Sesja Rady Miasta Poznania numer: II, 2006-12-05 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2006-2010

Rodzaj

nadzwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Komunikaty.
  3. Projekt uchwały (PU 7/06) zmieniającej uchwałę Nr XCIII/1063/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2006.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zamknięcie sesji.

Metryczka

Opis zmian: korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Szubczyńska
Data i godzina publikacji: 2010-04-22 13:35