Sesja Rady Miasta Poznania numer: XLIX, 2004-07-06 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA POZNANIA Poznań, 25 czerwca 2004 r.
RM. I.1/0052/49/IV/04
Pani/Pan
Radna/Radny
Zapraszam na XLIX sesję Rady Miasta Poznania, która odbędzie się
6 lipca 2004 r. (wtorek) o godz. 10.00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, wejście nr 6 z dziedzińca.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia radnych.
4. Projekt uchwały (PU 404/04) w/s rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Wschód 2", dotyczącego działki o numerze geodezyjnym 684 ark. 6 obręb Piątkowo.
5. Projekt uchwały (PU 406/04) w/s rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Wschód 2", dotyczącego działki o numerze geodezyjnym 3/1 ark. 2 obręb Winiary.
6. Projekt uchwały (PU 410/04) w/s rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Wschód 2", dotyczącego działki o numerze geodezyjnym 4/1 ark. 2 obręb Winiary.
7. Projekt uchwały (PU 416/04) w/s rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Wschód 2", dotyczącego działki o numerze geodezyjnym 689/1 ark. 6 obręb Piątkowo.
8. Projekt uchwały (PU 417/04) w/s rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Wschód 2".
9. Projekt uchwały (PU 609/04) w/s zmiany uchwały własnej Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/274/IV/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Zoo" w Poznaniu.
10. Projekt uchwały (PU 621/04) w/s rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych odrzucającego protest przeciwko ważności wyborów do Rady Osiedla Jana III Sobieskiego.
11. Projekt uchwały (PU 622/04) w/s zmiany nazwy Gimnazjum nr 14 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, ul. Cegielskiego 1.
12. Projekt uchwały (PU 623/04) w/s nadania imienia Gimnazjum nr 62 w Poznaniu, ul. Janickiego 22.
13. Projekt uchwały (PU 624/04) w/s wyrażenia woli likwidacji Gimnazjum nr 13 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 114.
14. Projekt uchwały (PU 630/04) w/s zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego - Szkoły Sportowej w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 62.
15. Projekt uchwały (PU 625/04) w/s wyrażenia woli przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.w spółkę akcyjną.
16. Przedstawienie Radzie do wiadomości projektu spisu inwentaryzacyjnego.
17. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 13.15).
18. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (godz. 15.15).
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie sesji.
Przerwa obiadowa godz. 14.00-15.00.

Metryczka

Opis zmian: xxx ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2004-07-05 10:12