Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-06-05 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Elektro-Klima Woszak, Wierzbiński s.c.:

Wykonanie przeglądu, konserwacji i napraw mobilnych urządzeń klimatyzacyjnych

wartość: 12177,00 PLN
2020-05-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska:

Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla podopiecznych MOPR-u.

wartość: 129002,40 PLN
2020-05-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska:

Przygotowanie, dowóz i wydanie obiadów dla podopiecznych MOPR-u.

wartość: 18929,70 PLN
2020-05-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Orgbud-Serwis sp. z o.o.:

Umowa dot. opiniowania i weryfikowania wniosków składanych przez osoby fizyczne, na dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i technicznych

wartość: 29510,00 PLN
2020-04-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska:

Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla podopiecznych MOPR-u.

wartość: 129109,50 PLN
2020-04-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska:

Przygotowanie, dowóz i wydanie obiadów dla podopiecznych MOPR-u.

wartość: 26770,95 PLN
2020-03-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska:

Przygotowanie, dowóz i wydanie posiłków dla podopiecznych MOPR-u.

wartość: 116235,00 PLN
2020-03-16 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska:

Przygotowanie, dowóz i wydanie posiłków dla podopiecznych MOPR-u.

wartość: 58117,50 PLN
2020-03-05 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Rodan sp. z o.o.:

Dostawy artykułów biurowych i papieru biurowego.

wartość: 126000,00 PLN
2020-02-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ENEA Operator sp. z o.o.:

Przyłączenie instalacji budynku przy ul. Cześnikowskiej 18 do sieci ENEA Operator.

wartość: 2294,00 PLN
2020-02-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
TRANSPORT CIĘŻAROWY Tadeusz Kornelski:

Świadczenie usługi transportu, załadanku i rozładunku.

wartość: 14000,00 PLN
2020-02-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Damovo Polska sp. z o.o.:

Zakup, montaż i konfiguracja systemu VoIP.

wartość: 60713,42 PLN
2020-02-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji wspierającej repatrianta.

wartość: 4290,00 PLN
2020-02-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Mod-Mebel M.Popielas, G. Wereszczyńska s.c.:

Dostawa mebli do placówek MOPR.

wartość: 68635,48 PLN
2020-02-17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przygotowanie umów na zadania w ramach programu Aktywny Samorząd. Wprowadzenie wniosków do systemu komuterowego.

wartość: 1200,00 PLN
2020-02-11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Garmond Press S.A.:

Prenumerata prasy.

wartość: 10137,64 PLN
2020-02-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Agencja detektywistyczna i ochrony "JOKER" sp. z o.o.:

Konserwacja systemów alarmowych.

wartość: 3640,80 PLN
2020-01-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stowarzyszenie Program Wsparcia zadłużonych:

Usługa obejmująca kompleksowe działania ukierunkowane na podjęcie legalnego zatrudnienia oraz poprawę jakości obsługi zadłużenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

wartość: 78960,00 PLN
2020-01-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Obsługa wniosków osób z niepełnosprawnością o dofinansowanie ze środków PFRON.

wartość: 2660,00 PLN
2020-01-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Obsługa wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON.

wartość: 2400,00 PLN
2020-01-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Radosław Senger "EURO":

Dostawa środków czystości do placówek MOPR.

wartość: 50000,00 PLN
2020-01-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o.:

Montaż lokalnego systemu zabezpieczenia mienia.

wartość: 9999,44 PLN
2020-01-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji Sekcji ds, Rehablitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

wartość: 935,00 PLN
2020-01-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprzątanie i mycie okien w mieszkaniach chronionych.

wartość: 812,00 PLN
2020-01-17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stempel-Graf Jerzy Majewski:

Wykonywanie pieczątek i stempli oraz ich modernizacja i utylizacja.

wartość: 10000,00 PLN
2020-01-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Sygnity S.A.:

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników pn. "Szkolenie dla Administratorów z Systemu POMOST Std".

wartość: 4300,00 PLN
2020-01-08 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
KRCLEANING Katarzyna Rakowska:

Umowa dot. utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

wartość: 274489,88 PLN
2020-01-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Zakład Pogrzebowy Funer-Art" sp. z o.o.:

Wykonanie usług pogrzebowych.

