S. Konwisarz, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 P-ń:

Remont nawierzchni chodnika ul. Pobielska  w Poznaniu na odcinku Kowalewicka - koniec posesji nr 1  po stronie zachodniej

wartość: 24972,25 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
AN BRUK A.Napierała, ul.Wrocławska 116/19, Stęszew, 62-060 Witobel:

Remont nawierzchni chodnika ul. Boczowska w Poznaniu na odcinku posesji nr 5 - Bukowska   po stronie wschodniej

wartość: 15015,11 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

Ułożenie płyt ażurowych ul. Sadnicka w Poznaniu od posesji nr 3 - posesji nr 7 oraz od posesji nr 4 - posesji nr 8

wartość: 13917,45 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
AN BRUK A.Napierała, ul.Wrocławska 116/19, Stęszew, 62-060 Witobel:

Remont nawierzchni chodnika ul. Uradzka w Poznaniu na odcinku posesji nr 12 - posesji nr 18  po stronie zachodniej

wartość: 18223,22 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika w ul. Illakowiczowny w Poznaniu na odc. wjazd na posesji nr 8 - Wyspianskiego po stronie zachodniej

wartość: 54856,16 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
AN BRUK A.Napierała, ul.Wrocławska 116/19, Stęszew, 62-060 Witobel:

Remont nawierzchni chodnika ul. Krauthofera w Poznaniu na odcinku długości 100,0 mb od posesji nr 42 w kierunku ul. Góreckiej po stronie południowej

wartość: 65166,14 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
Oaza Zieleni. Joanna Mrowińska, ul. Naramowicka 219B/31, 61-611 Poznań:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią i małą architekturą pasów drogowych na terenie Poznania (część I)

wartość: 11439,00 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu Przemysław Turniak, ul. Srebrzyńska 28b/1, 94-209 Łódź:

wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią i małą architekturą pasów drogowych na terenie Poznania (część II)

wartość: 5596,50 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu Przemysław Turniak, ul. Srebrzyńska 28b/1, 94-209 Łódź:

wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią i małą architekturą pasów drogowych na terenie Poznania (część IV)

wartość: 11193,00 PLN
2020-06-09 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Landio Magdalena Baranowska, ul. Szamotulska 37A/15, 60-365 Poznań:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią i małą architekturą pasów drogowych na terenie Poznania (część III)

wartość: 5166,00 PLN
2020-06-08 Zarząd Dróg Miejskich
SEM Zakład Elektrotechniczny, J. Maćkowiak, S. Maćkowiak s.j., Łęczyca:

Doświetlenie przejść dla pieszych - Opracowanie dokumentacji i realizacja inwestycji polegającej na doświetleniu przejścia dla pieszych na ul. Umultowskiej (w rejonie lewoskrętu do marketu ALDI).

wartość: 25215,00 PLN
2020-06-08 Zarząd Dróg Miejskich
BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika ul. Słowmiana w poznaniu  na odc dług 20,0 mb  od ul. Czarna Rola - posesji nr 2

wartość: 10421,30 PLN
2020-06-08 Zarząd Dróg Miejskich
FORK Piotr Dezor, ul. abp Walentego Dymka 190/10, 61-245 Poznań:

Naprawa dachu budynku nr IV przy ul. Energetycznej 4

wartość: 80838,97 PLN
2020-06-05 Zarząd Dróg Miejskich
Artplant Plus Michał Grześkowiak, ul. Spławie 5A, 61-312 Poznań:

Wykonanie nadzoru inwestorskiego w zakresie ochrony drzewostanu przyulicznego i krzewów oraz odtworzenia naruszonych terenów zieleni podczas robót budowlanych w pasie drogowym ul. Warszawskiej  na odcinku od węzła Antoninek do ul. Świętowidzkiej

wartość: 1845,00 PLN
2020-06-04 Zarząd Dróg Miejskich
RAWBUD Rawicz, ul.Śląska 88, Masłowo, 63-900 Rawicz:

Dostawa i montaż barierek i słupków

wartość: 123615,00 PLN
2020-06-04 Zarząd Dróg Miejskich
ANBUD Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości:

