Sesja Rady Miasta Poznania numer: LXIV, 2005-03-01 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

-Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia radnych.
4. Projekt uchwały (PU 810/05) w/s zmiany nazwy Gimnazjum nr 15, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 w Poznaniu, ul. Brandstaettera 1.
5. Projekt uchwały (PU 811/05) w/s nadania imienia Gimnazjum nr 12 w Poznaniu, os. Stefana Batorego 101.
6. Projekt uchwały (PU 814/05) w/s przekształcenia prowadzonych przez Miasto Poznań dotychczasowych ponadpodstawowych szkół policealnych w ponadgimnazjalne szkoły policealne dla młodzieży i dla dorosłych.
7. Projekt uchwały (PU 816/05) w/s zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2005.
8. Projekt uchwały (PU 817/05) w/s zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2005.
9. Projekt uchwały (PU 825/05) w/s zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szkolnej 8/12.
10. Projekt uchwały (PU 831/05) w/s zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Kierskim (wniesiono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
11. Projekt uchwały (PU 832/05) w/s zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Rusałka (wniesiono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
12. Projekt uchwały (PU 833/05) w/s zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Strzeszyńskim (wniesiono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
13. Projekt uchwały (PU 830/05) w/s zmiany uchwały Nr XCVIII/1134/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 9 października 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań do towarzystw budownictwa społecznego z udziałem Miasta Poznania, wkładów niepieniężnych w postaci wskazanych w niniejszej uchwale nieruchomości (wniesiono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
14. Projekt uchwały (PU 820/05) w/s zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi grupy mieszkańców Osiedla "Różany Potok" na Prezydenta Miasta Poznania.
15. Projekt uchwały (PU 826/05) w/s zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi pani Hanny Gronowskiej i pani Pelagii Gronowskiej na Prezydenta Miasta Poznania.
16. Projekt uchwały (PU 827/05) w/s zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi pana Zenona Stawickiego na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Prezydenta Miasta Poznania.
17. Projekt uchwały (PU 828/05) w/s zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi pana Piotra Orzechowskiego na Prezydenta Miasta Poznania.
18. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2004.
19. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 13.15).
20. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (godz. 15.15).
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zamknięcie sesji.
Przerwa obiadowa godz. 14.00-15.00.

Metryczka

Opis zmian: aw ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2005-02-21 12:25