OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ - w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Miasta Poznania za 2015 rok

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO.-0954/47/18/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Miasta Poznania za 2015 rok.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Nowacka
Data i godzina publikacji: 2016-04-20 10:20