wartość: 543552,00 PLN
2020-01-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MBDJ sp. z o.o.:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 222730,00 PLN
2020-01-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Veolia Energia Poznań S.A.:

Wykonanie usług konserwacyjno-serwisowych kotłowni.

wartość: 2480,00 PLN
2020-01-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska S.A.:

Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek nierejestrowanych i rejestrowanych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby MOPR.

wartość: 546828,40 PLN
2020-01-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska S.A.:

Przewóz i doręczenie w obrocie krajowym przekazów pieniężych.

wartość: 103500,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
REVOLTA FOOD Artur Bąk:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 13267,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Urszula Kaczmarek Janusz Kaczmarek VIP CATERING s.c.:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 13050,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
szybkie.smaczne.pl sp.z o.o.:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 41506,50 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dorota Poprawska Bufet Szkolny:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 14934,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ewa Berdyszak "AVEART":

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 55250,20 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stołówka Szkolna Andrzej Poterski:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 20871,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
School Food Hanna Łucka:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 50838,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Sandwich Express sp. z o.o.:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 1913,50 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Katarzyna Raszko:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 94630,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
OLIWKA CATERING Agnieszka Bogajczyk:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 30064,50 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MAXXIM CATERING Waldemar Romanowski:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 4921,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Maria Bukowska Firma Handlowo-Usługowa:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 4566,60 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Henryk Błędkowski "MI-KU":

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 7324,56 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Luqrecja Jarosław Balcerek:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 14026,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Katarzyna Sowacka "K I M" Usługi Gastronomiczne i Handel:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 30004,50 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 5967,50 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Jolanta Małasiewicz "FINIX" BAR:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 12641,50 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Drogomira Dalkowska-Piotrowska, Mikołaj Dałkowski GOSPODA FAMILIJNA s.c.:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 40340,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Irena Bednarek BUFET SZKOLNY:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 1257,60 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Construction Catering Services Agnieszka Kordylewska:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 4782,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
DANHOFF Danuta Hoffmann:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 7074,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Barbara Bober:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 17095,50 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Firma Cateringowa "Food Service" Michał Łucki:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 23312,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
IMER Zbigniew Karwacki:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 20626,07 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Catering-Sielanka Krystyna Szymańska-Dańda:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 24937,40 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"DINA" Dorota Wawrzyniak:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 2751,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Jahir Bistro Jacek Wojciechowski:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 3930,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Galeria Smaków Robert Wzdych:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 39532,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Catering King Artur Monika Tomaszewska:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 12808,40 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Handel-Usługi Dorota Szulc:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 70074,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Catering Spec Dieta Emilia Puselnik:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 44229,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Universum" Spółdzielnia Pracy:

Wykonywanie usług pogrzebowych

wartość: 251080,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Małgorzata Potocka PHU "MAGI":

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 158500,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Renata Pohl:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 155440,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
J&J Podolscy s.c. Joanna Podolska Jacek Podolski:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 157852,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ASK sp. z o.o.:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 151360,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Wielkopolska Grupa Aptekarska sp. z o.o.:

Bezgotówkowe wydawanie leków dla Klientów MOPR.

wartość: 154200,00 PLN
2019-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
KRCLEANING Katarzyna Rakowska:

Usługi sprzątania w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

wartość: 3294,33 PLN
2019-12-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji oraz wykonywanie prac porządkowych.

wartość: 11220,00 PLN
2019-12-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprzątanie pomieszczeń biurowych w POK Filii Jeżyce.

wartość: 3264,00 PLN
2019-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodznie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej.

wartość: 23904,00 PLN
2019-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Anna Buksa "MAŁA GASTRONOMIA":

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 156105,00 PLN
2019-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
DOMI CATERING Dominika Moch:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 451220,00 PLN
2019-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PAWEŁ WYRWA "U PAWEŁKA" CATERING I ZAOPATRZENIE:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 183975,00 PLN
2019-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Izabela Wojdyła Pyszoty:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 231357,00 PLN
2019-12-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Garmond Press S.A.:

Systematyczna dostawa dzienników i wydawnictw periodycznych.

wartość: 2728,84 PLN
2019-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Społem" Gastronomiczna Spółdzielnia Spożywców w Poznaniu:

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych MOPR

wartość: 756990,00 PLN
2019-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Konsorcjum: "Catering-Frytka" Piotr Adrych oraz "Adamus" Firma Handlowo-Usługowa Adam Błażejewski:

Przygotowanie i dowóz posiłków do podopiecznych MOPR.

wartość: 808291,64 PLN
2019-12-17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Mineral s.c. Anna Pawłowska Grzegorz Mikołajczak:

Dostawa wody źródlanej, zakup kubków jednorazowych oraz dzirżawa dystrybutorów wraz z ich sanityzacją.

wartość: 19400,00 PLN
2019-12-16 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Jarosław Kaźmierczak "Hardsoft-Telekom":

Zakup projektora multimedialnego, klawiatur, myszek optycznych, monitorów oraz UPS-ów.

wartość: 52803,90 PLN
2019-12-16 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DRUX" sp. z o.o.:

Wykonanie i dostawa druków

wartość: 32499,75 PLN
2019-12-11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
KOMFORT sp. z o.o.:

Realizacja dostawy wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem do pomieszczeń, ustawieniem, montażem, instalacją i uruchomieniem sprzętu i mebli w mieszkaniach chronionych.

wartość: 44444,00 PLN
2019-12-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
M1 TAXI sp. z o.o. sp. k.:

Świadczenie usług przewozowych dla pracowników na zasadach bezgotówkowych.

wartość: 5000,00 PLN
2019-12-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Drzewiarz-BIS" sp. z o.o.:

Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem do pomieszczeń, ustawieniem, montażem, instalacją i uruchomieniem sprzętu i mebli w mieszkaniach chronionych.

wartość: 23447,00 PLN
2019-12-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MOD-MEBEL s.c. M. Popiels, G. Wereszczyńska:

Umowa na dostawę wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem do pomieszczenia, ustawieniem i montażem mebli.

wartość: 1205,00 PLN
2019-12-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MOD-MEBEL s.c. M. Popiels, G. Wereszczyńska:

Umowa na dostawę z transportem, rozładunkiem, wniesieniem do pomieszczeń, ustawieniem i montażem mebli.

wartość: 11318,00 PLN
2019-12-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
TRANS-MICH Michał Adamczewski:

Umowa dot. transportu sanitarnego osób wymagających specjalnych warunków transportu.

wartość: 20300,00 PLN
2019-12-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp.z o.o.:

Umowa dot. ochrony obiektów.

wartość: 6242,40 PLN
2019-12-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Veolia Energia Poznań S.A.:

Wykonanie usług konserwacyjno-serwisowych węzła cieplnego

wartość: 3719,52 PLN
2019-12-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Orange Polska S.A.:

Umowa dot. śwaidczenia usług telekomunikacyjnych

wartość: 1437,48 PLN
2019-11-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Brandworks Maciej Brzostowicz:

Umowa dot.: graficznego poprawienia ulotek z wydrukiem ulotek, graficznego poprawienia plakatu z wydrukiem plakatów, poprawienia animacji, headera graficznego na stronę FB oraz system monitorów DS.

wartość: 1020,00 PLN
2019-11-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zakład Remontowo-Budowlany REM Przemysław Owczarczak:

Przeprowadzenie prac remontowo-budowalanych w placówkach MOPR.

wartość: 45879,00 PLN
2019-11-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Magdalena Stawicka - Praktyka Psychologiczna:

Przeprowadzenie szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej pn. "Zaburzenia przywiązania - praca z rodziną".

wartość: 2000,00 PLN
2019-11-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
INTALIO Makieła Mikołajczyk s.j.:

Migracja systemu zgłoszeń informatycznych (system ticketowy) do nowszej wersji.

wartość: 3000,00 PLN
2019-11-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
INTALIO Makieła Mikołajczyk s.j.:

Zakup serwera.

wartość: 49692,00 PLN
2019-11-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Hardsoft Telekom Jarosław Kaźmierczak:

Umowa dot. zakupu 5 laptopów.

wartość: 14975,25 PLN
2019-11-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Jan Guss "Gwarancja" Biuro Consultingowo-Handlowe:

Przeprowadzenie szkolenia okresowego bhp dla pracowników administracyjno-biurowych, pracowników socjalnych i kadry kierowniczej

wartość: 3560,00 PLN
2019-11-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. przeprowadzenia szkolenia dla koordynatorów rodzinej pieczy zastępczej pn. "Plan pomocy dziecku - tworzenie i realizacja. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka".

wartość: 2400,00 PLN