Sesja Rady Miasta Poznania numer: LX, 2004-12-21 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna (budżetowa)

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA POZNANIA Poznań, 10 grudnia 2004 r.
RM. I.1/0052/60/IV/04
Pani/Pan
Radna/Radny
Zapraszam na LX sesję Rady Miasta Poznania, która odbędzie się
dnia 21 grudnia 2004 r. (wtorek) o godz. 10.00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, wejście nr 6
z dziedzińca.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia.
4. Projekt uchwały (PU 718/04) w/s budżetu Miasta Poznania na rok 2005.
5. Projekt uchwały (PU 719/04) w/s Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania na lata 2005-2009.
6. Projekt uchwały (PU 743/04) w/s wyrażenia woli likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Cyryla Ratajskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 114.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Metryczka

Opis zmian: aw ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2005-01-04 09:54