Sesja Rady Miasta Poznania numer: XCV, 2006-06-06 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA POZNANIA Poznań, maja 2006 r.

RM.0052/ 95/IV/06

Pani/Pan

Radna/Radny

Zapraszam na XCV sesję Rady Miasta Poznania, która odbędzie się

dnia 6 czerwca 2006 r. (wtorek) o godz. 10.00

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, wejście nr 5 z dziedzińca.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia.
4. Projekt uchwały (PU 1266/06) w/s wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o., w postaci wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 398 i 400 w Poznaniu.
5. Projekt uchwały (PU 1262/06) w/s Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego.
6. Projekt uchwały (PU 1261/06) w/s nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości w drodze darowizny.
7. Projekt uchwały (PU 1263/06) w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Nowe Miasto.
8. Projekt uchwały (PU 1264/06) w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Jeżyce.
9. Projekt uchwały (PU 1265/06) w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto.
10. Projekt uchwały (PU 1224/06) w/s Polityki Oświatowej Miasta Poznania (pierwsze czytanie).
11. Interpelacje i zapytania (godz. 13.30).
12. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00)
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania (godz. 15.15).
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie sesji.

Przerwa obiadowa godz. 14.00 - 15.00.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA POZNANIA Poznań, 30 maja 2006 r.

RM.0052/ 95/06

Pani/Pan

Radna/Radny

Na wniosek Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 maja 2006 r., znak Or.II/01592-19/06, działając na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), wprowadzam do porządku obrad XCV sesji Rady Miasta Poznania w dniu 6 czerwca 2006 roku następujące punkty:

4 A. Projekt uchwały (PU 1269/06) w/s wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem obiektów Stadionu Miejskiego położonego przy ul. Bułgarskiej 5/7 w Poznaniu.
4 B. Projekt uchwały (PU 1270/06) w/s wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Strzeszynku.

Metryczka

Opis zmian: protokół (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Szubczyńska
Data i godzina publikacji: 2012-04-19 10:24