Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-08-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Spółdzielnia Socjalna Feniks Oddział w Poznaniu:

Świadczenie usług opiekuńczych w pandemii.

wartość: 270480,00 PLN
2021-07-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Marta Ciasta Piecze Sp. z o.o.:

Świadczenie cateringu dla uczestników projektu "Feniks Trzeci".

wartość: 72135,36 PLN
2021-06-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
NEGUSTOR Anna Finc-Gratkowska:

Kompleksowe usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka rumuńskiego na język polski i z języka polskiego na język rumuński.

wartość: 9000 PLN
2021-06-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Adam Woszak ELEKTRO-KLIMA:

Wykonanie przeglądu, konserwacji i napraw mobilnych urządzeń klimatyzacyjnych.

wartość: 12361,50 PLN
2021-06-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
COALPOL sp. z o.o.:

Dostawa węgla kamiennego z przeznaczeniem dla Klientów MOPR-u, wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem.

wartość: 316047,90 PLN
2021-06-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
COALPOL sp. z o.o.:

Dostawa węgla kamiennego z przeznaczeniem dla Klientów MOPR-u, wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem.

wartość: 307979,70 PLN
2021-05-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
RODAN sp. z o.o.:

Dostawa artykułów biurowych i papieru biurowego

wartość: 86800,00 PLN
2021-05-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
RODAN sp. z o.o.:

Dostawa artykułów biurowych i papieru biurowego

wartość: 86800,00 PLN
2021-05-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Orgbud-Serwis sp. z o.o.:

Opiniowanie i weryfikowanie wniosków składanych do MOPR-u na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

wartość: 29460,00 PLN
2021-04-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zakład Pogrzebowy ARKA Granit-Art Funer-Art Arkadiusz Nierychlewski:

Wykonanie usług pogrzebowych dla podopiecznych MOPR w 2021 r.

wartość: 164964,00 PLN
2021-04-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Sygnity S.A.:

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników MOPR, z zakresu systemu POMOST Std.

wartość: 6000,00 PLN
2021-03-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Jan Guss "Gwarancja" Biuro Consultingowo-Handlowe:

Wykonanie szkolenia okresowego oraz instruktażu wstępnego i stanowiskowego w dziedzinie BHP

wartość: 5000,00 PLN
2021-03-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska:

Umowa dot. przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków podopiecznym MOPR.

wartość: 2053611,00 PLN
2021-02-23 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Anna Kamińska, Janusz Kamiński - "Kamińscy" Firma Transportowo-Usługowa s.c.:

Załadunek, transport i rozładunek towarów (dokumentów, mebli, komputerów etc.).

wartość: 15000,00 PLN
2021-02-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Gabinet Psychologiczny Magdalena Czub:

Świadczenie usług - konsultacji psychiologicznych dla pracowników socjalnych.

wartość: 34040,00 PLN
2021-02-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska:

Przygotowanie i dowóz ciepłych posiłków do miejsca zamieszkania podopiecznych MOPR.

wartość: 618283,30 PLN
2021-02-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
miejczysto.pl Małgorzata Senger Radosław Senger s.c.:

Dostawa środków czystości.

wartość: 48000,00 PLN
2021-02-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ELT-Serwis Waldemar Walkowiak:

Dokonywanie drobnychnapraw i prac o charakterze gospodarczo-technicznym.

wartość: 34800 PLN
2021-02-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
KRCLEANING Katarzyna Rakowska:

Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach Miejskiewgo Ośrdka POmocy Rodzinie w Poznaniu

wartość: 116769,41 PLN
2021-01-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska S.A.:

Przewóz i doręczenie w obrocie krajowym przekazów pieniężnych w formie bezgotówkowej.

wartość: 100800,00 PLN
2021-01-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska S.A.:

Świadczenie usług pocztowych.

wartość: 667199,80 PLN
2021-01-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska:

Przygotowanie i dowóz ciepłych posiłków dla podopiecznych MOPR.

wartość: 140122,50 PLN
2021-01-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej.

wartość: 22841,60 PLN
2021-01-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Martina Catering sp. z o.o.:

Przygotowywanie, dowóz i wydanie ciepłych posiłków dla podopiecznych MOPR.

wartość: 1527049,47 PLN
2021-01-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
CRISMA - Krzysztof Maj:

Obsługa strony internetowej.

wartość: 11070,00 PLN
2021-01-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
CRISMA - Krzysztof Maj:

Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem programu PFRON.

