Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-04-08 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska Spółka Akcyjna:

Usługi pocztowe.

wartość: 462780,30 PLN
2022-04-08 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska Spółka Akcyjna:

Dostarczanie i obsługa przekazów pocztowych.

wartość: 87770,00 PLN
2022-03-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Materiały biurowe DAXER Dawid Kruś:

Dostawa artykułów biurowych i papieru dla MOPR wb Poznaniu.

wartość: 83000,00 PLN
2022-03-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
BMJ Doradztwo Personalne Justyna Lisińska:

Usługa brokera edukacyjnego z elementami doradztwa zawodowego dla uczestników projektu "Feniks Trzeci"

wartość: 36000,00 PLN
2022-03-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miejczysto.pl Małgorzata Nowicka Radosław Senger s.c.:

Dostawa środków czystości dla MOPR w Poznaniu.

wartość: 42041,13 PLN
2022-03-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Spółdzielnia Socjalna Feniks Oddział w Poznaniu:

Usługi opiekuńcze w pandemii na terenie miasta Poznania

wartość: 44080,00 PLN
2022-01-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ELT-SERWIS Waldemar Walkowiak:

Wykonywanie prac gospodarczych, naprawczych i technicznych w placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 35100 PLN
2022-01-24 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Fundacja Akceptacja:

Usługi opiekuńcze u osób ze zdiagnozowanym zakażeniem lub podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Poznania

wartość: 9915 PLN
2022-01-24 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
COALPOL sp. z o.o.:

Dostawa opału dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 344655 PLN
2022-01-24 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Węglopasz" sp. z o.o.:

Dostawa opału dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 302482,88 PLN
2022-01-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska:

Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania klienta MOPR

wartość: 2891475,45 PLN
2022-01-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska:

Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania klienta MOPR

wartość: 34839 PLN
2022-01-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MINERAL s.c. Anna Powałowska, Grzegorz Mikołajczak:

Dzierżawa dystrybutorow butlowych i bezbutlowych wraz z ich sanityzacją oraz dostawa wody źródlanej i kubków jednorazowych papierowych.

wartość: 9000,00 PLN
2022-01-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
NEGUSROR Anna Finc-Gratkowska:

Kompleksowa usługa tłumaczeń języka rumuńskiego dla Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 36000 PLN
2021-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Biuro Handlowo-Usługowe VIGOR sp. z o.o.:

Usługa sprzątania w pomieszczeniach Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 175500 PLN
2021-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
DOMI Catering Dominika Moch:

Przygotowywanie i wydawanie dzieciom śniadań i obiadów w szkole.

wartość: 147305,40 PLN
2021-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski:

Usługa sprzątania w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 143080,45 PLN
2021-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
NOBEL ESTATE Agnieszka Marcinkowska:

Przygotowywanie i wydawanie dzieciom śniadań i obiadów w szkole.

wartość: 277055 PLN
2021-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Małgorzata Potocka Firma Usługowo-Handlowa "MAGI":

Przygotowanie i wydawanie śniadań i obiadów w szkole dla dzieci podopiecznych MOPR

wartość: 183960,70 PLN
2021-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Agencja Ochrony Osób i Mienia "Lion":

Ochrona obiektu poprzez monitorowanie sygnału oraz konserwacja systemu alarmowego dla MOPR.

wartość: 8398,44 PLN
2021-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Konsorcujum firm: Lider - Apteka Wildecka Sp. z o.o. i partnerzy:

Bezgotówkowe wydawanie leków dla klientów Filii MOPR  oraz Działu Pomocy Osbom Bezdomnym MOPR.

Kontrahenci: Konsorcujum firm: Lider - Apteka Wildecka Sp. z o.o. Partnerzy: Apteki Cefarm Sp. z o.o. Apteka Antidotum Sp. z o.o. Andrea Polska Sp. z o.o. Bratek Bis Sp. z o. o. Farmex Europejska I Sp. z o.o. Euro Apteka Sp. z o.o.

wartość: 215800,00 PLN
2021-12-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
M1 Taxi Sp. z o.o.:

Świadczenie usług przewozu osobowego na zasadach bezgotówkowych.

wartość: 3000,00 PLN
2021-12-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska Spółka Akcyjna:

Przyjmowanie nadawanych przekazów pocztowych, doręczanie/ wypłata na terytorium RP kwot przekazów, a także zwrot kwot przekazów w przypadku braku możliwości doręczenia/ wypłaty.

