Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: I, 2014-11-28 09:30

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 6a porządku obrad - złożenie ślubowania przez radnych.

Pkt. 7 porządku obrad - wybór Wiceprzewodniczących Rady

Pkt. 7a porządku obrad - debata nad PU 8/14

Pkt. 8 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 9 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 7 porządku obrad - wybór Wiceprzewodniczących Rady

Pkt. 7a porządku obrad - debata nad PU 8/14