OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ - o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO.-0953/59/18/2015 z dnia 28 września 2015 r. wyrażającą opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Poznania za pierwsze półrocze 2015 roku.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Nowacka
Data i godzina publikacji: 2015-10-14 13:24