Wartość umowy zależy od zrealizowania usługi i zostanie rozliczona po wykonaniu umowy. Wartość z faktury zostanie uzupełniona po zrealizowaniu umowy.

wartość: 6922,33 PLN
2021-12-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Społem" Gastronomiczna Spółdzielnia Spożywców:

Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych MOPR.

wartość: 55858,00 PLN
2021-12-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Centrum" Sp. z o.o.:

Oddanie w najem oznaczonej powierzchni w budynku o funkcji biurowej.

wartość: 24106,52 PLN
2021-12-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska:

Przygotowywanie, dowóz i wydawanie posiłków dla podopiecznych MOPR.

wartość: 130200,00 PLN
2021-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DruX sp. z o.o.:

Dostawa druków dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 25000 PLN
2021-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Kamińscy" Firma Transportowo-Usługowa s.c.:

Transport oraz załadunek i rozładunek towarów.

wartość: 9000,00 PLN
2021-12-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Garmond Press SA:

Systematyczna dostawa prasy

wartość: 7407,84 PLN
2021-12-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU TRAWMAR Izabela Zawadzka:

Odśnieżanie  wraz z posypywaniem mieszanką piasku i soli lub samej soli oblodzonych powierzchni wokół budynku przy ul. Cześnikowskiej 18b i ciągów komunikacyjnych prowadzących do budynku przy ul. Kościuszki 103

wartość: 3900 PLN
2021-11-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o.:

Zakup mebli biurowych i montaż.

wartość: 100168,25 PLN
2021-11-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Human Resources Roman Pomianowski:

Świadczenie przez Wykonawcę na terenie Poznania usługi wsparcia osób mających trudności w obsłudze zadłużenia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28 czerwca 2023 r.

wartość: 118440,00 PLN
2021-11-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Spółdzielnia Socjalna "Poznanianka":

Świadczenie usług sprzątania dezynfekcyjnego drzwi, klamek, uchwytów, balustrad, powierzchni płaskich-blatów, sanitariatów w pomieszczeniach MOPR

wartość: 50834,00 PLN
2021-10-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU Hubert Stachowski:

Najem lokalu mieszkalnego na potrzeby realizacji zadania nieszkanie chronione treningowe dla max. 3 osób opuszczających pieczę zastępczą.

wartość: 6600,00 PLN
2021-10-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
TZ-Consultans Tadeusz Zawistowski:

Przeprowadzenie szkolenia poprawiającego komunikację w formie team building.

wartość: 2200,00 PLN
2021-09-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
iTaxi.pl Sp. z o.o.:

Przewóz osób z niepełnosprawnością lub niesamodzielnych z miejsc zamieszkania na terenie Poznania do dziennego mieszkania wspomaganego na terenie Poznania i z powrotem do miejsca zamieszkania.

wartość: 69000,00 PLN
2021-09-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
IMEX LW sp. z o.o.:

Umowa dot. usług noclegowych, gastronomicznych i wynajmu sali szkoleniowej

wartość: 11634,55 PLN
2021-09-08 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Sygnity S.A.:

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu systemu Pomost Std.

wartość: 14000,00 PLN
2021-08-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Spółdzielnia Socjalna Feniks Oddział w Poznaniu:

Świadczenie usług opiekuńczych w pandemii.

wartość: 270480,00 PLN
2021-08-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Universum" Spółdzielnia Pracy:

Wykonanie usług pogrzebowych dla podopiecznych MOPR-u na cmentarzach komunalnych i wyznaniowych, na terenie Miasta Poznania.

wartość: 610738,00 PLN
2021-07-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Marta Ciasta Piecze Sp. z o.o.:

Świadczenie cateringu dla uczestników projektu "Feniks Trzeci".

