Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2024-02-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Euro - Taxi" Hanna Florczak:

Usługa organizacji i świadczenia przewozu okazjonalnego osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Miasta Poznania.

wartość: 0,00 PLN
2024-01-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Joanna Podolska, Jacek Podolski J&J Podolscy s.c.:

Usługa przygotowania i dowozu gorących dwudaniowych obiadów do miejsca zamieszkania dla klientów MOPR.

wartość: 3899564,56 PLN
2024-01-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
NEGUSTOR Anna Finc-Gratkowska:

Świadczenia usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych w zakresie języka rumuńskiego.

wartość: 39000,00 PLN
2024-01-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
SPOŁEM Gastronomiczna Spółdzielnia Spożywców:

Usługa sprzedaży gorących posiłków dla klientów MOPR.

wartość: 1775037,00 PLN
2024-01-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
RODAN Sp. Z o.o.:

Usługa dostawy do MOPR Poznań artykułów biurowych i papieru biurowego.

wartość: 75329,27 PLN
2024-01-05 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Kamińscy" Firma Transportowo-Usługowa:

Usługa świadczenia transportu oraz załadunku i rozładunku towarów (akta, meble,komputery itp.)

wartość: 30000,00 PLN
2024-01-05 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Pieczątki - Poligrafia Kubala UVOPEX Urszula Kubala:

Usługa wykonania pieczątek, stempli i modernizacji pieczątek.

wartość: 11000,00 PLN
2024-01-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska S.A.:

Usługa świadczenia usług pocztowych dla MOPR.

wartość: 528152,50 PLN
2023-12-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska S.A.:

Usługa przewozu i doręczenia w obrocie krajowym przekazów pieniężnych opłaconych w formie bezgotówkowej.

wartość: 86000,00 PLN
2023-12-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Veolia Energia Poznań S.A.:

Usługa konserwacyjno-serwisowa węzła cieplnego (ul. Cześnikowska 18).

wartość: 5682,60 PLN
2023-12-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Społdzielnia "Dozór" w Gnieźnie - Lider; Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski - Partner:

Usługa sprzątania w pomieszczeniach MOPR.

wartość: 493136,59 PLN
2023-12-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
M1 TAXI Sp. z o.o.:

Usługa przewozu osobowego klientów MOPR na zasadach bezgotówkowych.

wartość: 6500,00 PLN
2023-12-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.:

Usługa świadczenia dostawy paliwa gazowego.

wartość: 17001938,17 PLN
2023-12-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Agencja Ochrony Osób i Mienia "Lion" Grzegorz Jerzyk:

Usługa w zakresie monitorowania Lokalnego Systemu Alarmowego (LSA) oraz interwencji Grupy Interwencyjnej (GI) w siedzibach MOP: Siedziba Główna (ul. Cześnikowska 18), MOPR Filia Nowe Miasto (os. Piastowskie 81), MOPR Filia Stare Miasto (ul. Kościuszki 103), MOPR Filia Wilda (ul. Opolska 58).

wartość: 9499,92 PLN
2023-12-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Garmond Press SA:

Dostawa publikacji w 2024 r.

wartość: 26740,02 PLN
2023-12-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
SPOŁEM Gastronomiczna Społdzielnia Spożywców:

Usługa zapewnienia gorących dwudaniowych posiłków klientom MOPR.

wartość: 139973,00 PLN
2023-12-06 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
RCPonline Sp. zo.o.:

Usługa realizacji systemu rejestracji czasu pracy (RCP), wdrożenie RCP wraz z usługą grawancji i wsparcia technicznego.

wartość: 57859,20 PLN
2023-12-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Pracownia Diagnozy i Terapii Katarzyna Kroma:

Przeprowadzenie szkolenia pn. Normatywny i nienormatywny rozwój dziecka - wpływ traumy prenatalnej i wczesnodziecięcej na funkcjonowanie dzieci w aspekcie emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Wskaźniki nieprawidłowości działania układu nerwowego, sposoby interwencji.

wartość: 3500,00 PLN
2023-12-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu:

Przeprowadzenie szkolenia pn. Kluczowe umiejętności negocjacyjne.

wartość: 4800,00 PLN
2023-11-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Lucyna Dassuj:

