OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA POZNANIA ZA 2012 ROK

Prezydent Miasta Poznania stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2012

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Nowacka
Data i godzina publikacji: 2015-04-27 10:50