wartość: 72135,36 PLN
2021-06-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
NEGUSTOR Anna Finc-Gratkowska:

Kompleksowe usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka rumuńskiego na język polski i z języka polskiego na język rumuński.

wartość: 9000 PLN
2021-06-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Adam Woszak ELEKTRO-KLIMA:

Wykonanie przeglądu, konserwacji i napraw mobilnych urządzeń klimatyzacyjnych.

wartość: 12361,50 PLN
2021-06-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
COALPOL sp. z o.o.:

Dostawa węgla kamiennego z przeznaczeniem dla Klientów MOPR-u, wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem.

wartość: 316047,90 PLN
2021-06-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
COALPOL sp. z o.o.:

Dostawa węgla kamiennego z przeznaczeniem dla Klientów MOPR-u, wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem.

wartość: 307979,70 PLN
2021-05-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
RODAN sp. z o.o.:

Dostawa artykułów biurowych i papieru biurowego

wartość: 86800,00 PLN
2021-05-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
RODAN sp. z o.o.:

Dostawa artykułów biurowych i papieru biurowego

wartość: 86800,00 PLN
2021-05-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Orgbud-Serwis sp. z o.o.:

Opiniowanie i weryfikowanie wniosków składanych do MOPR-u na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

wartość: 29460,00 PLN
2021-04-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zakład Pogrzebowy ARKA Granit-Art Funer-Art Arkadiusz Nierychlewski:

Wykonanie usług pogrzebowych dla podopiecznych MOPR w 2021 r.

wartość: 164964,00 PLN
2021-04-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Sygnity S.A.:

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników MOPR, z zakresu systemu POMOST Std.

wartość: 6000,00 PLN
2021-03-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Jan Guss "Gwarancja" Biuro Consultingowo-Handlowe:

Wykonanie szkolenia okresowego oraz instruktażu wstępnego i stanowiskowego w dziedzinie BHP

wartość: 5000,00 PLN
2021-03-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska:

Umowa dot. przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków podopiecznym MOPR.

wartość: 2053611,00 PLN
2021-02-23 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Anna Kamińska, Janusz Kamiński - "Kamińscy" Firma Transportowo-Usługowa s.c.:

Załadunek, transport i rozładunek towarów (dokumentów, mebli, komputerów etc.).

wartość: 15000,00 PLN
2021-02-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Gabinet Psychologiczny Magdalena Czub:

Świadczenie usług psychologicznych - konsultacji psychologicznych dla pracownków socjalnych

wartość: 40940,00 PLN
2021-02-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Gabinet Psychologiczny Magdalena Czub:

Świadczenie usług psychologicznych - konsultacji psychologicznych dla pracowników socjalnych MOPR w Poznaniu w zawiązku z wykonywaniem przez tych pracowników obowiązków służbowych, w tym związanych z występującą pandemią Covid-19

wartość: 40940,00 PLN
2021-02-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Gabinet Psychologiczny Magdalena Czub:

Świadczenie usług - konsultacji psychiologicznych dla pracowników socjalnych.

wartość: 34040,00 PLN
2021-02-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska:

Przygotowanie i dowóz ciepłych posiłków do miejsca zamieszkania podopiecznych MOPR.

wartość: 618283,30 PLN
2021-02-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
miejczysto.pl Małgorzata Senger Radosław Senger s.c.:

Dostawa środków czystości.

wartość: 48000,00 PLN
2021-02-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ELT-Serwis Waldemar Walkowiak:

Dokonywanie drobnychnapraw i prac o charakterze gospodarczo-technicznym.

wartość: 34800 PLN
2021-02-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
KRCLEANING Katarzyna Rakowska:

Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach Miejskiewgo Ośrdka POmocy Rodzinie w Poznaniu

wartość: 116769,41 PLN
2021-01-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska S.A.:

Przewóz i doręczenie w obrocie krajowym przekazów pieniężnych w formie bezgotówkowej.

wartość: 100800,00 PLN
2021-01-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska S.A.:

Świadczenie usług pocztowych.

