Sesja Rady Miasta Poznania numer: CIV, 2006-10-03 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

nadzwyczajna-SESJA ODWOŁANA

Przewidywany program sesji

1. Otwarcie sesji.

2. Projekt uchwały (PU 1400/06) w/s zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwalonego uchwałą Nr XII/276/III/1999 RMP z dnia 23 listopada 1999r w/s uchwalenie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania", zmienionego uchwałą Nr XXV/171/IV/2003 RMP z dnia 10 lipca 2003r. w/s zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

3. Zamknięcie sesji.

W związku ze Stanowiskiem RMP nr CIII/1192/IV/37/2006 z dnia 26 września 2006r. oraz pismem Prezydenta Miasta Poznania Nr Or.II/01592-44/06 z dnia 27 września 2006r. wycofującym wniosek o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym, Przewodniczący RMP Grzegorz Ganowicz ODWOŁUJE sesję nadzwyczajną ustaloną na dzień 3 października 2006 roku.

Metryczka

Opis zmian: odwolanie sesji ()
Opublikował(a): Magdalena Szumilas
Data i godzina publikacji: 2006-09-27 15:06