Rzecznik Prasowy Prezydenta i Urzędu (BZPP)

Kierownik/Dyrektor

Rzecznik Prasowy Prezydenta i Urzędu Joanna Żabierek
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
II piętro, pok. 215a, tel. 61 878 52 11, kom. 512 256 178
rzecznik@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

  • zapewnienie kontaktu z dziennikarzami, w imieniu władz Miasta, Urzędu i wybranych jednostek miejskich,
  • osobiste wypowiadanie się w mediach lub podejmowanie decyzji o wyznaczeniu osoby do udzielania informacji w imieniu Prezydenta i Urzędu,
  • udział w spotkaniach wszystkich gremiów Urzędu podejmujących kluczowe decyzje oraz w spotkaniach z mediami,
  • udzielanie pomocy medialnej w sytuacjach kryzysowych,
  • ustalanie harmonogramu spotkań z mediami,
  • przygotowywanie listy tematów dnia dla Prezydenta i Zastępców,
  • prowadzenie telefonicznych konsultacji z mediami,
  • dostarczanie mediom dodatkowych materiałów po wystąpieniach Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika,
  • przygotowywanie tekstów wystąpień Prezydenta.

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-22 11:52 - zmiana osobowa (Aktualizacja)