Sesja Rady Miasta Poznania numer: LXXVII, 2005-09-13 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Komunikaty.
 3. Oświadczenia radnych.
 4. Projekt uchwały (PU 1007/05) w/s stwierdzenia przejścia porzuconych pojazdów na własność Miasta Poznania z mocy ustawy.
 5. Projekt uchwały (PU 1008/05) w/s zmiany Uchwały Nr LXXXIII/956/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu realizacji Programu Rewitalizacji Kamienic w Poznaniu.
 6. Projekt uchwały (PU 1014/05) w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 7. Projekt uchwały (PU 1011/05) zmieniającej uchwałę Nr LXXI/754/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Pożytku Publicznego.
 8. Projekt uchwały (PU 1013/05) w/s nazewnictwa ulic Poznania.
 9. Projekt uchwały (PU 948/05) w/s uchwalenia statutu Osiedla Fabianowo-Kotowo.
 10. Projekt uchwały (PU 949/05) w/s uchwalenia statutu Osiedla Górczyn.
 11. Projekt uchwały (PU 950/05) w/s uchwalenia statutu Osiedla ks. Ignacego Skorupki.
 12. Projekt uchwały (PU 951/05) w/s uchwalenia statutu Osiedla Targowego.
 13. Projekt uchwały (PU 952/05) w/s uchwalenia statutu Osiedla Rybaki-Piaski.
 14. Projekt uchwały (PU 953/05) w/s uchwalenia statutu Osiedla Starówka.
 15. Projekt uchwały (PU 954/05) w/s uchwalenia statutu Osiedla Śródmieście.
 16. Projekt uchwały (PU 955/05) w/s uchwalenia statutu Osiedla Św. Marcin.
 17. Projekt uchwały (PU 956/05) w/s uchwalenia statutu Osiedla Zwycięstwa.
 18. Projekt uchwały (PU 957/05) w/s uchwalenia statutu Osiedla Dębiec.
 19. Projekt uchwały (PU 958/05) w/s uchwalenia statutu Osiedla Komandoria-Podwale.
 20. Projekt uchwały (PU 959/05) w/s uchwalenia statutu Osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo.
 21. Projekt uchwały (PU 960/05) w/s uchwalenia statutu Osiedla Zielone Rataje.
 22. Projekt uchwały (PU 961/05) w/s uchwalenia statutu Osiedla Żegrze.
 23. Projekt uchwały (PU 962/05) w/s uchwalenia statutu Osiedla Kosmonautów.
 24. Projekt uchwały (PU 963/05) w/s uchwalenia statutu Osiedla Powstańców Warszawy.
 25. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 13.15).
 26. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz.15.00).
 27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (godz. 15.15).
 28. Wolne głosy i wnioski.
 29. Zamknięcie sesji.

Przerwa obiadowa godz. 14.00 - 15.00.

Metryczka

Opis zmian: wprow. zmian ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2005-09-02 14:46