Przeprowadzenie konsultacji w zakresie pogłębienia diagnozy sytuacji ekonomicznej i prawnej związanej z posiadanym zadłużeniem oraz przygotowania, opracowania i złożenia do sądu dokumentów w procesie upadłościowym, w tym wniosku o upadłość konsumencką.

wartość: 2000,00 PLN
2023-11-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Paweł Smolarek "ASSET" Zakład Ogólnobudowlany:

Usługa wykonania prac remontowych w siedzibie MOPR Filia Nowe Miasto os. Piastowskie 81

Aneks nr 1 do umowy MOPR-I.2232.2.2023 - zmiana wartości umowy 15.898,57 zł

wartość: 17968,66 PLN
2023-11-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Twój Kominek Filip Miedziarek:

Usługa wykonania prac remontowych w mieszkaniach chronionych.

Aneks nr 1 do umowy MOPR.-I.2232.3.2023 - zmiana wartości umowy 26.211,30 zł

wartość: 25018,20 PLN
2023-11-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Anna Gierasimowicz CAREERS COMPASS:

Przeprowadzenie szkolenia pn. Program rozwojowy dla specjalistycznego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy.

wartość: 7500,00 PLN
2023-11-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Przedsiąbiorstwo wielobranżowe AGROL Sp. z o.o.:

Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP dla pracowników MOPR.

wartość: 4230,00 PLN
2023-11-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
LiMi Kamila Jabłońska:

Usługa zakupu i dostawy wodoodpornych plecaków na laptopy.

wartość: 25095,00 PLN
2023-11-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Spółdzielnia Socjalna "Poznanianka":

Usługa odśnieżania wraz z posypywaniem oblodzonych powierzchni w siedzibie MOPR ul. Cześnikowska 18 i MOPR Filia Stare Miasto ul. Kościuszki 103.

Aneks nr 1 do umowy MOPR-I.2100.31.2023 - zmiana terminu obowiązywania umowy: 20.11.2023 - 28.02.2024.

wartość: 13000,00 PLN
2023-11-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Champiions Bowling Honorata Mickiewicz - Roman:

Usługa organizacji spotkania integracyjnego dla pracowników MOPR w Poznaniu.

Aneks nr 1 do umowy MOPR.-I.2100.34.2023 - zmiana wartości umowy - 37.954,74 zł

wartość: 42237,43 PLN
2023-10-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
P.U.H. IMPRESJA - CATERING Maria Dembowa:

Usługa przygotowania i wydania posiłków dla dzieci podopiecznych MOPR.

wartość: 1540,00 PLN
2023-10-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Slowskool Jacek Adamczak:

Usługa przygotowania i wydania posiłków dla dzieci podopiecznych MOPR.

wartość: 9819,50 PLN
2023-10-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Mała Gastronomia "MC Tosiek" Błażej Michnio:

Usługa przygotowania i wydania posiłków dla dzieci podopiecznych MOPR.

wartość: 1078,00 PLN
2023-10-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Adam Stepnowski – Said:

Przeprowadzenie szkolenia pn. Zadbaj o siebie.

wartość: 1500,00 PLN
2023-10-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Human Resources Roman Pomianowski:

Przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego nt. działań na rzecz osób zadłużonych - poziom zaawansowany.

wartość: 3000,00 PLN
2023-10-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Veolia Energia Poznań S.A.:

Usługa dostarczania ciepła do obiektu - MOPR ul. Cześnikowska 18, Poznań

wartość: 88650,03 PLN
2023-10-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Hanna Florczak "Euro - Taxi":

Usługa przewozu osób z niepełnosprawnościami dla mieszkańców Miasta Poznania.

wartość: 00,00 PLN
2023-09-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ireneusz Brzechwa ul. Droga Leśńa 13 64-600 Oborniki:

Świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych, wynajmu sali szkoleniowej i zajęć dodatkowych w związku z organizacją szkolenia dla kadry kierowniczej MOPR.

