Sesja Rady Miasta Poznania numer: V, 2007-01-09 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2006-2010

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Zapis audio:

Zobacz

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Projekt uchwały (PU 37/06) w/s wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy Poznań 3 w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
6. Projekt uchwały (PU 11/06) w/s stwierdzenia przejścia porzuconych pojazdów na własność Miasta Poznania z mocy ustawy oraz w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/836/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 września 2005r. w/s stwierdzenia przejścia porzuconych pojazdów na własność Miasta Poznania z mocy ustawy.
7. Projekt uchwały (PU 38/06) w/s zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad i procedury aktualizowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania.
8. Projekt uchwały (PU 30/06) w/s przyjęcia do realizacji zadania Powiatu Poznańskiego z zakresu pomocy społecznej.
9. Projekt uchwały (PU 39/06) w/s ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Poznania.
10. Projekt uchwały (PU 24/06) w/s nadania imienia Gimnazjum nr 58 w Poznaniu, ul. Małoszyńska 38.
11. Projekt uchwały (PU 31/06) w/s nadania imienia Przedszkolu Nr 28 w Poznaniu, ul. Galileusza 7.
12. Projekt uchwały (PU 40/06) w/s utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 107.
13. Projekt uchwały (PU 41/06) w/s wyrażenia woli likwidacji Przedszkola Nr 11 w Poznaniu, ul. Krakowska 10.
14. Projekt uchwały (PU 42/06) w/s wyrażenia woli likwidacji Przedszkola Nr 61 w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 21.
15. Projekt uchwały (PU 43/06) w/s wyrażenia woli likwidacji Przedszkola Nr 72 "Jarzębinowy Dworek" w Poznaniu, ul. św. Antoniego 42.
16. Projekt uchwały (PU 44/06) w/s wyrażenia woli likwidacji Przedszkola Nr 97 w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 107.
17. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zamknięcie sesji.

Metryczka

Opis zmian: korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Szubczyńska
Data i godzina publikacji: 2010-04-22 13:41