wartość: 667199,80 PLN
2021-01-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska:

Przygotowanie i dowóz ciepłych posiłków dla podopiecznych MOPR.

wartość: 140122,50 PLN
2021-01-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej.

wartość: 22841,60 PLN
2021-01-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Martina Catering sp. z o.o.:

Przygotowywanie, dowóz i wydanie ciepłych posiłków dla podopiecznych MOPR.

wartość: 1527049,47 PLN
2021-01-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
CRISMA - Krzysztof Maj:

Obsługa strony internetowej.

wartość: 11070,00 PLN
2021-01-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
CRISMA - Krzysztof Maj:

Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem programu PFRON.

wartość: 1476,00 PLN
2021-01-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej.

wartość: 23904,00 PLN
2021-01-11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DRUX" sp. z o.o.:

Dostawa druków do placówek MOPR.

wartość: 25000,00 PLN
2021-01-11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stempel-Graf Jerzy Majewski:

Wykonywanie pieczątek, stempli oraz modernizacji (utylizacja) pieczątek.

wartość: 9500,00 PLN
2021-01-08 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej.

wartość: 23904,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
OLIWKA CATERING Agnieszka Bogajczyk:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkole dla dzieci - podopiecznych MOPR.

wartość: 31899,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
SCOOL FOOD Hanna Łucka:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkole dla dzieci - podopiecznych MOPR.

wartość: 52252,50 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dorota Szulc HANDEL-USŁUGI:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkole dla dzieci - podopiecznych MOPR.

wartość: 76283,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Robert Lewandowski ROBERTO:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkole dla dzieci - podopiecznych MOPR.

wartość: 8882,50 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Janusz Kaczmarek "VIP CATERING":

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 23866,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dorota Poprawska Bufet Szkolny:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 15708,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
RPK Anna Czekała:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 53817,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Renata Pohl:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 13090,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
A.Buksa i D.Buksa "Mała Gastronomia" s.c.:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 108647,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Luqrecja Jarosław Balcerek:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 18700,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Katarzyna Raszko:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 76932,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Joanna Szwab "J.S.J Catering":

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 36907,50 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Danuta Hoffmann Firma "DANHOF":

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 6732,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Irena Bednarek BUFET SZKOLNY:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 1683,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Barbara Bober:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 23375,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ewa Berdyszak "AVEART":

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 60423,60 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dariusz Szymkowski "Usługi Gastronomiczne, Handel":

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 136420,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Andrzej Poterski "STOŁÓWKA SZKOLNA":

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 17856,00 PLN
2021-01-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zbigniew Karwacki "IMER":

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 36549,00 PLN
2021-01-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska S.A.:

Przyjmowanie nadawanych przekazów poztowych, doręczanie/wypłata na terenie kraju kwot przekazów oraz zwrot kwot przekazów w przypadku braku możliwości doręczenia/wypłaty. 

wartość: 10398,71 PLN
2021-01-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Catering Spec Dieta Emilia Puselnik:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 151464,40 PLN
2021-01-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PAWEŁ WYRWA "U PAWEŁKA" CATERING I ZAOPATRZENIE:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 184722,00 PLN
2021-01-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Izabela Wojdyła PYSZOTY:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 168969,50 PLN
2021-01-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Joanna Podolska i Jacek Podolski - J&J PODOLSCY s.c.:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 152405,00 PLN
2021-01-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MBDJ sp. z o.o.:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 201789,50 PLN
2021-01-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
DOMI CATERING Dominika Moch:

Przegotowywanie oraz wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR

wartość: 410844.00 PLN
2021-01-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Agnieszka Marcinkowska NOBLE ESTATE:

Przygotowanie i wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR.

wartość: 186439,00 PLN
2021-01-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Małgorzata Potocka Firma Usługowo-Handlowa "MAGI":

Przygotowanie i wydawanie posiłków w szkołach dla dzieci - podopiecznych MOPR.

wartość: 171692,50 PLN
2020-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Wielkopolska Grupa Aptekarska sp. z o.o.:

Bezgotówkowe wydawanie leków dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 249500,00 PLN