Aneks nr 1 do umowy MOPR.-I.1213.07.2023 - wartość umowy 16.624,00 zł

wartość: 16624,00 PLN
2023-09-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
TN tomasz Nowak:

Świadczenie usługi przygotowania i wydania posiłków (śniadania i obiady) dla dzieci podopiecznych MOPR.

wartość: 5520,00 PLN
2023-09-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Przedsiąbiorstwo wielobranżowe Julita Andersz:

Usługa przygotowania i wydawania posiłków dla dzieci podopiecznych MOPR.

wartość: 1380,00 PLN
2023-09-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Anna Gierasimowicz CAREERS COMPASS:

Przeprowadzenie szkolenia pn Program rozwojowy dla kadry kierowniczej MOPR.

wartość: 20000,00 PLN
2023-09-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Hanna Florczak "Euro - Taxi":

Usługa przewozu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Miasta Poznania.

wartość: 00,00 PLN
2023-08-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.:

Usługa sprzedaży i dostawy laptopów z oprogramowaniem.

wartość: 207193,50 PLN
2023-08-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Radosław Szymaszek Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego:

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informatycznego.

wartość: 7000,00 PLN
2023-07-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Marta Ciasta Piecze Sp. z o.o.:

Zapewnienie cateringu w projekcie "Feniks Spółka"

wartość: 4134,24 PLN
2023-06-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej.

wartość: 1992,00 PLN
2023-06-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej.

wartość: 1992,00 PLN
2023-06-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej.

wartość: 1992,00 PLN
2023-06-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej.

wartość: 1992,00 PLN
2023-06-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej.

wartość: 1992 PLN
2023-06-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

wartość: 6284,00 PLN
2023-06-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Progressio. Pracownia Rozwoju i Badań Psychologicznych - Anna Rossowska - Gródzińska:

Świadczenie usługi logopedycznych dla dzieci z problemami zdrowotnymi, uczestników projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - II edycja".

wartość: 9600,00 PLN
2023-06-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Prywatna Praktyka Psychologiczna Ilona Michalska:

Świadczenie usługi wsparcia psychologicznego dla dzieci z problemami zdrowotnymi, uczestników projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - II edycja".

wartość: 8400,00 PLN
2023-06-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Agnieszka Trelińska - Terepia Zajęciowa:

Świadczenie usługi arteterapii dla dzieci z problemami zdrowotnymi, uczestników projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - II edycja".

wartość: 6000,00 PLN
2023-06-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej.

wartość: 1992,00 PLN
2023-06-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej.

wartość: 1992,00 PLN
2023-06-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej.

wartość: 1992,00 PLN
2023-06-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej.

wartość: 1992,00 PLN
2023-05-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Przemysław Owczarek REM Zakład Remontowo-Budowalany:

Prace remontowo-budowlane w obiekcie MOPR Poznań ul. Cześnikowska 18

wartość: 82307,98 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

wartość: 5300,00 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

wartość: 5300,00 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

wartość: 5300,00 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

wartość: 5300,00 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

wartość: 5300,00 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

wartość: 5300,00 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

wartość: 5300,00 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

wartość: 5300,00 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

wartość: 5300,00 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

wartość: 5300,00 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

wartość: 5300,00 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

wartość: 5300,00 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej.

wartość: 5300,00 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej.

wartość: 5300,00 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej.

wartość: 5300,00 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej.

wartość: 5300,00 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

wartość: 6284,00 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

wartość: 6284,00 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

wartość: 6284,00 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

wartość: 6284,00 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

wartość: 6284,00 PLN
2023-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

wartość: 6284,00 PLN
2023-05-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Adam Woszak Elektro - Klima:

Wykonanie usługi przeglądu, konserwacji i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych.

wartość: 13468,50 PLN
2023-05-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MARAD NZOZ:

Usługa przewozu osób z niepełnosprawnością będących mieszkańcami Miasta Poznania.

wartość: 0,00 PLN
2023-05-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Rafał Pawłowski RUFFUSS-PERFEKT:

Przeprowadzenie szkolenia pn. "Zagrożenia dzisiejszych czasów przed jakimi stoi pracownik urzędu".

wartość: 2706,00 PLN
2023-04-24 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Usługi Gastronomiczne Piotr Turowski:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania śniadań i obiadów w szkole.

wartość: 18928,00 PLN
2023-04-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Klub Jeździecki Pony Anna Pompera:

Świadczenie na terenie Poznania usługi hipoterapii dla dzieci z problemami zdrowotnymi, uczestników projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II.

