Sesja Rady Miasta Poznania numer: IV, 2006-12-19 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2006-2010

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzień 30 czerwca 2006r.
6. Projekt uchwały (PU 1/06) w/s budżetu Miasta Poznania na 2007 rok (I czytanie).
7. Projekt uchwały (PU 2/06) w/s Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania na lata 2007-2010 (I czytanie).
8. Projekt uchwały (PU 1425/06) w/s zaliczenia ulic w mieście Poznaniu do kategorii dróg gminnych.
9. Projekt uchwały (PU 1446/06) w/s ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2007 r. dla usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień.
10. Projekt uchwały (PU 27/06) w/s powołania Miejskiej Komisji d/s Wyborów Osiedlowych.
11. Projekt uchwały (PU 26/06) w/s zatwierdzenia harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2007 rok.
12. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00)
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie sesji.

Metryczka

Opis zmian: korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Szubczyńska
Data i godzina publikacji: 2010-04-22 13:41