Wykonanie operatu szacunkowego 50/01/16/8

wartość: 1476,00 PLN
2020-06-03 Zarząd Dróg Miejskich
Drog Geo Projekt B. Świdurski, Kostrzyn Wlkp.:

Wykonanie dokumentacji projektowej na kanał technologiczny w ramach zadania pn: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadań:
1. Budowa skrzyżowania ulic Biskupińska/Krajenecka/Melchiora Wańkowicza.
2. Przebudowa ul. Krajeneckiej na odcinku od Mikołajeckiej do ul. Jeziorańskiej polegająca na budowie chodnika lub chodnika i zatoki postojowej

wartość: 3690,00 PLN
2020-06-03 Zarząd Dróg Miejskich
Drog Geo Projekt B. Świdurski, Kostrzyn Wlkp.:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadań:
1. Budowa skrzyżowania ulic Biskupińska/Krajenecka/Melchiora Wańkowicza.
2. Przebudowa ul. Krajeneckiej na odcinku od Mikołajeckiej do ul. Jeziorańskiej polegająca na budowie chodnika lub chodnika i zatoki postojowej

wartość: 49200,00 PLN
2020-06-03 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o., Poznań:

Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Kasztelańskiej na odcinku od ulicy Bułgarskiej do ulicy Marszałkowskiej w Poznaniu wraz z projektem zieleni i projektem organizacji ruchu - oferta na kolejny wariant

wartość: 20985,03 PLN
2020-06-02 Zarząd Dróg Miejskich
RDR Sp. z o.o, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak:

Remont nawierzchni chodnika ul. Różana  w Poznaniu na odcinku Górna Wilda - św. Czesława po stronie zachodniej

wartość: 66141,52 PLN
2020-06-02 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński – Geodeta Uprawniony:

Projekt podziału  2028.32

wartość: 1680,00 PLN
2020-06-02 Zarząd Dróg Miejskich
Wojtalak Instalacje, ul. J. Grobelnego 20, 64-320 Buk:

Montaż klimatyzatorów w pokojach biurowych w budynku Wilczak 17

wartość: 86037,80 PLN
2020-05-29 Zarząd Dróg Miejskich
Eureka Thiel Sp. J., ul. Armii Poznań 26, 62-030 Luboń:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych).

wartość: 18340,53 PLN
2020-05-29 Zarząd Dróg Miejskich
Biuro opinii technicznych i wyceny nieruchomości Husiar –Walczak Maciej Husiar:

Wykonanie operatu szacunkowego dz. 11/16/09/18

wartość: 984,00 PLN
2020-05-28 Zarząd Dróg Miejskich
Niblo Paweł Sawicki, ul.Hulewiczów 4D/3, Poznań:

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na Krańcowej przy ul. Trzemeszeńskiej polegającej na zamontowaniu urządzeń aktywnych przy znakach pionowych D-6

wartość: 25830,00 PLN
2020-05-28 Zarząd Dróg Miejskich
Wireland Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 10, 77-100 Bytów:

Dostawa stacji wolnostojących do dezynfekcji rąk w ilości 20 szt.

wartość: 26076,00 PLN
2020-05-28 Zarząd Dróg Miejskich
BUDROMEL sp.z o.o. sp.kom., M.Cegłowski, Złotniki, Srebrna 2:

Remont nawiechni chodnika ul. Wołyńskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Śpiewaków do ul. Wojska Polskiego po stronie wschodniej

wartość: 40882,86 PLN
2020-05-28 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjno – Kartograficzne - Mariusz Michalszczak:

Wyciąg z wykazu zmian gruntowych 22/22/12/5

wartość: 159,90 PLN
2020-05-28 Zarząd Dróg Miejskich
ANBUD Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości:

Wykonanie operatu szacunkowego dz. 42/6/38/16

wartość: 984,00 PLN
2020-05-27 Zarząd Dróg Miejskich
Rotomat sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Santockiej i ul. Drobnika

wartość: 152335,50 PLN
2020-05-27 Zarząd Dróg Miejskich
Stanluks s.c. J. Wróblewski, T. Hibner, Poznań:

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi polegającej na montażu oświetlenia ulicznego w ulicy Hezjoda na odcinku od ulicy Literackiej do ul. Homera

wartość: 8364,00 PLN
2020-05-27 Zarząd Dróg Miejskich
DAP VIRTUAL PROJECT Sp. z o.o., s.k., Poznań,:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Owidiusza, ul. Homera, ul. Horacego oraz połączenia pieszo-rowerowego peronu stacji PKP Podolany z ulicą Homera:

- Etap I - projekt rozbudowy ulicy Owidiusza wraz oświetleniem,

- Etap II - projekt budowy ul. Homera na odcinku od ul. Owidiusza do ul. Horacego wraz z oświetleniem i odwodnieniem,

- Etap III - projekt przebudowy ul. Horacego,

- Etap IV - projekt połączenia pieszo - rowerowego zachodniego peronu stacji Podolany z ulicą Homera wraz z oświetleniem i odwodnieniem

wartość: 138000,00 PLN
2020-05-26 Zarząd Dróg Miejskich
RE.ES Adrianna Szarafińska:

Wykonanie operatu szacunkowego określającego miesięczną stawkę dzierżawy obr. Główna, ark. 29, dz. 104/3

wartość: 984,00 PLN
2020-05-25 Zarząd Dróg Miejskich
DAP VIRTUAL PROJECT Sp.zo.o. Sp.K., ul. Dąbrowskiego 316, Poznań:

Wykonanie aktualizacji projektu organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szwajcarskiej - Kurlandzkiej - Aleksandrowicz

wartość: 9225,00 PLN
2020-05-25 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak, ul. Piwna 1, 61-065 Poznań:

Druk ulotek dot. zmian w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania w nakładzie 5000 egz.

wartość: 1722,00 PLN
2020-05-25 Zarząd Dróg Miejskich
Green Invest Grzegorz Tietz, os. Kosmonautów 12/56, 61-627 Poznań:

Wykonanie prac związanych z wymianą oznakowania automatów parkingowych w SPP oraz ŚSPP.

wartość: 24999,75 PLN
2020-05-21 Zarząd Dróg Miejskich
WIMED Sp. z o.o., ul. Tarnowdska 48, 33-170 Tuchów:

Dostawa i montaż bramownicy wraz z wykonaniem fundamentów na ul. Hlonda

wartość: 49077,00 PLN
2020-05-21 Zarząd Dróg Miejskich
Designers sp. z o.o., ul. Franciszka Szuberta 27, 02-408 Warszawa:

Wykonanie obsługi technicznej, aktualizacji oraz ewidencji 49 obiektów sygnalizacji świetlnych wraz z wprowadzeniem danych do systemu eDIOM Sygnalizacja użytkowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

wartość: 157440,00 PLN
2020-05-21 Zarząd Dróg Miejskich
ZRD, ul. Energetyczna 4, Poznań:

Utwardzenie działki 8/5 i 8/4 przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu

wartość: 109388,38 PLN
2020-05-21 Zarząd Dróg Miejskich
P.U.B. "CAMINO" Mariusz Kluczyk, ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji zadania pn. "Roboty budowlane z wzmocnieniem nawierzchni jezdni ul. Warszawskiej w Poznaniu na odcinku od ul. sw. Michała do granic miasta Poznania"

wartość: 3936,00 PLN
2020-05-20 Zarząd Dróg Miejskich
Aliantech Bartłomiej Palacz, 59-222 Miłkowice, ul. Jakuszów 10/4:

Przegląd i dostosowanie sygnalizatorów akustycznych na obiektach wyposażonych w sygnalizacje świetlne na terenie miasta Poznania, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1314)

wartość: 147600,00 PLN
2020-05-20 Zarząd Dróg Miejskich
Poligrafia KS, os. Oświecenia 79/5, 61-209 Poznań:

Wykonanie druków specjalistycznych

wartość: 23001,00 PLN
2020-05-20 Zarząd Dróg Miejskich
ANWO-NIERUCHOMOŚCI Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych:

