Sesja Rady Miasta Poznania numer: LXXIII, 2005-06-29 13:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

uroczysta

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Ratusz Poznański
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Stołecznego Miasta Poznania.
3. Wystąpienie Prezydenta Stołecznego Miasta Poznania.
4. Wręczenie Wyróżnień Honorowych Miasta Poznania.
5. Wręczenie Nagrody Naukowej Miasta Poznania.
6. Wręczenie Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.
7. Wręczenie Nagrody Sportowej Miasta Poznania.
8. Zamknięcie sesji.

Metryczka

Opis zmian: aw ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2005-06-20 10:31