Sesja Rady Miasta Poznania numer: I, 2018-11-19 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2018-2023

Rodzaj

inauguracyjna

Protokół z obrad sesji:

Zapis wideo:


Przewidywany program sesji

PREZYDENT MIASTA POZNANIA      

Uprzejmie informuję, iż Postanowieniem z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miasta Poznania kadencji 2018-2023, nowo wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r., działając na podstawie art. 20 ust.2 oraz art. 29a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 167 §3 ustawy          z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz 754, 1000 i 1349)

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I zwołuje

I sesję- inauguracyjną - Rady Miasta Poznania,

która odbędzie się 19 listopada 2018r. (poniedziałek) o godz. 10:00

w Ratuszu Poznańskim, przy ul. Stary Rynek 1 w Poznaniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego i prezydenta miasta przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miasta Poznania.
 4. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Poznania.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad (ustawowego składu Rady).
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady.
 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji.
 9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
 10. Wolne glosy i wnioski.
 11. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady.
Porządek obrad:
 • Porządek obrad

 • 1. Otwarcie obrad przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji

 • 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego i prezydenta miasta przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.

 • 3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miasta Poznania.

 • 4. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Poznania.

 • 5. Stwierdzenie prawomocności obrad (ustawowego składu Rady).

 • 6. Wybór komisji skrutacyjnej.

 • 7. Wybór Przewodniczącego Rady.

 • Nr I/1/VIII/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.

 • 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji.

 • 9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.

 • Nr I/2/VIII/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.

 • 10. Wolne glosy i wnioski.

 • 11. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Natalia Ratajczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-27 08:12 - uchwała (Wprowadzenie informacji)