OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ - o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r.

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-19/0953/48/252/2021 z dnia 28 września 2021 r. wyrażającą opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Poznania za pierwsze półrocze 2021 roku.

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Justyna Glapa p.o. Dyrektor Wydziału Budżetu i Kontrolingu
Data wytworzenia informacji: 2021-10-01
Opis zmian: Wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Klaudia Mruk
Data i godzina publikacji: 2021-10-01 12:43