wartość: 1476,00 PLN
2021-01-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej.

wartość: 23904,00 PLN
2021-01-11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DRUX" sp. z o.o.:

Dostawa druków do placówek MOPR.

wartość: 25000,00 PLN
2021-01-11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stempel-Graf Jerzy Majewski:

Wykonywanie pieczątek, stempli oraz modernizacji (utylizacja) pieczątek.

wartość: 9500,00 PLN
2021-01-08 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej.

wartość: 23904,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
OLIWKA CATERING Agnieszka Bogajczyk:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkole dla dzieci - podopiecznych MOPR.

wartość: 31899,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
SCOOL FOOD Hanna Łucka:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkole dla dzieci - podopiecznych MOPR.

wartość: 52252,50 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dorota Szulc HANDEL-USŁUGI:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkole dla dzieci - podopiecznych MOPR.

wartość: 76283,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Robert Lewandowski ROBERTO:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkole dla dzieci - podopiecznych MOPR.

wartość: 8882,50 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Janusz Kaczmarek "VIP CATERING":

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 23866,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dorota Poprawska Bufet Szkolny:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 15708,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
RPK Anna Czekała:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 53817,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Renata Pohl:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 13090,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
A.Buksa i D.Buksa "Mała Gastronomia" s.c.:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 108647,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Luqrecja Jarosław Balcerek:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 18700,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Katarzyna Raszko:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 76932,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Joanna Szwab "J.S.J Catering":

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 36907,50 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Danuta Hoffmann Firma "DANHOF":

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 6732,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Irena Bednarek BUFET SZKOLNY:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 1683,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Barbara Bober:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 23375,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ewa Berdyszak "AVEART":

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 60423,60 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dariusz Szymkowski "Usługi Gastronomiczne, Handel":

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 136420,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Andrzej Poterski "STOŁÓWKA SZKOLNA":

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 17856,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zbigniew Karwacki "IMER":

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 36549,00 PLN
2021-01-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska S.A.:

Przyjmowanie nadawanych przekazów poztowych, doręczanie/wypłata na terenie kraju kwot przekazów oraz zwrot kwot przekazów w przypadku braku możliwości doręczenia/wypłaty. 

wartość: 10398,71 PLN
2021-01-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Catering Spec Dieta Emilia Puselnik:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 151464,40 PLN
2021-01-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PAWEŁ WYRWA "U PAWEŁKA" CATERING I ZAOPATRZENIE:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 184722,00 PLN
2021-01-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Izabela Wojdyła PYSZOTY:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 168969,50 PLN
2021-01-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Joanna Podolska i Jacek Podolski - J&J PODOLSCY s.c.:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 152405,00 PLN
2021-01-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MBDJ sp. z o.o.:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 201789,50 PLN
2021-01-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
DOMI CATERING Dominika Moch:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 410844.00 PLN
2021-01-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Agnieszka Marcinkowska NOBLE ESTATE:

Przygotowanie i wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR.

wartość: 186439,00 PLN
2021-01-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Małgorzata Potocka Firma Usługowo-Handlowa "MAGI":

Przygotowanie i wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR.

wartość: 171692,50 PLN
2020-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Wielkopolska Grupa Aptekarska sp. z o.o.:

Bezgotówkowe wydawanie leków dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 249500,00 PLN
2020-12-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska S.A.:

Wykonywanie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz korzystanie z usługi poczta firmowa.

wartość: 36405,54 PLN
2020-12-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska:

Przygotowanie i dowóz ciepłych posiłków do miejsca zamieszkania podopiecznych MOPR.

wartość: 110000,00 PLN
2020-12-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej.

wartość: 23904,00 PLN
2020-12-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej.

wartość: 23904,00 PLN
2020-12-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej.

wartość: 23904,00 PLN
2020-12-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej.

wartość: 23904,00 PLN
2020-12-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej.

wartość: 23904,00 PLN
2020-12-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Społem" Gastronomiczna Spółdzielnia Spożywców w Poznaniu:

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych MOPR

wartość: 691679,00 PLN
2020-12-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
KRCLEANING Katarzyna Rakowska:

Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach MOPR

wartość: 22115,93 PLN
2020-12-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"TRANS-MICH" Michał Adamczewski:

Transport sanitarny dla osób wymagających specjalnych warunków transportu.

wartość: 20000,00 PLN
2020-12-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Mineral s.c. Anna Powałowska Grzegorz Mikołajczak:

Dostawa wody źródlanej w butlach, kubeczków jednorazowych papierowych, dzierżawa dystrybutorów wraz z ich sanityzacją.

wartość: 13000,00 PLN
2020-12-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym.

wartość: 915,00 PLN
2020-12-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nd mieszkaniem chronionym

wartość: 915,00 PLN
2020-12-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym.

wartość: 915,00 PLN
2020-12-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym.

wartość: 915,00 PLN
2020-12-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniami chronionymi

wartość: 915,00 PLN
2020-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Monitoring Wielkopolski sp. z o.o.:

Monitorowania Lokalnego systemu alarmowego oraz interwencji Grupy Interwencyjnej.

wartość: 7527,60 PLN
2020-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
M1 TAXI sp. z o.o. sp. k.:

Świadczenie usługi przewozu osobowego.

wartość: 6000,00 PLN
2020-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Veolia Energia Poznań S.A.:

Usługa konserwacyjno-serwisowa węzła cieplnego

wartość: 3911,40 PLN
2020-12-16 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji.

wartość: 120,00 PLN
2020-12-16 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji.

wartość: 480,00 PLN
2020-12-16 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji.

wartość: 120,00 PLN
2020-12-16 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji.

wartość: 120,00 PLN
2020-12-16 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji.

wartość: 120,00 PLN
2020-12-16 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa zlecenie - obsługa kancelarii

wartość: 2928,00 PLN
2020-12-16 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa zlecenie - obsługa kancelarii.

wartość: 1360,00 PLN
2020-12-11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Garmond Press S.A.:

Dostawa dzienników i wydawnictw periodycznych

wartość: 7087,75 PLN
2020-12-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Likwidacja skutków awarii jako skutku pożaru budynku Filii Stare Miasto przy ul. Kościuszki 103.

wartość: 272,00 PLN
2020-12-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji Zespołu ds. Zamówień Publicnych i Administracyjno-Gospodarczych MOPR.

wartość: 1500,00 PLN
2020-12-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Medasept sp. z o.o.:

Dostawa rękawiczek jednorazowych lateksowych.

wartość: 21450,00 PLN
2020-12-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
P.W. "MAT" Marzena Tkaczuk:

Dostawa maseczek jednorazowych trójwarstwowych, płynu do dezynfekcji rąk, płynu do dezynfekcji powierzchni.

wartość: 48651,00 PLN
2020-12-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Hurtowania Zaopatrzenia Medycznego Medyk Erka s.c. Radosław Herc i Dariusz Sawicki:

Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem do pomieszczeń, ustawieniem, montażem, instalacją i testowym uruchomieniem termomentrów bezdotykowych na podczerwień, termometrów bezdotykowych ściennych na podczerwień oraz lamp bakteriobójczych przepływowych.

wartość: 2900,00 PLN
2020-12-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ronomed sp. z o.o. sp. k.:

Dostawa termomentrów bezdotykowych, samoobsługowych, ściennych,na podczerwień.

wartość: 5090,70 PLN
2020-12-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Społeczne Przedsiębiorstwo Usługowe Spółdzielnia Socjalna:

Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem do pomieszczeń, ustawieniem, montażem, instalacją i testowym uruchomieniem dozowników bezdotykowych do środków dezynfekcyjnych: ściennych i stojących.

wartość: 31000,00 PLN
2020-12-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Optotech sp. z o.o. sp.k.:

Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem do pomieszczeń, ustawieniem, montażem, instalacją i testowym uruchomieniem lamp bakteriobójczych przepływowych

wartość: 29028,00 PLN
2020-12-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Spółdzielnia Socjalna "Poznanianka":

Umowa dot. odśnieżania.

wartość: 2160,00 PLN
2020-12-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Mariusz Popielas, Grażyna Wereszczyńska "MOD-MEBEL" s.c.:

DOstawa mebli.

wartość: 19065,00 PLN
2020-12-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Rodan sp. z o.o.:

Zamówienie kalendarzy na 2021 rok.

wartość: 9872,86 PLN
2020-12-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zakład Remontowo-Budowlany REM Przemysław Owczarczak:

Prace remontowe w Filii Wida

wartość: 35552,42 PLN
2020-11-23 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Jan Guss "Gwarancja" Biuro Consultingowo-Handlowe:

Przeprowadzenie okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

wartość: 7200,00 PLN
2020-11-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja Modułu III programu pn. "Pomoc osobom nipełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakoaźnymi".

wartość: 3500,00 PLN