Aneks nr 1 do umowy MOPR-XXIV.4092.6.4.2023 - zmiana terminu obowiązywania umowy.

wartość: 20020,00 PLN
2023-04-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
IPM Sp z o.o S.K. ul. Jana i Stefana Rewersów 18 62-002 Suchy Las:

Świadczenie usług: noclegowych, gastronomiczny, wynajmu sali i usługi zajęć dodatkowych.

wartość: 14074,00 PLN
2023-04-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania śniadań i obiadów w szkole.

Aneks nr 1 do umowy MOPR. XV.2100.7.2023  - zmiana wartości umowy - 20.328,00 zł

wartość: 17108,00 PLN
2023-04-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Szkoła Podstawowa i XXXIX Liceum Ogólnokszałcą Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania śniadań i obiadów w szkole.

Aneks nr 1 do umowy MOPR-I.2100.8.2023 - zmiana wartości umowy - 9.144,00 zł

wartość: 8688,00 PLN
2023-03-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miejczysto.pl Małgorzata Nowicka Radosław Senger S.C.:

Sprzedaż i dostawa środków czystości dla MOPR Poznań

wartość: 50000,00 PLN
2023-03-17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
SIGNUM Ośrodek Terapii i Edukacji Sylwia Budzyńska:

Świadczenie usług integracji sensorycznej dla dzieci z problemami zdrowotnymi.

Aneks nr 1 do umowy MOPR-XXIV.4092.6.3.2023 - zmiana terminu obowiązywania umowy.

wartość: 36000,00 PLN
2023-03-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Revolta Food Artur Bąk:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania śniadań i obiadów w szkole.

wartość: 6697,00 PLN
2023-03-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Materiały Biurowe DAXER Dawid Kruś:

Usługa dostawy artykułów biurowych do MOPR Poznań.

wartość: 88000,00 PLN
2023-03-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska S.A.:

Usługa przewozu i doręczenia w obrocie krajowym przekazów pieniężnych opłaconych w formie bezgotówkowej.

wartość: 80000,00 PLN
2023-02-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Kamińscy" Firma Transportowo-Usługowa s.c.:

Usługi w zakresie transportu oraz załadunku i rozładunku towarów (akta, meble, komputery, itp.)

Aneks nr 1 do umowy MOPR-I.2100.6.2023 - zmiana wartości umowy - 11.800,00 zł

wartość: 11800,00 PLN
2023-02-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUX Sp. z o .o .:

Usługa na realizację dostawy druków do placówek MOPR.

wartość: 20000,00 PLN
2023-01-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Konsorcjum Firm: Spółdzielnia "Dozór", Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski:

Usługa sprzątania w pomieszczeniach MOPR w Poznaniu w 2023 r.

wartość: 353612,02 PLN
2023-01-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
NEGUSTOR Anna Finc-Gratkowska:

Usługa dot. tłumaczeń pisemnych i ustnych w zakresie języka rumuńskiego.

wartość: 39000,00 PLN
2023-01-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

dot. realizacji usługi ze środków UNICEF - asystent ds. współpracy z rodziną

wartość: 3200,00 PLN
2023-01-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Marta Ciasta Piecze Sp. z o.o.:

Świadczenie usługi cateringu dla uczestników projektu "Feniks i Spółka".

wartość: 27086,40 PLN
2023-01-16 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Usługa wsparcia językowego w komunikacji pomiędzy klientami przybyłymi z Ukrainy oraz pracownikami MOPR w Poznaniu w ramach środków UNICEF.

wartość: 24354,00 PLN
2023-01-16 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
UNIVERSUM SPÓŁDZIELNIA PRACY:

Usługi pogrzebowe dla podopiecznych.

wartość: 1191253,08 PLN
2023-01-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stempel-Graf Jerzy Majewski:

Usługa w zakresie wykonania pieczątek, stempli i modernizacji pieczątek.

Aneks nr 1 do umowy MOPR-I.2100.35.2022 - zmiana wartości umowy - 11,000,00 zł

Aneks nr 2 do umowy MOPR-I.2100.35.2022 - zmiana wartości umowy - 10,000,00 zł

wartość: 13000,00 PLN