Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: IV, 2014-12-22 15:30

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt.4 porządku obrad - debata nad PU 16/14

Pkt.5 porządku obrad - debata nad PU 18/14

Pkt.6 porządku obrad - debata nad PU 17/14

Pkt.7 porządku obrad - debata nad PU 19/14

Pkt.8 porządku obrad - debata nad PU 12/14

Pkt.9 porządku obrad - debata nad PU 9/14

Pkt.10 porządku obrad - debata nad PU 14/14

Pkt.11 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt.10 a porządku obrad - debata nad PU 22/14

Pkt.10 b porządku obrad - debata nad PU 23/14

Pkt.11 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt.12 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt.13 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt.14 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt.15 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt.4 porządku obrad - debata nad PU 16/14

Pkt.6 porządku obrad - debata nad PU 17/14

Pkt.7 porządku obrad - debata nad PU 19/14

Pkt.8 porządku obrad - debata nad PU 12/14

Pkt.9 porządku obrad - debata nad PU 9/14

Pkt.10 porządku obrad - debata nad PU 14/14

Pkt.11 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt.10 a porządku obrad - debata nad PU 22/14

Pkt.10 b porządku obrad - debata nad PU 23/14

Pkt.11 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt.12 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt.13 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt.14 porządku obrad - wolne głosy i wnioski