OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA POZNANIA ZA 2018 ROK

Prezydent Miasta Poznania stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2018

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: Wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Magdalena Powązka
Data i godzina publikacji: 2019-03-29 09:27