Bezumowne korzystanie z cz. nieruchomości 21/12/86

wartość: 1230,00 PLN
2020-05-19 Zarząd Dróg Miejskich
BUDROMEL sp.z o.o. sp.kom., M.Cegłowski, Złotniki, Srebrna 2:

Remont cząstkowy nawierzchni jezdni  ul. Dmowskiego ą w Poznaniu na odcinku od ul. Krauthofera do ul. Dalekiej

wartość: 157417,13 PLN
2020-05-19 Zarząd Dróg Miejskich
P.H.U. KASIL Agnieszka Lis, ul. Jugosłowiańska 44c/10 P-ń:

Interwencyjna modernizacja odwodnienia  chłonnego na ul. Leśmiana Bolesława w Poznaniu

wartość: 39003,30 PLN
2020-05-19 Zarząd Dróg Miejskich
RDR Sp. z o.o, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak:

Remont nawierzchni chodnika w ul.  Winnej w Poznaniu na odcnku od ul. Wyżyny  do ul. Winogrady po stronie wschodniej

wartość: 54443,49 PLN
2020-05-18 Zarząd Dróg Miejskich
DAP VIRTUAL PROJECT Sp.zo.o. Sp.K., ul. Dąbrowskiego 316, Poznań:

Wykonanie aktualizacji projektu organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej na ulicy Głogowskiej - od ulicy Berwińskiego do Potworowskiego

wartość: 53505,00 PLN
2020-05-18 Zarząd Dróg Miejskich
Anbud – Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomościami:

Wartość uw. 25/06/07/6/169 i 3/11

wartość: 1722,00 PLN
2020-05-18 Zarząd Dróg Miejskich
ZRD, ul. Energetyczna 4, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika na  ul. Gen. Stanisława Maczka w Poznaniu na odcinku od schodów przy budynku nr 24a do ul. Piątkowskiej

wartość: 53307,90 PLN
2020-05-15 Zarząd Dróg Miejskich
Garte Sp. z o.o. Sp. kom., ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz:

Zakup i sadzenie uzupełniające skradzionych krzewów ozdobnych na terenie zieleńca przy ul. Kolejowej w Poznaniu

wartość: 2194,56 PLN
2020-05-12 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Projektowa F.K. Filip Kruszewski, Poznań:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu pomiędzy ul. Jaworową i ul. Żurawinową

wartość: 34440,00 PLN
2020-05-11 Zarząd Dróg Miejskich
RAWZNAK Rawicz, al. Armii krajowej 10, 63-900 Rawicz:

Dostawa folii odblaskowych II generacji : w kolorze białym -2 rolki, w  kolorze czerwonym 1 rolka, w kolorze żółtym 1 rolka, w kolorze niebieskim 2 rolki

wartość: 24132,60 PLN
2020-05-07 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne inż. Zdzisław Krawczyk:

Wyciąg z wyk. zmian dla 2220.10/10

wartość: 615,00 PLN
2020-05-07 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych inż. Sergiusz Brzostowicz:

Wstępny projekt podziału 5223.4/7,41/4,2/1, 5214.33/99, 5221.26/9

wartość: 2952,00 PLN
2020-05-07 Zarząd Dróg Miejskich
Alpinbud, al.Warszawska 30A, 20-803 Lublin:

Dostawa słupków barierki łańcuszkowej w liczbie 100 szt.

wartość: 5473,50 PLN
2020-05-06 Zarząd Dróg Miejskich
Firma Budowlano - Remontowo - Drogowa Dariusz Białobrzycki:

Remont nawierzchni chodnika w ul.  Budzyńskiej w Poznaniu na odcinku od poczatku posesji nr 6a do ul. Chodzieskiej

wartość: 13678,37 PLN
2020-05-05 Zarząd Dróg Miejskich
METALWORKS, ul. Forteczna 12 A, Węgrzce:

Dostawa słupków blokujących  w liczbie 500 szt.

wartość: 29827,50 PLN
2020-05-05 Zarząd Dróg Miejskich
RAWBUD Rawicz, ul.Śląska 88, Masłowo, 63-900 Rawicz:

Dostawa słupków do zapór o przekroju kwadratowym 40x40, L=2400 w liczbie 100 szt. L=1200 w liczbie 200 szt., uchwytów do zapór w liczbie 400 szt.

wartość: 11808,00 PLN
2020-05-04 Zarząd Dróg Miejskich
AGRO-LAS Serwis Andrzej Piętowski, ul. Leopolda Staffa 10, 60-194 Poznań:

Wykonanie dodatkowych, nieprzewidzianych prac (brukarskich i zieleniarskich) związanych ze zmianą lokalizacji rabaty, towarzyszących  realizacji umowy zlecenia PZ.342.7.2020 na roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym ul. Mostowej.

wartość: 3240,98 PLN
2020-05-04 Zarząd Dróg Miejskich
PPHU KOZNAK, Przemysław Kozak, Starkówiec Piątkowski 26A, 63-013 Szlachcin:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla inwestycji związanej z wdrożeniem stałej organizacji ruchu na ulicy Garbary w Poznaniu

wartość: 14757,54 PLN
2020-04-30 Zarząd Dróg Miejskich
SAGITTARIUS s. c., ul. Popradzka 3, 60-412 Poznań:

Dostawa plomb do saszetek na klucze, worków na pieniądze

wartość: 458,18 PLN
2020-04-30 Zarząd Dróg Miejskich
CELER Zbigniew Bigus, ul. Pstrowskiego 35, 10-602 Olsztyn:

Dostawa taśm do mocowania znaków  C-924, w liczbie 50 opakowań, C-204  w liczbie 50 opakowań, zapinek do ww. taśm w liczbie 60 opakowań

wartość: 15670,20 PLN
2020-04-29 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński – Geodeta Uprawniony:

Projekt podziału 113/1/15/55

wartość: 1120,00 PLN
2020-04-28 Zarząd Dróg Miejskich
Rodan Sp. z o.o., ul. Górecka 17, 60-201 Poznań:

Dostawa papieru biurowego

wartość: 32505,21 PLN
2020-04-28 Zarząd Dróg Miejskich
NIKODEMUS S. Czuryński, ul. Grudzińskiego 18A/18, 62-020 Swarzędz:

Dostawa szafek pracowniczych 2 segmentowych w ilości 7 szt., wniesienie i ustawienie we wskazanym pomieszczeniu pod Rondem kaponiera w Poznaniu

wartość: 2539,95 PLN
2020-04-28 Zarząd Dróg Miejskich
PENETRON M. Jędrzejak, ul. Uprawna 21, 61-312 Poznań:

Wykonanie napraw, przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, konserwację i kalibrację urządzeń do wyszukiwania uszkodzeń kabli pod ziemią.

wartość: 4477,20 PLN
2020-04-27 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Mariusz Michalszczak:

Wstępny projekt podziału dz. nr 79/4,62/1,63/1,66/1,67/1,70/1, obręb Winiarym, arkusz mapy 21

wartość: 2583,00 PLN
2020-04-23 Zarząd Dróg Miejskich
IMGW, Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa:

Osłona meteorologiczna miasta Poznania dla potrzeb letniego utrzymania dróg w sezonie 2020

wartość: 4846,20 PLN
2020-04-21 Zarząd Dróg Miejskich
Bullhorn ommuniacations, ul. Drużbackiej 2/1, 60-744 Poznań:

 Realizacja materiału filmowego (dron) przedstawiającego zieleń w pasie drogowym ZDM

wartość: 3075,00 PLN
2020-04-21 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Mariusz Michalszczak:

Wstępny projekt podziału 61/20/37

wartość: 369,00 PLN
2020-04-21 Zarząd Dróg Miejskich
COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie k/Poznania:

Uzupełnienie gruntu pod barierami energochłonnymi w pasie rozdziału ul. Warzawskiej - etap I w Poznaniu

wartość: 28671,44 PLN
2020-04-20 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska Sp. z o.o., Poznań:

Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika na odcinku ul. Abrahama do ul. Lechickiej

wartość: 17952,62 PLN