Rzecznik Prasowy Prezydenta i Urzędu (BZPP)

Kierownik/Dyrektor

Rzecznik Prasowy Prezydenta i Urzędu Joanna Żabierek
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pok. 215a (II piętro), tel. 61 878 5211
rzecznik@um.poznan.pl

Kompetencje i zadania

  • zapewnienie kontaktu z dziennikarzami, w imieniu władz Miasta, Urzędu i wybranych jednostek miejskich,
  • osobiste wypowiadanie się w mediach lub podejmowanie decyzji o wyznaczeniu osoby do udzielania informacji w imieniu Prezydenta i Urzędu,
  • udział w spotkaniach wszystkich gremiów Urzędu podejmujących kluczowe decyzje oraz w spotkaniach z mediami,
  • udzielanie pomocy medialnej w sytuacjach kryzysowych,
  • ustalanie harmonogramu spotkań z mediami,
  • przygotowywanie listy tematów dnia dla Prezydenta i Zastępców,
  • prowadzenie telefonicznych konsultacji z mediami,
  • dostarczanie mediom dodatkowych materiałów po wystąpieniach Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika,
  • przygotowywanie tekstów wystąpień Prezydenta.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: zastępca dyrektora Dorota Potejko Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM
Data wytworzenia informacji: 2021-09-03 00:00
Opis zmian: Usunięcie piktogramów (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Karolina Napieralska
Data i godzina publikacji: 2021-09-03 12:00