BUDŻET 2010 r. - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA POZNANIA ZA 2010 ROK

Prezydent Miasta Poznania stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2010

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Nowacka
Data i godzina publikacji: 2014-06-25 09:29